Git Repositories

8661d140b25a1a7b67696346d6c396aaf0cedfdf
[thunar.git] / po / nb.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Allan Nordhøy <comradekingu@gmail.com>, 2014-2015
7 # Harald <haarektrans@gmail.com>, 2014
8 # Terje Uriansrud <terje@uriansrud.net>, 2009
9 # Terje Uriansrud <ter@operamail.com>, 2007
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: Thunar\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2015-02-20 20:22+0000\n"
16 "Last-Translator: Allan Nordhøy <comradekingu@gmail.com>\n"
17 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/nb/)\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Language: nb\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: ../thunar/main.c:62
25 msgid "Open the bulk rename dialog"
26 msgstr "Åpne «Bulk Rename» programmet"
27
28 #: ../thunar/main.c:64
29 msgid "Run in daemon mode"
30 msgstr "Kjør i skjult modus"
31
32 #: ../thunar/main.c:66
33 msgid "Run in daemon mode (not supported)"
34 msgstr "Kjør i skjult modus (ikke støttet)"
35
36 #: ../thunar/main.c:70
37 msgid "Quit a running Thunar instance"
38 msgstr "Avslutt en kjørende Thunar instans"
39
40 #: ../thunar/main.c:72
41 msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
42 msgstr "Avslutt en kjørende Thunar instans (ikke støttet)"
43
44 #: ../thunar/main.c:74
45 msgid "Print version information and exit"
46 msgstr "Vis versjonsinformasjon og avslutt"
47
48 #. setup application name
49 #: ../thunar/main.c:128
50 msgid "Thunar"
51 msgstr "Thunar"
52
53 #. initialize Gtk+
54 #: ../thunar/main.c:147
55 msgid "[FILES...]"
56 msgstr "[FILER...]"
57
58 #: ../thunar/main.c:154
59 #, c-format
60 msgid "Thunar: Failed to open display: %s\n"
61 msgstr "Thunar: Klarte ikke åpne skjerm: %s\n"
62
63 #. yep, there's an error, so print it
64 #: ../thunar/main.c:159
65 #, c-format
66 msgid "Thunar: %s\n"
67 msgstr "Thunar: %s\n"
68
69 #: ../thunar/main.c:170
70 msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
71 msgstr "Thunar utviklingsteam. Alle rettigheter reservert"
72
73 #: ../thunar/main.c:171
74 msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
75 msgstr "Skrevet av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
76
77 #: ../thunar/main.c:172
78 #, c-format
79 msgid "Please report bugs to <%s>."
80 msgstr "Rapporter feil til <%s>."
81
82 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:117
83 msgid "Arran_ge Items"
84 msgstr "Or_ganiser elementer"
85
86 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
87 msgid "Sort By _Name"
88 msgstr "Sorter etter _navn"
89
90 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
91 msgid "Keep items sorted by their name"
92 msgstr "Behold sortering av elementer etter navn"
93
94 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
95 msgid "Sort By _Size"
96 msgstr "Sorter etter _størrelse"
97
98 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
99 msgid "Keep items sorted by their size"
100 msgstr "Behold sortering av elementer etter størrelse"
101
102 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
103 msgid "Sort By _Type"
104 msgstr "Sorter etter _type"
105
106 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
107 msgid "Keep items sorted by their type"
108 msgstr "Behold sortering av elementer etter type"
109
110 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
111 msgid "Sort By Modification _Date"
112 msgstr "Sorter etter endrings_dato"
113
114 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
115 msgid "Keep items sorted by their modification date"
116 msgstr "Behold sortering av elementer etter endringsdato"
117
118 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
119 msgid "_Ascending"
120 msgstr "_Stigende"
121
122 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
123 msgid "Sort items in ascending order"
124 msgstr "Sorter elementer i stigende rekkefølge"
125
126 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
127 msgid "_Descending"
128 msgstr "_Synkende"
129
130 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
131 msgid "Sort items in descending order"
132 msgstr "Sorter elementer i synkende rekkefølge"
133
134 #. display an error message to the user
135 #: ../thunar/thunar-application.c:451
136 msgid "Failed to launch operation"
137 msgstr "Klarte ikke å starte operasjonen"
138
139 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
140 #: ../thunar/thunar-application.c:1168 ../thunar/thunar-application.c:1294
141 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:395
142 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:423
143 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1635
144 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1663 ../thunar/thunar-window.c:2236
145 #, c-format
146 msgid "Failed to open \"%s\""
147 msgstr "Klarte ikke åpne «%s»"
148
149 #: ../thunar/thunar-application.c:1298
150 #, c-format
151 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
152 msgstr "Klarte ikke åpne «%s»: %s"
153
154 #. display an error message
155 #: ../thunar/thunar-application.c:1362
156 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:682
157 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2747 ../thunar/thunar-tree-view.c:1877
158 #, c-format
159 msgid "Failed to rename \"%s\""
160 msgstr "Klarte ikke gi nytt navn «%s»"
161
162 #: ../thunar/thunar-application.c:1464
163 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
164 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
165 msgid "New Folder"
166 msgstr "Ny mappe"
167
168 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
169 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
170 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2298 ../thunar/thunar-tree-view.c:1740
171 msgid "Create New Folder"
172 msgstr "Lag ny mappe"
173
174 #: ../thunar/thunar-application.c:1469
175 msgid "New File"
176 msgstr "Ny fil"
177
178 #: ../thunar/thunar-application.c:1470
179 msgid "Create New File"
180 msgstr "Lag ny fil"
181
182 #. generate a title for the create dialog
183 #: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
184 #, c-format
185 msgid "Create Document from template \"%s\""
186 msgstr "Lag dokument fra mal «%s»"
187
188 #: ../thunar/thunar-application.c:1591
189 msgid "Copying files..."
190 msgstr "Kopierer filer ..."
191
192 #: ../thunar/thunar-application.c:1627
193 #, c-format
194 msgid "Copying files to \"%s\"..."
195 msgstr "Kopierer filer til «%s»..."
196
197 #: ../thunar/thunar-application.c:1673
198 #, c-format
199 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
200 msgstr "Lager symbolske lenker i «%s»..."
201
202 #: ../thunar/thunar-application.c:1726
203 #, c-format
204 msgid "Moving files into \"%s\"..."
205 msgstr "Flytter filer til \"%s\"..."
206
207 #: ../thunar/thunar-application.c:1808
208 #, c-format
209 msgid ""
210 "Are you sure that you want to\n"
211 "permanently delete \"%s\"?"
212 msgstr "Er du sikker på at du vil \nslette permanent «%s»?"
213
214 #: ../thunar/thunar-application.c:1813
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "Are you sure that you want to permanently\n"
218 "delete the selected file?"
219 msgid_plural ""
220 "Are you sure that you want to permanently\n"
221 "delete the %u selected files?"
222 msgstr[0] "Er du sikker på at du vil slette permanent\nden valgte filen?"
223 msgstr[1] "Er du sikker på at du vil slette permanent\n %u filer?"
224
225 #: ../thunar/thunar-application.c:1833
226 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
227 msgstr "Hvis du sletter en fil vil den være permanent borte."
228
229 #: ../thunar/thunar-application.c:1843
230 msgid "Deleting files..."
231 msgstr "Sletter filer ..."
232
233 #: ../thunar/thunar-application.c:1878
234 msgid "Moving files into the trash..."
235 msgstr "Flytter filer til papirkurven ..."
236
237 #: ../thunar/thunar-application.c:1924
238 msgid "Creating files..."
239 msgstr "Lager nye filer ..."
240
241 #: ../thunar/thunar-application.c:1963
242 msgid "Creating directories..."
243 msgstr "Lager nye mapper ..."
244
245 #: ../thunar/thunar-application.c:2002
246 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
247 msgstr "Tømmer alle filer og mapper fra papirkurven?"
248
249 #. append the "Empty Trash" menu action
250 #. prepare the menu item
251 #: ../thunar/thunar-application.c:2008 ../thunar/thunar-location-buttons.c:179
252 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1196 ../thunar/thunar-tree-view.c:1294
253 #: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:191
254 msgid "_Empty Trash"
255 msgstr "_Tøm papirkurven"
256
257 #: ../thunar/thunar-application.c:2012
258 msgid ""
259 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
260 "Please note that you can also delete them separately."
261 msgstr "Hvis du velger å tømme papirkurven vil alle elementene bli permanent borte. Legg merke til at du også kan slette elementene separat"
262
263 #: ../thunar/thunar-application.c:2029
264 msgid "Emptying the Trash..."
265 msgstr "Tømmer papirkurven ..."
266
267 #: ../thunar/thunar-application.c:2075
268 #, c-format
269 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
270 msgstr "Klart ikke bestemme opprinnelig sti for «%s»"
271
272 #. display an error dialog
273 #: ../thunar/thunar-application.c:2092
274 #, c-format
275 msgid "Could not restore \"%s\""
276 msgstr "Klarte ikke gjenopprette «%s»"
277
278 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
279 msgid "Restoring files..."
280 msgstr "Gjenoppretter filer ..."
281
282 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
283 #, c-format
284 msgid "Failed to set default application for \"%s\""
285 msgstr "Klarte ikke å sette standard program for «%s»"
286
287 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
288 #, c-format
289 msgid ""
290 "The selected application is used to open this and other files of type "
291 "\"%s\"."
292 msgstr "Det valgte programmet brukes for å åpne denne og andre filer av typen «%s»."
293
294 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:495
295 msgid "No application selected"
296 msgstr "Program er ikke valgt"
297
298 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
299 msgid "Other Application..."
300 msgstr "Annen applikasjon..."
301
302 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
303 msgid "Open With"
304 msgstr "Åpne med"
305
306 #. create the "Custom command" expand
307 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
308 msgid "Use a _custom command:"
309 msgstr "Bruk en _egentilpasset kommando:"
310
311 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
312 msgid ""
313 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
314 " application list."
315 msgstr "Bruk en egentilpasset kommando for et program som ikke er tilgjengelig i listen med programmer."
316
317 #. create the "Custom command" button
318 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
319 msgid "_Browse..."
320 msgstr "_Bla gjennom ..."
321
322 #. create the "Use as default for this kind of file" button
323 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
324 msgid "Use as _default for this kind of file"
325 msgstr "Bruk som _standard for denne typen filer"
326
327 #. display an error to the user
328 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
329 #, c-format
330 msgid "Failed to add new application \"%s\""
331 msgstr "Klarte ikke å legge til nytt program «%s»"
332
333 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:493
334 #, c-format
335 msgid "Failed to execute application \"%s\""
336 msgstr "Klarte ikke kjøre applikasjon «%s»"
337
338 #. append the "Remove Launcher" item
339 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:565
340 msgid "_Remove Launcher"
341 msgstr "_Fjern snarvei"
342
343 #. update the header label
344 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:648
345 #, c-format
346 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
347 msgstr "Åpne <i>%s</i> og andre filer av typen «%s» med:"
348
349 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:656
350 #, c-format
351 msgid ""
352 "Browse the file system to select an application to open files of type "
353 "\"%s\"."
354 msgstr "Bla gjennom filsystemet for å finne program å åpne filer av typen «%s»."
355
356 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:662
357 #, c-format
358 msgid ""
359 "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
360 "application."
361 msgstr "Endre standard program for filer av typen «%s» til valgte program."
362
363 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:708
364 #, c-format
365 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
366 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne «%s»?"
367
368 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:714
369 msgid ""
370 "This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
371 "\n"
372 "You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
373 msgstr "Dette vil fjerne snarveien som vises i filens kontekstmeny, men vil ikke fjerne selve applikasjonen.\n\nDu kan bare fjerne snarveier som ble laget med «Egentilpasset kommando» under «Åpne med» menyvalget."
374
375 #. display an error to the user
376 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:729
377 #, c-format
378 msgid "Failed to remove \"%s\""
379 msgstr "Klarte ikke fjerne «%s»"
380
381 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:755
382 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:474
383 msgid "Select an Application"
384 msgstr "Velg et program"
385
386 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:765
387 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1068
388 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:484
389 msgid "All Files"
390 msgstr "Alle filer"
391
392 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:770
393 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:489
394 msgid "Executable Files"
395 msgstr "Kjørbare filer"
396
397 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:785
398 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:504
399 msgid "Perl Scripts"
400 msgstr "Perlskript"
401
402 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:791
403 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:510
404 msgid "Python Scripts"
405 msgstr "Pythonskript"
406
407 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:797
408 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:516
409 msgid "Ruby Scripts"
410 msgstr "Rubyskript"
411
412 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:803
413 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:522
414 msgid "Shell Scripts"
415 msgstr "Skallskript"
416
417 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:251
418 msgid "None available"
419 msgstr "Ingen tilgjengelig"
420
421 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:298
422 msgid "Recommended Applications"
423 msgstr "Anbefalte programmer"
424
425 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:316
426 msgid "Other Applications"
427 msgstr "Andre programmer"
428
429 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
430 #, c-format
431 msgid "Failed to remove \"%s\"."
432 msgstr "Klarte ikke å fjerne \"%s\"."
433
434 #. tell the user that we cannot paste
435 #: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
436 msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
437 msgstr "Det finnes ingenting på utklippstavlen som kan limes inn"
438
439 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
440 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
441 msgstr "Konfigurer kolonner i detaljert listevisning"
442
443 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
444 msgid "Visible Columns"
445 msgstr "Synlige kolonner"
446
447 #. create the top label for the column editor dialog
448 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
449 msgid ""
450 "Choose the order of information to appear in the\n"
451 "detailed list view."
452 msgstr "Velg rekkefølgen informasjonen skal vises i ved\ndetaljert listevisning"
453
454 #. create the "Move Up" button
455 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:193
456 msgid "Move _Up"
457 msgstr "Flytt _opp"
458
459 #. create the "Move Down" button
460 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:203
461 msgid "Move Dow_n"
462 msgstr "Flytt _ned"
463
464 #. create the "Show" button
465 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:213
466 msgid "_Show"
467 msgstr "_Vis"
468
469 #. create the "Hide" button
470 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:219
471 msgid "Hi_de"
472 msgstr "S_kjul"
473
474 #. create the "Use Default" button
475 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:230
476 msgid "Use De_fault"
477 msgstr "Bruk _standard"
478
479 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:239
480 msgid "Column Sizing"
481 msgstr "Kolonnestørrelser"
482
483 #. create the label that explains the column sizing option
484 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:252
485 msgid ""
486 "By default columns will be automatically expanded if\n"
487 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
488 "able this behavior below the file manager will always\n"
489 "use the user defined column widths."
490 msgstr "Kolonner vil som standard bli automatisk utvidet slik\nat all teksten er fullt synlig. Hvis du deaktiverer\ndenne oppførselen vil filbehandleren alltid\nbenytte den brukerdefinerte kolonnebredden."
491
492 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
493 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:261
494 msgid "Automatically _expand columns as needed"
495 msgstr "Automatisk _utvid kolonner ved behov"
496
497 #. the file_time is invalid
498 #. reset page title
499 #. tell the user that we're unable to determine the file info
500 #: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:705
501 #: ../thunar/thunar-list-model.c:733
502 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:454
503 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:503
504 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
505 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
506 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:606
507 msgid "Unknown"
508 msgstr "Ukjent"
509
510 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:102
511 msgid "Compact directory listing"
512 msgstr "Kompakt mappevisning"
513
514 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:103
515 msgid "Compact view"
516 msgstr "Kompakt visning"
517
518 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:142
519 msgid "C_reate"
520 msgstr "_Lag"
521
522 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:156 ../thunar/thunar-dialogs.c:124
523 msgid "Enter the new name:"
524 msgstr "Skriv inn nytt navn"
525
526 #. display an error message
527 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:448
528 #, c-format
529 msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
530 msgstr "Klarte ikke å konvertere «%s» til lokal koding"
531
532 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:485
533 #, c-format
534 msgid "Invalid filename \"%s\""
535 msgstr "Ugyldig filnavn «%s»"
536
537 #. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
538 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:874
539 #, c-format
540 msgid "The working directory must be an absolute path"
541 msgstr "Arbeidsmappen må være en absolutt sti"
542
543 #. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
544 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
545 #, c-format
546 msgid "At least one filename must be specified"
547 msgstr "Minst ett filnavn må angis"
548
549 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
550 #, c-format
551 msgid "At least one source filename must be specified"
552 msgstr "Minst ett kildefilnavn må angis"
553
554 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1037
555 #, c-format
556 msgid "The number of source and target filenames must be the same"
557 msgstr "Antallet kilde og målfiler må være det samme"
558
559 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1046
560 #, c-format
561 msgid "A destination directory must be specified"
562 msgstr "En målkatalog må angis"
563
564 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
565 msgid "Configure _Columns..."
566 msgstr "Konfigurer _kolonner"
567
568 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
569 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
570 msgstr "Konfigurer kolonner i detaljert listevisning"
571
572 #: ../thunar/thunar-details-view.c:392
573 msgid "Detailed directory listing"
574 msgstr "Detaljert mappevisning"
575
576 #: ../thunar/thunar-details-view.c:393
577 msgid "Details view"
578 msgstr "Detaljert visning"
579
580 #. create a new dialog window
581 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:93
582 #, c-format
583 msgid "Rename \"%s\""
584 msgstr "Gi nytt navn til «%s»"
585
586 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:100
587 msgid "_Rename"
588 msgstr "_Gi nytt navn"
589
590 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:264
591 msgid "translator-credits"
592 msgstr "haarek - Harald <https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\nkingu - Allan Nordhøy <https://www.transifex.com/accounts/profile/kingu/>\npapparonny - Ronny K. M. Olufsen <https://www.transifex.com/accounts/profile/papparonny/>"
593
594 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:425
595 msgid "_Yes"
596 msgstr "_Ja"
597
598 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:429
599 msgid "Yes to _all"
600 msgstr "Ja til _alle"
601
602 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:433
603 msgid "_No"
604 msgstr "_Nei"
605
606 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
607 msgid "N_o to all"
608 msgstr "Nei til _alle"
609
610 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:441
611 msgid "_Retry"
612 msgstr "_Forsøk på nytt"
613
614 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
615 msgid "Copy _Anyway"
616 msgstr "Kopier _uansett"
617
618 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
619 msgid "_Cancel"
620 msgstr "_Avbryt"
621
622 #. setup the confirmation dialog
623 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
624 msgid "Confirm to replace files"
625 msgstr "Bekreft erstatte filer"
626
627 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
628 msgid "S_kip All"
629 msgstr "H_opp over alle"
630
631 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
632 msgid "_Skip"
633 msgstr "H_opp over"
634
635 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:543
636 msgid "Replace _All"
637 msgstr "Erstatt _alle:"
638
639 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:544
640 msgid "_Replace"
641 msgstr "_Erstatt"
642
643 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
644 #, c-format
645 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
646 msgstr "Denne mappen inneholder allerede symbolsk link «%s»."
647
648 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:582
649 #, c-format
650 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
651 msgstr "Denne mappen inneholder allerede mappen «%s»."
652
653 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
654 #, c-format
655 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
656 msgstr "Denne mappen inneholder allerede filen «%s»."
657
658 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
659 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
660 msgstr "Ønsker du å erstatte linken"
661
662 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
663 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
664 msgstr "Ønsker du å erstatte den eksisterende mappen"
665
666 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:603
667 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
668 msgstr "Ønsker du å erstatte den eksisterende filen"
669
670 #. Fourth box (size, volume, free space)
671 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
672 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:459
673 msgid "Size:"
674 msgstr "Størrelse:"
675
676 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
677 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:420
678 msgid "Modified:"
679 msgstr "Endret:"
680
681 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
682 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
683 msgstr "med den følgende lenken?"
684
685 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
686 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
687 msgstr "med den følgende mappen?"
688
689 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
690 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
691 msgstr "med den følgende filen?"
692
693 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:762
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
697 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
698 msgstr "Skrivebordsfilen \"%s\" er på en usikret plass, og ikke markert som kjørbar. Hvis du ikke har tiltro til dette programmet, trykk Avbryt."
699
700 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
701 msgid "_Launch Anyway"
702 msgstr "_Kjør Uansett"
703
704 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
705 msgid "Mark _Executable"
706 msgstr "Merk _Kjørbar"
707
708 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
709 msgid "_Copy here"
710 msgstr "_Kopier hit"
711
712 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
713 msgid "_Move here"
714 msgstr "_Flytt hit"
715
716 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
717 msgid "_Link here"
718 msgstr "_Lenke her"
719
720 #. display an error to the user
721 #. display an error message to the user
722 #: ../thunar/thunar-dnd.c:254 ../thunar/thunar-launcher.c:567
723 #, c-format
724 msgid "Failed to execute file \"%s\""
725 msgstr "Klarte ikke å kjøre filen «%s»"
726
727 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:45
728 msgid "Name only"
729 msgstr "Bare navn"
730
731 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
732 msgid "Suffix only"
733 msgstr "Bare filendelse"
734
735 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
736 msgid "Name and Suffix"
737 msgstr "Navn og filendelse"
738
739 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
740 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
741 msgid "Date Accessed"
742 msgstr "Aksessert dato"
743
744 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
745 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
746 msgid "Date Modified"
747 msgstr "Endringsdato"
748
749 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
750 msgid "Group"
751 msgstr "Gruppe"
752
753 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
754 msgid "MIME Type"
755 msgstr "MIME-type"
756
757 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:420
758 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
759 msgid "Name"
760 msgstr "Navn"
761
762 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
763 msgid "Owner"
764 msgstr "Eier"
765
766 #. Permissions chooser
767 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:539
768 msgid "Permissions"
769 msgstr "Tillatelser"
770
771 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
772 msgid "Size"
773 msgstr "Størrelse"
774
775 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
776 msgid "Type"
777 msgstr "Type"
778
779 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
780 msgid "File"
781 msgstr "Fil"
782
783 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
784 msgid "File Name"
785 msgstr "Filnavn"
786
787 #: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:237
788 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:896 ../thunar/thunar-window.c:369
789 msgid "File System"
790 msgstr "Filsystem"
791
792 #: ../thunar/thunar-file.c:1437
793 #, c-format
794 msgid "The root folder has no parent"
795 msgstr "Rotkatalogen har ingen overordnede"
796
797 #: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
798 #, c-format
799 msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
800 msgstr "Klarte ikke tolke skrivebordsfilen: %s"
801
802 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
803 #: ../thunar/thunar-file.c:1534
804 msgid "Untrusted application launcher"
805 msgstr "Oppstarter for utiltrodde programmer"
806
807 #: ../thunar/thunar-file.c:1559
808 #, c-format
809 msgid "No Exec field specified"
810 msgstr "Exec felt er ikke spesifisert"
811
812 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
813 #: ../thunar/thunar-file.c:1568
814 msgid "Untrusted link launcher"
815 msgstr "Oppstarter for utiltrodde lenker"
816
817 #: ../thunar/thunar-file.c:1584
818 #, c-format
819 msgid "No URL field specified"
820 msgstr "URL felt er ikke spesifisert"
821
822 #: ../thunar/thunar-file.c:1589
823 msgid "Invalid desktop file"
824 msgstr "Ugyldig skrivebordsfil"
825
826 #. TRANSLATORS: this will result in "<path> on <hostname>"
827 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:318
828 #, c-format
829 msgid "%s on %s"
830 msgstr "%s på %s"
831
832 #. free disk space string
833 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:434
834 #, c-format
835 msgid "%s of %s free (%d%% used)"
836 msgstr "%s av %s ledig (%d%% brukt)"
837
838 #. extend history tooltip with function of the button
839 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
840 msgid "Right-click or pull down to show history"
841 msgstr "Høyreklikk eller trekk ned for å vise historikk"
842
843 #. create the "back" action
844 #: ../thunar/thunar-history.c:163
845 msgid "Back"
846 msgstr "Tilbake"
847
848 #: ../thunar/thunar-history.c:163
849 msgid "Go to the previous visited folder"
850 msgstr "Gå til forrige besøkte mappe"
851
852 #. create the "forward" action
853 #: ../thunar/thunar-history.c:169
854 msgid "Forward"
855 msgstr "Frem"
856
857 #: ../thunar/thunar-history.c:169
858 msgid "Go to the next visited folder"
859 msgstr "Gå til neste besøkte mappe"
860
861 #: ../thunar/thunar-history.c:353
862 msgid "The item will be removed from the history"
863 msgstr "Objektet vil fjernes fra historieloggen"
864
865 #: ../thunar/thunar-history.c:356
866 #, c-format
867 msgid "Could not find \"%s\""
868 msgstr "Fant ikke \"%s\""
869
870 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
871 msgid "Icon based directory listing"
872 msgstr "Ikonbasert mappevisning"
873
874 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:165
875 msgid "Icon view"
876 msgstr "Ikonvisning"
877
878 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:180 ../thunar/thunar-io-jobs.c:334
879 #, c-format
880 msgid "The file \"%s\" already exists"
881 msgstr "Filen «%s» eksisterer allerede"
882
883 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:203
884 #, c-format
885 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
886 msgstr "Klarte ikke lage tom fil «%s»: %s"
887
888 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:357
889 #, c-format
890 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
891 msgstr "Klarte ikke lage mappen «%s»: %s"
892
893 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
894 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
895 msgid "Preparing..."
896 msgstr "Forbereder ..."
897
898 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
899 #, c-format
900 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
901 msgstr "Klarte ikke slette filen «%s»: %s"
902
903 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
904 #, c-format
905 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
906 msgstr "Klarte ikke lage symbolsk lenke til «%s» fordi dette ikke er en lokal fil"
907
908 #. generate a useful error message
909 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
910 #, c-format
911 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
912 msgstr "Klarte ikke å endre eier for «%s»: %s"
913
914 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:957
915 #, c-format
916 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
917 msgstr "Klarte ikke å endre gruppe for «%s»: %s"
918
919 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1111
920 #, c-format
921 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
922 msgstr "Klarte ikke å endre tillatelser for «%s»: %s"
923
924 #. I18N: put " (copy #) between basename and extension
925 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:103
926 #, c-format
927 msgid "%s (copy %u)%s"
928 msgstr "%s (kopier %u)%s"
929
930 #. I18N: put " (copy #)" after filename (for files without extension)
931 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:109
932 #, c-format
933 msgid "%s (copy %u)"
934 msgstr "%s (kopier %u)"
935
936 #. I18N: name for first link to basename
937 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:750
938 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1575 ../thunar/thunar-list-model.c:1586
939 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:949
940 #, c-format
941 msgid "link to %s"
942 msgstr "lenke til %s"
943
944 #. I18N: name for nth link to basename
945 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:123
946 #, c-format
947 msgid "link %u to %s"
948 msgstr "lenk %u til %s"
949
950 #: ../thunar/thunar-job.c:254
951 #, c-format
952 msgid ""
953 "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?\n"
954 "\n"
955 "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
956 msgstr "Filen «%s» eksisterer allerede. Ønsker du å erstatte den?\n\nHvis du erstatter en eksisterende fil, vil innholder bli overskrevet."
957
958 #: ../thunar/thunar-job.c:334
959 msgid "Do you want to overwrite it?"
960 msgstr "Ønsker du å overskrive denne?"
961
962 #: ../thunar/thunar-job.c:388
963 msgid "Do you want to create it?"
964 msgstr "Ønsker du å lage den"
965
966 #: ../thunar/thunar-job.c:490
967 msgid "Do you want to skip it?"
968 msgstr "Ønsker du å hoppe over denne?"
969
970 #: ../thunar/thunar-job.c:539
971 msgid ""
972 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
973 "space."
974 msgstr "Målet har ikke nok ledig plass. Prøv å fjerne filer for å gjøre plass."
975
976 #. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
977 #. **
978 #. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
979 #. *
980 #. Prepare "Open" label and icon
981 #. append the "Open" menu action
982 #: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:819
983 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:175
984 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1092 ../thunar/thunar-tree-view.c:1224
985 msgid "_Open"
986 msgstr "_Åpne"
987
988 #. append the "Open in New Tab" menu action
989 #: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
990 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
991 msgid "Open in New _Tab"
992 msgstr "Åpne i Ny _Fane"
993
994 #. append the "Open in New Window" menu action
995 #: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
996 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
997 msgid "Open in New _Window"
998 msgstr "Åpne i nytt vindu"
999
1000 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1001 msgid "Open With Other _Application..."
1002 msgstr "Åpne med _annet program ..."
1003
1004 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1005 #: ../thunar/thunar-launcher.c:968
1006 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
1007 msgstr "Velg et annet program å starte valgte fil med"
1008
1009 #: ../thunar/thunar-launcher.c:676
1010 #, c-format
1011 msgid "Failed to open file \"%s\""
1012 msgstr "Klarte ikke åpne fil «%s»"
1013
1014 #. we can just tell that n files failed to open
1015 #: ../thunar/thunar-launcher.c:682
1016 #, c-format
1017 msgid "Failed to open %d file"
1018 msgid_plural "Failed to open %d files"
1019 msgstr[0] "Klarte ikke åpne %d fil"
1020 msgstr[1] "Klarte ikke åpne %d filer"
1021
1022 #: ../thunar/thunar-launcher.c:721
1023 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
1024 msgstr "Er du sikker at du vil åpne alle mappene?"
1025
1026 #: ../thunar/thunar-launcher.c:723
1027 #, c-format
1028 msgid "This will open %d separate file manager window."
1029 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
1030 msgstr[0] "Dette vil åpne %d separat filbehandlervindu."
1031 msgstr[1] "Dette vil åpne %d separate filbehandlervinduer"
1032
1033 #: ../thunar/thunar-launcher.c:727
1034 #, c-format
1035 msgid "Open %d New Window"
1036 msgid_plural "Open %d New Windows"
1037 msgstr[0] "Åpne %d nytt vindu"
1038 msgstr[1] "Åpne %d nye vinduer"
1039
1040 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
1041 #: ../thunar/thunar-launcher.c:827
1042 #, c-format
1043 msgid "Open in %d New _Window"
1044 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
1045 msgstr[0] "Åpne i %d nytt vindu"
1046 msgstr[1] "Åpne i %d nye vinduer"
1047
1048 #: ../thunar/thunar-launcher.c:828
1049 #, c-format
1050 msgid "Open the selected directory in %d new window"
1051 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
1052 msgstr[0] "Åpne valgt mappe i %d nytt vindu"
1053 msgstr[1] "Åpne de valgte mappene i %d nye vinduer"
1054
1055 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
1056 #: ../thunar/thunar-launcher.c:839
1057 #, c-format
1058 msgid "Open in %d New _Tab"
1059 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
1060 msgstr[0] "Åpne i %d ny fane"
1061 msgstr[1] "Åpne i %d nye faner"
1062
1063 #: ../thunar/thunar-launcher.c:840
1064 #, c-format
1065 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
1066 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
1067 msgstr[0] "Åpne valgte mappe i %d ny fane"
1068 msgstr[1] "Åpne valgte mapper i %d nye faner"
1069
1070 #: ../thunar/thunar-launcher.c:855
1071 msgid "Open the selected directory in a new window"
1072 msgstr "Åpne valgte mappe i et nytt vindu"
1073
1074 #: ../thunar/thunar-launcher.c:861
1075 msgid "Open the selected directory in a new tab"
1076 msgstr "Åpne valgte mappe i en ny fane"
1077
1078 #. set tooltip that makes sence
1079 #: ../thunar/thunar-launcher.c:865
1080 msgid "Open the selected directory"
1081 msgstr "Åpne den valge mappen"
1082
1083 #: ../thunar/thunar-launcher.c:886
1084 msgid "Open the selected file"
1085 msgid_plural "Open the selected files"
1086 msgstr[0] "Åpne valgt fil"
1087 msgstr[1] "Åpne valgte filer"
1088
1089 #: ../thunar/thunar-launcher.c:931
1090 msgid "_Execute"
1091 msgstr "_Kjør"
1092
1093 #: ../thunar/thunar-launcher.c:933
1094 msgid "Execute the selected file"
1095 msgid_plural "Execute the selected files"
1096 msgstr[0] "Kjør valgte fil"
1097 msgstr[1] "Kjør de valgte filene"
1098
1099 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
1100 #: ../thunar/thunar-launcher.c:939
1101 #, c-format
1102 msgid "_Open With \"%s\""
1103 msgstr "_Åpne med «%s»"
1104
1105 #: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
1106 #, c-format
1107 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
1108 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
1109 msgstr[0] "Bruk «%s» til å åpne valgt fil"
1110 msgstr[1] "Bruk «%s» til å åpne valgte filer"
1111
1112 #: ../thunar/thunar-launcher.c:967
1113 msgid "_Open With Other Application..."
1114 msgstr "_Åpne med annet program ..."
1115
1116 #: ../thunar/thunar-launcher.c:976
1117 msgid "_Open With Default Applications"
1118 msgstr "_Åpne med standard program"
1119
1120 #: ../thunar/thunar-launcher.c:977
1121 msgid "Open the selected file with the default application"
1122 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
1123 msgstr[0] "Åpne valgt fil med standard program"
1124 msgstr[1] "Åpne valgte filer med standard programmer"
1125
1126 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
1127 #, c-format
1128 msgid "Open With \"%s\""
1129 msgstr "Åpne med «%s»"
1130
1131 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1694
1132 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1931 ../thunar/thunar-tree-view.c:2076
1133 #, c-format
1134 msgid "Failed to mount \"%s\""
1135 msgstr "Klarte ikke å montere «%s»"
1136
1137 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
1138 msgid "Desktop (Create Link)"
1139 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
1140 msgstr[0] "Skrivebord (Lag lenke)"
1141 msgstr[1] "Skrivebord (Lag lenker)"
1142
1143 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
1144 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
1145 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
1146 msgstr[0] "Lag en lenke til valgt fil på skrivebordet"
1147 msgstr[1] "Lag lenker til valgte filer på skrivebordet"
1148
1149 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
1150 #, c-format
1151 msgid "Send the selected file to \"%s\""
1152 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
1153 msgstr[0] "Send valgt fil til «%s»"
1154 msgstr[1] "Send de valgte filene til «%s»"
1155
1156 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2277
1157 #, c-format
1158 msgid "%d item (%s), Free space: %s"
1159 msgid_plural "%d items (%s), Free space: %s"
1160 msgstr[0] "%d element (%s), Ledig plass: %s"
1161 msgstr[1] "%d elementer (%s), Ledig plass: %s"
1162
1163 #. just the standard text
1164 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2284
1165 #, c-format
1166 msgid "%d item, Free space: %s"
1167 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
1168 msgstr[0] "%d element, Ledig plass: %s"
1169 msgstr[1] "%d ielementer, Ledig plass: %s"
1170
1171 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2293
1172 #, c-format
1173 msgid "%d item"
1174 msgid_plural "%d items"
1175 msgstr[0] "%d element"
1176 msgstr[1] "%d elementer"
1177
1178 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2309
1179 #, c-format
1180 msgid "\"%s\" broken link"
1181 msgstr "«%s» ugyldig lenke"
1182
1183 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2314
1184 #, c-format
1185 msgid "\"%s\" (%s) link to %s"
1186 msgstr "«%s» (%s) lenke til %s"
1187
1188 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2320
1189 #, c-format
1190 msgid "\"%s\" shortcut"
1191 msgstr "«%s» snarvei"
1192
1193 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2324
1194 #, c-format
1195 msgid "\"%s\" mountable"
1196 msgstr "«%s» monterbar"
1197
1198 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
1199 #. content type
1200 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2331
1201 #, c-format
1202 msgid "\"%s\" (%s) %s"
1203 msgstr "«%s» (%s) %s"
1204
1205 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
1206 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
1207 #, c-format
1208 msgid "\"%s\" %s"
1209 msgstr "«%s» %s"
1210
1211 #. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
1212 #. (which is the path
1213 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
1214 #. trash), otherwise the
1215 #. * properties dialog width will be messed up.
1216 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2350 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:367
1217 msgid "Original Path:"
1218 msgstr "Opprinnelig sti:"
1219
1220 #. append the image dimensions to the statusbar text
1221 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
1222 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:149
1223 msgid "Image Size:"
1224 msgstr "Bildestørrelse:"
1225
1226 #. item count if there are also folders in the selection
1227 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2412
1228 #, c-format
1229 msgid "%d other item selected (%s)"
1230 msgid_plural "%d other items selected (%s)"
1231 msgstr[0] "%d annet element valgt (%s)"
1232 msgstr[1] "%d andre elementer valgt (%s)"
1233
1234 #. only non-folders are selected
1235 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2419
1236 #, c-format
1237 msgid "%d item selected (%s)"
1238 msgid_plural "%d items selected (%s)"
1239 msgstr[0] "%d element valgt (%s)"
1240 msgstr[1] "%d elementer valgt (%s)"
1241
1242 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2433
1243 #, c-format
1244 msgid "%d folder selected"
1245 msgid_plural "%d folders selected"
1246 msgstr[0] "%d mappe valgt"
1247 msgstr[1] "%d mapper valgt"
1248
1249 #. This is marked for translation in case a localizer
1250 #. * needs to change ", " to something else. The comma
1251 #. * is between the message about the number of folders
1252 #. * and the number of items in the selection
1253 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
1254 #, c-format
1255 msgid "%s, %s"
1256 msgstr "%s, %s"
1257
1258 #. append the "Open in New Tab" menu action
1259 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
1260 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1102
1261 msgid "Open in New Tab"
1262 msgstr "Åpne i ny fane"
1263
1264 #. append the "Open in New Window" menu action
1265 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:177
1266 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1108
1267 msgid "Open in New Window"
1268 msgstr "Åpne i nytt vindu"
1269
1270 #. append the "Create Folder" menu action
1271 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
1272 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
1273 msgid "Create _Folder..."
1274 msgstr "Lag ny _mappe"
1275
1276 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:179 ../thunar/thunar-window.c:351
1277 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
1278 msgstr "Slett alle filer om mapper i Papirkurven"
1279
1280 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:180
1281 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
1282 msgid "Paste Into Folder"
1283 msgstr "Lim inn i mappen"
1284
1285 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:181
1286 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1287 msgid "_Properties..."
1288 msgstr "_Egenskaper ..."
1289
1290 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:231
1291 msgid "Spacing"
1292 msgstr "Mellomrom"
1293
1294 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:232
1295 msgid "The amount of space between the path buttons"
1296 msgstr "Størrelsen på mellomrommet mellom stiknappene"
1297
1298 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1238
1299 #, c-format
1300 msgid "Open \"%s\" in this window"
1301 msgstr "Åpne «%s» i dette vinduet"
1302
1303 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1244
1304 #, c-format
1305 msgid "Open \"%s\" in a new window"
1306 msgstr "Åpne «%s» i et nytt vindu"
1307
1308 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
1309 #, c-format
1310 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
1311 msgstr "Åpne «%s» i en ny fane"
1312
1313 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1254
1314 #, c-format
1315 msgid "Create a new folder in \"%s\""
1316 msgstr "Lag en ny mappe i «%s»"
1317
1318 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1266
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
1322 msgstr "Flytt eller kopier tidligere valgte elementer med «Klipp ut» eller «Kopier» til «%s»"
1323
1324 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1272
1325 #, c-format
1326 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
1327 msgstr "Vis egenskaper for mappen «%s»"
1328
1329 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:65
1330 msgid "Open Location"
1331 msgstr "Åpne plassering"
1332
1333 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:79
1334 msgid "_Location:"
1335 msgstr "_Plassering:"
1336
1337 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
1338 msgid "Reload the current folder"
1339 msgstr "Oppdater den gjeldende mappen"
1340
1341 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:388
1342 #, c-format
1343 msgid "File does not exist"
1344 msgstr "Filen finnes ikke"
1345
1346 #: ../thunar/thunar-notify.c:168
1347 msgid "Unmounting device"
1348 msgstr "Avmonterer enhet"
1349
1350 #: ../thunar/thunar-notify.c:169
1351 #, c-format
1352 msgid ""
1353 "The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
1354 " media or disconnect the drive"
1355 msgstr "Enheten «%s» avmonteres av systemet. Ikke fjern mediet eller frakoble enheten"
1356
1357 #: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
1358 msgid "Writing data to device"
1359 msgstr "Skriver data til enhet"
1360
1361 #: ../thunar/thunar-notify.c:176 ../thunar/thunar-notify.c:215
1362 #, c-format
1363 msgid ""
1364 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
1365 " removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
1366 msgstr "Det må skrives data til enheten «%s» før den kan fjernes. Ikke fjerne mediet eller frakoble enheten"
1367
1368 #: ../thunar/thunar-notify.c:208
1369 msgid "Ejecting device"
1370 msgstr "Løser ut enhet"
1371
1372 #: ../thunar/thunar-notify.c:209
1373 #, c-format
1374 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
1375 msgstr "Enheten «%s» løses ut. Dette kan ta litt tid"
1376
1377 #: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
1378 #, c-format
1379 msgid "No templates installed"
1380 msgstr "Ingen maler er installert"
1381
1382 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:202
1383 msgid "Icon size"
1384 msgstr "Ikonstørrelse"
1385
1386 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:203
1387 msgid "The icon size for the path entry"
1388 msgstr "Ikonstørrelsen for stielementet"
1389
1390 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:219
1391 msgid "Owner:"
1392 msgstr "Eier:"
1393
1394 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
1395 msgid "_Access:"
1396 msgstr "Tilgang:"
1397
1398 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
1399 msgid "Gro_up:"
1400 msgstr "Gruppe:"
1401
1402 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
1403 msgid "Acce_ss:"
1404 msgstr "Tilgang:"
1405
1406 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
1407 msgid "O_thers:"
1408 msgstr "Andre:"
1409
1410 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:328
1411 msgid "Program:"
1412 msgstr "Program:"
1413
1414 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:334
1415 msgid "Allow this file to _run as a program"
1416 msgstr "Tillate filen å _kjøre som et program"
1417
1418 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:354
1419 msgid ""
1420 "Allowing untrusted programs to run\n"
1421 "presents a security risk to your system."
1422 msgstr "Å tillate ikke-betrodde programmer å kjøre\nrepresenterer en sikkerhetsrisiko for systemet ditt."
1423
1424 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:369
1425 msgid ""
1426 "The folder permissions are inconsistent, you\n"
1427 "may not be able to work with files in this folder."
1428 msgstr "Mapperettigheter er ikke konsistente, du vil\nmuligens ikke kunne jobbe med filene i denne mappen."
1429
1430 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
1431 msgid "Correct _folder permissions..."
1432 msgstr "Korriger mapperettigheter ..."
1433
1434 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
1435 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
1436 msgstr "Klikk her for å automatisk korrigere mappetillatelser"
1437
1438 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:394
1439 msgid "Please wait..."
1440 msgstr "Vent ..."
1441
1442 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:399
1443 msgid "Stop applying permissions recursively."
1444 msgstr "Stans endringen av tillatelser rekursivt."
1445
1446 #. allocate the question dialog
1447 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:516
1448 msgid "Question"
1449 msgstr "Spørsmål"
1450
1451 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:540
1452 msgid "Apply recursively?"
1453 msgstr "Endre rekursivt?"
1454
1455 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:546
1456 msgid ""
1457 "Do you want to apply your changes recursively to\n"
1458 "all files and subfolders below the selected folder?"
1459 msgstr "Ønsker du å utføre endringene rekursivt for\nalle filer og mapper under valgte mappe?"
1460
1461 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:551
1462 msgid "Do _not ask me again"
1463 msgstr "_Ikke spør på nytt"
1464
1465 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:552
1466 msgid ""
1467 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
1468 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
1469 "afterwards."
1470 msgstr "Bruker du dette valget vil valgene dine bli lagret og du vil ikke bli spurt på nytt. Du kan bruke innstillingesbildet for å endre dette senere."
1471
1472 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1473 msgid "Mixed file owners"
1474 msgstr "Blandede fileiere"
1475
1476 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1477 msgid "Unknown file owner"
1478 msgstr "Ukjent fileier"
1479
1480 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:994
1481 msgid "None"
1482 msgstr "Ingen"
1483
1484 #. 0000
1485 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:995
1486 msgid "Write only"
1487 msgstr "Skrivetilgang"
1488
1489 #. 0002
1490 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:996
1491 msgid "Read only"
1492 msgstr "Lesetilgang"
1493
1494 #. 0004
1495 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:997
1496 msgid "Read & Write"
1497 msgstr "Les og skriv"
1498
1499 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
1500 msgid "Varying (no change)"
1501 msgstr "Varierende (ingen endring)"
1502
1503 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
1504 msgid "Correct folder permissions automatically?"
1505 msgstr "Kirriger mapperettigheter automatisk?"
1506
1507 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1133
1508 msgid "Correct _folder permissions"
1509 msgstr "Korriger mapperettigheter"
1510
1511 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
1512 msgid ""
1513 "The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users "
1514 "allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the "
1515 "folder afterwards."
1516 msgstr "Tillatelser til mappen resettes til en konsistent tilstand. Kun brukere som kan lese innholdet i denne mappen kan senere gå tilbake og se innholdet."
1517
1518 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
1519 msgid "File Manager Preferences"
1520 msgstr "Filebehandler Innstillinger"
1521
1522 #. Display
1523 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
1524 msgid "Display"
1525 msgstr "Visning"
1526
1527 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
1528 msgid "Default View"
1529 msgstr "Standardvisning"
1530
1531 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
1532 msgid "View _new folders using:"
1533 msgstr "Vis _nye mapper med:"
1534
1535 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
1536 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
1537 msgid "Icon View"
1538 msgstr "Ikonvisning"
1539
1540 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
1541 msgid "Detailed List View"
1542 msgstr "Detaljert listevisning"
1543
1544 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
1545 msgid "Compact List View"
1546 msgstr "Kompakt listevisning"
1547
1548 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
1549 msgid "Last Active View"
1550 msgstr "Sist aktive visning"
1551
1552 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
1553 msgid "Show thumbnails:"
1554 msgstr "Vis miniatyrbilder:"
1555
1556 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
1557 msgid "Never"
1558 msgstr "Aldri"
1559
1560 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
1561 msgid "Local Files Only"
1562 msgstr "Kun lokale filer"
1563
1564 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
1565 msgid "Always"
1566 msgstr "Alltid"
1567
1568 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
1569 msgid "Sort _folders before files"
1570 msgstr "Sorter _mapper foran filer"
1571
1572 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
1573 msgid ""
1574 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
1575 msgstr "Velg dette valget for å sortere mapper foran filer ved visning."
1576
1577 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
1578 msgid "Show file size in binary format"
1579 msgstr "Vis filstørrelse i binærformat"
1580
1581 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
1582 msgid ""
1583 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
1584 msgstr "Velg dette alternativet for å vise filstørresle i binærformat istedenfor desimalnotasjon."
1585
1586 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
1587 msgid "_Text beside icons"
1588 msgstr "_Tekst ved siden av ikoner"
1589
1590 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:327
1591 msgid ""
1592 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
1593 "rather than below the icon."
1594 msgstr "Bruk dette valget for å plassere elementers ikontekst ved siden av ikonet fremfor under ikonet."
1595
1596 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
1597 msgid "Date"
1598 msgstr "Dato"
1599
1600 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
1601 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
1602 msgid "_Format:"
1603 msgstr "_Format:"
1604
1605 #. Side Pane
1606 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:369
1607 msgid "Side Pane"
1608 msgstr "Sidepanel"
1609
1610 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:379
1611 msgid "Shortcuts Pane"
1612 msgstr "Snarveipanel"
1613
1614 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
1615 msgid "_Icon Size:"
1616 msgstr "_Ikon størrelse:"
1617
1618 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
1619 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
1620 msgid "Very Small"
1621 msgstr "Minimal"
1622
1623 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
1624 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:439
1625 msgid "Smaller"
1626 msgstr "Mindre"
1627
1628 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
1629 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
1630 msgid "Small"
1631 msgstr "Små"
1632
1633 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:399
1634 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
1635 msgid "Normal"
1636 msgstr "Normal"
1637
1638 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:400
1639 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
1640 msgid "Large"
1641 msgstr "Stor"
1642
1643 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
1644 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
1645 msgid "Larger"
1646 msgstr "Større"
1647
1648 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
1649 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
1650 msgid "Very Large"
1651 msgstr "Ekstra stor"
1652
1653 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
1654 msgid "Show Icon _Emblems"
1655 msgstr "Vis ikon_emblemer"
1656
1657 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
1658 msgid ""
1659 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
1660 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
1661 "dialog."
1662 msgstr "Bruk dette valget for å vise ikonemblemer i snarveivisning for alle mapper som har emblemer definert i mappeegenskaper."
1663
1664 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
1665 msgid "Tree Pane"
1666 msgstr "Trevisning"
1667
1668 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
1669 msgid "Icon _Size:"
1670 msgstr "Ikon _størrelse"
1671
1672 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
1673 msgid "Show Icon E_mblems"
1674 msgstr "Vis ikon_emblemer"
1675
1676 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
1677 msgid ""
1678 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
1679 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
1680 msgstr "Bruk dette valget for å vise ikonemblemer i trevisning for alle mapper som har emblemer definert i mappeegenskaper."
1681
1682 #. Behavior
1683 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
1684 msgid "Behavior"
1685 msgstr "Oppførsel"
1686
1687 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
1688 msgid "Navigation"
1689 msgstr "Navigering"
1690
1691 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
1692 msgid "_Single click to activate items"
1693 msgstr "_Enkeltklikk for å aktivere elementer"
1694
1695 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
1696 msgid ""
1697 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
1698 "when the mouse pointer is paused over it:"
1699 msgstr "Angi _forsinkelsen før et element blir valgt når musepekerne\nhviler over det.:"
1700
1701 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
1702 msgid ""
1703 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
1704 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
1705 "disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
1706 "behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
1707 "to select the item without activating it."
1708 msgstr "Når enkeltklikk aktivering er slått på, vil et element automatisk bli valgt etter ønsket forsinkelse. Du kan slå av denne oppførselen ved å flytteglideren helt til venstre. Denne oppførselen kan være interessant når enkeltklikk aktiverer elementer, og du bare vil velge elementer uten å aktiver/starte det."
1709
1710 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
1711 msgid "Disabled"
1712 msgstr "Deaktivert"
1713
1714 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
1715 msgid "Medium"
1716 msgstr "Middels"
1717
1718 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
1719 msgid "Long"
1720 msgstr "Lang"
1721
1722 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
1723 msgid "_Double click to activate items"
1724 msgstr "_Dobbeltklikk for å aktvere elementer"
1725
1726 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:563
1727 msgid "Middle Click"
1728 msgstr "Midtklikk"
1729
1730 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
1731 msgid "Open folder in new _window"
1732 msgstr "Åpne mappe i nytt vindu"
1733
1734 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
1735 msgid "Open folder in new _tab"
1736 msgstr "Åpne mappe i ny fane"
1737
1738 #. Advanced
1739 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
1740 msgid "Advanced"
1741 msgstr "Avansert"
1742
1743 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:597
1744 msgid "Folder Permissions"
1745 msgstr "Mapperettigheter"
1746
1747 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:609
1748 msgid ""
1749 "When changing the permissions of a folder, you\n"
1750 "can also apply the changes to the contents of the\n"
1751 "folder. Select the default behavior below:"
1752 msgstr "Når du endrer rettigheter for en mappe, kan\ndu også endre rettigheter for innholdet i\nmappen. Velg standard oppførsel under:"
1753
1754 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
1755 msgid "Ask everytime"
1756 msgstr "Spør alltid"
1757
1758 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
1759 msgid "Apply to Folder Only"
1760 msgstr "Endre bare mappen"
1761
1762 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
1763 msgid "Apply to Folder and Contents"
1764 msgstr "Endre for mappen med innhold"
1765
1766 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
1767 msgid "Volume Management"
1768 msgstr "Enhetsbehandling"
1769
1770 #. add check button to enable/disable auto mounting
1771 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
1772 msgid "Enable _Volume Management"
1773 msgstr "Aktiver _Enhetsbehandling"
1774
1775 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
1776 msgid ""
1777 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
1778 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
1779 msgstr "<a href=\"volman-config:\">Konfigurer</a> behandling av fjernbare enheter\no media (feks. hvordan kameraer skal håndteres)."
1780
1781 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
1782 #. configuration dialog
1783 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
1784 msgid "Failed to display the volume management settings"
1785 msgstr "Klarte ikke vise enhetsbehandling innstillinger"
1786
1787 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
1788 msgid "File Operation Progress"
1789 msgstr "Fremdrift for filoperasjon"
1790
1791 #. build the tooltip text
1792 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:299
1793 #, c-format
1794 msgid "%d file operation running"
1795 msgid_plural "%d file operations running"
1796 msgstr[0] "%d filoperasjon aktiv"
1797 msgstr[1] "%d filoperasjoner aktive"
1798
1799 #. update the status text
1800 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
1801 msgid "Cancelling..."
1802 msgstr "Avbryter..."
1803
1804 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
1805 msgid "General"
1806 msgstr "Generelt"
1807
1808 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:267
1809 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:132
1810 msgid "_Name:"
1811 msgstr "_Navn"
1812
1813 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:294
1814 msgid "Names:"
1815 msgstr "Navn:"
1816
1817 #. Second box (kind, open with, link target)
1818 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:314
1819 msgid "Kind:"
1820 msgstr "Type:"
1821
1822 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:335
1823 msgid "_Open With:"
1824 msgstr "Åpne med:"
1825
1826 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:349
1827 msgid "Link Target:"
1828 msgstr "Lenkemål:"
1829
1830 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:381
1831 msgid "Location:"
1832 msgstr "Plassering:"
1833
1834 #. Third box (deleted, modified, accessed)
1835 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:406
1836 msgid "Deleted:"
1837 msgstr "Slettet:"
1838
1839 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:434
1840 msgid "Accessed:"
1841 msgstr "Aksessert:"
1842
1843 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:472
1844 msgid "Volume:"
1845 msgstr "Enhet:"
1846
1847 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:496
1848 msgid "Usage:"
1849 msgstr "Bruk:"
1850
1851 #. Emblem chooser
1852 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
1853 msgid "Emblems"
1854 msgstr "Emblem"
1855
1856 #. allocate the icon chooser
1857 #. allocate the chooser dialog
1858 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:768
1859 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:609
1860 #, c-format
1861 msgid "Select an Icon for \"%s\""
1862 msgstr "Velg et ikon for «%s»"
1863
1864 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:794
1865 #, c-format
1866 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
1867 msgstr "Klarte ikke endre ikon for «%s»"
1868
1869 #. update the properties dialog title
1870 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:896
1871 #, c-format
1872 msgid "%s - Properties"
1873 msgstr "%s - egenskaper"
1874
1875 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:947
1876 msgid "broken link"
1877 msgstr "ugyldig lenke"
1878
1879 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:958
1880 msgid "unknown"
1881 msgstr "ukjent"
1882
1883 #. update the properties dialog title
1884 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1124
1885 msgid "Properties"
1886 msgstr "Egenskaper"
1887
1888 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1224
1889 msgid "mixed"
1890 msgstr "blandet"
1891
1892 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
1893 msgid "_File"
1894 msgstr "_Fil"
1895
1896 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:191 ../thunar/thunar-window.c:350
1897 msgid "_Send To"
1898 msgstr "_Send til"
1899
1900 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:192 ../thunar/thunar-standard-view.c:394
1901 msgid "File Context Menu"
1902 msgstr "Fil kontekstmeny"
1903
1904 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1905 msgid "_Add Files..."
1906 msgstr "_Legg til filer ..."
1907
1908 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1909 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
1910 msgstr "Inkluder ekstra filer i listen"
1911
1912 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1913 msgid "Clear"
1914 msgstr "Nullstill"
1915
1916 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1917 msgid "Clear the file list below"
1918 msgstr "Nullstill fillisten under"
1919
1920 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196 ../thunar/thunar-window.c:375
1921 msgid "_About"
1922 msgstr "_Om"
1923
1924 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196
1925 msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
1926 msgstr "Vis informasjon om Thunar Bulk Rename"
1927
1928 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1929 msgid "View the properties of the selected file"
1930 msgstr "Vis egenskaper til valgt fil"
1931
1932 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:352
1933 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
1934 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
1935 msgid "Rename Multiple Files"
1936 msgstr "Gi nytt navn til _mange filer"
1937
1938 #. add the "Rename Files" button
1939 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:360
1940 msgid "_Rename Files"
1941 msgstr "Gi nytt _navn"
1942
1943 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:363
1944 msgid ""
1945 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
1946 msgstr "Klikk her for å faktisk starte navneendring av filene overnfor."
1947
1948 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:438
1949 msgid "New Name"
1950 msgstr "Nytt navn"
1951
1952 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:501
1953 msgid ""
1954 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
1955 msgstr "Klikk her for å se dokumentasjon for valgte operasjon."
1956
1957 #. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.*
1958 #. from $libdir/thunarx-2/,
1959 #. *              and opening the multi rename dialog by selecting multiple
1960 #. files and pressing F2.
1961 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
1962 msgid ""
1963 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
1964 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
1965 "from source, be sure to enable the \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1966 msgstr "Ingen navneendrings-moduler er funnet i systemet. Kontroller\ninstallasjonen eller kontakt systemadministratoren. Hvis du installerer\nThunar fra kildekode, pass på å aktive programtillegget «Simple Builtin Renamers»."
1967
1968 #. tell the user that we failed
1969 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:954
1970 msgid "Failed to open the documentation browser"
1971 msgstr "Klarte ikke å åpne hjelpesystemet"
1972
1973 #. allocate the file chooser
1974 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1057
1975 msgid "Select files to rename"
1976 msgstr "Velg filer som skal ha nytt navn"
1977
1978 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1073
1979 msgid "Audio Files"
1980 msgstr "Lydfiler"
1981
1982 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1078
1983 msgid "Image Files"
1984 msgstr "Bildefiler"
1985
1986 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1083
1987 msgid "Video Files"
1988 msgstr "Videofiler"
1989
1990 #. just popup the about dialog
1991 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
1992 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
1993 msgid "Bulk Rename"
1994 msgstr "Gi nytt navn (Bulk)"
1995
1996 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1217
1997 msgid ""
1998 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
1999 "tool to rename multiple files at once."
2000 msgstr "Thunar Bulk Rename er et kraftig og utvidbart\nverktøy for å gi nytt navn til mange filer på en gang."
2001
2002 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1690
2003 msgid "Remove File"
2004 msgid_plural "Remove Files"
2005 msgstr[0] "Fjern fil"
2006 msgstr[1] "Fjern filer"
2007
2008 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1692
2009 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
2010 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
2011 msgstr[0] "Ta bort valgte fil fra listen over filer som skal ha nytt navn"
2012 msgstr[1] "Ta bort valgte filer fra listen over filer som skal ha nytt navn"
2013
2014 #. change title to reflect the standalone status
2015 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
2016 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
2017 msgstr "Gi nye navn til mange filer"
2018
2019 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:185
2020 #, c-format
2021 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
2022 msgstr "Klarte ikke gi nytt navn «%s» to «%s»."
2023
2024 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:192
2025 msgid ""
2026 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
2027 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
2028 "cancel the operation without reverting previous changes."
2029 msgstr "Du kan velge å hoppe over denne filen og fortsette å gi nye navn til gjenværende filer, eller tilbakestille navnene til allerede endrede filer eller avbryte operasjonen uten å tilbakestille tidligere endringer."
2030
2031 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
2032 msgid "_Revert Changes"
2033 msgstr "_Tilbakestill endringer"
2034
2035 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
2036 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
2037 msgid "_Skip This File"
2038 msgstr "_Hopp over denne filen"
2039
2040 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:204
2041 msgid ""
2042 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
2043 msgstr "Ønsker du å hoppe over denne filer og forsette med de gjenværende filene?"
2044
2045 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:597
2046 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
2047 msgid "Trash is empty"
2048 msgstr "Papirkurven er tom"
2049
2050 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:601
2051 #, c-format
2052 msgid "Trash contains %d file"
2053 msgid_plural "Trash contains %d files"
2054 msgstr[0] "Papirkurven inneholder %d fil"
2055 msgstr[1] "Papirkurven inneholder %d filer"
2056
2057 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
2058 msgid "DEVICES"
2059 msgstr "ENHETER"
2060
2061 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
2062 msgid "NETWORK"
2063 msgstr "NETTVERK"
2064
2065 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
2066 msgid "Browse Network"
2067 msgstr "Utforsk nettverket"
2068
2069 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
2070 msgid "PLACES"
2071 msgstr "STEDER"
2072
2073 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
2074 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
2075 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
2076 msgstr[0] "Sidepanel (Lag snarvei)"
2077 msgstr[1] "Sidepanel (Lag snarveier)"
2078
2079 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:395
2080 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
2081 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
2082 msgstr[0] "Legg til valgte mappe i snarveiområdet"
2083 msgstr[1] "Legg til valgte mapper i snarveiområdet"
2084
2085 #. append the "Mount" item
2086 #. append the "Mount" menu action
2087 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1129 ../thunar/thunar-tree-view.c:1258
2088 msgid "_Mount"
2089 msgstr "_Monter"
2090
2091 #. append the "Unmount" item
2092 #. append the "Unmount" menu action
2093 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1135 ../thunar/thunar-tree-view.c:1264
2094 msgid "_Unmount"
2095 msgstr "_Demonter"
2096
2097 #. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
2098 #. append the "Eject" menu action
2099 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1141 ../thunar/thunar-tree-view.c:1270
2100 msgid "_Eject"
2101 msgstr "_Utløs"
2102
2103 #. append the "Disconnect" item
2104 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1158
2105 msgid "Create _Shortcut"
2106 msgstr "Lag _snarvei"
2107
2108 #. append the "Disconnect" item
2109 #. append the "Mount Volume" menu action
2110 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179 ../thunar/thunar-tree-view.c:1279
2111 msgid "Disconn_ect"
2112 msgstr "Frakoble"
2113
2114 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1258
2115 msgid "_Remove Shortcut"
2116 msgstr "_Fjerne"
2117
2118 #. append the rename menu item
2119 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1272
2120 msgid "Re_name Shortcut"
2121 msgstr "Gi nytt _navn"
2122
2123 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1561
2124 #, c-format
2125 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
2126 msgstr "Stien  «%s»  peker ikke til en mappe"
2127
2128 #. display an error message to the user
2129 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1581
2130 msgid "Failed to add new shortcut"
2131 msgstr "Klarte ikke å lage ny snarvei "
2132
2133 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1858 ../thunar/thunar-tree-view.c:1944
2134 #, c-format
2135 msgid "Failed to eject \"%s\""
2136 msgstr "Klarte ikke løse ut «%s»"
2137
2138 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2000 ../thunar/thunar-tree-view.c:1999
2139 #, c-format
2140 msgid "Failed to unmount \"%s\""
2141 msgstr "Klarte ikke demontere «%s»"
2142
2143 #: ../thunar/thunar-size-label.c:142
2144 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
2145 msgstr "Klikke her for å stanse kalkulering av total størrelse på mappen."
2146
2147 #. add the label widget
2148 #. tell the user that we started calculation
2149 #: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
2150 msgid "Calculating..."
2151 msgstr "Kalkulerer ..."
2152
2153 #. tell the user that the operation was canceled
2154 #: ../thunar/thunar-size-label.c:254
2155 msgid "Calculation aborted"
2156 msgstr "Kalkulering avbrutt"
2157
2158 #: ../thunar/thunar-size-label.c:391
2159 #, c-format
2160 msgid "%u item, totalling %s"
2161 msgid_plural "%u items, totalling %s"
2162 msgstr[0] "%u element, totalt %s"
2163 msgstr[1] "%u elementer, totalt %s"
2164
2165 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
2166 #. * directories were not accessible
2167 #: ../thunar/thunar-size-label.c:398
2168 msgid "(some contents unreadable)"
2169 msgstr "(noe av innholdet er uleselig)"
2170
2171 #. nothing was readable, so permission was denied
2172 #: ../thunar/thunar-size-label.c:409
2173 msgid "Permission denied"
2174 msgstr "Tilgang nektet"
2175
2176 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:395
2177 msgid "Folder Context Menu"
2178 msgstr "Mappe kontekst meny"
2179
2180 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396
2181 msgid "Create an empty folder within the current folder"
2182 msgstr "Lag en tom mappe inne i gjeldende mappe"
2183
2184 #. append the "Cut" menu action
2185 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
2186 msgid "Cu_t"
2187 msgstr "_Klipp ut"
2188
2189 #. append the "Copy" menu action
2190 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1348
2191 msgid "_Copy"
2192 msgstr "Ko_pier"
2193
2194 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2195 msgid "_Paste"
2196 msgstr "_Lim inn"
2197
2198 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2199 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
2200 msgstr "Flytt eller kopier filer tidligere valgt «Klipp ut» eller «Kopier»"
2201
2202 #. append the "Move to Tash" menu action
2203 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
2204 msgid "Mo_ve to Trash"
2205 msgstr "Flytt til papirkurven"
2206
2207 #. append the "Delete" menu action
2208 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
2209 msgid "_Delete"
2210 msgstr "_Slett"
2211
2212 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
2213 msgid ""
2214 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
2215 "selected folder"
2216 msgstr "FLytt eller kopier filer tidligere valgt med «Klipp ut» eller «Kopier» til valgte mappe"
2217
2218 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2219 msgid "Select _all Files"
2220 msgstr "Velg _alle filer"
2221
2222 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2223 msgid "Select all files in this window"
2224 msgstr "Velg alle filene i dette vinuet"
2225
2226 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2227 msgid "Select _by Pattern..."
2228 msgstr "Velg med _mønster"
2229
2230 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2231 msgid "Select all files that match a certain pattern"
2232 msgstr "Velg all filer som samsvarer med et gitt mønster"
2233
2234 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2235 msgid "_Invert Selection"
2236 msgstr "Inverter valg"
2237
2238 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2239 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
2240 msgstr "Velg alle og bare de elementene som ikke er valgt i øyeblikket"
2241
2242 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:407
2243 msgid "Du_plicate"
2244 msgstr "Du_pliser"
2245
2246 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4360
2247 msgid "Ma_ke Link"
2248 msgid_plural "Ma_ke Links"
2249 msgstr[0] "Lag len_ke"
2250 msgstr[1] "Lag len_ker"
2251
2252 #. append the "Rename" menu action
2253 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
2254 msgid "_Rename..."
2255 msgstr "_Gi nytt navn"
2256
2257 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:410
2258 msgid "_Restore"
2259 msgstr "Gjen_opprett"
2260
2261 #. add the "Create Document" sub menu action
2262 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:675
2263 msgid "Create _Document"
2264 msgstr "Lag _dokument"
2265
2266 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
2267 msgid "Loading folder contents..."
2268 msgstr "Laster mappeinnhold ..."
2269
2270 #. display an error to the user
2271 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
2272 msgid "Failed to open the home folder"
2273 msgstr "Klarte ikke åpne hjemmemappen"
2274
2275 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
2276 msgid "New Empty File"
2277 msgstr "Ny tom fil"
2278
2279 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
2280 msgid "New Empty File..."
2281 msgstr "Ny tom fil ..."
2282
2283 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
2284 msgid "Select by Pattern"
2285 msgstr "Velg med mønster"
2286
2287 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2585
2288 msgid "_Select"
2289 msgstr "_Velg"
2290
2291 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2594
2292 msgid "_Pattern:"
2293 msgstr "_Mønster"
2294
2295 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
2296 #. invalid
2297 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3163
2298 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
2299 msgstr "Ugyldig filnavn levert av XDS."
2300
2301 #. display an error dialog to the user
2302 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3344
2303 #, c-format
2304 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
2305 msgstr "Klarte ikke lage lenke for URL «%s»"
2306
2307 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3737 ../thunar/thunar-window.c:2883
2308 #, c-format
2309 msgid "Failed to open directory \"%s\""
2310 msgstr "Klarte ikke åpne mappen «%s»"
2311
2312 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4311
2313 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
2314 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
2315 msgstr[0] "Forbered valgte fil for flytting med «Lim inn» handlingen"
2316 msgstr[1] "Forbered valgte filer for flytting med «Lim inn» handlingen"
2317
2318 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4319
2319 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
2320 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
2321 msgstr[0] "Forbered valgte fil for kopiering med «Lim inn» handlingen"
2322 msgstr[1] "Forbered valgte filer for kopiering med «Lim inn» handlingen"
2323
2324 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
2325 msgid "Move the selected file to the Trash"
2326 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
2327 msgstr[0] "Flytt den valgte filen til papirkurven"
2328 msgstr[1] "Flytt de valgte filene til papirkurven"
2329
2330 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
2331 msgid "Permanently delete the selected file"
2332 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
2333 msgstr[0] "Permanent slett den valgte filen"
2334 msgstr[1] "Permanent slett de valgte filene"
2335
2336 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4353
2337 msgid "Duplicate the selected file"
2338 msgid_plural "Duplicate each selected file"
2339 msgstr[0] "Dupliser valgte fil"
2340 msgstr[1] "Dupliser alle valgte filer"
2341
2342 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4362
2343 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
2344 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
2345 msgstr[0] "Lag en symbols lenke for valgte fil"
2346 msgstr[1] "Lag symbolske lenker for valgte filer"
2347
2348 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4370
2349 msgid "Rename the selected file"
2350 msgid_plural "Rename the selected files"
2351 msgstr[0] "Gi valgt fil nytt navn"
2352 msgstr[1] "Gi valgte filer nye navn"
2353
2354 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4378
2355 msgid "Restore the selected file"
2356 msgid_plural "Restore the selected files"
2357 msgstr[0] "Gjenopprett valgt fil"
2358 msgstr[1] "Gjenopprett valgte filer"
2359
2360 #. add the "Empty File" item
2361 #: ../thunar/thunar-templates-action.c:473
2362 msgid "_Empty File"
2363 msgstr "_Tom fil"
2364
2365 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:741
2366 #, c-format
2367 msgid ""
2368 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
2369 "destination"
2370 msgstr "Det oppstod en feil ved kopiering til «%s»: %s mer plass kreves for å kopiere til destinasjonen"
2371
2372 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
2373 #, c-format
2374 msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
2375 msgstr "Feil ved kopiering til «%s». Plasseringen har kun lese-rettigheter."
2376
2377 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
2378 msgid "Collecting files..."
2379 msgstr "Samler filer ..."
2380
2381 #. update progress information
2382 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
2383 #, c-format
2384 msgid "Trying to restore \"%s\""
2385 msgstr "Prøver å gjenopprette «%s»"
2386
2387 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:854
2388 #, c-format
2389 msgid ""
2390 "The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file"
2391 " \"%s\" from the trash"
2392 msgstr "Mappen «%s» finnes ikke lengre, men er påkrevet for å gjenopprette filen «%s» fra papirkurven. "
2393
2394 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:879
2395 #, c-format
2396 msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
2397 msgstr "Klarte ikke å gjenopprette mappen «%s»"
2398
2399 #. update progress information
2400 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:899
2401 #, c-format
2402 msgid "Trying to move \"%s\""
2403 msgstr "Prøver å flytte «%s»"
2404
2405 #. update progress information
2406 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
2407 #, c-format
2408 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
2409 msgstr "Klarte ikke flytte «%s» direkte. Samler filer for kopiering"
2410
2411 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
2412 #, c-format
2413 msgid "%s of %s"
2414 msgstr "%s av %s"
2415
2416 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1117
2417 #, c-format
2418 msgid "%lu hour remaining (%s/sec)"
2419 msgid_plural "%lu hours remaining (%s/sec)"
2420 msgstr[0] "%lu time gjenstår (%s/sek)"
2421 msgstr[1] "%lu timer gjenstår (%s/sek)"
2422
2423 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1125
2424 #, c-format
2425 msgid "%lu minute remaining (%s/sec)"
2426 msgid_plural "%lu minutes remaining (%s/sec)"
2427 msgstr[0] "%lu minutt gjenstår (%s/sek)"
2428 msgstr[1] "%lu minutter gjenstår (%s/sek)"
2429
2430 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1132
2431 #, c-format
2432 msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
2433 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
2434 msgstr[0] "%lu sekund gjenstår (%s/sek)"
2435 msgstr[1] "%lu sekunder gjenstår (%s/sek)"
2436
2437 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:105
2438 msgid "T_rash"
2439 msgstr "_Papirkurv"
2440
2441 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:166
2442 msgid "Display the contents of the trash can"
2443 msgstr "Vis innholdet i papirkurven"
2444
2445 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
2446 msgid "Loading..."
2447 msgstr "Laster ..."
2448
2449 #. append the "Paste Into Folder" menu action
2450 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
2451 msgid "_Paste Into Folder"
2452 msgstr "_Lim inn i mappe"
2453
2454 #. append the "Properties" menu action
2455 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
2456 msgid "P_roperties..."
2457 msgstr "_Egenskaper"
2458
2459 #: ../thunar/thunar-util.c:280
2460 #, c-format
2461 msgid "Invalid path"
2462 msgstr "Ugyldig sti"
2463
2464 #: ../thunar/thunar-util.c:314
2465 #, c-format
2466 msgid "Unknown user \"%s\""
2467 msgstr "Ukjent bruker «%s»"
2468
2469 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2470 #: ../thunar/thunar-util.c:403
2471 msgid "Today"
2472 msgstr "Idag"
2473
2474 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2475 #: ../thunar/thunar-util.c:408
2476 #, c-format
2477 msgid "Today at %X"
2478 msgstr "Idag %X"
2479
2480 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2481 #: ../thunar/thunar-util.c:416
2482 msgid "Yesterday"
2483 msgstr "Igår"
2484
2485 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2486 #: ../thunar/thunar-util.c:421
2487 #, c-format
2488 msgid "Yesterday at %X"
2489 msgstr "Igår %X"
2490
2491 #. Days from last week
2492 #: ../thunar/thunar-util.c:429
2493 #, c-format
2494 msgid "%A at %X"
2495 msgstr "%A %X"
2496
2497 #. Any other date
2498 #: ../thunar/thunar-util.c:434
2499 #, c-format
2500 msgid "%x at %X"
2501 msgstr "%x %X"
2502
2503 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2504 msgid "New _Tab"
2505 msgstr "Ny _fane"
2506
2507 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2508 msgid "Open a new tab for the displayed location"
2509 msgstr "Åpne en ny fane for vist plassering"
2510
2511 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2512 msgid "New _Window"
2513 msgstr "Nytt _vindu"
2514
2515 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2516 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
2517 msgstr "Åpne nytt Thunar vindu for viste plassering"
2518
2519 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2520 msgid "Detac_h Tab"
2521 msgstr "Koble fra fane"
2522
2523 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2524 msgid "Open current folder in a new window"
2525 msgstr "Åpne gjeldende mappe i et nytt vindu"
2526
2527 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2528 msgid "Close _All Windows"
2529 msgstr "Lukk _alle vinduer"
2530
2531 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2532 msgid "Close all Thunar windows"
2533 msgstr "Lukk alle Thunar vinduer"
2534
2535 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2536 msgid "C_lose Tab"
2537 msgstr "Lukk fane"
2538
2539 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2540 msgid "Close this folder"
2541 msgstr "Lukk denne mappen"
2542
2543 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2544 msgid "_Close Window"
2545 msgstr "_Lukk vindu"
2546
2547 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2548 msgid "Close this window"
2549 msgstr "Lukk dette vinduet"
2550
2551 #: ../thunar/thunar-window.c:356
2552 msgid "_Edit"
2553 msgstr "_Rediger"
2554
2555 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2556 msgid "Pr_eferences..."
2557 msgstr "_Innstillinger"
2558
2559 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2560 msgid "Edit Thunars Preferences"
2561 msgstr "Rediger Thunars innstillinger"
2562
2563 #: ../thunar/thunar-window.c:358
2564 msgid "_View"
2565 msgstr "_Vis"
2566
2567 #: ../thunar/thunar-window.c:359
2568 msgid "_Reload"
2569 msgstr "_Oppdater"
2570
2571 #: ../thunar/thunar-window.c:360
2572 msgid "_Location Selector"
2573 msgstr "_Adresselinjevelger"
2574
2575 #: ../thunar/thunar-window.c:361
2576 msgid "_Side Pane"
2577 msgstr "_Sidepanel"
2578
2579 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2580 msgid "Zoom I_n"
2581 msgstr "For_større"
2582
2583 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2584 msgid "Show the contents in more detail"
2585 msgstr "Vis innholdet med flere detaljer"
2586
2587 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2588 msgid "Zoom _Out"
2589 msgstr "For_minske"
2590
2591 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2592 msgid "Show the contents in less detail"
2593 msgstr "Vis innholdet med mindre detaljer"
2594
2595 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2596 msgid "Normal Si_ze"
2597 msgstr "_Vanlig størrelse"
2598
2599 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2600 msgid "Show the contents at the normal size"
2601 msgstr "Vis innholdet med vanlig størrelse"
2602
2603 #: ../thunar/thunar-window.c:365
2604 msgid "_Go"
2605 msgstr "_Gå"
2606
2607 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2608 msgid "Open _Parent"
2609 msgstr "Åpne _overordnede"
2610
2611 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2612 msgid "Open the parent folder"
2613 msgstr "Åpne den overordnede mappen"
2614
2615 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2616 msgid "_Home"
2617 msgstr "_Hjem"
2618
2619 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2620 msgid "Go to the home folder"
2621 msgstr "Gå til hjemmemappe"
2622
2623 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2624 msgid "Desktop"
2625 msgstr "Skrivebord"
2626
2627 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2628 msgid "Go to the desktop folder"
2629 msgstr "Gå til skrivebordsmappe"
2630
2631 #: ../thunar/thunar-window.c:369
2632 msgid "Browse the file system"
2633 msgstr "Utforsk filsystemet"
2634
2635 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2636 msgid "B_rowse Network"
2637 msgstr "Utforsk nettverk"
2638
2639 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2640 msgid "Browse local network connections"
2641 msgstr "Bla gjennom lokale nettverksforbindelser"
2642
2643 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2644 msgid "T_emplates"
2645 msgstr "_Maler"
2646
2647 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2648 msgid "Go to the templates folder"
2649 msgstr "Gå til malmappen"
2650
2651 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2652 msgid "_Open Location..."
2653 msgstr "_Åpne plassering"
2654
2655 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2656 msgid "Specify a location to open"
2657 msgstr "Oppgi plassering som skal åpnes"
2658
2659 #: ../thunar/thunar-window.c:373
2660 msgid "_Help"
2661 msgstr "_Hjelp"
2662
2663 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2664 msgid "_Contents"
2665 msgstr "_Innhold"
2666
2667 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2668 msgid "Display Thunar user manual"
2669 msgstr "Vis Thunar brukerhåndbok"
2670
2671 #: ../thunar/thunar-window.c:375
2672 msgid "Display information about Thunar"
2673 msgstr "Vis informasjon om Thunar"
2674
2675 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2676 msgid "Show _Hidden Files"
2677 msgstr "Vis _skjulte filer"
2678
2679 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2680 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
2681 msgstr "Skifter visning av skjulte filer i nåværende vindu"
2682
2683 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2684 msgid "_Pathbar Style"
2685 msgstr "_Stilinje stil"
2686
2687 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2688 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
2689 msgstr "Moderne utseende med knapper som svarer til mappene"
2690
2691 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2692 msgid "_Toolbar Style"
2693 msgstr "_Verktøylijne stil"
2694
2695 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2696 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
2697 msgstr "Tradisjonellt utseende på adresselinjen og navigeringsknappene"
2698
2699 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2700 msgid "_Shortcuts"
2701 msgstr "Snar_veier"
2702
2703 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2704 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
2705 msgstr "Skifte synligheten til snarveiruten"
2706
2707 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2708 msgid "_Tree"
2709 msgstr "_Tre"
2710
2711 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2712 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
2713 msgstr "Skifte synlighet av treruten"
2714
2715 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2716 msgid "St_atusbar"
2717 msgstr "_Statuslinje"
2718
2719 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2720 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
2721 msgstr "Endre synligheten til dette vinduets statuslinje"
2722
2723 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2724 msgid "_Menubar"
2725 msgstr "Menylinje"
2726
2727 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2728 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
2729 msgstr "Endre synligheten til dette vinduets menylinje"
2730
2731 #. * add view options
2732 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2733 msgid "View as _Icons"
2734 msgstr "Vis som _ikoner"
2735
2736 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2737 msgid "Display folder content in an icon view"
2738 msgstr "Vis  mappeinnhold som ikonliste"
2739
2740 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2741 msgid "View as _Detailed List"
2742 msgstr "Vis som _detaljert liste"
2743
2744 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2745 msgid "Display folder content in a detailed list view"
2746 msgstr "Vis mappeinnholdet som detaljert listevisning"
2747
2748 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2749 msgid "View as _Compact List"
2750 msgstr "Vis som _kompakt liste"
2751
2752 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2753 msgid "Display folder content in a compact list view"
2754 msgstr "Vis mappeinnhold som kompakt listevisning"
2755
2756 #. add the label with the root warning
2757 #: ../thunar/thunar-window.c:844
2758 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
2759 msgstr "Advarsel, du benytter rot brukeren. Dette er en risiko for systemet ditt."
2760
2761 #: ../thunar/thunar-window.c:1747
2762 msgid "Close tab"
2763 msgstr "Lukk fane"
2764
2765 #: ../thunar/thunar-window.c:2012
2766 #, c-format
2767 msgid "Open the location \"%s\""
2768 msgstr "Åpne plasseringen «%s»"
2769
2770 #: ../thunar/thunar-window.c:2210
2771 #, c-format
2772 msgid "Failed to launch \"%s\""
2773 msgstr "Klarte ikke starte «%s»"
2774
2775 #: ../thunar/thunar-window.c:2763
2776 msgid "Failed to open parent folder"
2777 msgstr "Klarte ikke åpne overliggende mappe"
2778
2779 #: ../thunar/thunar-window.c:2858
2780 #, c-format
2781 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
2782 msgstr "Mappen \"%s\" finnes ikke. Ønsker du å opprette den?"
2783
2784 #. display the "About Templates" dialog
2785 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
2786 msgid "About Templates"
2787 msgstr "Om maler"
2788
2789 #: ../thunar/thunar-window.c:2962
2790 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
2791 msgstr "Alle filer i denne mappen vil vises i «Lag dokument» menyen."
2792
2793 #: ../thunar/thunar-window.c:2969
2794 msgid ""
2795 "If you frequently create certain kinds  of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
2796 "\n"
2797 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
2798 msgstr "Om du ofte oppretter visse typer dokumenter, lag en kopi av disse og lagre de i denne mappen. Thunar vil da legge de til som elementer i «Lag dokument» menyen.\n\nDu kan deretter velge elementer fra «Lag dokument» menyen og en kopi av dokumentet vil bli opprettet i mappen du jobber i."
2799
2800 #: ../thunar/thunar-window.c:2981
2801 msgid "Do _not display this message again"
2802 msgstr "_Ikke vis denne meldingen igjen"
2803
2804 #. display an error to the user
2805 #: ../thunar/thunar-window.c:3011
2806 msgid "Failed to open the file system root folder"
2807 msgstr "Klarte ikke åpne filsystemets rotmappe"
2808
2809 #. display an error to the user
2810 #: ../thunar/thunar-window.c:3046
2811 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
2812 msgstr "Klarte ikke å vise innholdet i papirkurven"
2813
2814 #. display an error to the user
2815 #: ../thunar/thunar-window.c:3081
2816 msgid "Failed to browse the network"
2817 msgstr "Klarte ikke utforske nettverket"
2818
2819 #: ../thunar/thunar-window.c:3165
2820 msgid ""
2821 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
2822 "for the Xfce Desktop Environment."
2823 msgstr "Thunar er en filbehandler som  er rask og enkel i bruk\nfor Xfce skrivebordsmiljøet."
2824
2825 #. set window title
2826 #: ../thunar/thunar-window.c:3219 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
2827 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
2828 msgid "File Manager"
2829 msgstr "Filbehandler"
2830
2831 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:102
2832 msgid "Label"
2833 msgstr "Etikett"
2834
2835 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:103
2836 msgid "Text of the page's label"
2837 msgstr "Tekst i sidens etikett"
2838
2839 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:115
2840 msgid "Label widget"
2841 msgstr "Navngi element"
2842
2843 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:116
2844 msgid "A widget to display in place of the usual page label"
2845 msgstr "Et element som vises istedet for vanlig sideetikett"
2846
2847 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:72
2848 msgid "Resident"
2849 msgstr "Resident"
2850
2851 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:73
2852 msgid "Don't unload the plugin from memory"
2853 msgstr "Behold alltid modulen i minne"
2854
2855 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:130
2856 msgid "Help URL"
2857 msgstr "Hjelpelink"
2858
2859 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:131
2860 msgid "The URL to the documentation of the renamer"
2861 msgstr "Link til dokumnetasjon for modulen"
2862
2863 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:146
2864 msgid "The user visible name of the renamer"
2865 msgstr "Navnet på modul som er synlig for bruker"
2866
2867 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:152
2868 msgid "Description:"
2869 msgstr "Beskrivelse:"
2870
2871 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:159
2872 msgid ""
2873 "The generic name of the entry, for example \"Web Browser\" in case of "
2874 "Firefox."
2875 msgstr "Generisk navn til element, for eksempel «Nettleser» for Firefox."
2876
2877 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:175
2878 msgid "Command:"
2879 msgstr "Kommando:"
2880
2881 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:182
2882 msgid "The program to execute, possibly with arguments."
2883 msgstr "Programmet som skal kjøres og eventuelle parametre."
2884
2885 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:197
2886 msgid "Working Directory:"
2887 msgstr "Arbeidsmappe:"
2888
2889 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:204
2890 msgid "The working directory for the program."
2891 msgstr "Arbeidsmappen for programmet."
2892
2893 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:219
2894 msgid "URL:"
2895 msgstr "URL:"
2896
2897 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:226
2898 msgid "The URL to access."
2899 msgstr "URL å gå til."
2900
2901 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:241
2902 msgid "Comment:"
2903 msgstr "Kommentar:"
2904
2905 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:248
2906 msgid ""
2907 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of"
2908 " Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
2909 msgstr "Verktøytips, for eksempel «Vis nettsteder på Internet» for Firefox. Burde ikke være være det samme som navn eller beskrivelse."
2910
2911 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:268
2912 msgid "Options:"
2913 msgstr "Innstillinger"
2914
2915 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:274
2916 msgid "Use _startup notification"
2917 msgstr "Bruk opp_startsnotifikasjon"
2918
2919 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:275
2920 msgid ""
2921 "Select this option to enable startup notification when the command is run "
2922 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
2923 "notification."
2924 msgstr "Velg denne for å vise notifikasjon når kommandoen kjøres fra filbehandleren eller menyen. Ikke alle applikasjoner støtter oppstartsnotifikasjon"
2925
2926 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:282
2927 msgid "Run in _terminal"
2928 msgstr "Kjør i _terminal"
2929
2930 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:283
2931 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
2932 msgstr "Velg denne oppsjonen for å kjøre kommandoen i et terminalvidu."
2933
2934 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:356
2935 msgid "Launcher"
2936 msgstr "Snarvei"
2937
2938 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:358
2939 msgid "Link"
2940 msgstr "Lenke"
2941
2942 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:600
2943 #, c-format
2944 msgid "Failed to save \"%s\"."
2945 msgstr "Feilet å lagre «%s»."
2946
2947 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:47
2948 msgid "Date Taken:"
2949 msgstr "Tatt dato:"
2950
2951 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:48
2952 msgid "Camera Brand:"
2953 msgstr "Kameranavn:"
2954
2955 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:49
2956 msgid "Camera Model:"
2957 msgstr "Kameramodell:"
2958
2959 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:50
2960 msgid "Exposure Time:"
2961 msgstr "Eksponeringstid:"
2962
2963 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:51
2964 msgid "Exposure Program:"
2965 msgstr "Eksponeringsprogram:"
2966
2967 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:52
2968 msgid "Aperture Value:"
2969 msgstr "Blenderåpning:"
2970
2971 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:53
2972 msgid "Metering Mode:"
2973 msgstr "Eksponeringsmodus:"
2974
2975 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:54
2976 msgid "Flash Fired:"
2977 msgstr "Blits:"
2978
2979 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:55
2980 msgid "Focal Length:"
2981 msgstr "Brennvidde:"
2982
2983 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:56
2984 msgid "Shutter Speed:"
2985 msgstr "Lukkertid"
2986
2987 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
2988 msgid "ISO Speed Ratings:"
2989 msgstr "ISO verdi:"
2990
2991 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
2992 msgid "Software:"
2993 msgstr "Program:"
2994
2995 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:114
2996 msgid "Image"
2997 msgstr "Bilde"
2998
2999 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:129
3000 msgid "Image Type:"
3001 msgstr "Bilde type:"
3002
3003 #. update the "Image Size" label
3004 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:243
3005 #, c-format
3006 msgid "%dx%d pixel"
3007 msgid_plural "%dx%d pixels"
3008 msgstr[0] "%dx%d piksel"
3009 msgstr[1] "%dx%d piksler"
3010
3011 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:117
3012 msgid "Con_vert to:"
3013 msgstr "Kon_verter til:"
3014
3015 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:267
3016 msgid "Uppercase / Lowercase"
3017 msgstr "Store / små bokstaver"
3018
3019 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:195
3020 msgid "Insert _time:"
3021 msgstr "Sett inn _tid"
3022
3023 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:224
3024 msgid ""
3025 "The format describes the date and time parts to insert into the file name. "
3026 "For example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d "
3027 "with the day. See the documentation of the date utility for additional "
3028 "information."
3029 msgstr "Formatet beskriver dato og tids-delene som settes inn i filnavnet.For eksempel, %Y erstattes med år, %m med måned og %d med dag.Se dokumentasjonen for date verktøyet for mer informasjon."
3030
3031 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
3032 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:197
3033 msgid "_At position:"
3034 msgstr "_I posisjon:"
3035
3036 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:592
3037 msgid "Insert Date / Time"
3038 msgstr "Sett inn dato/tid"
3039
3040 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:93
3041 msgid "lowercase"
3042 msgstr "små bokstaver "
3043
3044 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:94
3045 msgid "UPPERCASE"
3046 msgstr "STORE BOKSTAVER"
3047
3048 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
3049 msgid "Camelcase"
3050 msgstr "To store bokstaver"
3051
3052 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
3053 msgid "Sentence case"
3054 msgstr "Små eller store bokstaver"
3055
3056 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
3057 msgid "Insert"
3058 msgstr "Sett inn"
3059
3060 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:103
3061 msgid "Overwrite"
3062 msgstr "Overskriv"
3063
3064 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:109
3065 msgid "1, 2, 3, ..."
3066 msgstr "1, 2, 3, ..."
3067
3068 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:110
3069 msgid "01, 02, 03, ..."
3070 msgstr "01, 02, 03, ..."
3071
3072 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:111
3073 msgid "001, 002, 003, ..."
3074 msgstr "001, 002, 003, ..."
3075
3076 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:112
3077 msgid "0001, 0002, 0003, ..."
3078 msgstr "0001, 0002, 0003, ..."
3079
3080 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
3081 msgid "a, b, c, d, ..."
3082 msgstr "a, b, c, d, ..."
3083
3084 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:119
3085 msgid "From the front (left)"
3086 msgstr "Forfra (venstre)"
3087
3088 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:120
3089 msgid "From the back (right)"
3090 msgstr "Bakfra (høyre)"
3091
3092 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:126
3093 msgid "Old Name - Text - Number"
3094 msgstr "Gammelt navn - Tekst - Nummer"
3095
3096 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:127
3097 msgid "Number - Text - Old Name"
3098 msgstr "Nummer - Tekst - Gammelt navn"
3099
3100 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:128
3101 msgid "Text - Number"
3102 msgstr "Text - Nummer"
3103
3104 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:129
3105 msgid "Number - Text"
3106 msgstr "Nummer - Tekst"
3107
3108 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
3109 msgid "Current"
3110 msgstr "Gjeldende"
3111
3112 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:139
3113 msgid "Date Picture Taken"
3114 msgstr "Dato bilde ble tatt"
3115
3116 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:179
3117 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:258
3118 msgid "_Text:"
3119 msgstr "_Tekst"
3120
3121 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:385
3122 msgid "Insert / Overwrite"
3123 msgstr "Sett inn / Overskriv"
3124
3125 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:184
3126 msgid "_Number Format:"
3127 msgstr "_Nummerformat:"
3128
3129 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:214
3130 msgid "_Start With:"
3131 msgstr "_Start med:"
3132
3133 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:230
3134 msgid "Text _Format:"
3135 msgstr "Tekst _format:"
3136
3137 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:532
3138 msgid "Numbering"
3139 msgstr "Nummerering"
3140
3141 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:175
3142 msgid "Remove _From Position:"
3143 msgstr "Fjern _fra posisjon:"
3144
3145 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:210
3146 msgid "_To Position:"
3147 msgstr "_Til posisjon:"
3148
3149 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:426
3150 msgid "Remove Characters"
3151 msgstr "Fjern karakterer"
3152
3153 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:202
3154 msgid "_Search For:"
3155 msgstr "_Søk etter:"
3156
3157 #. reset to default tooltip
3158 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:210
3159 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:642
3160 msgid "Enter the text to search for in the file names."
3161 msgstr "Skriv teksten det skal søkes etter i filnavn."
3162
3163 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:222
3164 msgid "Regular _Expression"
3165 msgstr "R_egulære uttrykk"
3166
3167 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:224
3168 msgid ""
3169 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
3170 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
3171 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
3172 msgstr "Hvis du aktiverer denne opsjonen vil mønsteret bli behandlet som et regulært uttrykk ref Perl-kompatible regulære uttrykk (PCRE). Se dokumentasjonen for detaljer om syntaks for regulære uttrykk."
3173
3174 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
3175 msgid "Replace _With:"
3176 msgstr "_Erstatt med:"
3177
3178 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:239
3179 msgid ""
3180 "Enter the text that should be used as replacement for the pattern above."
3181 msgstr "Angi tekst som skal benyttes som ekstatning for mønsteret over."
3182
3183 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:251
3184 msgid "C_ase Sensitive Search"
3185 msgstr "T_a hensyn til store og små bokstaver"
3186
3187 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:253
3188 msgid ""
3189 "If you enable this option, the pattern will be searched in a case-sensitive "
3190 "manner. The default is to use a case-insensitive search."
3191 msgstr "Hvis du aktiverer denne opsjonen vil mønsteret vurdere store og små bokstaver forskjellig. Standard oppførsel er å behandle store og små bokstaver som like."
3192
3193 #. setup a tooltip with the error message
3194 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:610
3195 #, c-format
3196 msgid "Invalid regular expression, at character position %ld: %s"
3197 msgstr "Ugyldig regulært uttrykk, ved karakter posisjon %ld: %s"
3198
3199 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:660
3200 msgid "Search & Replace"
3201 msgstr "Søk & erstatt"
3202
3203 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:196
3204 #, c-format
3205 msgid "Send \"%s\" as compressed archive?"
3206 msgstr "Send «%s» som komprimert arkiv?"
3207
3208 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:199
3209 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:218
3210 msgid "Send _directly"
3211 msgstr "Send _direkte"
3212
3213 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:200
3214 msgid "Send com_pressed"
3215 msgstr "Send kom_primert"
3216
3217 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:202
3218 msgid ""
3219 "When sending a file via email, you can either choose to send the file "
3220 "directly, as is, or compress the file before attaching it to an email. It is"
3221 " highly recommended to compress large files before sending them."
3222 msgstr "Ved sending av en fil via epost kan du velge å sende filen direkte, som den er, eller komprimere den før ved vedlegges eposten. Det anbefales sterkt å komprimere store filer før de sendes via epost."
3223
3224 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:213
3225 #, c-format
3226 msgid "Send %d file as compressed archive?"
3227 msgid_plural "Send %d files as compressed archive?"
3228 msgstr[0] "Send %d fil som komprimert arkiv?"
3229 msgstr[1] "Send %d filer som komprimert akriv?"
3230
3231 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:219
3232 msgid "Send as _archive"
3233 msgstr "Send som _arkiv"
3234
3235 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:221
3236 msgid ""
3237 "When sending multiple files via email, you can either choose to send the "
3238 "files directly, attaching multiple files to an email, or send all files "
3239 "compressed into a single archive file and attach the archive. It is highly "
3240 "recommended to send multiple large files as archive."
3241 msgstr "Ved sending av mange filer via epost kan du velge å sende filene direkte, ved å vedlegge mange filer til en epost, eller å sende alle filene komprimert i et enkelt arkiv og vedlegge dette. Det anbefales sterktå sende mange filer som en komprimert arkivfil."
3242
3243 #. allocate the progress dialog
3244 #. setup the label
3245 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:270
3246 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:295
3247 msgid "Compressing files..."
3248 msgstr "Komprimerer filer..."
3249
3250 #. tell the user that the command failed
3251 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
3252 #, c-format
3253 msgid "ZIP command terminated with error %d"
3254 msgstr "ZIP kommando ble avsluttet med feilen %d"
3255
3256 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:408
3257 msgid "Failed to create temporary directory"
3258 msgstr "Klarte ikke å opprette temporær mappe"
3259
3260 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:470
3261 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:481
3262 #, c-format
3263 msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
3264 msgstr "Feilet å lage symbols link for «%s»"
3265
3266 #. tell the user that we failed to compress the file(s)
3267 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:505
3268 #, c-format
3269 msgid "Failed to compress %d file"
3270 msgid_plural "Failed to compress %d files"
3271 msgstr[0] "Feilet å komprimere %d filen"
3272 msgstr[1] "Feilet å komprimere %d filene"
3273
3274 #. tell the user that we failed
3275 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:656
3276 msgid "Failed to compose new email"
3277 msgstr "Feilet å komponere ny epost"
3278
3279 #: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
3280 msgid "Mail Recipient"
3281 msgstr "Epost mottaker"
3282
3283 #. tell the user that we failed to connect to the trash
3284 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:293
3285 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:334
3286 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:356
3287 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:383
3288 msgid "Failed to connect to the Trash"
3289 msgstr "Feilet å kontakte papirkurven"
3290
3291 #. tell the user whether the trash is full or empty
3292 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
3293 msgid "Trash contains files"
3294 msgstr "Papirkurven inneholder filer"
3295
3296 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:1
3297 msgid "Trash Applet"
3298 msgstr "Papirkurv visning"
3299
3300 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:2
3301 msgid "Display the trash can"
3302 msgstr "Vis papirkurven"
3303
3304 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:116
3305 msgid "Custom Actions"
3306 msgstr "Egendefinerte handlinger"
3307
3308 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:127
3309 msgid ""
3310 "You can configure custom actions that will appear in the\n"
3311 "file managers context menus for certain kinds of files."
3312 msgstr "Du kan konfigurere egendefinerte handlinger som vil vises i\nfilbehandlerens kontekstmeny for visse filtyper."
3313
3314 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:173
3315 msgid "Add a new custom action."
3316 msgstr "Legg til en ny handling."
3317
3318 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:183
3319 msgid "Edit the currently selected action."
3320 msgstr "Endre den valgte handlingen."
3321
3322 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:193
3323 msgid "Delete the currently selected action."
3324 msgstr "Slett den valgte handlingen."
3325
3326 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:203
3327 msgid "Move the currently selected action up by one row."
3328 msgstr "Flytt den valgte handlingen en rad opp."
3329
3330 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:213
3331 msgid "Move the currently selected action down by one row."
3332 msgstr "Flytt den valgte handlingen en rad ned."
3333
3334 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3335 msgid "Edit Action"
3336 msgstr "Endre handling"
3337
3338 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3339 msgid "Create Action"
3340 msgstr "Opprett handling"
3341
3342 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:385
3343 msgid "Failed to save actions to disk."
3344 msgstr "Klarte ikke å lagre handlinger til disk."
3345
3346 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:436
3347 #, c-format
3348 msgid ""
3349 "Are you sure that you want to delete\n"
3350 "action \"%s\"?"
3351 msgstr "Er du sikker på at du vil slette\nhandlingen «%s»?"
3352
3353 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
3354 msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
3355 msgstr "Hvis du sletter en egendefinert handling, er det tapt for alltid."
3356
3357 #. Basic
3358 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
3359 msgid "Basic"
3360 msgstr "Enkel"
3361
3362 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:137
3363 msgid "The name of the action that will be displayed in the context menu."
3364 msgstr "Navnet til handlingen som skal vises i kontekstmenyen."
3365
3366 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:150
3367 msgid "_Description:"
3368 msgstr "_Beskrivelse"
3369
3370 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:155
3371 msgid ""
3372 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
3373 "statusbar when selecting the item from the context menu."
3374 msgstr "Beskrivelsen av handlingen som skal vises som verktøytips i statuslinja når du velger elementet fra kontekstmenyen."
3375
3376 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:168
3377 msgid "_Command:"
3378 msgstr "_Kommando"
3379
3380 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:177
3381 msgid ""
3382 "The command (including the necessary parameters) to perform the action. See "
3383 "the command parameter legend below for a list of supported parameter "
3384 "variables, which will be substituted when launching the command. When upper-"
3385 "case letters (e.g. %F, %D, %N) are used, the action will be applicable even "
3386 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
3387 "if exactly one item is selected."
3388 msgstr "Kommandoen (inkludert de nødvendige parametrene) for å utføre handlingen. Se kommandoens parameteroversikt under for en liste over støttede parametervariabler, disse vil bli erstattet når kommandoen startes. Når store bokstaver (f.eks. %F, %D, %N) benyttes vil handlingen fungere også hvis flere elementer er valgt. Hvis ikke vil handlingen bare utføres dersom kun ett element er valgt."
3389
3390 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:188
3391 msgid ""
3392 "Browse the file system to select an application to use for this action."
3393 msgstr "Utforsk filsystemet og velg et program som skal brukes for denne handlingen."
3394
3395 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
3396 msgid "Use Startup Notification"
3397 msgstr "Bruk oppstartsvarsel"
3398
3399 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:205
3400 msgid ""
3401 "Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action"
3402 " is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
3403 "prevention enabled in your window manager."
3404 msgstr "Aktiver dette valget hvis du vil at musepekermarkør skal vises som et venteikon når handlingen starter. Dette anbefales spesielt hvis du har anti-fokusstjeling aktivert for vindusbehandleren."
3405
3406 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
3407 msgid "_Icon:"
3408 msgstr "_Ikon"
3409
3410 #. setup a label to tell that no icon was selected
3411 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:219
3412 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:684
3413 msgid "No icon"
3414 msgstr "Uten ikon"
3415
3416 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:220
3417 msgid ""
3418 "Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
3419 "context menu in addition to the action name chosen above."
3420 msgstr "Klikk her for å velge en ikonfil som skal vises i kontekstmenyen i tillegg til handlingsnavnet som er valgt ovenfor."
3421
3422 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:251
3423 msgid ""
3424 "The following command parameters will be\n"
3425 "substituted when launching the action:"
3426 msgstr "Følgende kommandoparametre vil bli\nerstattet når handlingen startes:"
3427
3428 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:289
3429 msgid "the path to the first selected file"
3430 msgstr "stien til den første valgte filen"
3431
3432 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:301
3433 msgid "the paths to all selected files"
3434 msgstr "stier til alle valgte filer"
3435
3436 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:313
3437 #, c-format
3438 msgid "directory containing the file that is passed in %f"
3439 msgstr "mappe som inneholder filen som sendes i %f"
3440
3441 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:325
3442 #, c-format
3443 msgid "directories containing the files that are passed in %F"
3444 msgstr "mapper som inneholder filene som sendes i %F"
3445
3446 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:337
3447 msgid "the first selected filename (without path)"
3448 msgstr "det første valgte filnavnet (uten sti)"
3449
3450 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:349
3451 msgid "the selected filenames (without paths)"
3452 msgstr "de valgte filnavn (uten sti)"
3453
3454 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:363
3455 msgid "Appearance Conditions"
3456 msgstr "Visningsbetingelser"
3457
3458 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:371
3459 msgid "_File Pattern:"
3460 msgstr "_Filmønster"
3461
3462 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:376
3463 msgid ""
3464 "Enter a list of patterns that will be used to determine whether this action "
3465 "should be displayed for a selected file. If you specify more than one "
3466 "pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. "
3467 "*.txt;*.doc)."
3468 msgstr "Angi en liste med mønstre som benyttes til å avgjøre om denne handlingen skal vises for en valgt fil. Hvis du spesifiserer mer enn ett mønster her, må de adskilles med semikolon (eks. *.txt;*.doc)."
3469
3470 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:395
3471 msgid "Appears if selection contains:"
3472 msgstr "Vises hvis utvalget inneholder:"
3473
3474 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:408
3475 msgid "_Directories"
3476 msgstr "_Mapper"
3477
3478 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:412
3479 msgid "_Audio Files"
3480 msgstr "_Lydfiler"
3481
3482 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:416
3483 msgid "_Image Files"
3484 msgstr "_Bildefiler"
3485
3486 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:420
3487 msgid "_Text Files"
3488 msgstr "_Tekstfiler"
3489
3490 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:425
3491 msgid "_Video Files"
3492 msgstr "_Videofiler"
3493
3494 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:429
3495 msgid "_Other Files"
3496 msgstr "_Andre filer"
3497
3498 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:446
3499 msgid ""
3500 "This page lists the conditions under which the\n"
3501 "action will appear in the file managers context\n"
3502 "menus. The file patterns are specified as a list\n"
3503 "of simple file patterns separated by semicolons\n"
3504 "(e.g. *.txt;*.doc). For an action to appear in the\n"
3505 "context menu of a file or folder, at least one of\n"
3506 "these patterns must match the name of the file\n"
3507 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
3508 "action should only appear for certain kinds of\n"
3509 "files."
3510 msgstr "Denne siden lister under hvilke omstendigheter\nhandlingen vil vises i filbehandlerens\nkontekstmenyer. Filmønsteret er angitt som en\nliste av enkle mønstre adskilt med semikolon\n(f.eks. *.txt;*.doc). For at en handling skal\nvises i kontekstmenyen for en fil eller mappe\nmå minst ett av disse mønstrene samsvare med\nfilens eller mappens navn. Du kan i tillegg også\nangi at handlingen kun skal vises for visse\nfiltyper."
3511
3512 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
3513 #, c-format
3514 msgid "Unknown element <%s>"
3515 msgstr "Ukjent element <%s>"
3516
3517 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:833
3518 #, c-format
3519 msgid "End element handler called while in root context"
3520 msgstr "Sluttelement-håndterer kalt i rotkontekst"
3521
3522 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:937
3523 #, c-format
3524 msgid "Unknown closing element <%s>"
3525 msgstr "Ukjent avslutningselement <%s>"
3526
3527 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1409
3528 #, c-format
3529 msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
3530 msgstr "Feilet å finne lagringslokasjon fo uca.xml"
3531
3532 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1528
3533 #, c-format
3534 msgid "Command not configured"
3535 msgstr "Kommando ikke konfigurert"
3536
3537 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
3538 msgid "Configure c_ustom actions..."
3539 msgstr "_Konfigurer egne handlinger ..."
3540
3541 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
3542 msgid ""
3543 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
3544 msgstr "Sett opp egne handlinger som vil fremkomme i filbehandlerens kontekstmenyer"
3545
3546 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:417
3547 #, c-format
3548 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
3549 msgstr "Klarte ikke å starte handlingen «%s»."
3550
3551 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
3552 msgid "Open Terminal Here"
3553 msgstr "Åpne terminalvindu her"
3554
3555 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:2
3556 msgid "Example for a custom action"
3557 msgstr "Eksempel på en egendefinert handling"
3558
3559 #: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:169
3560 msgid "Set as wallpaper"
3561 msgstr "Sett som bakgrunnsbilde"
3562
3563 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:1
3564 msgid "Thunar File Manager"
3565 msgstr "Thunar Filbehandler"
3566
3567 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:2
3568 msgid "Browse the filesystem with the file manager"
3569 msgstr "Utforsk filsystemet med filbehandleren"
3570
3571 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:1
3572 msgid "Open Folder with Thunar"
3573 msgstr "Åpne mappe med Thunar"
3574
3575 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:2
3576 msgid "Open the specified folders in Thunar"
3577 msgstr "Åpne angitte mapper i Thunar"
3578
3579 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:3
3580 msgid "Open Folder"
3581 msgstr "Åpne mappe"
3582
3583 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
3584 msgid "Configure the Thunar file manager"
3585 msgstr "Konfigurer Thunar Filbehandler"
3586
3587 #: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
3588 msgid ""
3589 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
3590 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
3591 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
3592 msgstr "Thunar er en filutforsker spesifikt utviklet for Xfce-skrivebordet, men kan også fungere som en alternativ filutforsker for andre skrivebordsmiljø, Den har et simpelt, rent to-felts designuttrykk for filene dine."
3593
3594 #. SECURITY:
3595 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
3596 #. may wish to modify files they normally do not have read/write access
3597 #. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
3598 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
3599 msgid "Run Thunar as root"
3600 msgstr "Kjør Thunar som root"
3601
3602 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
3603 msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
3604 msgstr "Identitetsbekreftelse kreves for å kjøre Thunar som root."