Git Repositories

I18n: Update translation nb (100%).
[thunar.git] / po / nb.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2014-2015
7 # Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2015
8 # Harald <haarektrans@gmail.com>, 2014
9 # Terje Uriansrud <terje@uriansrud.net>, 2009
10 # Terje Uriansrud <ter@operamail.com>, 2007
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: Thunar\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2015-07-28 18:12+0000\n"
17 "Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
18 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/nb/)\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Language: nb\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #: ../thunar/main.c:62
26 msgid "Open the bulk rename dialog"
27 msgstr "Åpne «Bulk Rename» programmet"
28
29 #: ../thunar/main.c:64
30 msgid "Run in daemon mode"
31 msgstr "Kjør i skjult modus"
32
33 #: ../thunar/main.c:66
34 msgid "Run in daemon mode (not supported)"
35 msgstr "Kjør i skjult modus (ikke støttet)"
36
37 #: ../thunar/main.c:70
38 msgid "Quit a running Thunar instance"
39 msgstr "Avslutt en kjørende Thunar instans"
40
41 #: ../thunar/main.c:72
42 msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
43 msgstr "Avslutt en kjørende Thunar instans (ikke støttet)"
44
45 #: ../thunar/main.c:74
46 msgid "Print version information and exit"
47 msgstr "Vis versjonsinformasjon og avslutt"
48
49 #. setup application name
50 #: ../thunar/main.c:128
51 msgid "Thunar"
52 msgstr "Thunar"
53
54 #. initialize Gtk+
55 #: ../thunar/main.c:147
56 msgid "[FILES...]"
57 msgstr "[FILER...]"
58
59 #: ../thunar/main.c:154
60 #, c-format
61 msgid "Thunar: Failed to open display: %s\n"
62 msgstr "Thunar: Klarte ikke åpne skjerm: %s\n"
63
64 #. yep, there's an error, so print it
65 #: ../thunar/main.c:159
66 #, c-format
67 msgid "Thunar: %s\n"
68 msgstr "Thunar: %s\n"
69
70 #: ../thunar/main.c:170
71 msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
72 msgstr "Thunar utviklingsteam. Alle rettigheter reservert"
73
74 #: ../thunar/main.c:171
75 msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
76 msgstr "Skrevet av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
77
78 #: ../thunar/main.c:172
79 #, c-format
80 msgid "Please report bugs to <%s>."
81 msgstr "Rapporter feil til <%s>."
82
83 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:117
84 msgid "Arran_ge Items"
85 msgstr "Or_ganiser elementer"
86
87 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
88 msgid "Sort By _Name"
89 msgstr "Sorter etter _navn"
90
91 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
92 msgid "Keep items sorted by their name"
93 msgstr "Behold sortering av elementer etter navn"
94
95 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
96 msgid "Sort By _Size"
97 msgstr "Sorter etter _størrelse"
98
99 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
100 msgid "Keep items sorted by their size"
101 msgstr "Behold sortering av elementer etter størrelse"
102
103 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
104 msgid "Sort By _Type"
105 msgstr "Sorter etter _type"
106
107 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
108 msgid "Keep items sorted by their type"
109 msgstr "Behold sortering av elementer etter type"
110
111 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
112 msgid "Sort By Modification _Date"
113 msgstr "Sorter etter endrings_dato"
114
115 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
116 msgid "Keep items sorted by their modification date"
117 msgstr "Behold sortering av elementer etter endringsdato"
118
119 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
120 msgid "_Ascending"
121 msgstr "_Stigende"
122
123 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
124 msgid "Sort items in ascending order"
125 msgstr "Sorter elementer i stigende rekkefølge"
126
127 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
128 msgid "_Descending"
129 msgstr "_Synkende"
130
131 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
132 msgid "Sort items in descending order"
133 msgstr "Sorter elementer i synkende rekkefølge"
134
135 #. display an error message to the user
136 #: ../thunar/thunar-application.c:451
137 msgid "Failed to launch operation"
138 msgstr "Klarte ikke å starte operasjonen"
139
140 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
141 #: ../thunar/thunar-application.c:1168 ../thunar/thunar-application.c:1294
142 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:395
143 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:423
144 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1635
145 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1663 ../thunar/thunar-window.c:2236
146 #, c-format
147 msgid "Failed to open \"%s\""
148 msgstr "Klarte ikke åpne «%s»"
149
150 #: ../thunar/thunar-application.c:1298
151 #, c-format
152 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
153 msgstr "Klarte ikke åpne «%s»: %s"
154
155 #. display an error message
156 #: ../thunar/thunar-application.c:1362
157 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:682
158 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2747 ../thunar/thunar-tree-view.c:1877
159 #, c-format
160 msgid "Failed to rename \"%s\""
161 msgstr "Klarte ikke gi nytt navn «%s»"
162
163 #: ../thunar/thunar-application.c:1464
164 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
165 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
166 msgid "New Folder"
167 msgstr "Ny mappe"
168
169 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
170 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
171 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2298 ../thunar/thunar-tree-view.c:1740
172 msgid "Create New Folder"
173 msgstr "Lag ny mappe"
174
175 #: ../thunar/thunar-application.c:1469
176 msgid "New File"
177 msgstr "Ny fil"
178
179 #: ../thunar/thunar-application.c:1470
180 msgid "Create New File"
181 msgstr "Lag ny fil"
182
183 #. generate a title for the create dialog
184 #: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
185 #, c-format
186 msgid "Create Document from template \"%s\""
187 msgstr "Lag dokument fra mal «%s»"
188
189 #: ../thunar/thunar-application.c:1591
190 msgid "Copying files..."
191 msgstr "Kopierer filer ..."
192
193 #: ../thunar/thunar-application.c:1627
194 #, c-format
195 msgid "Copying files to \"%s\"..."
196 msgstr "Kopierer filer til «%s»..."
197
198 #: ../thunar/thunar-application.c:1673
199 #, c-format
200 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
201 msgstr "Lager symbolske lenker i «%s»..."
202
203 #: ../thunar/thunar-application.c:1726
204 #, c-format
205 msgid "Moving files into \"%s\"..."
206 msgstr "Flytter filer til \"%s\"..."
207
208 #: ../thunar/thunar-application.c:1808
209 #, c-format
210 msgid ""
211 "Are you sure that you want to\n"
212 "permanently delete \"%s\"?"
213 msgstr "Er du sikker på at du vil \nslette permanent «%s»?"
214
215 #: ../thunar/thunar-application.c:1813
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Are you sure that you want to permanently\n"
219 "delete the selected file?"
220 msgid_plural ""
221 "Are you sure that you want to permanently\n"
222 "delete the %u selected files?"
223 msgstr[0] "Er du sikker på at du vil slette permanent\nden valgte filen?"
224 msgstr[1] "Er du sikker på at du vil slette permanent\n %u filer?"
225
226 #: ../thunar/thunar-application.c:1833
227 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
228 msgstr "Hvis du sletter en fil vil den være permanent borte."
229
230 #: ../thunar/thunar-application.c:1843
231 msgid "Deleting files..."
232 msgstr "Sletter filer ..."
233
234 #: ../thunar/thunar-application.c:1878
235 msgid "Moving files into the trash..."
236 msgstr "Flytter filer til papirkurven ..."
237
238 #: ../thunar/thunar-application.c:1924
239 msgid "Creating files..."
240 msgstr "Lager nye filer ..."
241
242 #: ../thunar/thunar-application.c:1963
243 msgid "Creating directories..."
244 msgstr "Lager nye mapper ..."
245
246 #: ../thunar/thunar-application.c:2002
247 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
248 msgstr "Tømmer alle filer og mapper fra papirkurven?"
249
250 #. append the "Empty Trash" menu action
251 #. prepare the menu item
252 #: ../thunar/thunar-application.c:2008 ../thunar/thunar-location-buttons.c:179
253 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1196 ../thunar/thunar-tree-view.c:1294
254 #: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:191
255 msgid "_Empty Trash"
256 msgstr "_Tøm papirkurven"
257
258 #: ../thunar/thunar-application.c:2012
259 msgid ""
260 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
261 "Please note that you can also delete them separately."
262 msgstr "Hvis du velger å tømme papirkurven vil alle elementene bli permanent borte. Legg merke til at du også kan slette elementene separat"
263
264 #: ../thunar/thunar-application.c:2029
265 msgid "Emptying the Trash..."
266 msgstr "Tømmer papirkurven ..."
267
268 #: ../thunar/thunar-application.c:2075
269 #, c-format
270 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
271 msgstr "Klart ikke bestemme opprinnelig sti for «%s»"
272
273 #. display an error dialog
274 #: ../thunar/thunar-application.c:2092
275 #, c-format
276 msgid "Could not restore \"%s\""
277 msgstr "Klarte ikke gjenopprette «%s»"
278
279 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
280 msgid "Restoring files..."
281 msgstr "Gjenoppretter filer ..."
282
283 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
284 #, c-format
285 msgid "Failed to set default application for \"%s\""
286 msgstr "Klarte ikke å sette standard program for «%s»"
287
288 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
289 #, c-format
290 msgid ""
291 "The selected application is used to open this and other files of type "
292 "\"%s\"."
293 msgstr "Det valgte programmet brukes for å åpne denne og andre filer av typen «%s»."
294
295 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:495
296 msgid "No application selected"
297 msgstr "Program er ikke valgt"
298
299 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
300 msgid "Other Application..."
301 msgstr "Annen applikasjon..."
302
303 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
304 msgid "Open With"
305 msgstr "Åpne med"
306
307 #. create the "Custom command" expand
308 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
309 msgid "Use a _custom command:"
310 msgstr "Bruk en _egentilpasset kommando:"
311
312 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
313 msgid ""
314 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
315 " application list."
316 msgstr "Bruk en egentilpasset kommando for et program som ikke er tilgjengelig i listen med programmer."
317
318 #. create the "Custom command" button
319 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
320 msgid "_Browse..."
321 msgstr "_Bla gjennom ..."
322
323 #. create the "Use as default for this kind of file" button
324 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
325 msgid "Use as _default for this kind of file"
326 msgstr "Bruk som _standard for denne typen filer"
327
328 #. display an error to the user
329 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
330 #, c-format
331 msgid "Failed to add new application \"%s\""
332 msgstr "Klarte ikke å legge til nytt program «%s»"
333
334 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:493
335 #, c-format
336 msgid "Failed to execute application \"%s\""
337 msgstr "Klarte ikke kjøre applikasjon «%s»"
338
339 #. append the "Remove Launcher" item
340 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:565
341 msgid "_Remove Launcher"
342 msgstr "_Fjern snarvei"
343
344 #. update the header label
345 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:648
346 #, c-format
347 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
348 msgstr "Åpne <i>%s</i> og andre filer av typen «%s» med:"
349
350 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:656
351 #, c-format
352 msgid ""
353 "Browse the file system to select an application to open files of type "
354 "\"%s\"."
355 msgstr "Bla gjennom filsystemet for å finne program å åpne filer av typen «%s»."
356
357 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:662
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
361 "application."
362 msgstr "Endre standard program for filer av typen «%s» til valgte program."
363
364 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:708
365 #, c-format
366 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
367 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne «%s»?"
368
369 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:714
370 msgid ""
371 "This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
372 "\n"
373 "You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
374 msgstr "Dette vil fjerne snarveien som vises i filens kontekstmeny, men vil ikke fjerne selve applikasjonen.\n\nDu kan bare fjerne snarveier som ble laget med «Egentilpasset kommando» under «Åpne med» menyvalget."
375
376 #. display an error to the user
377 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:729
378 #, c-format
379 msgid "Failed to remove \"%s\""
380 msgstr "Klarte ikke fjerne «%s»"
381
382 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:755
383 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:474
384 msgid "Select an Application"
385 msgstr "Velg et program"
386
387 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:765
388 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1068
389 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:484
390 msgid "All Files"
391 msgstr "Alle filer"
392
393 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:770
394 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:489
395 msgid "Executable Files"
396 msgstr "Kjørbare filer"
397
398 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:785
399 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:504
400 msgid "Perl Scripts"
401 msgstr "Perlskript"
402
403 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:791
404 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:510
405 msgid "Python Scripts"
406 msgstr "Pythonskript"
407
408 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:797
409 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:516
410 msgid "Ruby Scripts"
411 msgstr "Rubyskript"
412
413 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:803
414 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:522
415 msgid "Shell Scripts"
416 msgstr "Skallskript"
417
418 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:251
419 msgid "None available"
420 msgstr "Ingen tilgjengelig"
421
422 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:298
423 msgid "Recommended Applications"
424 msgstr "Anbefalte programmer"
425
426 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:316
427 msgid "Other Applications"
428 msgstr "Andre programmer"
429
430 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
431 #, c-format
432 msgid "Failed to remove \"%s\"."
433 msgstr "Klarte ikke å fjerne \"%s\"."
434
435 #. tell the user that we cannot paste
436 #: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
437 msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
438 msgstr "Det finnes ingenting på utklippstavlen som kan limes inn"
439
440 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
441 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
442 msgstr "Konfigurer kolonner i detaljert listevisning"
443
444 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
445 msgid "Visible Columns"
446 msgstr "Synlige kolonner"
447
448 #. create the top label for the column editor dialog
449 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
450 msgid ""
451 "Choose the order of information to appear in the\n"
452 "detailed list view."
453 msgstr "Velg rekkefølgen informasjonen skal vises i ved\ndetaljert listevisning"
454
455 #. create the "Move Up" button
456 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:193
457 msgid "Move _Up"
458 msgstr "Flytt _opp"
459
460 #. create the "Move Down" button
461 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:203
462 msgid "Move Dow_n"
463 msgstr "Flytt _ned"
464
465 #. create the "Show" button
466 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:213
467 msgid "_Show"
468 msgstr "_Vis"
469
470 #. create the "Hide" button
471 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:219
472 msgid "Hi_de"
473 msgstr "S_kjul"
474
475 #. create the "Use Default" button
476 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:230
477 msgid "Use De_fault"
478 msgstr "Bruk _standard"
479
480 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:239
481 msgid "Column Sizing"
482 msgstr "Kolonnestørrelser"
483
484 #. create the label that explains the column sizing option
485 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:252
486 msgid ""
487 "By default columns will be automatically expanded if\n"
488 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
489 "able this behavior below the file manager will always\n"
490 "use the user defined column widths."
491 msgstr "Kolonner vil som standard bli automatisk utvidet slik\nat all teksten er fullt synlig. Hvis du deaktiverer\ndenne oppførselen vil filbehandleren alltid\nbenytte den brukerdefinerte kolonnebredden."
492
493 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
494 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:261
495 msgid "Automatically _expand columns as needed"
496 msgstr "Automatisk _utvid kolonner ved behov"
497
498 #. the file_time is invalid
499 #. reset page title
500 #. tell the user that we're unable to determine the file info
501 #: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:705
502 #: ../thunar/thunar-list-model.c:733
503 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:454
504 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:503
505 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
506 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
507 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:606
508 msgid "Unknown"
509 msgstr "Ukjent"
510
511 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:102
512 msgid "Compact directory listing"
513 msgstr "Kompakt mappevisning"
514
515 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:103
516 msgid "Compact view"
517 msgstr "Kompakt visning"
518
519 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:142
520 msgid "C_reate"
521 msgstr "_Lag"
522
523 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:156 ../thunar/thunar-dialogs.c:124
524 msgid "Enter the new name:"
525 msgstr "Skriv inn nytt navn"
526
527 #. display an error message
528 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:448
529 #, c-format
530 msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
531 msgstr "Klarte ikke å konvertere «%s» til lokal koding"
532
533 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:485
534 #, c-format
535 msgid "Invalid filename \"%s\""
536 msgstr "Ugyldig filnavn «%s»"
537
538 #. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
539 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:874
540 #, c-format
541 msgid "The working directory must be an absolute path"
542 msgstr "Arbeidsmappen må være en absolutt sti"
543
544 #. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
545 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
546 #, c-format
547 msgid "At least one filename must be specified"
548 msgstr "Minst ett filnavn må angis"
549
550 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
551 #, c-format
552 msgid "At least one source filename must be specified"
553 msgstr "Minst ett kildefilnavn må angis"
554
555 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1037
556 #, c-format
557 msgid "The number of source and target filenames must be the same"
558 msgstr "Antallet kilde og målfiler må være det samme"
559
560 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1046
561 #, c-format
562 msgid "A destination directory must be specified"
563 msgstr "En målkatalog må angis"
564
565 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
566 msgid "Configure _Columns..."
567 msgstr "Konfigurer _kolonner"
568
569 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
570 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
571 msgstr "Konfigurer kolonner i detaljert listevisning"
572
573 #: ../thunar/thunar-details-view.c:392
574 msgid "Detailed directory listing"
575 msgstr "Detaljert mappevisning"
576
577 #: ../thunar/thunar-details-view.c:393
578 msgid "Details view"
579 msgstr "Detaljert visning"
580
581 #. create a new dialog window
582 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:93
583 #, c-format
584 msgid "Rename \"%s\""
585 msgstr "Gi nytt navn til «%s»"
586
587 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:100
588 msgid "_Rename"
589 msgstr "_Gi nytt navn"
590
591 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:264
592 msgid "translator-credits"
593 msgstr "haarek - Harald <https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\nkingu - Allan Nordhøy <https://www.transifex.com/accounts/profile/kingu/>\npapparonny - Ronny K. M. Olufsen <https://www.transifex.com/accounts/profile/papparonny/>"
594
595 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:425
596 msgid "_Yes"
597 msgstr "_Ja"
598
599 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:429
600 msgid "Yes to _all"
601 msgstr "Ja til _alle"
602
603 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:433
604 msgid "_No"
605 msgstr "_Nei"
606
607 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
608 msgid "N_o to all"
609 msgstr "Nei til _alle"
610
611 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:441
612 msgid "_Retry"
613 msgstr "_Forsøk på nytt"
614
615 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
616 msgid "Copy _Anyway"
617 msgstr "Kopier _uansett"
618
619 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
620 msgid "_Cancel"
621 msgstr "_Avbryt"
622
623 #. setup the confirmation dialog
624 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
625 msgid "Confirm to replace files"
626 msgstr "Bekreft erstatte filer"
627
628 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
629 msgid "S_kip All"
630 msgstr "H_opp over alle"
631
632 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
633 msgid "_Skip"
634 msgstr "H_opp over"
635
636 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:543
637 msgid "Replace _All"
638 msgstr "Erstatt _alle:"
639
640 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:544
641 msgid "_Replace"
642 msgstr "_Erstatt"
643
644 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
645 #, c-format
646 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
647 msgstr "Denne mappen inneholder allerede symbolsk link «%s»."
648
649 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:582
650 #, c-format
651 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
652 msgstr "Denne mappen inneholder allerede mappen «%s»."
653
654 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
655 #, c-format
656 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
657 msgstr "Denne mappen inneholder allerede filen «%s»."
658
659 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
660 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
661 msgstr "Ønsker du å erstatte linken"
662
663 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
664 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
665 msgstr "Ønsker du å erstatte den eksisterende mappen"
666
667 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:603
668 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
669 msgstr "Ønsker du å erstatte den eksisterende filen"
670
671 #. Fourth box (size, volume, free space)
672 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
673 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:459
674 msgid "Size:"
675 msgstr "Størrelse:"
676
677 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
678 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:420
679 msgid "Modified:"
680 msgstr "Endret:"
681
682 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
683 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
684 msgstr "med den følgende lenken?"
685
686 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
687 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
688 msgstr "med den følgende mappen?"
689
690 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
691 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
692 msgstr "med den følgende filen?"
693
694 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:762
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
698 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
699 msgstr "Skrivebordsfilen \"%s\" er på en usikret plass, og ikke markert som kjørbar. Hvis du ikke har tiltro til dette programmet, trykk Avbryt."
700
701 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
702 msgid "_Launch Anyway"
703 msgstr "_Kjør Uansett"
704
705 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
706 msgid "Mark _Executable"
707 msgstr "Merk _Kjørbar"
708
709 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
710 msgid "_Copy here"
711 msgstr "_Kopier hit"
712
713 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
714 msgid "_Move here"
715 msgstr "_Flytt hit"
716
717 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
718 msgid "_Link here"
719 msgstr "_Lenke her"
720
721 #. display an error to the user
722 #. display an error message to the user
723 #: ../thunar/thunar-dnd.c:254 ../thunar/thunar-launcher.c:567
724 #, c-format
725 msgid "Failed to execute file \"%s\""
726 msgstr "Klarte ikke å kjøre filen «%s»"
727
728 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:45
729 msgid "Name only"
730 msgstr "Bare navn"
731
732 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
733 msgid "Suffix only"
734 msgstr "Bare filendelse"
735
736 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
737 msgid "Name and Suffix"
738 msgstr "Navn og filendelse"
739
740 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
741 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
742 msgid "Date Accessed"
743 msgstr "Aksessert dato"
744
745 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
746 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
747 msgid "Date Modified"
748 msgstr "Endringsdato"
749
750 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
751 msgid "Group"
752 msgstr "Gruppe"
753
754 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
755 msgid "MIME Type"
756 msgstr "MIME-type"
757
758 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:420
759 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
760 msgid "Name"
761 msgstr "Navn"
762
763 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
764 msgid "Owner"
765 msgstr "Eier"
766
767 #. Permissions chooser
768 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:539
769 msgid "Permissions"
770 msgstr "Tillatelser"
771
772 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
773 msgid "Size"
774 msgstr "Størrelse"
775
776 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
777 msgid "Type"
778 msgstr "Type"
779
780 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
781 msgid "File"
782 msgstr "Fil"
783
784 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
785 msgid "File Name"
786 msgstr "Filnavn"
787
788 #: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:237
789 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:896 ../thunar/thunar-window.c:369
790 msgid "File System"
791 msgstr "Filsystem"
792
793 #: ../thunar/thunar-file.c:1437
794 #, c-format
795 msgid "The root folder has no parent"
796 msgstr "Rotkatalogen har ingen overordnede"
797
798 #: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
799 #, c-format
800 msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
801 msgstr "Klarte ikke tolke skrivebordsfilen: %s"
802
803 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
804 #: ../thunar/thunar-file.c:1534
805 msgid "Untrusted application launcher"
806 msgstr "Oppstarter for utiltrodde programmer"
807
808 #: ../thunar/thunar-file.c:1559
809 #, c-format
810 msgid "No Exec field specified"
811 msgstr "Exec felt er ikke spesifisert"
812
813 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
814 #: ../thunar/thunar-file.c:1568
815 msgid "Untrusted link launcher"
816 msgstr "Oppstarter for utiltrodde lenker"
817
818 #: ../thunar/thunar-file.c:1584
819 #, c-format
820 msgid "No URL field specified"
821 msgstr "URL felt er ikke spesifisert"
822
823 #: ../thunar/thunar-file.c:1589
824 msgid "Invalid desktop file"
825 msgstr "Ugyldig skrivebordsfil"
826
827 #. TRANSLATORS: this will result in "<path> on <hostname>"
828 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:318
829 #, c-format
830 msgid "%s on %s"
831 msgstr "%s på %s"
832
833 #. free disk space string
834 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:434
835 #, c-format
836 msgid "%s of %s free (%d%% used)"
837 msgstr "%s av %s ledig (%d%% brukt)"
838
839 #. extend history tooltip with function of the button
840 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
841 msgid "Right-click or pull down to show history"
842 msgstr "Høyreklikk eller trekk ned for å vise historikk"
843
844 #. create the "back" action
845 #: ../thunar/thunar-history.c:163
846 msgid "Back"
847 msgstr "Tilbake"
848
849 #: ../thunar/thunar-history.c:163
850 msgid "Go to the previous visited folder"
851 msgstr "Gå til forrige besøkte mappe"
852
853 #. create the "forward" action
854 #: ../thunar/thunar-history.c:169
855 msgid "Forward"
856 msgstr "Frem"
857
858 #: ../thunar/thunar-history.c:169
859 msgid "Go to the next visited folder"
860 msgstr "Gå til neste besøkte mappe"
861
862 #: ../thunar/thunar-history.c:353
863 msgid "The item will be removed from the history"
864 msgstr "Objektet vil fjernes fra historieloggen"
865
866 #: ../thunar/thunar-history.c:356
867 #, c-format
868 msgid "Could not find \"%s\""
869 msgstr "Fant ikke \"%s\""
870
871 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
872 msgid "Icon based directory listing"
873 msgstr "Ikonbasert mappevisning"
874
875 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:165
876 msgid "Icon view"
877 msgstr "Ikonvisning"
878
879 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:180 ../thunar/thunar-io-jobs.c:334
880 #, c-format
881 msgid "The file \"%s\" already exists"
882 msgstr "Filen «%s» eksisterer allerede"
883
884 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:203
885 #, c-format
886 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
887 msgstr "Klarte ikke lage tom fil «%s»: %s"
888
889 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:357
890 #, c-format
891 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
892 msgstr "Klarte ikke lage mappen «%s»: %s"
893
894 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
895 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
896 msgid "Preparing..."
897 msgstr "Forbereder ..."
898
899 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
900 #, c-format
901 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
902 msgstr "Klarte ikke slette filen «%s»: %s"
903
904 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
905 #, c-format
906 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
907 msgstr "Klarte ikke lage symbolsk lenke til «%s» fordi dette ikke er en lokal fil"
908
909 #. generate a useful error message
910 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
911 #, c-format
912 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
913 msgstr "Klarte ikke å endre eier for «%s»: %s"
914
915 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:957
916 #, c-format
917 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
918 msgstr "Klarte ikke å endre gruppe for «%s»: %s"
919
920 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1111
921 #, c-format
922 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
923 msgstr "Klarte ikke å endre tillatelser for «%s»: %s"
924
925 #. I18N: put " (copy #) between basename and extension
926 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:103
927 #, c-format
928 msgid "%s (copy %u)%s"
929 msgstr "%s (kopi %u)%s"
930
931 #. I18N: put " (copy #)" after filename (for files without extension)
932 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:109
933 #, c-format
934 msgid "%s (copy %u)"
935 msgstr "%s (kopi %u)"
936
937 #. I18N: name for first link to basename
938 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:750
939 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1575 ../thunar/thunar-list-model.c:1586
940 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:949
941 #, c-format
942 msgid "link to %s"
943 msgstr "lenke til %s"
944
945 #. I18N: name for nth link to basename
946 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:123
947 #, c-format
948 msgid "link %u to %s"
949 msgstr "lenk %u til %s"
950
951 #: ../thunar/thunar-job.c:254
952 #, c-format
953 msgid ""
954 "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?\n"
955 "\n"
956 "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
957 msgstr "Filen «%s» eksisterer allerede. Ønsker du å erstatte den?\n\nHvis du erstatter en eksisterende fil, vil innholder bli overskrevet."
958
959 #: ../thunar/thunar-job.c:334
960 msgid "Do you want to overwrite it?"
961 msgstr "Ønsker du å overskrive denne?"
962
963 #: ../thunar/thunar-job.c:388
964 msgid "Do you want to create it?"
965 msgstr "Ønsker du å lage den"
966
967 #: ../thunar/thunar-job.c:490
968 msgid "Do you want to skip it?"
969 msgstr "Ønsker du å hoppe over denne?"
970
971 #: ../thunar/thunar-job.c:539
972 msgid ""
973 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
974 "space."
975 msgstr "Målet har ikke nok ledig plass. Prøv å fjerne filer for å gjøre plass."
976
977 #. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
978 #. **
979 #. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
980 #. *
981 #. Prepare "Open" label and icon
982 #. append the "Open" menu action
983 #: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:819
984 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:175
985 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1092 ../thunar/thunar-tree-view.c:1224
986 msgid "_Open"
987 msgstr "_Åpne"
988
989 #. append the "Open in New Tab" menu action
990 #: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
991 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
992 msgid "Open in New _Tab"
993 msgstr "Åpne i Ny _Fane"
994
995 #. append the "Open in New Window" menu action
996 #: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
997 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
998 msgid "Open in New _Window"
999 msgstr "Åpne i nytt vindu"
1000
1001 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1002 msgid "Open With Other _Application..."
1003 msgstr "Åpne med _annet program ..."
1004
1005 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1006 #: ../thunar/thunar-launcher.c:968
1007 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
1008 msgstr "Velg et annet program å starte valgte fil med"
1009
1010 #: ../thunar/thunar-launcher.c:676
1011 #, c-format
1012 msgid "Failed to open file \"%s\""
1013 msgstr "Klarte ikke åpne fil «%s»"
1014
1015 #. we can just tell that n files failed to open
1016 #: ../thunar/thunar-launcher.c:682
1017 #, c-format
1018 msgid "Failed to open %d file"
1019 msgid_plural "Failed to open %d files"
1020 msgstr[0] "Klarte ikke åpne %d fil"
1021 msgstr[1] "Klarte ikke åpne %d filer"
1022
1023 #: ../thunar/thunar-launcher.c:721
1024 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
1025 msgstr "Er du sikker at du vil åpne alle mappene?"
1026
1027 #: ../thunar/thunar-launcher.c:723
1028 #, c-format
1029 msgid "This will open %d separate file manager window."
1030 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
1031 msgstr[0] "Dette vil åpne %d separat filbehandlervindu."
1032 msgstr[1] "Dette vil åpne %d separate filbehandlervinduer"
1033
1034 #: ../thunar/thunar-launcher.c:727
1035 #, c-format
1036 msgid "Open %d New Window"
1037 msgid_plural "Open %d New Windows"
1038 msgstr[0] "Åpne %d nytt vindu"
1039 msgstr[1] "Åpne %d nye vinduer"
1040
1041 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
1042 #: ../thunar/thunar-launcher.c:827
1043 #, c-format
1044 msgid "Open in %d New _Window"
1045 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
1046 msgstr[0] "Åpne i %d nytt vindu"
1047 msgstr[1] "Åpne i %d nye vinduer"
1048
1049 #: ../thunar/thunar-launcher.c:828
1050 #, c-format
1051 msgid "Open the selected directory in %d new window"
1052 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
1053 msgstr[0] "Åpne valgt mappe i %d nytt vindu"
1054 msgstr[1] "Åpne de valgte mappene i %d nye vinduer"
1055
1056 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
1057 #: ../thunar/thunar-launcher.c:839
1058 #, c-format
1059 msgid "Open in %d New _Tab"
1060 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
1061 msgstr[0] "Åpne i %d ny fane"
1062 msgstr[1] "Åpne i %d nye faner"
1063
1064 #: ../thunar/thunar-launcher.c:840
1065 #, c-format
1066 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
1067 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
1068 msgstr[0] "Åpne valgte mappe i %d ny fane"
1069 msgstr[1] "Åpne valgte mapper i %d nye faner"
1070
1071 #: ../thunar/thunar-launcher.c:855
1072 msgid "Open the selected directory in a new window"
1073 msgstr "Åpne valgte mappe i et nytt vindu"
1074
1075 #: ../thunar/thunar-launcher.c:861
1076 msgid "Open the selected directory in a new tab"
1077 msgstr "Åpne valgte mappe i en ny fane"
1078
1079 #. set tooltip that makes sence
1080 #: ../thunar/thunar-launcher.c:865
1081 msgid "Open the selected directory"
1082 msgstr "Åpne den valge mappen"
1083
1084 #: ../thunar/thunar-launcher.c:886
1085 msgid "Open the selected file"
1086 msgid_plural "Open the selected files"
1087 msgstr[0] "Åpne valgt fil"
1088 msgstr[1] "Åpne valgte filer"
1089
1090 #: ../thunar/thunar-launcher.c:931
1091 msgid "_Execute"
1092 msgstr "_Kjør"
1093
1094 #: ../thunar/thunar-launcher.c:933
1095 msgid "Execute the selected file"
1096 msgid_plural "Execute the selected files"
1097 msgstr[0] "Kjør valgte fil"
1098 msgstr[1] "Kjør de valgte filene"
1099
1100 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
1101 #: ../thunar/thunar-launcher.c:939
1102 #, c-format
1103 msgid "_Open With \"%s\""
1104 msgstr "_Åpne med «%s»"
1105
1106 #: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
1107 #, c-format
1108 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
1109 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
1110 msgstr[0] "Bruk «%s» til å åpne valgt fil"
1111 msgstr[1] "Bruk «%s» til å åpne valgte filer"
1112
1113 #: ../thunar/thunar-launcher.c:967
1114 msgid "_Open With Other Application..."
1115 msgstr "_Åpne med annet program ..."
1116
1117 #: ../thunar/thunar-launcher.c:976
1118 msgid "_Open With Default Applications"
1119 msgstr "_Åpne med standard program"
1120
1121 #: ../thunar/thunar-launcher.c:977
1122 msgid "Open the selected file with the default application"
1123 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
1124 msgstr[0] "Åpne valgt fil med standard program"
1125 msgstr[1] "Åpne valgte filer med standard programmer"
1126
1127 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
1128 #, c-format
1129 msgid "Open With \"%s\""
1130 msgstr "Åpne med «%s»"
1131
1132 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1694
1133 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1931 ../thunar/thunar-tree-view.c:2076
1134 #, c-format
1135 msgid "Failed to mount \"%s\""
1136 msgstr "Klarte ikke å montere «%s»"
1137
1138 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
1139 msgid "Desktop (Create Link)"
1140 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
1141 msgstr[0] "Skrivebord (Lag lenke)"
1142 msgstr[1] "Skrivebord (Lag lenker)"
1143
1144 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
1145 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
1146 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
1147 msgstr[0] "Lag en lenke til valgt fil på skrivebordet"
1148 msgstr[1] "Lag lenker til valgte filer på skrivebordet"
1149
1150 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
1151 #, c-format
1152 msgid "Send the selected file to \"%s\""
1153 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
1154 msgstr[0] "Send valgt fil til «%s»"
1155 msgstr[1] "Send de valgte filene til «%s»"
1156
1157 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2277
1158 #, c-format
1159 msgid "%d item (%s), Free space: %s"
1160 msgid_plural "%d items (%s), Free space: %s"
1161 msgstr[0] "%d element (%s), Ledig plass: %s"
1162 msgstr[1] "%d elementer (%s), Ledig plass: %s"
1163
1164 #. just the standard text
1165 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2284
1166 #, c-format
1167 msgid "%d item, Free space: %s"
1168 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
1169 msgstr[0] "%d element, Ledig plass: %s"
1170 msgstr[1] "%d ielementer, Ledig plass: %s"
1171
1172 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2293
1173 #, c-format
1174 msgid "%d item"
1175 msgid_plural "%d items"
1176 msgstr[0] "%d element"
1177 msgstr[1] "%d elementer"
1178
1179 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2309
1180 #, c-format
1181 msgid "\"%s\" broken link"
1182 msgstr "«%s» ugyldig lenke"
1183
1184 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2314
1185 #, c-format
1186 msgid "\"%s\" (%s) link to %s"
1187 msgstr "«%s» (%s) lenke til %s"
1188
1189 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2320
1190 #, c-format
1191 msgid "\"%s\" shortcut"
1192 msgstr "«%s» snarvei"
1193
1194 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2324
1195 #, c-format
1196 msgid "\"%s\" mountable"
1197 msgstr "«%s» monterbar"
1198
1199 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
1200 #. content type
1201 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2331
1202 #, c-format
1203 msgid "\"%s\" (%s) %s"
1204 msgstr "«%s» (%s) %s"
1205
1206 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
1207 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
1208 #, c-format
1209 msgid "\"%s\" %s"
1210 msgstr "«%s» %s"
1211
1212 #. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
1213 #. (which is the path
1214 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
1215 #. trash), otherwise the
1216 #. * properties dialog width will be messed up.
1217 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2350 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:367
1218 msgid "Original Path:"
1219 msgstr "Opprinnelig sti:"
1220
1221 #. append the image dimensions to the statusbar text
1222 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
1223 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:149
1224 msgid "Image Size:"
1225 msgstr "Bildestørrelse:"
1226
1227 #. item count if there are also folders in the selection
1228 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2412
1229 #, c-format
1230 msgid "%d other item selected (%s)"
1231 msgid_plural "%d other items selected (%s)"
1232 msgstr[0] "%d annet element valgt (%s)"
1233 msgstr[1] "%d andre elementer valgt (%s)"
1234
1235 #. only non-folders are selected
1236 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2419
1237 #, c-format
1238 msgid "%d item selected (%s)"
1239 msgid_plural "%d items selected (%s)"
1240 msgstr[0] "%d element valgt (%s)"
1241 msgstr[1] "%d elementer valgt (%s)"
1242
1243 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2433
1244 #, c-format
1245 msgid "%d folder selected"
1246 msgid_plural "%d folders selected"
1247 msgstr[0] "%d mappe valgt"
1248 msgstr[1] "%d mapper valgt"
1249
1250 #. This is marked for translation in case a localizer
1251 #. * needs to change ", " to something else. The comma
1252 #. * is between the message about the number of folders
1253 #. * and the number of items in the selection
1254 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
1255 #, c-format
1256 msgid "%s, %s"
1257 msgstr "%s, %s"
1258
1259 #. append the "Open in New Tab" menu action
1260 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
1261 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1102
1262 msgid "Open in New Tab"
1263 msgstr "Åpne i ny fane"
1264
1265 #. append the "Open in New Window" menu action
1266 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:177
1267 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1108
1268 msgid "Open in New Window"
1269 msgstr "Åpne i nytt vindu"
1270
1271 #. append the "Create Folder" menu action
1272 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
1273 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
1274 msgid "Create _Folder..."
1275 msgstr "Lag ny _mappe"
1276
1277 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:179 ../thunar/thunar-window.c:351
1278 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
1279 msgstr "Slett alle filer om mapper i Papirkurven"
1280
1281 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:180
1282 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
1283 msgid "Paste Into Folder"
1284 msgstr "Lim inn i mappen"
1285
1286 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:181
1287 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1288 msgid "_Properties..."
1289 msgstr "_Egenskaper ..."
1290
1291 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:231
1292 msgid "Spacing"
1293 msgstr "Mellomrom"
1294
1295 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:232
1296 msgid "The amount of space between the path buttons"
1297 msgstr "Størrelsen på mellomrommet mellom stiknappene"
1298
1299 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1238
1300 #, c-format
1301 msgid "Open \"%s\" in this window"
1302 msgstr "Åpne «%s» i dette vinduet"
1303
1304 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1244
1305 #, c-format
1306 msgid "Open \"%s\" in a new window"
1307 msgstr "Åpne «%s» i et nytt vindu"
1308
1309 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
1310 #, c-format
1311 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
1312 msgstr "Åpne «%s» i en ny fane"
1313
1314 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1254
1315 #, c-format
1316 msgid "Create a new folder in \"%s\""
1317 msgstr "Lag en ny mappe i «%s»"
1318
1319 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1266
1320 #, c-format
1321 msgid ""
1322 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
1323 msgstr "Flytt eller kopier tidligere valgte elementer med «Klipp ut» eller «Kopier» til «%s»"
1324
1325 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1272
1326 #, c-format
1327 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
1328 msgstr "Vis egenskaper for mappen «%s»"
1329
1330 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:65
1331 msgid "Open Location"
1332 msgstr "Åpne plassering"
1333
1334 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:79
1335 msgid "_Location:"
1336 msgstr "_Plassering:"
1337
1338 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
1339 msgid "Reload the current folder"
1340 msgstr "Oppdater den gjeldende mappen"
1341
1342 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:388
1343 #, c-format
1344 msgid "File does not exist"
1345 msgstr "Filen finnes ikke"
1346
1347 #: ../thunar/thunar-notify.c:168
1348 msgid "Unmounting device"
1349 msgstr "Avmonterer enhet"
1350
1351 #: ../thunar/thunar-notify.c:169
1352 #, c-format
1353 msgid ""
1354 "The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
1355 " media or disconnect the drive"
1356 msgstr "Enheten «%s» avmonteres av systemet. Ikke fjern mediet eller frakoble enheten"
1357
1358 #: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
1359 msgid "Writing data to device"
1360 msgstr "Skriver data til enhet"
1361
1362 #: ../thunar/thunar-notify.c:176 ../thunar/thunar-notify.c:215
1363 #, c-format
1364 msgid ""
1365 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
1366 " removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
1367 msgstr "Det må skrives data til enheten «%s» før den kan fjernes. Ikke fjerne mediet eller frakoble enheten"
1368
1369 #: ../thunar/thunar-notify.c:208
1370 msgid "Ejecting device"
1371 msgstr "Løser ut enhet"
1372
1373 #: ../thunar/thunar-notify.c:209
1374 #, c-format
1375 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
1376 msgstr "Enheten «%s» løses ut. Dette kan ta litt tid"
1377
1378 #: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
1379 #, c-format
1380 msgid "No templates installed"
1381 msgstr "Ingen maler er installert"
1382
1383 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:202
1384 msgid "Icon size"
1385 msgstr "Ikonstørrelse"
1386
1387 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:203
1388 msgid "The icon size for the path entry"
1389 msgstr "Ikonstørrelsen for stielementet"
1390
1391 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:219
1392 msgid "Owner:"
1393 msgstr "Eier:"
1394
1395 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
1396 msgid "_Access:"
1397 msgstr "Tilgang:"
1398
1399 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
1400 msgid "Gro_up:"
1401 msgstr "Gruppe:"
1402
1403 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
1404 msgid "Acce_ss:"
1405 msgstr "Tilgang:"
1406
1407 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
1408 msgid "O_thers:"
1409 msgstr "Andre:"
1410
1411 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:328
1412 msgid "Program:"
1413 msgstr "Program:"
1414
1415 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:334
1416 msgid "Allow this file to _run as a program"
1417 msgstr "Tillate filen å _kjøre som et program"
1418
1419 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:354
1420 msgid ""
1421 "Allowing untrusted programs to run\n"
1422 "presents a security risk to your system."
1423 msgstr "Å tillate ikke-betrodde programmer å kjøre\nrepresenterer en sikkerhetsrisiko for systemet ditt."
1424
1425 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:369
1426 msgid ""
1427 "The folder permissions are inconsistent, you\n"
1428 "may not be able to work with files in this folder."
1429 msgstr "Mapperettigheter er ikke konsistente, du vil\nmuligens ikke kunne jobbe med filene i denne mappen."
1430
1431 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
1432 msgid "Correct _folder permissions..."
1433 msgstr "Korriger mapperettigheter ..."
1434
1435 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
1436 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
1437 msgstr "Klikk her for å automatisk korrigere mappetillatelser"
1438
1439 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:394
1440 msgid "Please wait..."
1441 msgstr "Vent ..."
1442
1443 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:399
1444 msgid "Stop applying permissions recursively."
1445 msgstr "Stans endringen av tillatelser rekursivt."
1446
1447 #. allocate the question dialog
1448 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:516
1449 msgid "Question"
1450 msgstr "Spørsmål"
1451
1452 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:540
1453 msgid "Apply recursively?"
1454 msgstr "Endre rekursivt?"
1455
1456 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:546
1457 msgid ""
1458 "Do you want to apply your changes recursively to\n"
1459 "all files and subfolders below the selected folder?"
1460 msgstr "Ønsker du å utføre endringene rekursivt for\nalle filer og mapper under valgte mappe?"
1461
1462 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:551
1463 msgid "Do _not ask me again"
1464 msgstr "_Ikke spør på nytt"
1465
1466 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:552
1467 msgid ""
1468 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
1469 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
1470 "afterwards."
1471 msgstr "Bruker du dette valget vil valgene dine bli lagret og du vil ikke bli spurt på nytt. Du kan bruke innstillingesbildet for å endre dette senere."
1472
1473 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1474 msgid "Mixed file owners"
1475 msgstr "Blandede fileiere"
1476
1477 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1478 msgid "Unknown file owner"
1479 msgstr "Ukjent fileier"
1480
1481 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:994
1482 msgid "None"
1483 msgstr "Ingen"
1484
1485 #. 0000
1486 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:995
1487 msgid "Write only"
1488 msgstr "Skrivetilgang"
1489
1490 #. 0002
1491 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:996
1492 msgid "Read only"
1493 msgstr "Lesetilgang"
1494
1495 #. 0004
1496 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:997
1497 msgid "Read & Write"
1498 msgstr "Les og skriv"
1499
1500 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
1501 msgid "Varying (no change)"
1502 msgstr "Varierende (ingen endring)"
1503
1504 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
1505 msgid "Correct folder permissions automatically?"
1506 msgstr "Kirriger mapperettigheter automatisk?"
1507
1508 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1133
1509 msgid "Correct _folder permissions"
1510 msgstr "Korriger mapperettigheter"
1511
1512 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
1513 msgid ""
1514 "The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users "
1515 "allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the "
1516 "folder afterwards."
1517 msgstr "Tillatelser til mappen resettes til en konsistent tilstand. Kun brukere som kan lese innholdet i denne mappen kan senere gå tilbake og se innholdet."
1518
1519 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
1520 msgid "File Manager Preferences"
1521 msgstr "Filebehandler Innstillinger"
1522
1523 #. Display
1524 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
1525 msgid "Display"
1526 msgstr "Visning"
1527
1528 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
1529 msgid "Default View"
1530 msgstr "Standardvisning"
1531
1532 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
1533 msgid "View _new folders using:"
1534 msgstr "Vis _nye mapper med:"
1535
1536 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
1537 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
1538 msgid "Icon View"
1539 msgstr "Ikonvisning"
1540
1541 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
1542 msgid "Detailed List View"
1543 msgstr "Detaljert listevisning"
1544
1545 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
1546 msgid "Compact List View"
1547 msgstr "Kompakt listevisning"
1548
1549 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
1550 msgid "Last Active View"
1551 msgstr "Sist aktive visning"
1552
1553 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
1554 msgid "Show thumbnails:"
1555 msgstr "Vis miniatyrbilder:"
1556
1557 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
1558 msgid "Never"
1559 msgstr "Aldri"
1560
1561 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
1562 msgid "Local Files Only"
1563 msgstr "Kun lokale filer"
1564
1565 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
1566 msgid "Always"
1567 msgstr "Alltid"
1568
1569 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
1570 msgid "Sort _folders before files"
1571 msgstr "Sorter _mapper foran filer"
1572
1573 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
1574 msgid ""
1575 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
1576 msgstr "Velg dette valget for å sortere mapper foran filer ved visning."
1577
1578 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
1579 msgid "Show file size in binary format"
1580 msgstr "Vis filstørrelse i binærformat"
1581
1582 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
1583 msgid ""
1584 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
1585 msgstr "Velg dette alternativet for å vise filstørresle i binærformat istedenfor desimalnotasjon."
1586
1587 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
1588 msgid "_Text beside icons"
1589 msgstr "_Tekst ved siden av ikoner"
1590
1591 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:327
1592 msgid ""
1593 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
1594 "rather than below the icon."
1595 msgstr "Bruk dette valget for å plassere elementers ikontekst ved siden av ikonet fremfor under ikonet."
1596
1597 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
1598 msgid "Date"
1599 msgstr "Dato"
1600
1601 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
1602 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
1603 msgid "_Format:"
1604 msgstr "_Format:"
1605
1606 #. Side Pane
1607 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:369
1608 msgid "Side Pane"
1609 msgstr "Sidepanel"
1610
1611 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:379
1612 msgid "Shortcuts Pane"
1613 msgstr "Snarveipanel"
1614
1615 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
1616 msgid "_Icon Size:"
1617 msgstr "_Ikon størrelse:"
1618
1619 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
1620 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
1621 msgid "Very Small"
1622 msgstr "Minimal"
1623
1624 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
1625 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:439
1626 msgid "Smaller"
1627 msgstr "Mindre"
1628
1629 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
1630 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
1631 msgid "Small"
1632 msgstr "Små"
1633
1634 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:399
1635 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
1636 msgid "Normal"
1637 msgstr "Normal"
1638
1639 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:400
1640 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
1641 msgid "Large"
1642 msgstr "Stor"
1643
1644 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
1645 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
1646 msgid "Larger"
1647 msgstr "Større"
1648
1649 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
1650 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
1651 msgid "Very Large"
1652 msgstr "Ekstra stor"
1653
1654 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
1655 msgid "Show Icon _Emblems"
1656 msgstr "Vis ikon_emblemer"
1657
1658 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
1659 msgid ""
1660 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
1661 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
1662 "dialog."
1663 msgstr "Bruk dette valget for å vise ikonemblemer i snarveivisning for alle mapper som har emblemer definert i mappeegenskaper."
1664
1665 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
1666 msgid "Tree Pane"
1667 msgstr "Trevisning"
1668
1669 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
1670 msgid "Icon _Size:"
1671 msgstr "Ikon _størrelse"
1672
1673 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
1674 msgid "Show Icon E_mblems"
1675 msgstr "Vis ikon_emblemer"
1676
1677 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
1678 msgid ""
1679 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
1680 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
1681 msgstr "Bruk dette valget for å vise ikonemblemer i trevisning for alle mapper som har emblemer definert i mappeegenskaper."
1682
1683 #. Behavior
1684 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
1685 msgid "Behavior"
1686 msgstr "Oppførsel"
1687
1688 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
1689 msgid "Navigation"
1690 msgstr "Navigering"
1691
1692 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
1693 msgid "_Single click to activate items"
1694 msgstr "_Enkeltklikk for å aktivere elementer"
1695
1696 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
1697 msgid ""
1698 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
1699 "when the mouse pointer is paused over it:"
1700 msgstr "Angi _forsinkelsen før et element blir valgt når musepekerne\nhviler over det.:"
1701
1702 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
1703 msgid ""
1704 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
1705 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
1706 "disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
1707 "behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
1708 "to select the item without activating it."
1709 msgstr "Når enkeltklikk aktivering er slått på, vil et element automatisk bli valgt etter ønsket forsinkelse. Du kan slå av denne oppførselen ved å flytteglideren helt til venstre. Denne oppførselen kan være interessant når enkeltklikk aktiverer elementer, og du bare vil velge elementer uten å aktiver/starte det."
1710
1711 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
1712 msgid "Disabled"
1713 msgstr "Deaktivert"
1714
1715 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
1716 msgid "Medium"
1717 msgstr "Middels"
1718
1719 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
1720 msgid "Long"
1721 msgstr "Lang"
1722
1723 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
1724 msgid "_Double click to activate items"
1725 msgstr "_Dobbeltklikk for å aktvere elementer"
1726
1727 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:563
1728 msgid "Middle Click"
1729 msgstr "Midtklikk"
1730
1731 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
1732 msgid "Open folder in new _window"
1733 msgstr "Åpne mappe i nytt vindu"
1734
1735 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
1736 msgid "Open folder in new _tab"
1737 msgstr "Åpne mappe i ny fane"
1738
1739 #. Advanced
1740 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
1741 msgid "Advanced"
1742 msgstr "Avansert"
1743
1744 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:597
1745 msgid "Folder Permissions"
1746 msgstr "Mapperettigheter"
1747
1748 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:609
1749 msgid ""
1750 "When changing the permissions of a folder, you\n"
1751 "can also apply the changes to the contents of the\n"
1752 "folder. Select the default behavior below:"
1753 msgstr "Når du endrer rettigheter for en mappe, kan\ndu også endre rettigheter for innholdet i\nmappen. Velg standard oppførsel under:"
1754
1755 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
1756 msgid "Ask everytime"
1757 msgstr "Spør alltid"
1758
1759 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
1760 msgid "Apply to Folder Only"
1761 msgstr "Endre bare mappen"
1762
1763 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
1764 msgid "Apply to Folder and Contents"
1765 msgstr "Endre for mappen med innhold"
1766
1767 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
1768 msgid "Volume Management"
1769 msgstr "Enhetsbehandling"
1770
1771 #. add check button to enable/disable auto mounting
1772 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
1773 msgid "Enable _Volume Management"
1774 msgstr "Aktiver _Enhetsbehandling"
1775
1776 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
1777 msgid ""
1778 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
1779 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
1780 msgstr "<a href=\"volman-config:\">Konfigurer</a> behandling av fjernbare enheter\no media (feks. hvordan kameraer skal håndteres)."
1781
1782 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
1783 #. configuration dialog
1784 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
1785 msgid "Failed to display the volume management settings"
1786 msgstr "Klarte ikke vise enhetsbehandling innstillinger"
1787
1788 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
1789 msgid "File Operation Progress"
1790 msgstr "Fremdrift for filoperasjon"
1791
1792 #. build the tooltip text
1793 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:299
1794 #, c-format
1795 msgid "%d file operation running"
1796 msgid_plural "%d file operations running"
1797 msgstr[0] "%d filoperasjon aktiv"
1798 msgstr[1] "%d filoperasjoner aktive"
1799
1800 #. update the status text
1801 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
1802 msgid "Cancelling..."
1803 msgstr "Avbryter..."
1804
1805 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
1806 msgid "General"
1807 msgstr "Generelt"
1808
1809 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:267
1810 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:132
1811 msgid "_Name:"
1812 msgstr "_Navn"
1813
1814 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:294
1815 msgid "Names:"
1816 msgstr "Navn:"
1817
1818 #. Second box (kind, open with, link target)
1819 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:314
1820 msgid "Kind:"
1821 msgstr "Type:"
1822
1823 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:335
1824 msgid "_Open With:"
1825 msgstr "Åpne med:"
1826
1827 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:349
1828 msgid "Link Target:"
1829 msgstr "Lenkemål:"
1830
1831 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:381
1832 msgid "Location:"
1833 msgstr "Plassering:"
1834
1835 #. Third box (deleted, modified, accessed)
1836 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:406
1837 msgid "Deleted:"
1838 msgstr "Slettet:"
1839
1840 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:434
1841 msgid "Accessed:"
1842 msgstr "Aksessert:"
1843
1844 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:472
1845 msgid "Volume:"
1846 msgstr "Enhet:"
1847
1848 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:496
1849 msgid "Usage:"
1850 msgstr "Bruk:"
1851
1852 #. Emblem chooser
1853 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
1854 msgid "Emblems"
1855 msgstr "Emblem"
1856
1857 #. allocate the icon chooser
1858 #. allocate the chooser dialog
1859 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:768
1860 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:609
1861 #, c-format
1862 msgid "Select an Icon for \"%s\""
1863 msgstr "Velg et ikon for «%s»"
1864
1865 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:794
1866 #, c-format
1867 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
1868 msgstr "Klarte ikke endre ikon for «%s»"
1869
1870 #. update the properties dialog title
1871 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:896
1872 #, c-format
1873 msgid "%s - Properties"
1874 msgstr "%s - egenskaper"
1875
1876 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:947
1877 msgid "broken link"
1878 msgstr "ugyldig lenke"
1879
1880 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:958
1881 msgid "unknown"
1882 msgstr "ukjent"
1883
1884 #. update the properties dialog title
1885 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1124
1886 msgid "Properties"
1887 msgstr "Egenskaper"
1888
1889 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1224
1890 msgid "mixed"
1891 msgstr "blandet"
1892
1893 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
1894 msgid "_File"
1895 msgstr "_Fil"
1896
1897 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:191 ../thunar/thunar-window.c:350
1898 msgid "_Send To"
1899 msgstr "_Send til"
1900
1901 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:192 ../thunar/thunar-standard-view.c:394
1902 msgid "File Context Menu"
1903 msgstr "Fil kontekstmeny"
1904
1905 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1906 msgid "_Add Files..."
1907 msgstr "_Legg til filer ..."
1908
1909 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1910 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
1911 msgstr "Inkluder ekstra filer i listen"
1912
1913 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1914 msgid "Clear"
1915 msgstr "Nullstill"
1916
1917 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1918 msgid "Clear the file list below"
1919 msgstr "Nullstill fillisten under"
1920
1921 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196 ../thunar/thunar-window.c:375
1922 msgid "_About"
1923 msgstr "_Om"
1924
1925 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196
1926 msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
1927 msgstr "Vis informasjon om Thunar Bulk Rename"
1928
1929 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1930 msgid "View the properties of the selected file"
1931 msgstr "Vis egenskaper til valgt fil"
1932
1933 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:352
1934 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
1935 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
1936 msgid "Rename Multiple Files"
1937 msgstr "Gi nytt navn til _mange filer"
1938
1939 #. add the "Rename Files" button
1940 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:360
1941 msgid "_Rename Files"
1942 msgstr "Gi nytt _navn"
1943
1944 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:363
1945 msgid ""
1946 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
1947 msgstr "Klikk her for å faktisk starte navneendring av filene overnfor."
1948
1949 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:438
1950 msgid "New Name"
1951 msgstr "Nytt navn"
1952
1953 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:501
1954 msgid ""
1955 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
1956 msgstr "Klikk her for å se dokumentasjon for valgte operasjon."
1957
1958 #. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.*
1959 #. from $libdir/thunarx-2/,
1960 #. *              and opening the multi rename dialog by selecting multiple
1961 #. files and pressing F2.
1962 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
1963 msgid ""
1964 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
1965 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
1966 "from source, be sure to enable the \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1967 msgstr "Ingen navneendrings-moduler er funnet i systemet. Kontroller\ninstallasjonen eller kontakt systemadministratoren. Hvis du installerer\nThunar fra kildekode, pass på å aktive programtillegget «Simple Builtin Renamers»."
1968
1969 #. tell the user that we failed
1970 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:954
1971 msgid "Failed to open the documentation browser"
1972 msgstr "Klarte ikke å åpne hjelpesystemet"
1973
1974 #. allocate the file chooser
1975 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1057
1976 msgid "Select files to rename"
1977 msgstr "Velg filer som skal ha nytt navn"
1978
1979 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1073
1980 msgid "Audio Files"
1981 msgstr "Lydfiler"
1982
1983 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1078
1984 msgid "Image Files"
1985 msgstr "Bildefiler"
1986
1987 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1083
1988 msgid "Video Files"
1989 msgstr "Videofiler"
1990
1991 #. just popup the about dialog
1992 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
1993 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
1994 msgid "Bulk Rename"
1995 msgstr "Gi nytt navn (Bulk)"
1996
1997 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1217
1998 msgid ""
1999 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
2000 "tool to rename multiple files at once."
2001 msgstr "Thunar Bulk Rename er et kraftig og utvidbart\nverktøy for å gi nytt navn til mange filer på en gang."
2002
2003 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1690
2004 msgid "Remove File"
2005 msgid_plural "Remove Files"
2006 msgstr[0] "Fjern fil"
2007 msgstr[1] "Fjern filer"
2008
2009 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1692
2010 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
2011 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
2012 msgstr[0] "Ta bort valgte fil fra listen over filer som skal ha nytt navn"
2013 msgstr[1] "Ta bort valgte filer fra listen over filer som skal ha nytt navn"
2014
2015 #. change title to reflect the standalone status
2016 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
2017 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
2018 msgstr "Gi nye navn til mange filer"
2019
2020 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:185
2021 #, c-format
2022 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
2023 msgstr "Klarte ikke gi nytt navn «%s» to «%s»."
2024
2025 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:192
2026 msgid ""
2027 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
2028 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
2029 "cancel the operation without reverting previous changes."
2030 msgstr "Du kan velge å hoppe over denne filen og fortsette å gi nye navn til gjenværende filer, eller tilbakestille navnene til allerede endrede filer eller avbryte operasjonen uten å tilbakestille tidligere endringer."
2031
2032 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
2033 msgid "_Revert Changes"
2034 msgstr "_Tilbakestill endringer"
2035
2036 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
2037 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
2038 msgid "_Skip This File"
2039 msgstr "_Hopp over denne filen"
2040
2041 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:204
2042 msgid ""
2043 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
2044 msgstr "Ønsker du å hoppe over denne filer og forsette med de gjenværende filene?"
2045
2046 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:597
2047 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
2048 msgid "Trash is empty"
2049 msgstr "Papirkurven er tom"
2050
2051 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:601
2052 #, c-format
2053 msgid "Trash contains %d file"
2054 msgid_plural "Trash contains %d files"
2055 msgstr[0] "Papirkurven inneholder %d fil"
2056 msgstr[1] "Papirkurven inneholder %d filer"
2057
2058 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
2059 msgid "DEVICES"
2060 msgstr "ENHETER"
2061
2062 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
2063 msgid "NETWORK"
2064 msgstr "NETTVERK"
2065
2066 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
2067 msgid "Browse Network"
2068 msgstr "Utforsk nettverket"
2069
2070 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
2071 msgid "PLACES"
2072 msgstr "STEDER"
2073
2074 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
2075 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
2076 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
2077 msgstr[0] "Sidepanel (Lag snarvei)"
2078 msgstr[1] "Sidepanel (Lag snarveier)"
2079
2080 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:395
2081 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
2082 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
2083 msgstr[0] "Legg til valgte mappe i snarveiområdet"
2084 msgstr[1] "Legg til valgte mapper i snarveiområdet"
2085
2086 #. append the "Mount" item
2087 #. append the "Mount" menu action
2088 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1129 ../thunar/thunar-tree-view.c:1258
2089 msgid "_Mount"
2090 msgstr "_Monter"
2091
2092 #. append the "Unmount" item
2093 #. append the "Unmount" menu action
2094 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1135 ../thunar/thunar-tree-view.c:1264
2095 msgid "_Unmount"
2096 msgstr "_Demonter"
2097
2098 #. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
2099 #. append the "Eject" menu action
2100 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1141 ../thunar/thunar-tree-view.c:1270
2101 msgid "_Eject"
2102 msgstr "_Utløs"
2103
2104 #. append the "Disconnect" item
2105 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1158
2106 msgid "Create _Shortcut"
2107 msgstr "Lag _snarvei"
2108
2109 #. append the "Disconnect" item
2110 #. append the "Mount Volume" menu action
2111 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179 ../thunar/thunar-tree-view.c:1279
2112 msgid "Disconn_ect"
2113 msgstr "Frakoble"
2114
2115 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1258
2116 msgid "_Remove Shortcut"
2117 msgstr "_Fjerne"
2118
2119 #. append the rename menu item
2120 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1272
2121 msgid "Re_name Shortcut"
2122 msgstr "Gi nytt _navn"
2123
2124 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1561
2125 #, c-format
2126 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
2127 msgstr "Stien  «%s»  peker ikke til en mappe"
2128
2129 #. display an error message to the user
2130 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1581
2131 msgid "Failed to add new shortcut"
2132 msgstr "Klarte ikke å lage ny snarvei "
2133
2134 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1858 ../thunar/thunar-tree-view.c:1944
2135 #, c-format
2136 msgid "Failed to eject \"%s\""
2137 msgstr "Klarte ikke løse ut «%s»"
2138
2139 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2000 ../thunar/thunar-tree-view.c:1999
2140 #, c-format
2141 msgid "Failed to unmount \"%s\""
2142 msgstr "Klarte ikke demontere «%s»"
2143
2144 #: ../thunar/thunar-size-label.c:142
2145 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
2146 msgstr "Klikke her for å stanse kalkulering av total størrelse på mappen."
2147
2148 #. add the label widget
2149 #. tell the user that we started calculation
2150 #: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
2151 msgid "Calculating..."
2152 msgstr "Kalkulerer ..."
2153
2154 #. tell the user that the operation was canceled
2155 #: ../thunar/thunar-size-label.c:254
2156 msgid "Calculation aborted"
2157 msgstr "Kalkulering avbrutt"
2158
2159 #: ../thunar/thunar-size-label.c:391
2160 #, c-format
2161 msgid "%u item, totalling %s"
2162 msgid_plural "%u items, totalling %s"
2163 msgstr[0] "%u element, totalt %s"
2164 msgstr[1] "%u elementer, totalt %s"
2165
2166 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
2167 #. * directories were not accessible
2168 #: ../thunar/thunar-size-label.c:398
2169 msgid "(some contents unreadable)"
2170 msgstr "(noe av innholdet er uleselig)"
2171
2172 #. nothing was readable, so permission was denied
2173 #: ../thunar/thunar-size-label.c:409
2174 msgid "Permission denied"
2175 msgstr "Tilgang nektet"
2176
2177 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:395
2178 msgid "Folder Context Menu"
2179 msgstr "Mappe kontekst meny"
2180
2181 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396
2182 msgid "Create an empty folder within the current folder"
2183 msgstr "Lag en tom mappe inne i gjeldende mappe"
2184
2185 #. append the "Cut" menu action
2186 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
2187 msgid "Cu_t"
2188 msgstr "_Klipp ut"
2189
2190 #. append the "Copy" menu action
2191 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1348
2192 msgid "_Copy"
2193 msgstr "Ko_pier"
2194
2195 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2196 msgid "_Paste"
2197 msgstr "_Lim inn"
2198
2199 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2200 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
2201 msgstr "Flytt eller kopier filer tidligere valgt «Klipp ut» eller «Kopier»"
2202
2203 #. append the "Move to Tash" menu action
2204 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
2205 msgid "Mo_ve to Trash"
2206 msgstr "Flytt til papirkurven"
2207
2208 #. append the "Delete" menu action
2209 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
2210 msgid "_Delete"
2211 msgstr "_Slett"
2212
2213 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
2214 msgid ""
2215 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
2216 "selected folder"
2217 msgstr "FLytt eller kopier filer tidligere valgt med «Klipp ut» eller «Kopier» til valgte mappe"
2218
2219 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2220 msgid "Select _all Files"
2221 msgstr "Velg _alle filer"
2222
2223 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2224 msgid "Select all files in this window"
2225 msgstr "Velg alle filene i dette vinuet"
2226
2227 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2228 msgid "Select _by Pattern..."
2229 msgstr "Velg med _mønster"
2230
2231 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2232 msgid "Select all files that match a certain pattern"
2233 msgstr "Velg all filer som samsvarer med et gitt mønster"
2234
2235 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2236 msgid "_Invert Selection"
2237 msgstr "Inverter valg"
2238
2239 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2240 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
2241 msgstr "Velg alle og bare de elementene som ikke er valgt i øyeblikket"
2242
2243 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:407
2244 msgid "Du_plicate"
2245 msgstr "Du_pliser"
2246
2247 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4360
2248 msgid "Ma_ke Link"
2249 msgid_plural "Ma_ke Links"
2250 msgstr[0] "Lag len_ke"
2251 msgstr[1] "Lag len_ker"
2252
2253 #. append the "Rename" menu action
2254 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
2255 msgid "_Rename..."
2256 msgstr "_Gi nytt navn"
2257
2258 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:410
2259 msgid "_Restore"
2260 msgstr "Gjen_opprett"
2261
2262 #. add the "Create Document" sub menu action
2263 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:675
2264 msgid "Create _Document"
2265 msgstr "Lag _dokument"
2266
2267 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
2268 msgid "Loading folder contents..."
2269 msgstr "Laster mappeinnhold ..."
2270
2271 #. display an error to the user
2272 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
2273 msgid "Failed to open the home folder"
2274 msgstr "Klarte ikke åpne hjemmemappen"
2275
2276 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
2277 msgid "New Empty File"
2278 msgstr "Ny tom fil"
2279
2280 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
2281 msgid "New Empty File..."
2282 msgstr "Ny tom fil ..."
2283
2284 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
2285 msgid "Select by Pattern"
2286 msgstr "Velg med mønster"
2287
2288 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2585
2289 msgid "_Select"
2290 msgstr "_Velg"
2291
2292 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2594
2293 msgid "_Pattern:"
2294 msgstr "_Mønster"
2295
2296 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
2297 #. invalid
2298 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3163
2299 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
2300 msgstr "Ugyldig filnavn levert av XDS."
2301
2302 #. display an error dialog to the user
2303 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3344
2304 #, c-format
2305 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
2306 msgstr "Klarte ikke lage lenke for URL «%s»"
2307
2308 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3737 ../thunar/thunar-window.c:2883
2309 #, c-format
2310 msgid "Failed to open directory \"%s\""
2311 msgstr "Klarte ikke åpne mappen «%s»"
2312
2313 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4311
2314 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
2315 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
2316 msgstr[0] "Forbered valgte fil for flytting med «Lim inn» handlingen"
2317 msgstr[1] "Forbered valgte filer for flytting med «Lim inn» handlingen"
2318
2319 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4319
2320 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
2321 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
2322 msgstr[0] "Forbered valgte fil for kopiering med «Lim inn» handlingen"
2323 msgstr[1] "Forbered valgte filer for kopiering med «Lim inn» handlingen"
2324
2325 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
2326 msgid "Move the selected file to the Trash"
2327 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
2328 msgstr[0] "Flytt den valgte filen til papirkurven"
2329 msgstr[1] "Flytt de valgte filene til papirkurven"
2330
2331 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
2332 msgid "Permanently delete the selected file"
2333 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
2334 msgstr[0] "Permanent slett den valgte filen"
2335 msgstr[1] "Permanent slett de valgte filene"
2336
2337 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4353
2338 msgid "Duplicate the selected file"
2339 msgid_plural "Duplicate each selected file"
2340 msgstr[0] "Dupliser valgte fil"
2341 msgstr[1] "Dupliser alle valgte filer"
2342
2343 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4362
2344 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
2345 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
2346 msgstr[0] "Lag en symbols lenke for valgte fil"
2347 msgstr[1] "Lag symbolske lenker for valgte filer"
2348
2349 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4370
2350 msgid "Rename the selected file"
2351 msgid_plural "Rename the selected files"
2352 msgstr[0] "Gi valgt fil nytt navn"
2353 msgstr[1] "Gi valgte filer nye navn"
2354
2355 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4378
2356 msgid "Restore the selected file"
2357 msgid_plural "Restore the selected files"
2358 msgstr[0] "Gjenopprett valgt fil"
2359 msgstr[1] "Gjenopprett valgte filer"
2360
2361 #. add the "Empty File" item
2362 #: ../thunar/thunar-templates-action.c:473
2363 msgid "_Empty File"
2364 msgstr "_Tom fil"
2365
2366 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:741
2367 #, c-format
2368 msgid ""
2369 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
2370 "destination"
2371 msgstr "Det oppstod en feil ved kopiering til «%s»: %s mer plass kreves for å kopiere til destinasjonen"
2372
2373 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
2374 #, c-format
2375 msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
2376 msgstr "Feil ved kopiering til «%s». Plasseringen har kun lese-rettigheter."
2377
2378 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
2379 msgid "Collecting files..."
2380 msgstr "Samler filer ..."
2381
2382 #. update progress information
2383 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
2384 #, c-format
2385 msgid "Trying to restore \"%s\""
2386 msgstr "Prøver å gjenopprette «%s»"
2387
2388 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:854
2389 #, c-format
2390 msgid ""
2391 "The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file"
2392 " \"%s\" from the trash"
2393 msgstr "Mappen «%s» finnes ikke lengre, men er påkrevet for å gjenopprette filen «%s» fra papirkurven. "
2394
2395 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:879
2396 #, c-format
2397 msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
2398 msgstr "Klarte ikke å gjenopprette mappen «%s»"
2399
2400 #. update progress information
2401 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:899
2402 #, c-format
2403 msgid "Trying to move \"%s\""
2404 msgstr "Prøver å flytte «%s»"
2405
2406 #. update progress information
2407 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
2408 #, c-format
2409 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
2410 msgstr "Klarte ikke flytte «%s» direkte. Samler filer for kopiering"
2411
2412 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
2413 #, c-format
2414 msgid "%s of %s"
2415 msgstr "%s av %s"
2416
2417 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1117
2418 #, c-format
2419 msgid "%lu hour remaining (%s/sec)"
2420 msgid_plural "%lu hours remaining (%s/sec)"
2421 msgstr[0] "%lu time gjenstår (%s/sek)"
2422 msgstr[1] "%lu timer gjenstår (%s/sek)"
2423
2424 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1125
2425 #, c-format
2426 msgid "%lu minute remaining (%s/sec)"
2427 msgid_plural "%lu minutes remaining (%s/sec)"
2428 msgstr[0] "%lu minutt gjenstår (%s/sek)"
2429 msgstr[1] "%lu minutter gjenstår (%s/sek)"
2430
2431 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1132
2432 #, c-format
2433 msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
2434 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
2435 msgstr[0] "%lu sekund gjenstår (%s/sek)"
2436 msgstr[1] "%lu sekunder gjenstår (%s/sek)"
2437
2438 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:105
2439 msgid "T_rash"
2440 msgstr "_Papirkurv"
2441
2442 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:166
2443 msgid "Display the contents of the trash can"
2444 msgstr "Vis innholdet i papirkurven"
2445
2446 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
2447 msgid "Loading..."
2448 msgstr "Laster ..."
2449
2450 #. append the "Paste Into Folder" menu action
2451 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
2452 msgid "_Paste Into Folder"
2453 msgstr "_Lim inn i mappe"
2454
2455 #. append the "Properties" menu action
2456 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
2457 msgid "P_roperties..."
2458 msgstr "_Egenskaper"
2459
2460 #: ../thunar/thunar-util.c:280
2461 #, c-format
2462 msgid "Invalid path"
2463 msgstr "Ugyldig sti"
2464
2465 #: ../thunar/thunar-util.c:314
2466 #, c-format
2467 msgid "Unknown user \"%s\""
2468 msgstr "Ukjent bruker «%s»"
2469
2470 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2471 #: ../thunar/thunar-util.c:403
2472 msgid "Today"
2473 msgstr "Idag"
2474
2475 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2476 #: ../thunar/thunar-util.c:408
2477 #, c-format
2478 msgid "Today at %X"
2479 msgstr "Idag %X"
2480
2481 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2482 #: ../thunar/thunar-util.c:416
2483 msgid "Yesterday"
2484 msgstr "Igår"
2485
2486 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2487 #: ../thunar/thunar-util.c:421
2488 #, c-format
2489 msgid "Yesterday at %X"
2490 msgstr "Igår %X"
2491
2492 #. Days from last week
2493 #: ../thunar/thunar-util.c:429
2494 #, c-format
2495 msgid "%A at %X"
2496 msgstr "%A %X"
2497
2498 #. Any other date
2499 #: ../thunar/thunar-util.c:434
2500 #, c-format
2501 msgid "%x at %X"
2502 msgstr "%x %X"
2503
2504 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2505 msgid "New _Tab"
2506 msgstr "Ny _fane"
2507
2508 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2509 msgid "Open a new tab for the displayed location"
2510 msgstr "Åpne en ny fane for vist plassering"
2511
2512 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2513 msgid "New _Window"
2514 msgstr "Nytt _vindu"
2515
2516 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2517 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
2518 msgstr "Åpne nytt Thunar vindu for viste plassering"
2519
2520 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2521 msgid "Detac_h Tab"
2522 msgstr "Koble fra fane"
2523
2524 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2525 msgid "Open current folder in a new window"
2526 msgstr "Åpne gjeldende mappe i et nytt vindu"
2527
2528 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2529 msgid "Close _All Windows"
2530 msgstr "Lukk _alle vinduer"
2531
2532 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2533 msgid "Close all Thunar windows"
2534 msgstr "Lukk alle Thunar vinduer"
2535
2536 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2537 msgid "C_lose Tab"
2538 msgstr "Lukk fane"
2539
2540 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2541 msgid "Close this folder"
2542 msgstr "Lukk denne mappen"
2543
2544 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2545 msgid "_Close Window"
2546 msgstr "_Lukk vindu"
2547
2548 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2549 msgid "Close this window"
2550 msgstr "Lukk dette vinduet"
2551
2552 #: ../thunar/thunar-window.c:356
2553 msgid "_Edit"
2554 msgstr "_Rediger"
2555
2556 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2557 msgid "Pr_eferences..."
2558 msgstr "_Innstillinger"
2559
2560 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2561 msgid "Edit Thunars Preferences"
2562 msgstr "Rediger Thunars innstillinger"
2563
2564 #: ../thunar/thunar-window.c:358
2565 msgid "_View"
2566 msgstr "_Vis"
2567
2568 #: ../thunar/thunar-window.c:359
2569 msgid "_Reload"
2570 msgstr "_Oppdater"
2571
2572 #: ../thunar/thunar-window.c:360
2573 msgid "_Location Selector"
2574 msgstr "_Adresselinjevelger"
2575
2576 #: ../thunar/thunar-window.c:361
2577 msgid "_Side Pane"
2578 msgstr "_Sidepanel"
2579
2580 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2581 msgid "Zoom I_n"
2582 msgstr "For_større"
2583
2584 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2585 msgid "Show the contents in more detail"
2586 msgstr "Vis innholdet med flere detaljer"
2587
2588 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2589 msgid "Zoom _Out"
2590 msgstr "For_minske"
2591
2592 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2593 msgid "Show the contents in less detail"
2594 msgstr "Vis innholdet med mindre detaljer"
2595
2596 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2597 msgid "Normal Si_ze"
2598 msgstr "_Vanlig størrelse"
2599
2600 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2601 msgid "Show the contents at the normal size"
2602 msgstr "Vis innholdet med vanlig størrelse"
2603
2604 #: ../thunar/thunar-window.c:365
2605 msgid "_Go"
2606 msgstr "_Gå"
2607
2608 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2609 msgid "Open _Parent"
2610 msgstr "Åpne _overordnede"
2611
2612 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2613 msgid "Open the parent folder"
2614 msgstr "Åpne den overordnede mappen"
2615
2616 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2617 msgid "_Home"
2618 msgstr "_Hjem"
2619
2620 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2621 msgid "Go to the home folder"
2622 msgstr "Gå til hjemmemappe"
2623
2624 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2625 msgid "Desktop"
2626 msgstr "Skrivebord"
2627
2628 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2629 msgid "Go to the desktop folder"
2630 msgstr "Gå til skrivebordsmappe"
2631
2632 #: ../thunar/thunar-window.c:369
2633 msgid "Browse the file system"
2634 msgstr "Utforsk filsystemet"
2635
2636 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2637 msgid "B_rowse Network"
2638 msgstr "Utforsk nettverk"
2639
2640 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2641 msgid "Browse local network connections"
2642 msgstr "Bla gjennom lokale nettverksforbindelser"
2643
2644 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2645 msgid "T_emplates"
2646 msgstr "_Maler"
2647
2648 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2649 msgid "Go to the templates folder"
2650 msgstr "Gå til malmappen"
2651
2652 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2653 msgid "_Open Location..."
2654 msgstr "_Åpne plassering"
2655
2656 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2657 msgid "Specify a location to open"
2658 msgstr "Oppgi plassering som skal åpnes"
2659
2660 #: ../thunar/thunar-window.c:373
2661 msgid "_Help"
2662 msgstr "_Hjelp"
2663
2664 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2665 msgid "_Contents"
2666 msgstr "_Innhold"
2667
2668 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2669 msgid "Display Thunar user manual"
2670 msgstr "Vis Thunar brukerhåndbok"
2671
2672 #: ../thunar/thunar-window.c:375
2673 msgid "Display information about Thunar"
2674 msgstr "Vis informasjon om Thunar"
2675
2676 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2677 msgid "Show _Hidden Files"
2678 msgstr "Vis _skjulte filer"
2679
2680 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2681 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
2682 msgstr "Skifter visning av skjulte filer i nåværende vindu"
2683
2684 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2685 msgid "_Pathbar Style"
2686 msgstr "_Stilinje stil"
2687
2688 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2689 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
2690 msgstr "Moderne utseende med knapper som svarer til mappene"
2691
2692 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2693 msgid "_Toolbar Style"
2694 msgstr "_Verktøylijne stil"
2695
2696 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2697 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
2698 msgstr "Tradisjonellt utseende på adresselinjen og navigeringsknappene"
2699
2700 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2701 msgid "_Shortcuts"
2702 msgstr "Snar_veier"
2703
2704 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2705 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
2706 msgstr "Skifte synligheten til snarveiruten"
2707
2708 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2709 msgid "_Tree"
2710 msgstr "_Tre"
2711
2712 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2713 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
2714 msgstr "Skifte synlighet av treruten"
2715
2716 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2717 msgid "St_atusbar"
2718 msgstr "_Statuslinje"
2719
2720 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2721 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
2722 msgstr "Endre synligheten til dette vinduets statuslinje"
2723
2724 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2725 msgid "_Menubar"
2726 msgstr "Menylinje"
2727
2728 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2729 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
2730 msgstr "Endre synligheten til dette vinduets menylinje"
2731
2732 #. * add view options
2733 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2734 msgid "View as _Icons"
2735 msgstr "Vis som _ikoner"
2736
2737 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2738 msgid "Display folder content in an icon view"
2739 msgstr "Vis  mappeinnhold som ikonliste"
2740
2741 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2742 msgid "View as _Detailed List"
2743 msgstr "Vis som _detaljert liste"
2744
2745 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2746 msgid "Display folder content in a detailed list view"
2747 msgstr "Vis mappeinnholdet som detaljert listevisning"
2748
2749 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2750 msgid "View as _Compact List"
2751 msgstr "Vis som _kompakt liste"
2752
2753 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2754 msgid "Display folder content in a compact list view"
2755 msgstr "Vis mappeinnhold som kompakt listevisning"
2756
2757 #. add the label with the root warning
2758 #: ../thunar/thunar-window.c:844
2759 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
2760 msgstr "Advarsel, du benytter rot brukeren. Dette er en risiko for systemet ditt."
2761
2762 #: ../thunar/thunar-window.c:1747
2763 msgid "Close tab"
2764 msgstr "Lukk fane"
2765
2766 #: ../thunar/thunar-window.c:2012
2767 #, c-format
2768 msgid "Open the location \"%s\""
2769 msgstr "Åpne plasseringen «%s»"
2770
2771 #: ../thunar/thunar-window.c:2210
2772 #, c-format
2773 msgid "Failed to launch \"%s\""
2774 msgstr "Klarte ikke starte «%s»"
2775
2776 #: ../thunar/thunar-window.c:2763
2777 msgid "Failed to open parent folder"
2778 msgstr "Klarte ikke åpne overliggende mappe"
2779
2780 #: ../thunar/thunar-window.c:2858
2781 #, c-format
2782 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
2783 msgstr "Mappen \"%s\" finnes ikke. Ønsker du å opprette den?"
2784
2785 #. display the "About Templates" dialog
2786 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
2787 msgid "About Templates"
2788 msgstr "Om maler"
2789
2790 #: ../thunar/thunar-window.c:2962
2791 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
2792 msgstr "Alle filer i denne mappen vil vises i «Lag dokument» menyen."
2793
2794 #: ../thunar/thunar-window.c:2969
2795 msgid ""
2796 "If you frequently create certain kinds  of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
2797 "\n"
2798 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
2799 msgstr "Om du ofte oppretter visse typer dokumenter, lag en kopi av disse og lagre de i denne mappen. Thunar vil da legge de til som elementer i «Lag dokument» menyen.\n\nDu kan deretter velge elementer fra «Lag dokument» menyen og en kopi av dokumentet vil bli opprettet i mappen du jobber i."
2800
2801 #: ../thunar/thunar-window.c:2981
2802 msgid "Do _not display this message again"
2803 msgstr "_Ikke vis denne meldingen igjen"
2804
2805 #. display an error to the user
2806 #: ../thunar/thunar-window.c:3011
2807 msgid "Failed to open the file system root folder"
2808 msgstr "Klarte ikke åpne filsystemets rotmappe"
2809
2810 #. display an error to the user
2811 #: ../thunar/thunar-window.c:3046
2812 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
2813 msgstr "Klarte ikke å vise innholdet i papirkurven"
2814
2815 #. display an error to the user
2816 #: ../thunar/thunar-window.c:3081
2817 msgid "Failed to browse the network"
2818 msgstr "Klarte ikke utforske nettverket"
2819
2820 #: ../thunar/thunar-window.c:3165
2821 msgid ""
2822 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
2823 "for the Xfce Desktop Environment."
2824 msgstr "Thunar er en filbehandler som  er rask og enkel i bruk\nfor Xfce skrivebordsmiljøet."
2825
2826 #. set window title
2827 #: ../thunar/thunar-window.c:3219 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
2828 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
2829 msgid "File Manager"
2830 msgstr "Filbehandler"
2831
2832 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:102
2833 msgid "Label"
2834 msgstr "Etikett"
2835
2836 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:103
2837 msgid "Text of the page's label"
2838 msgstr "Tekst i sidens etikett"
2839
2840 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:115
2841 msgid "Label widget"
2842 msgstr "Navngi element"
2843
2844 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:116
2845 msgid "A widget to display in place of the usual page label"
2846 msgstr "Et element som vises istedet for vanlig sideetikett"
2847
2848 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:72
2849 msgid "Resident"
2850 msgstr "Resident"
2851
2852 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:73
2853 msgid "Don't unload the plugin from memory"
2854 msgstr "Behold alltid modulen i minne"
2855
2856 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:130
2857 msgid "Help URL"
2858 msgstr "Hjelpelink"
2859
2860 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:131
2861 msgid "The URL to the documentation of the renamer"
2862 msgstr "Link til dokumnetasjon for modulen"
2863
2864 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:146
2865 msgid "The user visible name of the renamer"
2866 msgstr "Navnet på modul som er synlig for bruker"
2867
2868 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:152
2869 msgid "Description:"
2870 msgstr "Beskrivelse:"
2871
2872 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:159
2873 msgid ""
2874 "The generic name of the entry, for example \"Web Browser\" in case of "
2875 "Firefox."
2876 msgstr "Generisk navn til element, for eksempel «Nettleser» for Firefox."
2877
2878 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:175
2879 msgid "Command:"
2880 msgstr "Kommando:"
2881
2882 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:182
2883 msgid "The program to execute, possibly with arguments."
2884 msgstr "Programmet som skal kjøres og eventuelle parametre."
2885
2886 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:197
2887 msgid "Working Directory:"
2888 msgstr "Arbeidsmappe:"
2889
2890 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:204
2891 msgid "The working directory for the program."
2892 msgstr "Arbeidsmappen for programmet."
2893
2894 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:219
2895 msgid "URL:"
2896 msgstr "URL:"
2897
2898 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:226
2899 msgid "The URL to access."
2900 msgstr "URL å gå til."
2901
2902 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:241
2903 msgid "Comment:"
2904 msgstr "Kommentar:"
2905
2906 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:248
2907 msgid ""
2908 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of"
2909 " Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
2910 msgstr "Verktøytips, for eksempel «Vis nettsteder på Internet» for Firefox. Burde ikke være være det samme som navn eller beskrivelse."
2911
2912 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:268
2913 msgid "Options:"
2914 msgstr "Innstillinger"
2915
2916 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:274
2917 msgid "Use _startup notification"
2918 msgstr "Bruk opp_startsnotifikasjon"
2919
2920 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:275
2921 msgid ""
2922 "Select this option to enable startup notification when the command is run "
2923 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
2924 "notification."
2925 msgstr "Velg denne for å vise notifikasjon når kommandoen kjøres fra filbehandleren eller menyen. Ikke alle applikasjoner støtter oppstartsnotifikasjon"
2926
2927 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:282
2928 msgid "Run in _terminal"
2929 msgstr "Kjør i _terminal"
2930
2931 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:283
2932 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
2933 msgstr "Velg denne oppsjonen for å kjøre kommandoen i et terminalvidu."
2934
2935 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:356
2936 msgid "Launcher"
2937 msgstr "Snarvei"
2938
2939 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:358
2940 msgid "Link"
2941 msgstr "Lenke"
2942
2943 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:600
2944 #, c-format
2945 msgid "Failed to save \"%s\"."
2946 msgstr "Feilet å lagre «%s»."
2947
2948 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:47
2949 msgid "Date Taken:"
2950 msgstr "Tatt dato:"
2951
2952 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:48
2953 msgid "Camera Brand:"
2954 msgstr "Kameranavn:"
2955
2956 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:49
2957 msgid "Camera Model:"
2958 msgstr "Kameramodell:"
2959
2960 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:50
2961 msgid "Exposure Time:"
2962 msgstr "Eksponeringstid:"
2963
2964 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:51
2965 msgid "Exposure Program:"
2966 msgstr "Eksponeringsprogram:"
2967
2968 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:52
2969 msgid "Aperture Value:"
2970 msgstr "Blenderåpning:"
2971
2972 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:53
2973 msgid "Metering Mode:"
2974 msgstr "Eksponeringsmodus:"
2975
2976 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:54
2977 msgid "Flash Fired:"
2978 msgstr "Blits:"
2979
2980 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:55
2981 msgid "Focal Length:"
2982 msgstr "Brennvidde:"
2983
2984 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:56
2985 msgid "Shutter Speed:"
2986 msgstr "Lukkertid"
2987
2988 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
2989 msgid "ISO Speed Ratings:"
2990 msgstr "ISO verdi:"
2991
2992 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
2993 msgid "Software:"
2994 msgstr "Program:"
2995
2996 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:114
2997 msgid "Image"
2998 msgstr "Bilde"
2999
3000 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:129
3001 msgid "Image Type:"
3002 msgstr "Bilde type:"
3003
3004 #. update the "Image Size" label
3005 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:243
3006 #, c-format
3007 msgid "%dx%d pixel"
3008 msgid_plural "%dx%d pixels"
3009 msgstr[0] "%dx%d piksel"
3010 msgstr[1] "%dx%d piksler"
3011
3012 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:117
3013 msgid "Con_vert to:"
3014 msgstr "Kon_verter til:"
3015
3016 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:267
3017 msgid "Uppercase / Lowercase"
3018 msgstr "Store / små bokstaver"
3019
3020 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:195
3021 msgid "Insert _time:"
3022 msgstr "Sett inn _tid"
3023
3024 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:224
3025 msgid ""
3026 "The format describes the date and time parts to insert into the file name. "
3027 "For example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d "
3028 "with the day. See the documentation of the date utility for additional "
3029 "information."
3030 msgstr "Formatet beskriver dato og tids-delene som settes inn i filnavnet.For eksempel, %Y erstattes med år, %m med måned og %d med dag.Se dokumentasjonen for date verktøyet for mer informasjon."
3031
3032 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
3033 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:197
3034 msgid "_At position:"
3035 msgstr "_I posisjon:"
3036
3037 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:592
3038 msgid "Insert Date / Time"
3039 msgstr "Sett inn dato/tid"
3040
3041 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:93
3042 msgid "lowercase"
3043 msgstr "små bokstaver "
3044
3045 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:94
3046 msgid "UPPERCASE"
3047 msgstr "STORE BOKSTAVER"
3048
3049 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
3050 msgid "Camelcase"
3051 msgstr "To store bokstaver"
3052
3053 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
3054 msgid "Sentence case"
3055 msgstr "Små eller store bokstaver"
3056
3057 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
3058 msgid "Insert"
3059 msgstr "Sett inn"
3060
3061 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:103
3062 msgid "Overwrite"
3063 msgstr "Overskriv"
3064
3065 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:109
3066 msgid "1, 2, 3, ..."
3067 msgstr "1, 2, 3, ..."
3068
3069 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:110
3070 msgid "01, 02, 03, ..."
3071 msgstr "01, 02, 03, ..."
3072
3073 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:111
3074 msgid "001, 002, 003, ..."
3075 msgstr "001, 002, 003, ..."
3076
3077 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:112
3078 msgid "0001, 0002, 0003, ..."
3079 msgstr "0001, 0002, 0003, ..."
3080
3081 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
3082 msgid "a, b, c, d, ..."
3083 msgstr "a, b, c, d, ..."
3084
3085 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:119
3086 msgid "From the front (left)"
3087 msgstr "Forfra (venstre)"
3088
3089 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:120
3090 msgid "From the back (right)"
3091 msgstr "Bakfra (høyre)"
3092
3093 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:126
3094 msgid "Old Name - Text - Number"
3095 msgstr "Gammelt navn - Tekst - Nummer"
3096
3097 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:127
3098 msgid "Number - Text - Old Name"
3099 msgstr "Nummer - Tekst - Gammelt navn"
3100
3101 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:128
3102 msgid "Text - Number"
3103 msgstr "Text - Nummer"
3104
3105 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:129
3106 msgid "Number - Text"
3107 msgstr "Nummer - Tekst"
3108
3109 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
3110 msgid "Current"
3111 msgstr "Gjeldende"
3112
3113 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:139
3114 msgid "Date Picture Taken"
3115 msgstr "Dato bilde ble tatt"
3116
3117 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:179
3118 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:258
3119 msgid "_Text:"
3120 msgstr "_Tekst"
3121
3122 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:385
3123 msgid "Insert / Overwrite"
3124 msgstr "Sett inn / Overskriv"
3125
3126 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:184
3127 msgid "_Number Format:"
3128 msgstr "_Nummerformat:"
3129
3130 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:214
3131 msgid "_Start With:"
3132 msgstr "_Start med:"
3133
3134 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:230
3135 msgid "Text _Format:"
3136 msgstr "Tekst _format:"
3137
3138 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:532
3139 msgid "Numbering"
3140 msgstr "Nummerering"
3141
3142 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:175
3143 msgid "Remove _From Position:"
3144 msgstr "Fjern _fra posisjon:"
3145
3146 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:210
3147 msgid "_To Position:"
3148 msgstr "_Til posisjon:"
3149
3150 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:426
3151 msgid "Remove Characters"
3152 msgstr "Fjern karakterer"
3153
3154 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:202
3155 msgid "_Search For:"
3156 msgstr "_Søk etter:"
3157
3158 #. reset to default tooltip
3159 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:210
3160 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:642
3161 msgid "Enter the text to search for in the file names."
3162 msgstr "Skriv teksten det skal søkes etter i filnavn."
3163
3164 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:222
3165 msgid "Regular _Expression"
3166 msgstr "R_egulære uttrykk"
3167
3168 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:224
3169 msgid ""
3170 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
3171 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
3172 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
3173 msgstr "Hvis du aktiverer denne opsjonen vil mønsteret bli behandlet som et regulært uttrykk ref Perl-kompatible regulære uttrykk (PCRE). Se dokumentasjonen for detaljer om syntaks for regulære uttrykk."
3174
3175 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
3176 msgid "Replace _With:"
3177 msgstr "_Erstatt med:"
3178
3179 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:239
3180 msgid ""
3181 "Enter the text that should be used as replacement for the pattern above."
3182 msgstr "Angi tekst som skal benyttes som ekstatning for mønsteret over."
3183
3184 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:251
3185 msgid "C_ase Sensitive Search"
3186 msgstr "T_a hensyn til store og små bokstaver"
3187
3188 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:253
3189 msgid ""
3190 "If you enable this option, the pattern will be searched in a case-sensitive "
3191 "manner. The default is to use a case-insensitive search."
3192 msgstr "Hvis du aktiverer denne opsjonen vil mønsteret vurdere store og små bokstaver forskjellig. Standard oppførsel er å behandle store og små bokstaver som like."
3193
3194 #. setup a tooltip with the error message
3195 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:610
3196 #, c-format
3197 msgid "Invalid regular expression, at character position %ld: %s"
3198 msgstr "Ugyldig regulært uttrykk, ved karakter posisjon %ld: %s"
3199
3200 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:660
3201 msgid "Search & Replace"
3202 msgstr "Søk & erstatt"
3203
3204 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:196
3205 #, c-format
3206 msgid "Send \"%s\" as compressed archive?"
3207 msgstr "Send «%s» som komprimert arkiv?"
3208
3209 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:199
3210 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:218
3211 msgid "Send _directly"
3212 msgstr "Send _direkte"
3213
3214 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:200
3215 msgid "Send com_pressed"
3216 msgstr "Send kom_primert"
3217
3218 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:202
3219 msgid ""
3220 "When sending a file via email, you can either choose to send the file "
3221 "directly, as is, or compress the file before attaching it to an email. It is"
3222 " highly recommended to compress large files before sending them."
3223 msgstr "Ved sending av en fil via epost kan du velge å sende filen direkte, som den er, eller komprimere den før ved vedlegges eposten. Det anbefales sterkt å komprimere store filer før de sendes via epost."
3224
3225 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:213
3226 #, c-format
3227 msgid "Send %d file as compressed archive?"
3228 msgid_plural "Send %d files as compressed archive?"
3229 msgstr[0] "Send %d fil som komprimert arkiv?"
3230 msgstr[1] "Send %d filer som komprimert akriv?"
3231
3232 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:219
3233 msgid "Send as _archive"
3234 msgstr "Send som _arkiv"
3235
3236 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:221
3237 msgid ""
3238 "When sending multiple files via email, you can either choose to send the "
3239 "files directly, attaching multiple files to an email, or send all files "
3240 "compressed into a single archive file and attach the archive. It is highly "
3241 "recommended to send multiple large files as archive."
3242 msgstr "Ved sending av mange filer via epost kan du velge å sende filene direkte, ved å vedlegge mange filer til en epost, eller å sende alle filene komprimert i et enkelt arkiv og vedlegge dette. Det anbefales sterktå sende mange filer som en komprimert arkivfil."
3243
3244 #. allocate the progress dialog
3245 #. setup the label
3246 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:270
3247 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:295
3248 msgid "Compressing files..."
3249 msgstr "Komprimerer filer..."
3250
3251 #. tell the user that the command failed
3252 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
3253 #, c-format
3254 msgid "ZIP command terminated with error %d"
3255 msgstr "ZIP kommando ble avsluttet med feilen %d"
3256
3257 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:408
3258 msgid "Failed to create temporary directory"
3259 msgstr "Klarte ikke å opprette temporær mappe"
3260
3261 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:470
3262 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:481
3263 #, c-format
3264 msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
3265 msgstr "Feilet å lage symbols link for «%s»"
3266
3267 #. tell the user that we failed to compress the file(s)
3268 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:505
3269 #, c-format
3270 msgid "Failed to compress %d file"
3271 msgid_plural "Failed to compress %d files"
3272 msgstr[0] "Feilet å komprimere %d filen"
3273 msgstr[1] "Feilet å komprimere %d filene"
3274
3275 #. tell the user that we failed
3276 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:656
3277 msgid "Failed to compose new email"
3278 msgstr "Feilet å komponere ny epost"
3279
3280 #: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
3281 msgid "Mail Recipient"
3282 msgstr "Epost mottaker"
3283
3284 #. tell the user that we failed to connect to the trash
3285 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:293
3286 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:334
3287 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:356
3288 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:383
3289 msgid "Failed to connect to the Trash"
3290 msgstr "Feilet å kontakte papirkurven"
3291
3292 #. tell the user whether the trash is full or empty
3293 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
3294 msgid "Trash contains files"
3295 msgstr "Papirkurven inneholder filer"
3296
3297 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:1
3298 msgid "Trash Applet"
3299 msgstr "Papirkurv visning"
3300
3301 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:2
3302 msgid "Display the trash can"
3303 msgstr "Vis papirkurven"
3304
3305 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:116
3306 msgid "Custom Actions"
3307 msgstr "Egendefinerte handlinger"
3308
3309 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:127
3310 msgid ""
3311 "You can configure custom actions that will appear in the\n"
3312 "file managers context menus for certain kinds of files."
3313 msgstr "Du kan konfigurere egendefinerte handlinger som vil vises i\nfilbehandlerens kontekstmeny for visse filtyper."
3314
3315 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:173
3316 msgid "Add a new custom action."
3317 msgstr "Legg til en ny handling."
3318
3319 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:183
3320 msgid "Edit the currently selected action."
3321 msgstr "Endre den valgte handlingen."
3322
3323 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:193
3324 msgid "Delete the currently selected action."
3325 msgstr "Slett den valgte handlingen."
3326
3327 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:203
3328 msgid "Move the currently selected action up by one row."
3329 msgstr "Flytt den valgte handlingen en rad opp."
3330
3331 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:213
3332 msgid "Move the currently selected action down by one row."
3333 msgstr "Flytt den valgte handlingen en rad ned."
3334
3335 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3336 msgid "Edit Action"
3337 msgstr "Endre handling"
3338
3339 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3340 msgid "Create Action"
3341 msgstr "Opprett handling"
3342
3343 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:385
3344 msgid "Failed to save actions to disk."
3345 msgstr "Klarte ikke å lagre handlinger til disk."
3346
3347 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:436
3348 #, c-format
3349 msgid ""
3350 "Are you sure that you want to delete\n"
3351 "action \"%s\"?"
3352 msgstr "Er du sikker på at du vil slette\nhandlingen «%s»?"
3353
3354 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
3355 msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
3356 msgstr "Hvis du sletter en egendefinert handling, er det tapt for alltid."
3357
3358 #. Basic
3359 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
3360 msgid "Basic"
3361 msgstr "Enkel"
3362
3363 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:137
3364 msgid "The name of the action that will be displayed in the context menu."
3365 msgstr "Navnet til handlingen som skal vises i kontekstmenyen."
3366
3367 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:150
3368 msgid "_Description:"
3369 msgstr "_Beskrivelse"
3370
3371 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:155
3372 msgid ""
3373 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
3374 "statusbar when selecting the item from the context menu."
3375 msgstr "Beskrivelsen av handlingen som skal vises som verktøytips i statuslinja når du velger elementet fra kontekstmenyen."
3376
3377 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:168
3378 msgid "_Command:"
3379 msgstr "_Kommando"
3380
3381 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:177
3382 msgid ""
3383 "The command (including the necessary parameters) to perform the action. See "
3384 "the command parameter legend below for a list of supported parameter "
3385 "variables, which will be substituted when launching the command. When upper-"
3386 "case letters (e.g. %F, %D, %N) are used, the action will be applicable even "
3387 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
3388 "if exactly one item is selected."
3389 msgstr "Kommandoen (inkludert de nødvendige parametrene) for å utføre handlingen. Se kommandoens parameteroversikt under for en liste over støttede parametervariabler, disse vil bli erstattet når kommandoen startes. Når store bokstaver (f.eks. %F, %D, %N) benyttes vil handlingen fungere også hvis flere elementer er valgt. Hvis ikke vil handlingen bare utføres dersom kun ett element er valgt."
3390
3391 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:188
3392 msgid ""
3393 "Browse the file system to select an application to use for this action."
3394 msgstr "Utforsk filsystemet og velg et program som skal brukes for denne handlingen."
3395
3396 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
3397 msgid "Use Startup Notification"
3398 msgstr "Bruk oppstartsvarsel"
3399
3400 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:205
3401 msgid ""
3402 "Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action"
3403 " is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
3404 "prevention enabled in your window manager."
3405 msgstr "Aktiver dette valget hvis du vil at musepekermarkør skal vises som et venteikon når handlingen starter. Dette anbefales spesielt hvis du har anti-fokusstjeling aktivert for vindusbehandleren."
3406
3407 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
3408 msgid "_Icon:"
3409 msgstr "_Ikon"
3410
3411 #. setup a label to tell that no icon was selected
3412 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:219
3413 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:684
3414 msgid "No icon"
3415 msgstr "Uten ikon"
3416
3417 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:220
3418 msgid ""
3419 "Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
3420 "context menu in addition to the action name chosen above."
3421 msgstr "Klikk her for å velge en ikonfil som skal vises i kontekstmenyen i tillegg til handlingsnavnet som er valgt ovenfor."
3422
3423 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:251
3424 msgid ""
3425 "The following command parameters will be\n"
3426 "substituted when launching the action:"
3427 msgstr "Følgende kommandoparametre vil bli\nerstattet når handlingen startes:"
3428
3429 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:289
3430 msgid "the path to the first selected file"
3431 msgstr "stien til den første valgte filen"
3432
3433 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:301
3434 msgid "the paths to all selected files"
3435 msgstr "stier til alle valgte filer"
3436
3437 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:313
3438 #, c-format
3439 msgid "directory containing the file that is passed in %f"
3440 msgstr "mappe som inneholder filen som sendes i %f"
3441
3442 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:325
3443 #, c-format
3444 msgid "directories containing the files that are passed in %F"
3445 msgstr "mapper som inneholder filene som sendes i %F"
3446
3447 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:337
3448 msgid "the first selected filename (without path)"
3449 msgstr "det første valgte filnavnet (uten sti)"
3450
3451 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:349
3452 msgid "the selected filenames (without paths)"
3453 msgstr "de valgte filnavn (uten sti)"
3454
3455 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:363
3456 msgid "Appearance Conditions"
3457 msgstr "Visningsbetingelser"
3458
3459 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:371
3460 msgid "_File Pattern:"
3461 msgstr "_Filmønster"
3462
3463 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:376
3464 msgid ""
3465 "Enter a list of patterns that will be used to determine whether this action "
3466 "should be displayed for a selected file. If you specify more than one "
3467 "pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. "
3468 "*.txt;*.doc)."
3469 msgstr "Angi en liste med mønstre som benyttes til å avgjøre om denne handlingen skal vises for en valgt fil. Hvis du spesifiserer mer enn ett mønster her, må de adskilles med semikolon (eks. *.txt;*.doc)."
3470
3471 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:395
3472 msgid "Appears if selection contains:"
3473 msgstr "Vises hvis utvalget inneholder:"
3474
3475 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:408
3476 msgid "_Directories"
3477 msgstr "_Mapper"
3478
3479 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:412
3480 msgid "_Audio Files"
3481 msgstr "_Lydfiler"
3482
3483 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:416
3484 msgid "_Image Files"
3485 msgstr "_Bildefiler"
3486
3487 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:420
3488 msgid "_Text Files"
3489 msgstr "_Tekstfiler"
3490
3491 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:425
3492 msgid "_Video Files"
3493 msgstr "_Videofiler"
3494
3495 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:429
3496 msgid "_Other Files"
3497 msgstr "_Andre filer"
3498
3499 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:446
3500 msgid ""
3501 "This page lists the conditions under which the\n"
3502 "action will appear in the file managers context\n"
3503 "menus. The file patterns are specified as a list\n"
3504 "of simple file patterns separated by semicolons\n"
3505 "(e.g. *.txt;*.doc). For an action to appear in the\n"
3506 "context menu of a file or folder, at least one of\n"
3507 "these patterns must match the name of the file\n"
3508 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
3509 "action should only appear for certain kinds of\n"
3510 "files."
3511 msgstr "Denne siden lister under hvilke omstendigheter\nhandlingen vil vises i filbehandlerens\nkontekstmenyer. Filmønsteret er angitt som en\nliste av enkle mønstre adskilt med semikolon\n(f.eks. *.txt;*.doc). For at en handling skal\nvises i kontekstmenyen for en fil eller mappe\nmå minst ett av disse mønstrene samsvare med\nfilens eller mappens navn. Du kan i tillegg også\nangi at handlingen kun skal vises for visse\nfiltyper."
3512
3513 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
3514 #, c-format
3515 msgid "Unknown element <%s>"
3516 msgstr "Ukjent element <%s>"
3517
3518 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:833
3519 #, c-format
3520 msgid "End element handler called while in root context"
3521 msgstr "Sluttelement-håndterer kalt i rotkontekst"
3522
3523 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:937
3524 #, c-format
3525 msgid "Unknown closing element <%s>"
3526 msgstr "Ukjent avslutningselement <%s>"
3527
3528 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1409
3529 #, c-format
3530 msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
3531 msgstr "Feilet å finne lagringslokasjon fo uca.xml"
3532
3533 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1528
3534 #, c-format
3535 msgid "Command not configured"
3536 msgstr "Kommando ikke konfigurert"
3537
3538 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
3539 msgid "Configure c_ustom actions..."
3540 msgstr "_Konfigurer egne handlinger ..."
3541
3542 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
3543 msgid ""
3544 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
3545 msgstr "Sett opp egne handlinger som vil fremkomme i filbehandlerens kontekstmenyer"
3546
3547 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:417
3548 #, c-format
3549 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
3550 msgstr "Klarte ikke å starte handlingen «%s»."
3551
3552 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
3553 msgid "Open Terminal Here"
3554 msgstr "Åpne terminalvindu her"
3555
3556 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:2
3557 msgid "Example for a custom action"
3558 msgstr "Eksempel på en egendefinert handling"
3559
3560 #: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:169
3561 msgid "Set as wallpaper"
3562 msgstr "Sett som bakgrunnsbilde"
3563
3564 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:1
3565 msgid "Thunar File Manager"
3566 msgstr "Thunar Filbehandler"
3567
3568 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:2
3569 msgid "Browse the filesystem with the file manager"
3570 msgstr "Utforsk filsystemet med filbehandleren"
3571
3572 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:1
3573 msgid "Open Folder with Thunar"
3574 msgstr "Åpne mappe med Thunar"
3575
3576 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:2
3577 msgid "Open the specified folders in Thunar"
3578 msgstr "Åpne angitte mapper i Thunar"
3579
3580 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:3
3581 msgid "Open Folder"
3582 msgstr "Åpne mappe"
3583
3584 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
3585 msgid "Configure the Thunar file manager"
3586 msgstr "Konfigurer Thunar Filbehandler"
3587
3588 #: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
3589 msgid ""
3590 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
3591 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
3592 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
3593 msgstr "Thunar er en filutforsker spesifikt utviklet for Xfce-skrivebordet, men kan også fungere som en alternativ filutforsker for andre skrivebordsmiljø, Den har et simpelt, rent to-felts designuttrykk for filene dine."
3594
3595 #. SECURITY:
3596 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
3597 #. may wish to modify files they normally do not have read/write access
3598 #. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
3599 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
3600 msgid "Run Thunar as root"
3601 msgstr "Kjør Thunar som root"
3602
3603 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
3604 msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
3605 msgstr "Identitetsbekreftelse kreves for å kjøre Thunar som root."