Git Repositories

I18n: Update translation nn (98%).
[thunar.git] / po / nn.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Eirik U. Birkeland <eirbir@gmail.com>, 2008
7 # Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>, 2015
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Thunar\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2015-06-21 17:16+0000\n"
14 "Last-Translator: Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>\n"
15 "Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/nn/)\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Language: nn\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: ../thunar/main.c:62
23 msgid "Open the bulk rename dialog"
24 msgstr "Opne ruta for masseomdøyping"
25
26 #: ../thunar/main.c:64
27 msgid "Run in daemon mode"
28 msgstr "Køyr som nisseprogram"
29
30 #: ../thunar/main.c:66
31 msgid "Run in daemon mode (not supported)"
32 msgstr "Køyr som nisseprogram (ikkje støtta)"
33
34 #: ../thunar/main.c:70
35 msgid "Quit a running Thunar instance"
36 msgstr "Avslutt ein Thunar som køyrer"
37
38 #: ../thunar/main.c:72
39 msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
40 msgstr "Avslutt ein Thunar som køyrer (ikkje støtta)"
41
42 #: ../thunar/main.c:74
43 msgid "Print version information and exit"
44 msgstr "Vis versjonsinformasjonen og avslutt"
45
46 #. setup application name
47 #: ../thunar/main.c:128
48 msgid "Thunar"
49 msgstr "Thunar"
50
51 #. initialize Gtk+
52 #: ../thunar/main.c:147
53 msgid "[FILES...]"
54 msgstr "[FILER…]"
55
56 #: ../thunar/main.c:154
57 #, c-format
58 msgid "Thunar: Failed to open display: %s\n"
59 msgstr "Thunar: Klarte ikkje ikkje å opna skjermen: %s\n"
60
61 #. yep, there's an error, so print it
62 #: ../thunar/main.c:159
63 #, c-format
64 msgid "Thunar: %s\n"
65 msgstr "Thunar: %s\n"
66
67 #: ../thunar/main.c:170
68 msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
69 msgstr "Utviklingslaget for Thunar. Alle rettar er reserverte."
70
71 #: ../thunar/main.c:171
72 msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
73 msgstr "Skrive av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
74
75 #: ../thunar/main.c:172
76 #, c-format
77 msgid "Please report bugs to <%s>."
78 msgstr "Rapporter feil til <%s>."
79
80 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:117
81 msgid "Arran_ge Items"
82 msgstr "_Plasser element"
83
84 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
85 msgid "Sort By _Name"
86 msgstr "Sorter etter _namn"
87
88 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
89 msgid "Keep items sorted by their name"
90 msgstr "Hald på namnesorteringa"
91
92 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
93 msgid "Sort By _Size"
94 msgstr "Sorter etter storleik"
95
96 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
97 msgid "Keep items sorted by their size"
98 msgstr "Hald på sortering etter storleik"
99
100 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
101 msgid "Sort By _Type"
102 msgstr "Sorter etter _type"
103
104 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
105 msgid "Keep items sorted by their type"
106 msgstr "Hald på sortering etter type"
107
108 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
109 msgid "Sort By Modification _Date"
110 msgstr "Sorter etter endrings_dato"
111
112 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
113 msgid "Keep items sorted by their modification date"
114 msgstr "Hald på sortering etter endringsdato"
115
116 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
117 msgid "_Ascending"
118 msgstr "_Stigande"
119
120 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
121 msgid "Sort items in ascending order"
122 msgstr "Sorter element i stigande rekkjefølgje"
123
124 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
125 msgid "_Descending"
126 msgstr "S_ynkande"
127
128 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
129 msgid "Sort items in descending order"
130 msgstr "Sorter element i synkande rekkefølgje"
131
132 #. display an error message to the user
133 #: ../thunar/thunar-application.c:451
134 msgid "Failed to launch operation"
135 msgstr "Klarte ikkje utføra handlinga"
136
137 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
138 #: ../thunar/thunar-application.c:1168 ../thunar/thunar-application.c:1294
139 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:395
140 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:423
141 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1635
142 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1663 ../thunar/thunar-window.c:2236
143 #, c-format
144 msgid "Failed to open \"%s\""
145 msgstr "Klarte ikkje opna «%s»"
146
147 #: ../thunar/thunar-application.c:1298
148 #, c-format
149 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
150 msgstr "Klarte ikkje opna «%s»: %s"
151
152 #. display an error message
153 #: ../thunar/thunar-application.c:1362
154 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:682
155 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2747 ../thunar/thunar-tree-view.c:1877
156 #, c-format
157 msgid "Failed to rename \"%s\""
158 msgstr "Klarte ikkje gje nytt namn til «%s»"
159
160 #: ../thunar/thunar-application.c:1464
161 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
162 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
163 msgid "New Folder"
164 msgstr "Ny mappe"
165
166 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
167 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
168 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2298 ../thunar/thunar-tree-view.c:1740
169 msgid "Create New Folder"
170 msgstr "Opprett ei ny mappe"
171
172 #: ../thunar/thunar-application.c:1469
173 msgid "New File"
174 msgstr "Ny fil"
175
176 #: ../thunar/thunar-application.c:1470
177 msgid "Create New File"
178 msgstr "Lag ny fil"
179
180 #. generate a title for the create dialog
181 #: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
182 #, c-format
183 msgid "Create Document from template \"%s\""
184 msgstr "Lag dokument frå malen «%s»"
185
186 #: ../thunar/thunar-application.c:1591
187 msgid "Copying files..."
188 msgstr "Kopierer filer …"
189
190 #: ../thunar/thunar-application.c:1627
191 #, c-format
192 msgid "Copying files to \"%s\"..."
193 msgstr "Kopierer filer til «%s»..."
194
195 #: ../thunar/thunar-application.c:1673
196 #, c-format
197 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
198 msgstr "Lagar symbolske lenkjer i «%s»..."
199
200 #: ../thunar/thunar-application.c:1726
201 #, c-format
202 msgid "Moving files into \"%s\"..."
203 msgstr "Flytter filer til «%s»..."
204
205 #: ../thunar/thunar-application.c:1808
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Are you sure that you want to\n"
209 "permanently delete \"%s\"?"
210 msgstr "Er du sikker på at du vil\nsletta «%s» for alltid?"
211
212 #: ../thunar/thunar-application.c:1813
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Are you sure that you want to permanently\n"
216 "delete the selected file?"
217 msgid_plural ""
218 "Are you sure that you want to permanently\n"
219 "delete the %u selected files?"
220 msgstr[0] "Vil du verkeleg sletta\nden valde fila for godt?"
221 msgstr[1] "Vil du verkeleg sletta\ndei %u valde filene for godt?"
222
223 #: ../thunar/thunar-application.c:1833
224 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
225 msgstr "Dersom du slettar ei fil, er ho borte for alltid."
226
227 #: ../thunar/thunar-application.c:1843
228 msgid "Deleting files..."
229 msgstr "Slettar filer …"
230
231 #: ../thunar/thunar-application.c:1878
232 msgid "Moving files into the trash..."
233 msgstr "Flytter filer til papirkorga …"
234
235 #: ../thunar/thunar-application.c:1924
236 msgid "Creating files..."
237 msgstr "Lagar filer …"
238
239 #: ../thunar/thunar-application.c:1963
240 msgid "Creating directories..."
241 msgstr "Lagar mapper …"
242
243 #: ../thunar/thunar-application.c:2002
244 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
245 msgstr "Vil du tømma papirkorga for filer og mapper?"
246
247 #. append the "Empty Trash" menu action
248 #. prepare the menu item
249 #: ../thunar/thunar-application.c:2008 ../thunar/thunar-location-buttons.c:179
250 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1196 ../thunar/thunar-tree-view.c:1294
251 #: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:191
252 msgid "_Empty Trash"
253 msgstr "_Tøm papirkorga"
254
255 #: ../thunar/thunar-application.c:2012
256 msgid ""
257 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
258 "Please note that you can also delete them separately."
259 msgstr "Dersom du vel å tømma papirkorga, vil innhaldet verta sletta for alltid. Merk at du kan sletta element enkeltvis òg."
260
261 #: ../thunar/thunar-application.c:2029
262 msgid "Emptying the Trash..."
263 msgstr "Tømmer papirkorga …"
264
265 #: ../thunar/thunar-application.c:2075
266 #, c-format
267 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
268 msgstr "Greidde ikkje å finna originalstigen til «%s»"
269
270 #. display an error dialog
271 #: ../thunar/thunar-application.c:2092
272 #, c-format
273 msgid "Could not restore \"%s\""
274 msgstr "Greidde ikkje gjenoppretta «%s»"
275
276 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
277 msgid "Restoring files..."
278 msgstr "Hentar tilbake filer …"
279
280 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
281 #, c-format
282 msgid "Failed to set default application for \"%s\""
283 msgstr "Klarte ikkje velja standardprogram for «%s»"
284
285 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
286 #, c-format
287 msgid ""
288 "The selected application is used to open this and other files of type "
289 "\"%s\"."
290 msgstr "Dette programmet vert brukt til å opna denne og andre filer av typen «%s»."
291
292 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:495
293 msgid "No application selected"
294 msgstr "Ingen program er valde"
295
296 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
297 msgid "Other Application..."
298 msgstr "Anna program..."
299
300 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
301 msgid "Open With"
302 msgstr "Opna med"
303
304 #. create the "Custom command" expand
305 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
306 msgid "Use a _custom command:"
307 msgstr "Bruk ein _sjølvvalt kommando:"
308
309 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
310 msgid ""
311 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
312 " application list."
313 msgstr "Bruk ein sjøllvalt kommando til eit program som ikkje er tilgjengeleg frå programlista over."
314
315 #. create the "Custom command" button
316 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
317 msgid "_Browse..."
318 msgstr "_Bla gjennom …"
319
320 #. create the "Use as default for this kind of file" button
321 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
322 msgid "Use as _default for this kind of file"
323 msgstr "Bruk som _standard for denne filtypen"
324
325 #. display an error to the user
326 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
327 #, c-format
328 msgid "Failed to add new application \"%s\""
329 msgstr "Klarte ikkje leggja til det nye programmet «%s»"
330
331 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:493
332 #, c-format
333 msgid "Failed to execute application \"%s\""
334 msgstr "Klarte ikkje køyra programmet «%s»"
335
336 #. append the "Remove Launcher" item
337 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:565
338 msgid "_Remove Launcher"
339 msgstr "Programstartar"
340
341 #. update the header label
342 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:648
343 #, c-format
344 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
345 msgstr "Opna <i>%s</i> og andre filer av typen «%s» med:"
346
347 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:656
348 #, c-format
349 msgid ""
350 "Browse the file system to select an application to open files of type "
351 "\"%s\"."
352 msgstr "Bla gjennom filsystemet for å velja eit program til å opna filer av typen «%s» med."
353
354 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:662
355 #, c-format
356 msgid ""
357 "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
358 "application."
359 msgstr "Endra standardprogrammet til filer av typen «%s» til det dette programmet."
360
361 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:708
362 #, c-format
363 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
364 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerna «%s»?"
365
366 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:714
367 msgid ""
368 "This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
369 "\n"
370 "You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
371 msgstr "Dette vil fjerna programmet frå fil-kontekstmenyen, men vil ikkje avinstallera sjølve programmet.\n\nDu kan berre fjerna program i kontekstmenyen viss dei vart lagde til i «Opna med»-ruta til filbehandlaren, i boksen for sjølvvalde kommandoar."
372
373 #. display an error to the user
374 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:729
375 #, c-format
376 msgid "Failed to remove \"%s\""
377 msgstr "Klarte ikkje fjerna «%s»"
378
379 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:755
380 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:474
381 msgid "Select an Application"
382 msgstr "Vel eit program"
383
384 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:765
385 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1068
386 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:484
387 msgid "All Files"
388 msgstr "Alle filer"
389
390 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:770
391 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:489
392 msgid "Executable Files"
393 msgstr "Køyrbare filer"
394
395 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:785
396 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:504
397 msgid "Perl Scripts"
398 msgstr "Perlskript"
399
400 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:791
401 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:510
402 msgid "Python Scripts"
403 msgstr "Pythonskript"
404
405 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:797
406 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:516
407 msgid "Ruby Scripts"
408 msgstr "Rubyskript"
409
410 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:803
411 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:522
412 msgid "Shell Scripts"
413 msgstr "Skalskript"
414
415 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:251
416 msgid "None available"
417 msgstr "Ingen tilgjengelege"
418
419 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:298
420 msgid "Recommended Applications"
421 msgstr "Tilrådd program"
422
423 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:316
424 msgid "Other Applications"
425 msgstr "Andre program"
426
427 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
428 #, c-format
429 msgid "Failed to remove \"%s\"."
430 msgstr "Klarte ikkje fjerna «%s»."
431
432 #. tell the user that we cannot paste
433 #: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
434 msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
435 msgstr "Utklippstavla har ingenting å lima inn"
436
437 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
438 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
439 msgstr "Set opp kolonnar i den detaljerte listevisinga"
440
441 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
442 msgid "Visible Columns"
443 msgstr "Synlege kolonnar"
444
445 #. create the top label for the column editor dialog
446 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
447 msgid ""
448 "Choose the order of information to appear in the\n"
449 "detailed list view."
450 msgstr "Vel kva rekkjefølgje du vil syna informasjonen i\ni den detaljerte listevisinga"
451
452 #. create the "Move Up" button
453 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:193
454 msgid "Move _Up"
455 msgstr "Flytt _opp"
456
457 #. create the "Move Down" button
458 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:203
459 msgid "Move Dow_n"
460 msgstr "Flytt ne_d"
461
462 #. create the "Show" button
463 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:213
464 msgid "_Show"
465 msgstr "Vi_s"
466
467 #. create the "Hide" button
468 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:219
469 msgid "Hi_de"
470 msgstr "G_øym"
471
472 #. create the "Use Default" button
473 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:230
474 msgid "Use De_fault"
475 msgstr "Bruk stan_dard"
476
477 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:239
478 msgid "Column Sizing"
479 msgstr "Kolonnestorleik"
480
481 #. create the label that explains the column sizing option
482 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:252
483 msgid ""
484 "By default columns will be automatically expanded if\n"
485 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
486 "able this behavior below the file manager will always\n"
487 "use the user defined column widths."
488 msgstr "Normalt vil kolonnar automatisk verta utvida etter\n som du treng det for å sikra at teksten er fullt synleg.\nDersom du slår av denne oppførselen nedenfor, vil\nfilhandsamaren alltid bruka den sjølvvalde\nkolonnebreidda."
489
490 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
491 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:261
492 msgid "Automatically _expand columns as needed"
493 msgstr "_Utvid kolonnar etter som du treng det"
494
495 #. the file_time is invalid
496 #. reset page title
497 #. tell the user that we're unable to determine the file info
498 #: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:705
499 #: ../thunar/thunar-list-model.c:733
500 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:454
501 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:503
502 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
503 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
504 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:606
505 msgid "Unknown"
506 msgstr "Ukjend"
507
508 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:102
509 msgid "Compact directory listing"
510 msgstr "Forminska katalogliste"
511
512 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:103
513 msgid "Compact view"
514 msgstr "Forminska vising"
515
516 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:142
517 msgid "C_reate"
518 msgstr "_Opprett"
519
520 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:156 ../thunar/thunar-dialogs.c:124
521 msgid "Enter the new name:"
522 msgstr "Skriv inn det nye namnet:"
523
524 #. display an error message
525 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:448
526 #, c-format
527 msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
528 msgstr "Klarte ikkje konvertera filnamnet «%s» til det lokale teiknsettet"
529
530 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:485
531 #, c-format
532 msgid "Invalid filename \"%s\""
533 msgstr "Ugyldig filnamn «%s»"
534
535 #. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
536 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:874
537 #, c-format
538 msgid "The working directory must be an absolute path"
539 msgstr "Arbeidsmappa må vera ein heil namnestig"
540
541 #. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
542 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
543 #, c-format
544 msgid "At least one filename must be specified"
545 msgstr "Du må nemna minst eitt filnamn"
546
547 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
548 #, c-format
549 msgid "At least one source filename must be specified"
550 msgstr "Du må nemna minst eitt kjeldefilnamn"
551
552 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1037
553 #, c-format
554 msgid "The number of source and target filenames must be the same"
555 msgstr "Tala på kjelde- og målfilnamn må vera like"
556
557 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1046
558 #, c-format
559 msgid "A destination directory must be specified"
560 msgstr "Du må nemna minst ei målmappe"
561
562 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
563 msgid "Configure _Columns..."
564 msgstr "Set opp _kolonnar…"
565
566 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
567 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
568 msgstr "Set opp kolonnar i den detaljerte listevisinga"
569
570 #: ../thunar/thunar-details-view.c:392
571 msgid "Detailed directory listing"
572 msgstr "Detaljert mappeliste"
573
574 #: ../thunar/thunar-details-view.c:393
575 msgid "Details view"
576 msgstr "Detaljvising"
577
578 #. create a new dialog window
579 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:93
580 #, c-format
581 msgid "Rename \"%s\""
582 msgstr "Gje «%s» nytt namn"
583
584 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:100
585 msgid "_Rename"
586 msgstr "_Gje nytt namn"
587
588 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:264
589 msgid "translator-credits"
590 msgstr "Launchpad Contributions:\n  Christian Auflem https://launchpad.net/~christigan-auflem\n  Eirik U. Birkeland https://launchpad.net/~eirikub\n  Eivind Ødegård https://launchpad.net/~eivind\n  Knut Karevoll https://launchpad.net/~gnonthgol\n  Willy André Bergstrøm https://launchpad.net/~willyandre"
591
592 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:425
593 msgid "_Yes"
594 msgstr "_Ja"
595
596 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:429
597 msgid "Yes to _all"
598 msgstr "Ja til _alt"
599
600 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:433
601 msgid "_No"
602 msgstr "_Nei"
603
604 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
605 msgid "N_o to all"
606 msgstr "Nei til a_lt"
607
608 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:441
609 msgid "_Retry"
610 msgstr "Prøv _om att"
611
612 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
613 msgid "Copy _Anyway"
614 msgstr "Kopier _uansett"
615
616 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
617 msgid "_Cancel"
618 msgstr "Av_bryt"
619
620 #. setup the confirmation dialog
621 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
622 msgid "Confirm to replace files"
623 msgstr "Stadfest for å erstatta filer"
624
625 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
626 msgid "S_kip All"
627 msgstr "H_opp over alle"
628
629 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
630 msgid "_Skip"
631 msgstr "_Hopp over filer"
632
633 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:543
634 msgid "Replace _All"
635 msgstr "Erstatt _alle"
636
637 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:544
638 msgid "_Replace"
639 msgstr "_Erstatt"
640
641 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
642 #, c-format
643 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
644 msgstr "Denne mappa inneheld allereie den symbolske lenkja «%s»."
645
646 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:582
647 #, c-format
648 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
649 msgstr "Denne mappa inneheld alt mappa «%s»."
650
651 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
652 #, c-format
653 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
654 msgstr "Denne mappa inneheld allereie fila «%s»."
655
656 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
657 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
658 msgstr "ReplaceDialogPart1|Vil du byta ut lenkja"
659
660 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
661 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
662 msgstr "ReplaceDialogPart1|Vil du byta ut den eksisterande mappa"
663
664 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:603
665 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
666 msgstr "Vil du erstatta den eksisterande fila"
667
668 #. Fourth box (size, volume, free space)
669 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
670 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:459
671 msgid "Size:"
672 msgstr "Storleik:"
673
674 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
675 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:420
676 msgid "Modified:"
677 msgstr "Endra:"
678
679 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
680 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
681 msgstr "ReplaceDialogPart2|med denne lenkja?"
682
683 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
684 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
685 msgstr "ReplaceDialogPart2|med denne mappa?"
686
687 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
688 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
689 msgstr "med den følgjande fila?"
690
691 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:762
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
695 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
696 msgstr "Skrivebordsfila «%s» ligg på ein utrygg stad og er ikkje merkja som køyrbar. Klikk Avbryt viss du ikkje stoler på dette programmet."
697
698 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
699 msgid "_Launch Anyway"
700 msgstr "_Køyr uansett"
701
702 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
703 msgid "Mark _Executable"
704 msgstr "_Merk køyrbar"
705
706 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
707 msgid "_Copy here"
708 msgstr "_Kopier inn her"
709
710 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
711 msgid "_Move here"
712 msgstr "_Flytt inn her"
713
714 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
715 msgid "_Link here"
716 msgstr "_Lag lenkje inn her"
717
718 #. display an error to the user
719 #. display an error message to the user
720 #: ../thunar/thunar-dnd.c:254 ../thunar/thunar-launcher.c:567
721 #, c-format
722 msgid "Failed to execute file \"%s\""
723 msgstr "Klarte ikkje køyra fila «%s»"
724
725 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:45
726 msgid "Name only"
727 msgstr "Namn"
728
729 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
730 msgid "Suffix only"
731 msgstr "Berre filending"
732
733 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
734 msgid "Name and Suffix"
735 msgstr "Namn og filending"
736
737 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
738 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
739 msgid "Date Accessed"
740 msgstr "Dato opna"
741
742 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
743 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
744 msgid "Date Modified"
745 msgstr "Dato endra"
746
747 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
748 msgid "Group"
749 msgstr "Gruppe"
750
751 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
752 msgid "MIME Type"
753 msgstr "MIME-type"
754
755 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:420
756 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
757 msgid "Name"
758 msgstr "Namn"
759
760 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
761 msgid "Owner"
762 msgstr "Eigar"
763
764 #. Permissions chooser
765 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:539
766 msgid "Permissions"
767 msgstr "Tillatingar"
768
769 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
770 msgid "Size"
771 msgstr "Storleik"
772
773 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
774 msgid "Type"
775 msgstr "Type"
776
777 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
778 msgid "File"
779 msgstr "Fil"
780
781 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
782 msgid "File Name"
783 msgstr "Filnamn"
784
785 #: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:237
786 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:896 ../thunar/thunar-window.c:369
787 msgid "File System"
788 msgstr "Filsystem"
789
790 #: ../thunar/thunar-file.c:1437
791 #, c-format
792 msgid "The root folder has no parent"
793 msgstr "Root-mappa har ingen foreldre"
794
795 #: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
796 #, c-format
797 msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
798 msgstr "Klarte ikkje tolka skrivebordsfila %s"
799
800 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
801 #: ../thunar/thunar-file.c:1534
802 msgid "Untrusted application launcher"
803 msgstr ""
804
805 #: ../thunar/thunar-file.c:1559
806 #, c-format
807 msgid "No Exec field specified"
808 msgstr "Exec-felt er ikkje oppgjeve"
809
810 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
811 #: ../thunar/thunar-file.c:1568
812 msgid "Untrusted link launcher"
813 msgstr ""
814
815 #: ../thunar/thunar-file.c:1584
816 #, c-format
817 msgid "No URL field specified"
818 msgstr "URL-felt er ikkje oppgjeve"
819
820 #: ../thunar/thunar-file.c:1589
821 msgid "Invalid desktop file"
822 msgstr "Ugyldig skrivebordsfil"
823
824 #. TRANSLATORS: this will result in "<path> on <hostname>"
825 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:318
826 #, c-format
827 msgid "%s on %s"
828 msgstr "%s på %s"
829
830 #. free disk space string
831 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:434
832 #, c-format
833 msgid "%s of %s free (%d%% used)"
834 msgstr "%s av %s ledig (%d %% brukt)"
835
836 #. extend history tooltip with function of the button
837 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
838 msgid "Right-click or pull down to show history"
839 msgstr "Høgreklikk eller dra ned for å visa historikk"
840
841 #. create the "back" action
842 #: ../thunar/thunar-history.c:163
843 msgid "Back"
844 msgstr "Tilbake"
845
846 #: ../thunar/thunar-history.c:163
847 msgid "Go to the previous visited folder"
848 msgstr "Gå til den førre besøkte mappa"
849
850 #. create the "forward" action
851 #: ../thunar/thunar-history.c:169
852 msgid "Forward"
853 msgstr "Framover"
854
855 #: ../thunar/thunar-history.c:169
856 msgid "Go to the next visited folder"
857 msgstr "Gå til den neste besøkte mappa"
858
859 #: ../thunar/thunar-history.c:353
860 msgid "The item will be removed from the history"
861 msgstr "Dette elementet vil verta fjerna frå historikken"
862
863 #: ../thunar/thunar-history.c:356
864 #, c-format
865 msgid "Could not find \"%s\""
866 msgstr "Klarte ikkje finna «%s»"
867
868 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
869 msgid "Icon based directory listing"
870 msgstr "Ikonbasert katalogvising"
871
872 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:165
873 msgid "Icon view"
874 msgstr "Ikonvising"
875
876 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:180 ../thunar/thunar-io-jobs.c:334
877 #, c-format
878 msgid "The file \"%s\" already exists"
879 msgstr "Fila «%s» finst alt"
880
881 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:203
882 #, c-format
883 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
884 msgstr "Klarte ikkje laga den tomme fila «%s»: %s"
885
886 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:357
887 #, c-format
888 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
889 msgstr "klarte ikkje laga mappa «%s»: %s"
890
891 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
892 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
893 msgid "Preparing..."
894 msgstr "Førebur …"
895
896 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
897 #, c-format
898 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
899 msgstr "Greidde ikkje sletta fila «%s»: %s"
900
901 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
902 #, c-format
903 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
904 msgstr "Greidde ikkje laga symbolsk lenkje til «%s» fordi det ikkje er ei lokal fil"
905
906 #. generate a useful error message
907 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
908 #, c-format
909 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
910 msgstr "Klarte ikkje endra eigaren av «%s»: %s"
911
912 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:957
913 #, c-format
914 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
915 msgstr "Klarte ikkje endra filgruppa åt «%s»: %s"
916
917 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1111
918 #, c-format
919 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
920 msgstr "Klarte ikkje endra løyva åt «%s»: %s"
921
922 #. I18N: put " (copy #) between basename and extension
923 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:103
924 #, c-format
925 msgid "%s (copy %u)%s"
926 msgstr "%s (kopi %u)%s"
927
928 #. I18N: put " (copy #)" after filename (for files without extension)
929 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:109
930 #, c-format
931 msgid "%s (copy %u)"
932 msgstr "%s (kopi %u)"
933
934 #. I18N: name for first link to basename
935 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:750
936 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1575 ../thunar/thunar-list-model.c:1586
937 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:949
938 #, c-format
939 msgid "link to %s"
940 msgstr "lenkje til %s"
941
942 #. I18N: name for nth link to basename
943 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:123
944 #, c-format
945 msgid "link %u to %s"
946 msgstr "lenkje %u til %s"
947
948 #: ../thunar/thunar-job.c:254
949 #, c-format
950 msgid ""
951 "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?\n"
952 "\n"
953 "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
954 msgstr "Fila «%s» finst allereie. Vil du erstatte henne?\n\nDersom du erstattar ei fil som finst, vert innhaldet i henne overskrive."
955
956 #: ../thunar/thunar-job.c:334
957 msgid "Do you want to overwrite it?"
958 msgstr "Vil du overskriva henne?"
959
960 #: ../thunar/thunar-job.c:388
961 msgid "Do you want to create it?"
962 msgstr "Vil du laga henne?"
963
964 #: ../thunar/thunar-job.c:490
965 msgid "Do you want to skip it?"
966 msgstr "Vil du hoppa over henne?"
967
968 #: ../thunar/thunar-job.c:539
969 msgid ""
970 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
971 "space."
972 msgstr "Målmappa har ikkje nok ledig plass. Prøv å fjerna filer for å få meir plass."
973
974 #. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
975 #. **
976 #. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
977 #. *
978 #. Prepare "Open" label and icon
979 #. append the "Open" menu action
980 #: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:819
981 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:175
982 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1092 ../thunar/thunar-tree-view.c:1224
983 msgid "_Open"
984 msgstr "_Opna"
985
986 #. append the "Open in New Tab" menu action
987 #: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
988 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
989 msgid "Open in New _Tab"
990 msgstr "Opna i ny _fane"
991
992 #. append the "Open in New Window" menu action
993 #: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
994 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
995 msgid "Open in New _Window"
996 msgstr "Opna i nytt _vindauge"
997
998 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
999 msgid "Open With Other _Application..."
1000 msgstr "Opna med eit anna _program"
1001
1002 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1003 #: ../thunar/thunar-launcher.c:968
1004 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
1005 msgstr "Vel eit anna program som skal opna den valde fila"
1006
1007 #: ../thunar/thunar-launcher.c:676
1008 #, c-format
1009 msgid "Failed to open file \"%s\""
1010 msgstr "Klarte ikkje opna fila «%s»"
1011
1012 #. we can just tell that n files failed to open
1013 #: ../thunar/thunar-launcher.c:682
1014 #, c-format
1015 msgid "Failed to open %d file"
1016 msgid_plural "Failed to open %d files"
1017 msgstr[0] "Klarte ikkje opna ei fil"
1018 msgstr[1] "Klarte ikkje opna %d filer"
1019
1020 #: ../thunar/thunar-launcher.c:721
1021 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
1022 msgstr "Er du sikker på at du vil opna alle mappene?"
1023
1024 #: ../thunar/thunar-launcher.c:723
1025 #, c-format
1026 msgid "This will open %d separate file manager window."
1027 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
1028 msgstr[0] "Dette vil opna eit separat filhandsamingsvindauge."
1029 msgstr[1] "Dette vil opna %d separate filhandsamingsvindauge."
1030
1031 #: ../thunar/thunar-launcher.c:727
1032 #, c-format
1033 msgid "Open %d New Window"
1034 msgid_plural "Open %d New Windows"
1035 msgstr[0] "Opna eit nytt vindauge"
1036 msgstr[1] "Opna %d nye vindauge"
1037
1038 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
1039 #: ../thunar/thunar-launcher.c:827
1040 #, c-format
1041 msgid "Open in %d New _Window"
1042 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
1043 msgstr[0] "Opna i %d nytt _vindauge"
1044 msgstr[1] "Opna i %d nye vindauge"
1045
1046 #: ../thunar/thunar-launcher.c:828
1047 #, c-format
1048 msgid "Open the selected directory in %d new window"
1049 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
1050 msgstr[0] "Opna den valde mappa i eit nytt vindauge"
1051 msgstr[1] "Opna dei valde mappene i %d nye vindauge"
1052
1053 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
1054 #: ../thunar/thunar-launcher.c:839
1055 #, c-format
1056 msgid "Open in %d New _Tab"
1057 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
1058 msgstr[0] "Opna i %d ny _fane"
1059 msgstr[1] "Opna i %d nye _faner"
1060
1061 #: ../thunar/thunar-launcher.c:840
1062 #, c-format
1063 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
1064 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
1065 msgstr[0] "Opna den valde mappa i %d ny _fane"
1066 msgstr[1] "Opna valde mapper i %d nye _faner"
1067
1068 #: ../thunar/thunar-launcher.c:855
1069 msgid "Open the selected directory in a new window"
1070 msgstr "Opna valt mappe i nytt vindu"
1071
1072 #: ../thunar/thunar-launcher.c:861
1073 msgid "Open the selected directory in a new tab"
1074 msgstr "Opna den valde mappa i ei ny fane"
1075
1076 #. set tooltip that makes sence
1077 #: ../thunar/thunar-launcher.c:865
1078 msgid "Open the selected directory"
1079 msgstr "Opna den valde mappa"
1080
1081 #: ../thunar/thunar-launcher.c:886
1082 msgid "Open the selected file"
1083 msgid_plural "Open the selected files"
1084 msgstr[0] "Opna den valde fila"
1085 msgstr[1] "Opna dei valde filene"
1086
1087 #: ../thunar/thunar-launcher.c:931
1088 msgid "_Execute"
1089 msgstr "_Køyr"
1090
1091 #: ../thunar/thunar-launcher.c:933
1092 msgid "Execute the selected file"
1093 msgid_plural "Execute the selected files"
1094 msgstr[0] "Køyr den valde fila"
1095 msgstr[1] "Køyr dei valde filene"
1096
1097 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
1098 #: ../thunar/thunar-launcher.c:939
1099 #, c-format
1100 msgid "_Open With \"%s\""
1101 msgstr "_Opna med «%s»"
1102
1103 #: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
1104 #, c-format
1105 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
1106 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
1107 msgstr[0] "Bruk «%s» for å opna den valde fila"
1108 msgstr[1] "Bruk «%s» for å opna dei valde filene"
1109
1110 #: ../thunar/thunar-launcher.c:967
1111 msgid "_Open With Other Application..."
1112 msgstr "_Opna med eit anna program …"
1113
1114 #: ../thunar/thunar-launcher.c:976
1115 msgid "_Open With Default Applications"
1116 msgstr "_Opna med standardprogrammet …"
1117
1118 #: ../thunar/thunar-launcher.c:977
1119 msgid "Open the selected file with the default application"
1120 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
1121 msgstr[0] "Opna den valde fila med standardprogrammet"
1122 msgstr[1] "Opna dei valde filene med standardprogrammet"
1123
1124 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
1125 #, c-format
1126 msgid "Open With \"%s\""
1127 msgstr "Opna med «%s»"
1128
1129 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1694
1130 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1931 ../thunar/thunar-tree-view.c:2076
1131 #, c-format
1132 msgid "Failed to mount \"%s\""
1133 msgstr "Klarte ikkje montera «%s»"
1134
1135 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
1136 msgid "Desktop (Create Link)"
1137 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
1138 msgstr[0] "Skrivebord (Opprett lenkje)"
1139 msgstr[1] "Skrivebord (Opprett lenkjer)"
1140
1141 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
1142 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
1143 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
1144 msgstr[0] "Opprett ei lenkje til den valde fila på skrivebordet"
1145 msgstr[1] "Opprett lenkjer til den valde fila på skrivebordet"
1146
1147 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
1148 #, c-format
1149 msgid "Send the selected file to \"%s\""
1150 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
1151 msgstr[0] "Send den valde fila til «%s»"
1152 msgstr[1] "Send dei valde filene til «%s»"
1153
1154 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2277
1155 #, c-format
1156 msgid "%d item (%s), Free space: %s"
1157 msgid_plural "%d items (%s), Free space: %s"
1158 msgstr[0] "%d element (%s), ledig plass: %s"
1159 msgstr[1] "%d element (%s), ledig plass: %s"
1160
1161 #. just the standard text
1162 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2284
1163 #, c-format
1164 msgid "%d item, Free space: %s"
1165 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
1166 msgstr[0] "%d element, ledig plass: %s"
1167 msgstr[1] "%d element, ledig plass: %s"
1168
1169 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2293
1170 #, c-format
1171 msgid "%d item"
1172 msgid_plural "%d items"
1173 msgstr[0] "%d element"
1174 msgstr[1] "%d element"
1175
1176 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2309
1177 #, c-format
1178 msgid "\"%s\" broken link"
1179 msgstr "«%s», øydelagt lenkje"
1180
1181 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2314
1182 #, c-format
1183 msgid "\"%s\" (%s) link to %s"
1184 msgstr "«%s» (%s) lenkje til %s"
1185
1186 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2320
1187 #, c-format
1188 msgid "\"%s\" shortcut"
1189 msgstr "«%s»-snarveg"
1190
1191 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2324
1192 #, c-format
1193 msgid "\"%s\" mountable"
1194 msgstr "«%s» monterbar"
1195
1196 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
1197 #. content type
1198 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2331
1199 #, c-format
1200 msgid "\"%s\" (%s) %s"
1201 msgstr "«%s» (%s) %s"
1202
1203 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
1204 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
1205 #, c-format
1206 msgid "\"%s\" %s"
1207 msgstr "«%s» %s"
1208
1209 #. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
1210 #. (which is the path
1211 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
1212 #. trash), otherwise the
1213 #. * properties dialog width will be messed up.
1214 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2350 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:367
1215 msgid "Original Path:"
1216 msgstr "Her låg fila:"
1217
1218 #. append the image dimensions to the statusbar text
1219 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
1220 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:149
1221 msgid "Image Size:"
1222 msgstr "Biletstorleik:"
1223
1224 #. item count if there are also folders in the selection
1225 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2412
1226 #, c-format
1227 msgid "%d other item selected (%s)"
1228 msgid_plural "%d other items selected (%s)"
1229 msgstr[0] "%d anna element merkja (%s)"
1230 msgstr[1] "%d andre element merkja (%s)"
1231
1232 #. only non-folders are selected
1233 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2419
1234 #, c-format
1235 msgid "%d item selected (%s)"
1236 msgid_plural "%d items selected (%s)"
1237 msgstr[0] "%d valt element (%s)"
1238 msgstr[1] "%d valde element (%s)"
1239
1240 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2433
1241 #, c-format
1242 msgid "%d folder selected"
1243 msgid_plural "%d folders selected"
1244 msgstr[0] "%d mappe merkja"
1245 msgstr[1] "%d mapper merkja"
1246
1247 #. This is marked for translation in case a localizer
1248 #. * needs to change ", " to something else. The comma
1249 #. * is between the message about the number of folders
1250 #. * and the number of items in the selection
1251 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
1252 #, c-format
1253 msgid "%s, %s"
1254 msgstr "%s, %s"
1255
1256 #. append the "Open in New Tab" menu action
1257 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
1258 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1102
1259 msgid "Open in New Tab"
1260 msgstr "Opna i ny fane"
1261
1262 #. append the "Open in New Window" menu action
1263 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:177
1264 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1108
1265 msgid "Open in New Window"
1266 msgstr "Opna i nytt vindu"
1267
1268 #. append the "Create Folder" menu action
1269 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
1270 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
1271 msgid "Create _Folder..."
1272 msgstr "Opprett _mappe …"
1273
1274 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:179 ../thunar/thunar-window.c:351
1275 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
1276 msgstr "Slett alle filene og mappene i papirkorga"
1277
1278 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:180
1279 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
1280 msgid "Paste Into Folder"
1281 msgstr "Lim inn i mappe"
1282
1283 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:181
1284 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1285 msgid "_Properties..."
1286 msgstr "Ei_genskapar …"
1287
1288 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:231
1289 msgid "Spacing"
1290 msgstr "Avstand"
1291
1292 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:232
1293 msgid "The amount of space between the path buttons"
1294 msgstr "Avstanden mellom stigknappane"
1295
1296 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1238
1297 #, c-format
1298 msgid "Open \"%s\" in this window"
1299 msgstr "Opna «%s» i dette vindauget"
1300
1301 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1244
1302 #, c-format
1303 msgid "Open \"%s\" in a new window"
1304 msgstr "Opna «%s» i nytt vindauge."
1305
1306 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
1307 #, c-format
1308 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
1309 msgstr "Opan «%s» i ny fane"
1310
1311 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1254
1312 #, c-format
1313 msgid "Create a new folder in \"%s\""
1314 msgstr "Opprett ei ny mappe i «%s»."
1315
1316 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1266
1317 #, c-format
1318 msgid ""
1319 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
1320 msgstr "Flytt/kopier tidlegare utklipte/kopierte filer til «%s»."
1321
1322 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1272
1323 #, c-format
1324 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
1325 msgstr "Vis eigenskapane til mappa «%s»."
1326
1327 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:65
1328 msgid "Open Location"
1329 msgstr "Opna plasseringa"
1330
1331 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:79
1332 msgid "_Location:"
1333 msgstr "_Plassering:"
1334
1335 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
1336 msgid "Reload the current folder"
1337 msgstr "Oppdater den gjeldande mappa."
1338
1339 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:388
1340 #, c-format
1341 msgid "File does not exist"
1342 msgstr "Fila finst ikkje"
1343
1344 #: ../thunar/thunar-notify.c:168
1345 msgid "Unmounting device"
1346 msgstr "Avmonterer eininga"
1347
1348 #: ../thunar/thunar-notify.c:169
1349 #, c-format
1350 msgid ""
1351 "The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
1352 " media or disconnect the drive"
1353 msgstr "Eininga «%s» blir avmontert. Ikkje fjern ho eller kopla frå stasjonen."
1354
1355 #: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
1356 msgid "Writing data to device"
1357 msgstr "Skriv data til eininga"
1358
1359 #: ../thunar/thunar-notify.c:176 ../thunar/thunar-notify.c:215
1360 #, c-format
1361 msgid ""
1362 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
1363 " removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
1364 msgstr "Det er data som må skrivast til «%s» før du kan fjerna henne. Ikkje fjern lagringseininga eller kopla frå stasjonen"
1365
1366 #: ../thunar/thunar-notify.c:208
1367 msgid "Ejecting device"
1368 msgstr "Løyser ut eininga"
1369
1370 #: ../thunar/thunar-notify.c:209
1371 #, c-format
1372 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
1373 msgstr "Eininga «%s» blir kopla frå. Dette kan ta litt tid"
1374
1375 #: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
1376 #, c-format
1377 msgid "No templates installed"
1378 msgstr "Ingen malar er installerte"
1379
1380 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:202
1381 msgid "Icon size"
1382 msgstr "Ikonstorleik"
1383
1384 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:203
1385 msgid "The icon size for the path entry"
1386 msgstr "Ikonstorleiken for stig-innskrivinga"
1387
1388 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:219
1389 msgid "Owner:"
1390 msgstr "Eigar:"
1391
1392 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
1393 msgid "_Access:"
1394 msgstr "_Tilgang:"
1395
1396 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
1397 msgid "Gro_up:"
1398 msgstr "_Gruppe:"
1399
1400 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
1401 msgid "Acce_ss:"
1402 msgstr "_Tilgang:"
1403
1404 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
1405 msgid "O_thers:"
1406 msgstr "_Andre:"
1407
1408 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:328
1409 msgid "Program:"
1410 msgstr "Program:"
1411
1412 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:334
1413 msgid "Allow this file to _run as a program"
1414 msgstr "Tillat denne fila å _køyra som eit program"
1415
1416 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:354
1417 msgid ""
1418 "Allowing untrusted programs to run\n"
1419 "presents a security risk to your system."
1420 msgstr "Det kan vera ein tryggleiksrisiko\nå køyra ukjende program."
1421
1422 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:369
1423 msgid ""
1424 "The folder permissions are inconsistent, you\n"
1425 "may not be able to work with files in this folder."
1426 msgstr "Mappetilgangane er sjølvmotseiande, du vil\nkanskje ikkje få jobba med filer i denne mappa."
1427
1428 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
1429 msgid "Correct _folder permissions..."
1430 msgstr "Rett opp _mappetilgangar …"
1431
1432 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
1433 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
1434 msgstr "Trykk her for å retta opp mappetilgangane automatisk."
1435
1436 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:394
1437 msgid "Please wait..."
1438 msgstr "Vent litt …"
1439
1440 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:399
1441 msgid "Stop applying permissions recursively."
1442 msgstr "Slutt å legga til tilgangar rekursivt."
1443
1444 #. allocate the question dialog
1445 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:516
1446 msgid "Question"
1447 msgstr "Spørsmål"
1448
1449 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:540
1450 msgid "Apply recursively?"
1451 msgstr "Vil du gjera dette rekursivt?"
1452
1453 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:546
1454 msgid ""
1455 "Do you want to apply your changes recursively to\n"
1456 "all files and subfolders below the selected folder?"
1457 msgstr "Vil du legga endringane rekursivt til alle\nfilene og mappene under den valde mappa?"
1458
1459 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:551
1460 msgid "Do _not ask me again"
1461 msgstr "Ikkje spør meg igje_n"
1462
1463 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:552
1464 msgid ""
1465 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
1466 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
1467 "afterwards."
1468 msgstr "Dersom du vel dette vert det hugsa og du vil ikkje verta spurd igjen. Du kan bruka innstillingsvindauget til å endra valet seinare."
1469
1470 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1471 msgid "Mixed file owners"
1472 msgstr "Ymse fileigarar"
1473
1474 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1475 msgid "Unknown file owner"
1476 msgstr "Ukjend fileigar"
1477
1478 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:994
1479 msgid "None"
1480 msgstr "Ingen"
1481
1482 #. 0000
1483 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:995
1484 msgid "Write only"
1485 msgstr "Berre skrivetilgang"
1486
1487 #. 0002
1488 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:996
1489 msgid "Read only"
1490 msgstr "Berre lesetilgang"
1491
1492 #. 0004
1493 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:997
1494 msgid "Read & Write"
1495 msgstr "Les og skriv"
1496
1497 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
1498 msgid "Varying (no change)"
1499 msgstr "Ymse (inga endring)"
1500
1501 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
1502 msgid "Correct folder permissions automatically?"
1503 msgstr "Vil du retta opp mappetilgangane automatisk?"
1504
1505 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1133
1506 msgid "Correct _folder permissions"
1507 msgstr "Rett opp _mappetilgangane"
1508
1509 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
1510 msgid ""
1511 "The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users "
1512 "allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the "
1513 "folder afterwards."
1514 msgstr "Mappetilgangane vert nullstilte så dei samsvarar med kvarandre. Etterpå vil berre brukarar som har tilgang til å lesa innhaldet i mappa, få tilgang til henne."
1515
1516 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
1517 msgid "File Manager Preferences"
1518 msgstr "Innstillingar for filhandsamaren"
1519
1520 #. Display
1521 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
1522 msgid "Display"
1523 msgstr "Vising"
1524
1525 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
1526 msgid "Default View"
1527 msgstr "Standardvising"
1528
1529 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
1530 msgid "View _new folders using:"
1531 msgstr "Vis _nye mapper med:"
1532
1533 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
1534 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
1535 msgid "Icon View"
1536 msgstr "Ikonvising"
1537
1538 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
1539 msgid "Detailed List View"
1540 msgstr "Detaljert listevising"
1541
1542 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
1543 msgid "Compact List View"
1544 msgstr "Forminska listevising"
1545
1546 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
1547 msgid "Last Active View"
1548 msgstr "Siste aktive vising"
1549
1550 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
1551 msgid "Show thumbnails:"
1552 msgstr "Vis småbilete:"
1553
1554 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
1555 msgid "Never"
1556 msgstr "Aldri"
1557
1558 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
1559 msgid "Local Files Only"
1560 msgstr "Berre lokale filer"
1561
1562 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
1563 msgid "Always"
1564 msgstr "Alltid"
1565
1566 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
1567 msgid "Sort _folders before files"
1568 msgstr "Sorter mapper _før filer"
1569
1570 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
1571 msgid ""
1572 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
1573 msgstr "Vel dette for å lista opp mapper før filer når du sorterer ei mappe."
1574
1575 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
1576 msgid "Show file size in binary format"
1577 msgstr "Vis filstorleik i binærformat"
1578
1579 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
1580 msgid ""
1581 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
1582 msgstr "Vel dette for å visa filer i binærformat i staden for desimal."
1583
1584 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
1585 msgid "_Text beside icons"
1586 msgstr "_Tekst ved sidan av ikona"
1587
1588 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:327
1589 msgid ""
1590 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
1591 "rather than below the icon."
1592 msgstr "Vel dette for å plassera ikonteksten ved sidan av ikona i staden for under dei."
1593
1594 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
1595 msgid "Date"
1596 msgstr "Dato"
1597
1598 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
1599 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
1600 msgid "_Format:"
1601 msgstr "_Format:"
1602
1603 #. Side Pane
1604 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:369
1605 msgid "Side Pane"
1606 msgstr "Sidepanel"
1607
1608 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:379
1609 msgid "Shortcuts Pane"
1610 msgstr "Snarvegpanel"
1611
1612 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
1613 msgid "_Icon Size:"
1614 msgstr "_Ikonstoleik:"
1615
1616 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
1617 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
1618 msgid "Very Small"
1619 msgstr "Veldig liten"
1620
1621 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
1622 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:439
1623 msgid "Smaller"
1624 msgstr "Mindre"
1625
1626 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
1627 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
1628 msgid "Small"
1629 msgstr "Liten"
1630
1631 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:399
1632 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
1633 msgid "Normal"
1634 msgstr "Normal"
1635
1636 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:400
1637 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
1638 msgid "Large"
1639 msgstr "Stor"
1640
1641 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
1642 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
1643 msgid "Larger"
1644 msgstr "Større"
1645
1646 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
1647 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
1648 msgid "Very Large"
1649 msgstr "Veldig stor"
1650
1651 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
1652 msgid "Show Icon _Emblems"
1653 msgstr "Vis ikon_merke"
1654
1655 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
1656 msgid ""
1657 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
1658 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
1659 "dialog."
1660 msgstr "Vel dette for å visa ikonmerke i snarvegpanelet for alle mappene som har fått merke i vindauget for mappeeigenskapar."
1661
1662 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
1663 msgid "Tree Pane"
1664 msgstr "Trevising"
1665
1666 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
1667 msgid "Icon _Size:"
1668 msgstr "Ikon_storleik:"
1669
1670 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
1671 msgid "Show Icon E_mblems"
1672 msgstr "Vis ikon_merke"
1673
1674 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
1675 msgid ""
1676 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
1677 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
1678 msgstr "Vel dette for å visa ikonmerke i trevisinga for alle mappene som har fått merke i vindauget for mappeeigenskapar."
1679
1680 #. Behavior
1681 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
1682 msgid "Behavior"
1683 msgstr "Oppførsel"
1684
1685 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
1686 msgid "Navigation"
1687 msgstr "Navigasjon"
1688
1689 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
1690 msgid "_Single click to activate items"
1691 msgstr "_Enkeltklikk for å aktivera element"
1692
1693 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
1694 msgid ""
1695 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
1696 "when the mouse pointer is paused over it:"
1697 msgstr "Oppgje v_entetida det tek før elementet vert valt\nnår musepeikaren kviler over det:"
1698
1699 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
1700 msgid ""
1701 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
1702 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
1703 "disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
1704 "behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
1705 "to select the item without activating it."
1706 msgstr "Når enkeltklikkaktivering er slått på vil element automatisk verta valde etter ei viss tid, dersom musepeikaren kviler over dei. Du kan slå av denne oppførselen ved å dra glidaren heilt til venstre. Det kan vera nyttig å slå av dersom du ynskjer å velje element med enkeltklikk, utan å aktivere dei."
1707
1708 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
1709 msgid "Disabled"
1710 msgstr "Deaktivert"
1711
1712 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
1713 msgid "Medium"
1714 msgstr "Middels"
1715
1716 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
1717 msgid "Long"
1718 msgstr "Lang"
1719
1720 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
1721 msgid "_Double click to activate items"
1722 msgstr "_Dobbeltklikk for å aktivere element"
1723
1724 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:563
1725 msgid "Middle Click"
1726 msgstr "Midtknapp"
1727
1728 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
1729 msgid "Open folder in new _window"
1730 msgstr "Opna mappa i nytt _vindauge"
1731
1732 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
1733 msgid "Open folder in new _tab"
1734 msgstr "Opna mappa i ny _fane"
1735
1736 #. Advanced
1737 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
1738 msgid "Advanced"
1739 msgstr "Avansert"
1740
1741 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:597
1742 msgid "Folder Permissions"
1743 msgstr "Mappetilgangar"
1744
1745 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:609
1746 msgid ""
1747 "When changing the permissions of a folder, you\n"
1748 "can also apply the changes to the contents of the\n"
1749 "folder. Select the default behavior below:"
1750 msgstr "Ved endring av mappetilgangar kan du\nogså bruka endringane på sjølve innhaldet i\nmappa. Vel standardoppførsel nedanfor:"
1751
1752 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
1753 msgid "Ask everytime"
1754 msgstr "Spør alltid"
1755
1756 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
1757 msgid "Apply to Folder Only"
1758 msgstr "Bruk berre på mappa"
1759
1760 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
1761 msgid "Apply to Folder and Contents"
1762 msgstr "Bruk på mappa og innhaldet"
1763
1764 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
1765 msgid "Volume Management"
1766 msgstr "Volumstyring"
1767
1768 #. add check button to enable/disable auto mounting
1769 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
1770 msgid "Enable _Volume Management"
1771 msgstr "Slå på _volumstyring"
1772
1773 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
1774 msgid ""
1775 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
1776 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
1777 msgstr "<a href=\"volman-config:\">Set opp</a> styring av diskar og einingar som kan\nfjernast (til dømes korleis digitale kamera bør handterast)."
1778
1779 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
1780 #. configuration dialog
1781 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
1782 msgid "Failed to display the volume management settings"
1783 msgstr "Klarte ikkje visa volumstyringsinnstillingane"
1784
1785 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
1786 msgid "File Operation Progress"
1787 msgstr "Framgang med filhandlinga"
1788
1789 #. build the tooltip text
1790 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:299
1791 #, c-format
1792 msgid "%d file operation running"
1793 msgid_plural "%d file operations running"
1794 msgstr[0] "%d filhandling køyrer"
1795 msgstr[1] "%d filhandlingar køyrer"
1796
1797 #. update the status text
1798 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
1799 msgid "Cancelling..."
1800 msgstr "Avbryt..."
1801
1802 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
1803 msgid "General"
1804 msgstr "Generelt"
1805
1806 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:267
1807 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:132
1808 msgid "_Name:"
1809 msgstr "_Namn:"
1810
1811 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:294
1812 msgid "Names:"
1813 msgstr "Namn:"
1814
1815 #. Second box (kind, open with, link target)
1816 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:314
1817 msgid "Kind:"
1818 msgstr "Type:"
1819
1820 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:335
1821 msgid "_Open With:"
1822 msgstr "_Opna med:"
1823
1824 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:349
1825 msgid "Link Target:"
1826 msgstr "Lenkje:"
1827
1828 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:381
1829 msgid "Location:"
1830 msgstr "Stad:"
1831
1832 #. Third box (deleted, modified, accessed)
1833 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:406
1834 msgid "Deleted:"
1835 msgstr "Sletta:"
1836
1837 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:434
1838 msgid "Accessed:"
1839 msgstr "Opna:"
1840
1841 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:472
1842 msgid "Volume:"
1843 msgstr "Volum:"
1844
1845 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:496
1846 msgid "Usage:"
1847 msgstr "Bruk:"
1848
1849 #. Emblem chooser
1850 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
1851 msgid "Emblems"
1852 msgstr "Merke"
1853
1854 #. allocate the icon chooser
1855 #. allocate the chooser dialog
1856 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:768
1857 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:609
1858 #, c-format
1859 msgid "Select an Icon for \"%s\""
1860 msgstr "Vel eit ikon til «%s»"
1861
1862 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:794
1863 #, c-format
1864 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
1865 msgstr "Klarte ikkje endra ikonet til «%s»"
1866
1867 #. update the properties dialog title
1868 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:896
1869 #, c-format
1870 msgid "%s - Properties"
1871 msgstr "%s - Eigenskapar"
1872
1873 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:947
1874 msgid "broken link"
1875 msgstr "øydelagt lenkje"
1876
1877 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:958
1878 msgid "unknown"
1879 msgstr "ukjend"
1880
1881 #. update the properties dialog title
1882 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1124
1883 msgid "Properties"
1884 msgstr "Eigenskapar"
1885
1886 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1224
1887 msgid "mixed"
1888 msgstr "blanda"
1889
1890 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
1891 msgid "_File"
1892 msgstr "_Fil"
1893
1894 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:191 ../thunar/thunar-window.c:350
1895 msgid "_Send To"
1896 msgstr "_Send til"
1897
1898 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:192 ../thunar/thunar-standard-view.c:394
1899 msgid "File Context Menu"
1900 msgstr "Fil-høgreklikkmeny"
1901
1902 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1903 msgid "_Add Files..."
1904 msgstr "_Legg til filer …"
1905
1906 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1907 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
1908 msgstr "Ta med fleire filer i lista over filer som skal omdøypast"
1909
1910 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1911 msgid "Clear"
1912 msgstr "Tøm"
1913
1914 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1915 msgid "Clear the file list below"
1916 msgstr "Tøm fillista under"
1917
1918 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196 ../thunar/thunar-window.c:375
1919 msgid "_About"
1920 msgstr "_Om"
1921
1922 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196
1923 msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
1924 msgstr "Vis informasjon om Thunar masseomdøyping"
1925
1926 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1927 msgid "View the properties of the selected file"
1928 msgstr "Vis eigenskapane til den valde fila."
1929
1930 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:352
1931 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
1932 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
1933 msgid "Rename Multiple Files"
1934 msgstr "Gje nytt namn til fleire filer."
1935
1936 #. add the "Rename Files" button
1937 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:360
1938 msgid "_Rename Files"
1939 msgstr "_Gje nytt namn til filer"
1940
1941 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:363
1942 msgid ""
1943 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
1944 msgstr "Trykk her for å gje filene ovanfor nye namn."
1945
1946 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:438
1947 msgid "New Name"
1948 msgstr "Nytt namn"
1949
1950 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:501
1951 msgid ""
1952 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
1953 msgstr "Trykk her for å sjå dokumentasjonen for den valde omdøypinga."
1954
1955 #. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.*
1956 #. from $libdir/thunarx-2/,
1957 #. *              and opening the multi rename dialog by selecting multiple
1958 #. files and pressing F2.
1959 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
1960 msgid ""
1961 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
1962 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
1963 "from source, be sure to enable the \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1964 msgstr "Ingen omdøypingsmodular vart funne på systemet ditt. Sjekk\ninstallasjonen din eller kontakt systemadministratoren din. Dersom du\ninstallerer Thunar frå ei nettkjelde, ver sikker på at tillegget\n«Enkle innebygde omdøyparar» er slått på."
1965
1966 #. tell the user that we failed
1967 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:954
1968 msgid "Failed to open the documentation browser"
1969 msgstr "Klarte ikkje opna dokumentasjonsvisaren"
1970
1971 #. allocate the file chooser
1972 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1057
1973 msgid "Select files to rename"
1974 msgstr "Vel filene du vil døypa om"
1975
1976 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1073
1977 msgid "Audio Files"
1978 msgstr "Lydfiler"
1979
1980 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1078
1981 msgid "Image Files"
1982 msgstr "Biletfiler"
1983
1984 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1083
1985 msgid "Video Files"
1986 msgstr "Videofiler"
1987
1988 #. just popup the about dialog
1989 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
1990 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
1991 msgid "Bulk Rename"
1992 msgstr "Masseomdøyping"
1993
1994 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1217
1995 msgid ""
1996 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
1997 "tool to rename multiple files at once."
1998 msgstr "Thunar masseomdøping er eit kraftig og utvidbart\nverktøy for å omdøypa flere filer på ein gong."
1999
2000 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1690
2001 msgid "Remove File"
2002 msgid_plural "Remove Files"
2003 msgstr[0] "Fjern fila"
2004 msgstr[1] "Fjern filene"
2005
2006 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1692
2007 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
2008 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
2009 msgstr[0] "Fjern den valde fila frå lista over filer som skal omdøypast"
2010 msgstr[1] "Fjern dei valde filene frå lista over filer som skal omdøypast"
2011
2012 #. change title to reflect the standalone status
2013 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
2014 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
2015 msgstr "Masseomdøyping - Omdøyp fleire filer"
2016
2017 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:185
2018 #, c-format
2019 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
2020 msgstr "Klarte ikkje omdøype «%s» til «%s»."
2021
2022 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:192
2023 msgid ""
2024 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
2025 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
2026 "cancel the operation without reverting previous changes."
2027 msgstr "Du kan enten velja å hoppa over denne fila og halda fram med å omdøypa dei andre filene, eller angra dei andre omdøypingane, eller avbryta utan å angra dei andre omdøypingane."
2028
2029 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
2030 msgid "_Revert Changes"
2031 msgstr "Ang_ra forandringane"
2032
2033 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
2034 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
2035 msgid "_Skip This File"
2036 msgstr "_Hopp over denne fila"
2037
2038 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:204
2039 msgid ""
2040 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
2041 msgstr "Vil du hoppa over denne fila og halda fram med å omdøypa dei andre filene?"
2042
2043 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:597
2044 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
2045 msgid "Trash is empty"
2046 msgstr "Papirkorga er tom"
2047
2048 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:601
2049 #, c-format
2050 msgid "Trash contains %d file"
2051 msgid_plural "Trash contains %d files"
2052 msgstr[0] "Papirkorga inneheld %d fil"
2053 msgstr[1] "Papirkorga inneheld %d filer"
2054
2055 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
2056 msgid "DEVICES"
2057 msgstr "EININGAR"
2058
2059 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
2060 msgid "NETWORK"
2061 msgstr "NETTVERK"
2062
2063 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
2064 msgid "Browse Network"
2065 msgstr "Bla gjennom nettverket"
2066
2067 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
2068 msgid "PLACES"
2069 msgstr "STADER"
2070
2071 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
2072 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
2073 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
2074 msgstr[0] "Sidepanel (Opprett snarveg)"
2075 msgstr[1] "Sidepanel (Opprett snarvegar)"
2076
2077 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:395
2078 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
2079 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
2080 msgstr[0] "Legg den valde mappa til i snarvegsidepanelet"
2081 msgstr[1] "Legg dei valde mappene til i snarvegsidepanelet"
2082
2083 #. append the "Mount" item
2084 #. append the "Mount" menu action
2085 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1129 ../thunar/thunar-tree-view.c:1258
2086 msgid "_Mount"
2087 msgstr "_Monter"
2088
2089 #. append the "Unmount" item
2090 #. append the "Unmount" menu action
2091 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1135 ../thunar/thunar-tree-view.c:1264
2092 msgid "_Unmount"
2093 msgstr "_Avmonter"
2094
2095 #. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
2096 #. append the "Eject" menu action
2097 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1141 ../thunar/thunar-tree-view.c:1270
2098 msgid "_Eject"
2099 msgstr "_Løys ut"
2100
2101 #. append the "Disconnect" item
2102 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1158
2103 msgid "Create _Shortcut"
2104 msgstr "Lag _snarveg"
2105
2106 #. append the "Disconnect" item
2107 #. append the "Mount Volume" menu action
2108 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179 ../thunar/thunar-tree-view.c:1279
2109 msgid "Disconn_ect"
2110 msgstr "_Kopla frå"
2111
2112 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1258
2113 msgid "_Remove Shortcut"
2114 msgstr "_Fjern snarveg"
2115
2116 #. append the rename menu item
2117 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1272
2118 msgid "Re_name Shortcut"
2119 msgstr "Omdøyp s_narveg"
2120
2121 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1561
2122 #, c-format
2123 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
2124 msgstr "Stien «%s» refererer ikkje til ei mappe"
2125
2126 #. display an error message to the user
2127 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1581
2128 msgid "Failed to add new shortcut"
2129 msgstr "Klarte ikkje legga til den nye snarvegen"
2130
2131 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1858 ../thunar/thunar-tree-view.c:1944
2132 #, c-format
2133 msgid "Failed to eject \"%s\""
2134 msgstr "Klarte ikkje løysa ut «%s»"
2135
2136 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2000 ../thunar/thunar-tree-view.c:1999
2137 #, c-format
2138 msgid "Failed to unmount \"%s\""
2139 msgstr "Klarte ikkje avmontera «%s»"
2140
2141 #: ../thunar/thunar-size-label.c:142
2142 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
2143 msgstr "Trykk her for å stoppa utrekninga av totalstorleiken til mappa."
2144
2145 #. add the label widget
2146 #. tell the user that we started calculation
2147 #: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
2148 msgid "Calculating..."
2149 msgstr "Reknar ut …"
2150
2151 #. tell the user that the operation was canceled
2152 #: ../thunar/thunar-size-label.c:254
2153 msgid "Calculation aborted"
2154 msgstr "Utrekninga vart avbrote"
2155
2156 #: ../thunar/thunar-size-label.c:391
2157 #, c-format
2158 msgid "%u item, totalling %s"
2159 msgid_plural "%u items, totalling %s"
2160 msgstr[0] "%u element, totalt %s"
2161 msgstr[1] "%u element, totalt %s"
2162
2163 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
2164 #. * directories were not accessible
2165 #: ../thunar/thunar-size-label.c:398
2166 msgid "(some contents unreadable)"
2167 msgstr "(ein del av innhaldet uleseleg)"
2168
2169 #. nothing was readable, so permission was denied
2170 #: ../thunar/thunar-size-label.c:409
2171 msgid "Permission denied"
2172 msgstr "Tilgang nekta"
2173
2174 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:395
2175 msgid "Folder Context Menu"
2176 msgstr "Kontekstmeny for mappe"
2177
2178 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396
2179 msgid "Create an empty folder within the current folder"
2180 msgstr "Opprett ei tom mappe i den gjeldande mappa"
2181
2182 #. append the "Cut" menu action
2183 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
2184 msgid "Cu_t"
2185 msgstr "Klipp _ut"
2186
2187 #. append the "Copy" menu action
2188 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1348
2189 msgid "_Copy"
2190 msgstr "_Kopier"
2191
2192 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2193 msgid "_Paste"
2194 msgstr "_Lim inn"
2195
2196 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2197 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
2198 msgstr "Flytt eller kopier filer som tidlegare var valde med ein «Klipp ut»- eller «Kopier»-kommando."
2199
2200 #. append the "Move to Tash" menu action
2201 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
2202 msgid "Mo_ve to Trash"
2203 msgstr "Flytt til _papirkorga"
2204
2205 #. append the "Delete" menu action
2206 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
2207 msgid "_Delete"
2208 msgstr "_Slett"
2209
2210 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
2211 msgid ""
2212 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
2213 "selected folder"
2214 msgstr "Flytt eller kopier filer som tidlegare var valde med ein «Klipp ut»- eller «Kopier»-kommando til den valde mappa."
2215
2216 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2217 msgid "Select _all Files"
2218 msgstr "Vel _alle filene"
2219
2220 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2221 msgid "Select all files in this window"
2222 msgstr "Vel alle filene i dette vindauget"
2223
2224 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2225 msgid "Select _by Pattern..."
2226 msgstr "Vel _etter mønster …"
2227
2228 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2229 msgid "Select all files that match a certain pattern"
2230 msgstr "Vel alle filene som passar eit visst mønster"
2231
2232 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2233 msgid "_Invert Selection"
2234 msgstr "_Omvendt utval"
2235
2236 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2237 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
2238 msgstr "Vel alle og berre dei elementa som ikkje er valde no"
2239
2240 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:407
2241 msgid "Du_plicate"
2242 msgstr "La_g ein kopi"
2243
2244 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4360
2245 msgid "Ma_ke Link"
2246 msgid_plural "Ma_ke Links"
2247 msgstr[0] "Lag len_kje"
2248 msgstr[1] "Lag len_kjer"
2249
2250 #. append the "Rename" menu action
2251 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
2252 msgid "_Rename..."
2253 msgstr "End_ra namn …"
2254
2255 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:410
2256 msgid "_Restore"
2257 msgstr "_Rett opp att"
2258
2259 #. add the "Create Document" sub menu action
2260 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:675
2261 msgid "Create _Document"
2262 msgstr "Opprett _dokument"
2263
2264 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
2265 msgid "Loading folder contents..."
2266 msgstr "Hentar mappeinnhaldet …"
2267
2268 #. display an error to the user
2269 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
2270 msgid "Failed to open the home folder"
2271 msgstr "Klarte ikkje opna heimemappa"
2272
2273 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
2274 msgid "New Empty File"
2275 msgstr "Ny tom fil"
2276
2277 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
2278 msgid "New Empty File..."
2279 msgstr "Ny tom fil …"
2280
2281 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
2282 msgid "Select by Pattern"
2283 msgstr "Vel frå mønster"
2284
2285 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2585
2286 msgid "_Select"
2287 msgstr "_Vel"
2288
2289 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2594
2290 msgid "_Pattern:"
2291 msgstr "_Mønster:"
2292
2293 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
2294 #. invalid
2295 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3163
2296 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
2297 msgstr "Ugyldig filnamn frå XSD-drasida."
2298
2299 #. display an error dialog to the user
2300 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3344
2301 #, c-format
2302 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
2303 msgstr "Kunne ikkje oppretta lenkje til nettadressa «%s»"
2304
2305 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3737 ../thunar/thunar-window.c:2883
2306 #, c-format
2307 msgid "Failed to open directory \"%s\""
2308 msgstr "Kunne ikkje opna mappa «%s»"
2309
2310 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4311
2311 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
2312 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
2313 msgstr[0] "Klargjer den valde fila til flytting ved seinare innliming."
2314 msgstr[1] "Klargjer dei valde filene til flytting ved seinare innliming."
2315
2316 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4319
2317 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
2318 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
2319 msgstr[0] "Klargjer den valde fila til kopiering ved seinare innliming."
2320 msgstr[1] "Klargjer dei valde filene til kopiering ved seinare innliming."
2321
2322 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
2323 msgid "Move the selected file to the Trash"
2324 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
2325 msgstr[0] "Flytt den valde fila til papirkorga"
2326 msgstr[1] "Flytt dei valde filene til papirkorga"
2327
2328 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
2329 msgid "Permanently delete the selected file"
2330 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
2331 msgstr[0] "Slett den valde fila for godt"
2332 msgstr[1] "Slett dei valde filene for godt"
2333
2334 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4353
2335 msgid "Duplicate the selected file"
2336 msgid_plural "Duplicate each selected file"
2337 msgstr[0] "Dupliser den valde fila."
2338 msgstr[1] "Dupliser dei valde filene."
2339
2340 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4362
2341 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
2342 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
2343 msgstr[0] "Opprett ei symbolsk lenkje for den valde fila."
2344 msgstr[1] "Opprett ei symbolsk lenkje for kvar valde fil."
2345
2346 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4370
2347 msgid "Rename the selected file"
2348 msgid_plural "Rename the selected files"
2349 msgstr[0] "Endra namn på den valde fila."
2350 msgstr[1] "Endra namn på dei valde filene."
2351
2352 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4378
2353 msgid "Restore the selected file"
2354 msgid_plural "Restore the selected files"
2355 msgstr[0] "Attopprett den valde fila."
2356 msgstr[1] "Attopprett dei valde filene."
2357
2358 #. add the "Empty File" item
2359 #: ../thunar/thunar-templates-action.c:473
2360 msgid "_Empty File"
2361 msgstr "_Tom fil"
2362
2363 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:741
2364 #, c-format
2365 msgid ""
2366 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
2367 "destination"
2368 msgstr "Feil ved kopiering til «%s»: Treng %s meir plass for å kopiera til målmappa"
2369
2370 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
2371 #, c-format
2372 msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
2373 msgstr "Feil ved kopiering til «%s»: Målmappa er ikkje skrivbar"
2374
2375 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
2376 msgid "Collecting files..."
2377 msgstr "Samlar filer …"
2378
2379 #. update progress information
2380 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
2381 #, c-format
2382 msgid "Trying to restore \"%s\""
2383 msgstr "Prøver å gjenoppretta «%s»"
2384
2385 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:854
2386 #, c-format
2387 msgid ""
2388 "The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file"
2389 " \"%s\" from the trash"
2390 msgstr "Mappa «%s» finst ikkje lenger, men trengst for å henta tilbake fila «%s» frå papirkorga"
2391
2392 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:879
2393 #, c-format
2394 msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
2395 msgstr "Klarte ikkje gjenoppretta mappa «%s»"
2396
2397 #. update progress information
2398 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:899
2399 #, c-format
2400 msgid "Trying to move \"%s\""
2401 msgstr "Prøver å flytta «%s»"
2402
2403 #. update progress information
2404 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
2405 #, c-format
2406 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
2407 msgstr "Greidde ikkje flytta «%s» direkte. Samlar filer for å kopiera dei..."
2408
2409 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
2410 #, c-format
2411 msgid "%s of %s"
2412 msgstr "%s av %s"
2413
2414 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1117
2415 #, c-format
2416 msgid "%lu hour remaining (%s/sec)"
2417 msgid_plural "%lu hours remaining (%s/sec)"
2418 msgstr[0] "%lu time står att (%s/sek)"
2419 msgstr[1] "%lu timar står att (%s/sek)"
2420
2421 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1125
2422 #, c-format
2423 msgid "%lu minute remaining (%s/sec)"
2424 msgid_plural "%lu minutes remaining (%s/sec)"
2425 msgstr[0] "%lu minutt står att (%s/sek)"
2426 msgstr[1] "%lu minutt står att (%s/sek)"
2427
2428 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1132
2429 #, c-format
2430 msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
2431 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
2432 msgstr[0] "%lu sekund står att (%s/sek)"
2433 msgstr[1] "%lu sekund står att (%s/sek)"
2434
2435 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:105
2436 msgid "T_rash"
2437 msgstr "_Papirkorg"
2438
2439 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:166
2440 msgid "Display the contents of the trash can"
2441 msgstr "Vis innhaldet i papirkorga"
2442
2443 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
2444 msgid "Loading..."
2445 msgstr "Lastar inn …"
2446
2447 #. append the "Paste Into Folder" menu action
2448 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
2449 msgid "_Paste Into Folder"
2450 msgstr "_Lim filer inn i mappe"
2451
2452 #. append the "Properties" menu action
2453 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
2454 msgid "P_roperties..."
2455 msgstr "Eigenskapa_r…"
2456
2457 #: ../thunar/thunar-util.c:280
2458 #, c-format
2459 msgid "Invalid path"
2460 msgstr "Ugyldig stig"
2461
2462 #: ../thunar/thunar-util.c:314
2463 #, c-format
2464 msgid "Unknown user \"%s\""
2465 msgstr "Ukjend brukar «%s»"
2466
2467 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2468 #: ../thunar/thunar-util.c:403
2469 msgid "Today"
2470 msgstr "I dag"
2471
2472 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2473 #: ../thunar/thunar-util.c:408
2474 #, c-format
2475 msgid "Today at %X"
2476 msgstr "I dag kl. %X"
2477
2478 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2479 #: ../thunar/thunar-util.c:416
2480 msgid "Yesterday"
2481 msgstr "I går"
2482
2483 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2484 #: ../thunar/thunar-util.c:421
2485 #, c-format
2486 msgid "Yesterday at %X"
2487 msgstr "I går kl. %X"
2488
2489 #. Days from last week
2490 #: ../thunar/thunar-util.c:429
2491 #, c-format
2492 msgid "%A at %X"
2493 msgstr "%A kl. %X"
2494
2495 #. Any other date
2496 #: ../thunar/thunar-util.c:434
2497 #, c-format
2498 msgid "%x at %X"
2499 msgstr "%x kl. %X"
2500
2501 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2502 msgid "New _Tab"
2503 msgstr "Ny _fane"
2504
2505 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2506 msgid "Open a new tab for the displayed location"
2507 msgstr "Opna ein ny fane i den viste plasseringa"
2508
2509 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2510 msgid "New _Window"
2511 msgstr "Nytt _vindauge"
2512
2513 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2514 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
2515 msgstr "Opna eit nytt Thunar-vindauge til den viste plasseringa"
2516
2517 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2518 msgid "Detac_h Tab"
2519 msgstr "_Kopla frå fane"
2520
2521 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2522 msgid "Open current folder in a new window"
2523 msgstr "Opna denne mappa i eit nytt vindauge"
2524
2525 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2526 msgid "Close _All Windows"
2527 msgstr "Lat att _alle vindauge"
2528
2529 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2530 msgid "Close all Thunar windows"
2531 msgstr "Lat att alle Thunar-vindauge."
2532
2533 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2534 msgid "C_lose Tab"
2535 msgstr "_Lukk fane"
2536
2537 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2538 msgid "Close this folder"
2539 msgstr "Lukk denne mappa"
2540
2541 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2542 msgid "_Close Window"
2543 msgstr "L_ukk vindauge"
2544
2545 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2546 msgid "Close this window"
2547 msgstr "Lat att dette vinduet."
2548
2549 #: ../thunar/thunar-window.c:356
2550 msgid "_Edit"
2551 msgstr "_Rediger"
2552
2553 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2554 msgid "Pr_eferences..."
2555 msgstr "_Innstillingar"
2556
2557 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2558 msgid "Edit Thunars Preferences"
2559 msgstr "Endra innstillingane i Thunar"
2560
2561 #: ../thunar/thunar-window.c:358
2562 msgid "_View"
2563 msgstr "_Vis"
2564
2565 #: ../thunar/thunar-window.c:359
2566 msgid "_Reload"
2567 msgstr "_Oppdater"
2568
2569 #: ../thunar/thunar-window.c:360
2570 msgid "_Location Selector"
2571 msgstr "_Plasseringsveljar"
2572
2573 #: ../thunar/thunar-window.c:361
2574 msgid "_Side Pane"
2575 msgstr "_Sidepanel"
2576
2577 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2578 msgid "Zoom I_n"
2579 msgstr "_Forstørr"
2580
2581 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2582 msgid "Show the contents in more detail"
2583 msgstr "Vis innhaldet meir detaljert"
2584
2585 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2586 msgid "Zoom _Out"
2587 msgstr "For_minsk"
2588
2589 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2590 msgid "Show the contents in less detail"
2591 msgstr "Vis innhaldet mindre detaljert"
2592
2593 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2594 msgid "Normal Si_ze"
2595 msgstr "Normal storleik"
2596
2597 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2598 msgid "Show the contents at the normal size"
2599 msgstr "Vis innhaldet i normal storleik"
2600
2601 #: ../thunar/thunar-window.c:365
2602 msgid "_Go"
2603 msgstr "_Køyr"
2604
2605 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2606 msgid "Open _Parent"
2607 msgstr "Opna o_pphav"
2608
2609 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2610 msgid "Open the parent folder"
2611 msgstr "Opna opphavsmappa"
2612
2613 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2614 msgid "_Home"
2615 msgstr "_Heim"
2616
2617 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2618 msgid "Go to the home folder"
2619 msgstr "Gå til heimemappa."
2620
2621 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2622 msgid "Desktop"
2623 msgstr "Skrivebord"
2624
2625 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2626 msgid "Go to the desktop folder"
2627 msgstr "Gå til skrivebordsmappa"
2628
2629 #: ../thunar/thunar-window.c:369
2630 msgid "Browse the file system"
2631 msgstr "Bla gjennom filsystemet"
2632
2633 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2634 msgid "B_rowse Network"
2635 msgstr "_Bla gjennom nettverket"
2636
2637 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2638 msgid "Browse local network connections"
2639 msgstr "Bla gjennom lokale nettverkstilkoplingar"
2640
2641 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2642 msgid "T_emplates"
2643 msgstr "_Malar"
2644
2645 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2646 msgid "Go to the templates folder"
2647 msgstr "Gå til malmappan."
2648
2649 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2650 msgid "_Open Location..."
2651 msgstr "_Opna plassering …"
2652
2653 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2654 msgid "Specify a location to open"
2655 msgstr "Oppgje ei plassering som skal opnast."
2656
2657 #: ../thunar/thunar-window.c:373
2658 msgid "_Help"
2659 msgstr "_Hjelp"
2660
2661 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2662 msgid "_Contents"
2663 msgstr "_Innhald"
2664
2665 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2666 msgid "Display Thunar user manual"
2667 msgstr "Vis bruksrettleiinga til Thunar"
2668
2669 #: ../thunar/thunar-window.c:375
2670 msgid "Display information about Thunar"
2671 msgstr "Vis informasjon om Thunar"
2672
2673 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2674 msgid "Show _Hidden Files"
2675 msgstr "Vis _gøymde filer"
2676
2677 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2678 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
2679 msgstr "Vel om du skal visa gøymde filer i dette vindauget"
2680
2681 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2682 msgid "_Pathbar Style"
2683 msgstr "_Stil på filstiglinja"
2684
2685 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2686 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
2687 msgstr "Moderne tilnærming med knappar som tilsvarar mapper"
2688
2689 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2690 msgid "_Toolbar Style"
2691 msgstr "_Stil på verktøylinja"
2692
2693 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2694 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
2695 msgstr "Vanleg oppsett med adresselinje og navigasjonsknappar"
2696
2697 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2698 msgid "_Shortcuts"
2699 msgstr "_Snarvegar"
2700
2701 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2702 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
2703 msgstr "Vel om du skal visa snarvegpanelet"
2704
2705 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2706 msgid "_Tree"
2707 msgstr "_Tre"
2708
2709 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2710 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
2711 msgstr "Vel om du skal visa trevisingspanelet"
2712
2713 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2714 msgid "St_atusbar"
2715 msgstr "St_atuslinje"
2716
2717 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2718 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
2719 msgstr "Vel om dette vindauget skal ha statuslinje."
2720
2721 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2722 msgid "_Menubar"
2723 msgstr "Men_ylinje"
2724
2725 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2726 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
2727 msgstr ""
2728
2729 #. * add view options
2730 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2731 msgid "View as _Icons"
2732 msgstr "Vis som _ikon"
2733
2734 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2735 msgid "Display folder content in an icon view"
2736 msgstr "Vis mappeinnhaldet med ikonvising."
2737
2738 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2739 msgid "View as _Detailed List"
2740 msgstr "Vis som _detaljert liste"
2741
2742 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2743 msgid "Display folder content in a detailed list view"
2744 msgstr "Vis mappeinnhaldet i ei detaljert liste."
2745
2746 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2747 msgid "View as _Compact List"
2748 msgstr "Vis som _forminska liste"
2749
2750 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2751 msgid "Display folder content in a compact list view"
2752 msgstr "Vis mappeinnhaldet i ei forminska liste."
2753
2754 #. add the label with the root warning
2755 #: ../thunar/thunar-window.c:844
2756 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
2757 msgstr "Åtvaring. Du er superbruker, og kan difor koma til å skada systemet ditt."
2758
2759 #: ../thunar/thunar-window.c:1747
2760 msgid "Close tab"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: ../thunar/thunar-window.c:2012
2764 #, c-format
2765 msgid "Open the location \"%s\""
2766 msgstr ""
2767
2768 #: ../thunar/thunar-window.c:2210
2769 #, c-format
2770 msgid "Failed to launch \"%s\""
2771 msgstr "Klarte ikkje køyra «%s»"
2772
2773 #: ../thunar/thunar-window.c:2763
2774 msgid "Failed to open parent folder"
2775 msgstr "Klarte ikkje opna opphavsmappa."
2776
2777 #: ../thunar/thunar-window.c:2858
2778 #, c-format
2779 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
2780 msgstr ""
2781
2782 #. display the "About Templates" dialog
2783 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
2784 msgid "About Templates"
2785 msgstr "Om malane"
2786
2787 #: ../thunar/thunar-window.c:2962
2788 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
2789 msgstr "Alle filene i denne mappa kjem opp i «Opprett dokument»-menyen."
2790
2791 #: ../thunar/thunar-window.c:2969
2792 msgid ""
2793 "If you frequently create certain kinds  of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
2794 "\n"
2795 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
2796 msgstr "Dersom du jamnleg opprettar visse typar dokument, lag ein kopi av eit, og legg det i denne mappa. Thunar legg då til ei oppføring for dette dokumentet i «Opprett dokument»-menyen.\n\nDu kan deretter velja oppføringa i «Opprett dokument»-menyen, og ein kopi av dokumentet vert oppretta i mappa du er i."
2797
2798 #: ../thunar/thunar-window.c:2981
2799 msgid "Do _not display this message again"
2800 msgstr "Ikkje vis de_nne meldinga att"
2801
2802 #. display an error to the user
2803 #: ../thunar/thunar-window.c:3011
2804 msgid "Failed to open the file system root folder"
2805 msgstr "Klarte ikkje opna rotmappa i filsystemet"
2806
2807 #. display an error to the user
2808 #: ../thunar/thunar-window.c:3046
2809 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
2810 msgstr "Klarte ikkje visa innhaldet i papirkorga"
2811
2812 #. display an error to the user
2813 #: ../thunar/thunar-window.c:3081
2814 msgid "Failed to browse the network"
2815 msgstr "Klarte ikkje bla gjennom nettverket"
2816
2817 #: ../thunar/thunar-window.c:3165
2818 msgid ""
2819 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
2820 "for the Xfce Desktop Environment."
2821 msgstr "Thunar er ein rask og brukarvenleg filhandterar til skrivebordsmiljøet Xfce."
2822
2823 #. set window title
2824 #: ../thunar/thunar-window.c:3219 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
2825 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
2826 msgid "File Manager"
2827 msgstr "Filhandsamar"
2828
2829 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:102
2830 msgid "Label"
2831 msgstr "Etikett"
2832
2833 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:103
2834 msgid "Text of the page's label"
2835 msgstr "Tekst på side-etiketten"
2836
2837 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:115
2838 msgid "Label widget"
2839 msgstr "Etikettelement"
2840
2841 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:116
2842 msgid "A widget to display in place of the usual page label"
2843 msgstr "Eit element som vert vist i staden for den vanlege side-etiketten."
2844
2845 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:72
2846 msgid "Resident"
2847 msgstr "Fastbuande"
2848
2849 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:73
2850 msgid "Don't unload the plugin from memory"
2851 msgstr "Ikkje slett utvidinga frå minnet."
2852
2853 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:130
2854 msgid "Help URL"
2855 msgstr "Nettadresse til hjelp"
2856
2857 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:131
2858 msgid "The URL to the documentation of the renamer"
2859 msgstr "Nettadressa til dokumentasjonen for omdøyparen."
2860
2861 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:146
2862 msgid "The user visible name of the renamer"
2863 msgstr "Det namnet på omdøyparen som er synleg for brukaren."
2864
2865 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:152
2866 msgid "Description:"
2867 msgstr "Skildring:"
2868
2869 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:159
2870 msgid ""
2871 "The generic name of the entry, for example \"Web Browser\" in case of "
2872 "Firefox."
2873 msgstr "Det generiske namnet på valet, til dømes «Nettlesar» når det gjeld Firefox."
2874
2875 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:175
2876 msgid "Command:"
2877 msgstr "Kommando:"
2878
2879 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:182
2880 msgid "The program to execute, possibly with arguments."
2881 msgstr "Programet som skal køyrast, kanskje også med argument."
2882
2883 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:197
2884 msgid "Working Directory:"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:204
2888 msgid "The working directory for the program."
2889 msgstr ""
2890
2891 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:219
2892 msgid "URL:"
2893 msgstr "Nettadresse:"
2894
2895 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:226
2896 msgid "The URL to access."
2897 msgstr "Nettadressa du vil gå til."
2898
2899 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:241
2900 msgid "Comment:"
2901 msgstr "Merknad:"
2902
2903 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:248
2904 msgid ""
2905 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of"
2906 " Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
2907 msgstr "Verktøytips for valet, til dømes «Viser Internett-sider» når det gjeld Firefox. Skal ikkje vere det same som namnet eller skildringa."
2908
2909 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:268
2910 msgid "Options:"
2911 msgstr "Val:"
2912
2913 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:274
2914 msgid "Use _startup notification"
2915 msgstr "Bruk opp_startsmelding"
2916
2917 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:275
2918 msgid ""
2919 "Select this option to enable startup notification when the command is run "
2920 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
2921 "notification."
2922 msgstr "Vel denne innstillinga for å slå på oppstartsmelding når kommandoen vert køyrt frå filhandsamaren eller menyen. Ikkje alle program støttar oppstartsmelding."
2923
2924 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:282
2925 msgid "Run in _terminal"
2926 msgstr "Køyr i _terminal"
2927
2928 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:283
2929 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
2930 msgstr "Vel dette for å køyra kommandoen i eit terminalvindauge."
2931
2932 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:356
2933 msgid "Launcher"
2934 msgstr "Programstartar"
2935
2936 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:358
2937 msgid "Link"
2938 msgstr "Lenkje"
2939
2940 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:600
2941 #, c-format
2942 msgid "Failed to save \"%s\"."
2943 msgstr "Klarte ikkje lagra «%s»."
2944
2945 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:47
2946 msgid "Date Taken:"
2947 msgstr "Dato teke:"
2948
2949 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:48
2950 msgid "Camera Brand:"
2951 msgstr "Kameramerke:"
2952
2953 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:49
2954 msgid "Camera Model:"
2955 msgstr "Kameramodell:"
2956
2957 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:50
2958 msgid "Exposure Time:"
2959 msgstr "Lukkartid:"
2960
2961 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:51
2962 msgid "Exposure Program:"
2963 msgstr "Eksponeringsprogram:"
2964
2965 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:52
2966 msgid "Aperture Value:"
2967 msgstr "Blendaropning:"
2968
2969 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:53
2970 msgid "Metering Mode:"
2971 msgstr "Målemodus:"
2972
2973 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:54
2974 msgid "Flash Fired:"
2975 msgstr "Blits:"
2976
2977 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:55
2978 msgid "Focal Length:"
2979 msgstr "Fokallengde:"
2980
2981 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:56
2982 msgid "Shutter Speed:"
2983 msgstr "Lukkarfart:"
2984
2985 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
2986 msgid "ISO Speed Ratings:"
2987 msgstr "ISO-fart:"
2988
2989 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
2990 msgid "Software:"
2991 msgstr "Programvare:"
2992
2993 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:114
2994 msgid "Image"
2995 msgstr "Bilete "
2996
2997 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:129
2998 msgid "Image Type:"
2999 msgstr "Bilettype:"
3000
3001 #. update the "Image Size" label
3002 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:243
3003 #, c-format
3004 msgid "%dx%d pixel"
3005 msgid_plural "%dx%d pixels"
3006 msgstr[0] "%dx%d piksel"
3007 msgstr[1] "%dx%d pikslar"
3008
3009 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:117
3010 msgid "Con_vert to:"
3011 msgstr "Kon_verter til:"
3012
3013 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:267
3014 msgid "Uppercase / Lowercase"
3015 msgstr "Store/små bokstavar"
3016
3017 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:195
3018 msgid "Insert _time:"
3019 msgstr "Innsetjings_tid:"
3020
3021 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:224
3022 msgid ""
3023 "The format describes the date and time parts to insert into the file name. "
3024 "For example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d "
3025 "with the day. See the documentation of the date utility for additional "
3026 "information."
3027 msgstr "The formatet skildrar dato- og klokkeslettdelane som skal innsetjast i filnamnet. Til dømes vert %Y erstatta med årstalet, %m med månaden og %d med dagen. Sjå dokumentasjonen for datoverktøyet for meir informasjon."
3028
3029 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
3030 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:197
3031 msgid "_At position:"
3032 msgstr "_Ved posisjon:"
3033
3034 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:592
3035 msgid "Insert Date / Time"
3036 msgstr "Set inn dato/klokkeslett"
3037
3038 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:93
3039 msgid "lowercase"
3040 msgstr "små bokstavar"
3041
3042 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:94
3043 msgid "UPPERCASE"
3044 msgstr "STORE BOKSTAVAR"
3045
3046 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
3047 msgid "Camelcase"
3048 msgstr "Store Førebokstavar"
3049
3050 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
3051 msgid "Sentence case"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
3055 msgid "Insert"
3056 msgstr "Set inn"
3057
3058 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:103
3059 msgid "Overwrite"
3060 msgstr "Skriv over"
3061
3062 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:109
3063 msgid "1, 2, 3, ..."
3064 msgstr "1, 2, 3, …"
3065
3066 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:110
3067 msgid "01, 02, 03, ..."
3068 msgstr "01, 02, 03, …"
3069
3070 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:111
3071 msgid "001, 002, 003, ..."
3072 msgstr "001, 002, 003, …"
3073
3074 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:112
3075 msgid "0001, 0002, 0003, ..."
3076 msgstr "0001, 0002, 0003, …"
3077
3078 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
3079 msgid "a, b, c, d, ..."
3080 msgstr "a, b, c, d, …"
3081
3082 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:119
3083 msgid "From the front (left)"
3084 msgstr "Frå fronten (venstre)"
3085
3086 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:120
3087 msgid "From the back (right)"
3088 msgstr "Frå baksida (høgre)"
3089
3090 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:126
3091 msgid "Old Name - Text - Number"
3092 msgstr "Gamalt namn - tekst - nummer"
3093
3094 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:127
3095 msgid "Number - Text - Old Name"
3096 msgstr "Nummer - tekst - gamalt namn"
3097
3098 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:128
3099 msgid "Text - Number"
3100 msgstr "Tekst - nummer"
3101
3102 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:129
3103 msgid "Number - Text"
3104 msgstr "Nummer - tekst"
3105
3106 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
3107 msgid "Current"
3108 msgstr "Gjeldande"
3109
3110 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:139
3111 msgid "Date Picture Taken"
3112 msgstr "Datoen biletet vart teke"
3113
3114 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:179
3115 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:258
3116 msgid "_Text:"
3117 msgstr "_Tekst:"
3118
3119 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:385
3120 msgid "Insert / Overwrite"
3121 msgstr "Set inn/skriv over"
3122
3123 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:184
3124 msgid "_Number Format:"
3125 msgstr "_Nummerformat:"
3126
3127 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:214
3128 msgid "_Start With:"
3129 msgstr "_Start med:"
3130
3131 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:230
3132 msgid "Text _Format:"
3133 msgstr "Tekst_format:"
3134
3135 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:532
3136 msgid "Numbering"
3137 msgstr "Nummerering"
3138
3139 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:175
3140 msgid "Remove _From Position:"
3141 msgstr "Fjern _frå posisjon:"
3142
3143 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:210
3144 msgid "_To Position:"
3145 msgstr "_Til posisjon:"
3146
3147 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:426
3148 msgid "Remove Characters"
3149 msgstr "Fjern teikn"
3150
3151 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:202
3152 msgid "_Search For:"
3153 msgstr "_Søk etter:"
3154
3155 #. reset to default tooltip
3156 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:210
3157 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:642
3158 msgid "Enter the text to search for in the file names."
3159 msgstr "Skriv inn tekst for å søka i filnamna."
3160
3161 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:222
3162 msgid "Regular _Expression"
3163 msgstr "Regulært _uttrykk"
3164
3165 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:224
3166 msgid ""
3167 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
3168 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
3169 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
3170 msgstr "Dersom du vel dette, vert mønsteret handsama som eit vanleg uttrykk og brukt med Perl-komatible vanlege uttrykk (PCRE). Sjå dokumentasjonen for detaljar om syntaksen for vanlege uttrykk."
3171
3172 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
3173 msgid "Replace _With:"
3174 msgstr "_Erstatt med:"
3175
3176 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:239
3177 msgid ""
3178 "Enter the text that should be used as replacement for the pattern above."
3179 msgstr "Skriv inn teksten som skal brukast som erstatting for mønsteret ovanfor."
3180
3181 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:251
3182 msgid "C_ase Sensitive Search"
3183 msgstr "_Skil mellom store og små bokstavar"
3184
3185 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:253
3186 msgid ""
3187 "If you enable this option, the pattern will be searched in a case-sensitive "
3188 "manner. The default is to use a case-insensitive search."
3189 msgstr "Dersom du vel dette, vil skiljast mellom store og små bokstavar i mønsteret . Standarden er å ikkje gjera dette"
3190
3191 #. setup a tooltip with the error message
3192 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:610
3193 #, c-format
3194 msgid "Invalid regular expression, at character position %ld: %s"
3195 msgstr "Ugyldig uttrykk i teiknstilling %ld: %s"
3196
3197 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:660
3198 msgid "Search & Replace"
3199 msgstr "Søk og erstatt"
3200
3201 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:196
3202 #, c-format
3203 msgid "Send \"%s\" as compressed archive?"
3204 msgstr "Vil du senda «%s» som eit komprimert arkiv?"
3205
3206 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:199
3207 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:218
3208 msgid "Send _directly"
3209 msgstr "Send _direkte"
3210
3211 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:200
3212 msgid "Send com_pressed"
3213 msgstr "Send _komprimert"
3214
3215 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:202
3216 msgid ""
3217 "When sending a file via email, you can either choose to send the file "
3218 "directly, as is, or compress the file before attaching it to an email. It is"
3219 " highly recommended to compress large files before sending them."
3220 msgstr "Når du sender ei fil via e-post, kan du enten velja å senda fila direkte, slik ho er, eller komprimera fila før du legg henne ved ein e-post. Det er tilrådd å komprimera store filer før du sender dei."
3221
3222 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:213
3223 #, c-format
3224 msgid "Send %d file as compressed archive?"
3225 msgid_plural "Send %d files as compressed archive?"
3226 msgstr[0] "Vil du senda éi fil som komprimert arkiv?"
3227 msgstr[1] "Vil du senda %d filer som komprimert arkiv?"
3228
3229 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:219
3230 msgid "Send as _archive"
3231 msgstr "Send som _arkiv"
3232
3233 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:221
3234 msgid ""
3235 "When sending multiple files via email, you can either choose to send the "
3236 "files directly, attaching multiple files to an email, or send all files "
3237 "compressed into a single archive file and attach the archive. It is highly "
3238 "recommended to send multiple large files as archive."
3239 msgstr "Når du sender fleire filer via e-post, kan du enten velja å senda filene direkte, ved å legga fleire filer til e-posten, eller å senda alle filene komprimerte til eit arkiv. Det er tilrådd å senda store filer som arkiv."
3240
3241 #. allocate the progress dialog
3242 #. setup the label
3243 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:270
3244 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:295
3245 msgid "Compressing files..."
3246 msgstr "Komprimerer filer …"
3247
3248 #. tell the user that the command failed
3249 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
3250 #, c-format
3251 msgid "ZIP command terminated with error %d"
3252 msgstr "ZIP-kommandoen vart avslutta med feil %d"
3253
3254 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:408
3255 msgid "Failed to create temporary directory"
3256 msgstr "Klarte ikkje oppretta mellombels mappe"
3257
3258 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:470
3259 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:481
3260 #, c-format
3261 msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
3262 msgstr "Klarte ikkje oppretta  symbolsk lenkje til «%s»"
3263
3264 #. tell the user that we failed to compress the file(s)
3265 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:505
3266 #, c-format
3267 msgid "Failed to compress %d file"
3268 msgid_plural "Failed to compress %d files"
3269 msgstr[0] "Klarte ikkje komprimera ei fil"
3270 msgstr[1] "Klarte ikkje komprimera %d filer"
3271
3272 #. tell the user that we failed
3273 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:656
3274 msgid "Failed to compose new email"
3275 msgstr "Klarte ikkje oppretta ei ny e-postmelding"
3276
3277 #: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
3278 msgid "Mail Recipient"
3279 msgstr "Mottakar av e-posten"
3280
3281 #. tell the user that we failed to connect to the trash
3282 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:293
3283 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:334
3284 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:356
3285 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:383
3286 msgid "Failed to connect to the Trash"
3287 msgstr "Klarte ikkje få kontakt med papirkorga"
3288
3289 #. tell the user whether the trash is full or empty
3290 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
3291 msgid "Trash contains files"
3292 msgstr "Papirkorga inneheld filer"
3293
3294 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:1
3295 msgid "Trash Applet"
3296 msgstr "Papirkorga"
3297
3298 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:2
3299 msgid "Display the trash can"
3300 msgstr "Vis papirkorga"
3301
3302 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:116
3303 msgid "Custom Actions"
3304 msgstr "Sjølvvalde handlingar"
3305
3306 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:127
3307 msgid ""
3308 "You can configure custom actions that will appear in the\n"
3309 "file managers context menus for certain kinds of files."
3310 msgstr "Du kan setja opp sjølvvalde handlingar som vert gjorde i\nkontekstmenyen  i filhandsamaren med visse typar filer."
3311
3312 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:173
3313 msgid "Add a new custom action."
3314 msgstr "Legg til ei ny sjølvvald handling."
3315
3316 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:183
3317 msgid "Edit the currently selected action."
3318 msgstr "Endra den sjølvvalde handlinga."
3319
3320 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:193
3321 msgid "Delete the currently selected action."
3322 msgstr "Slett den sjølvvalde handlinga."
3323
3324 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:203
3325 msgid "Move the currently selected action up by one row."
3326 msgstr "Flytt den sjølvvalde handlinga opp ei rad."
3327
3328 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:213
3329 msgid "Move the currently selected action down by one row."
3330 msgstr "Flytt den sjølvvalde handlinga ned ei rad."
3331
3332 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3333 msgid "Edit Action"
3334 msgstr "Endra handling"
3335
3336 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3337 msgid "Create Action"
3338 msgstr "Opprett handling"
3339
3340 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:385
3341 msgid "Failed to save actions to disk."
3342 msgstr "Fekk ikkje lagra handlingane til disken."
3343
3344 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:436
3345 #, c-format
3346 msgid ""
3347 "Are you sure that you want to delete\n"
3348 "action \"%s\"?"
3349 msgstr "Er du sikker på at du vil sletta\nhandlinga «%s»?"
3350
3351 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
3352 msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
3353 msgstr "Viss du slettar ei handling, er ho borte for alltid."
3354
3355 #. Basic
3356 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
3357 msgid "Basic"
3358 msgstr "Enkle"
3359
3360 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:137
3361 msgid "The name of the action that will be displayed in the context menu."
3362 msgstr "Namnet på handlinga som vert vist i kontekstmenyen."
3363
3364 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:150
3365 msgid "_Description:"
3366 msgstr "_Skildring:"
3367
3368 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:155
3369 msgid ""
3370 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
3371 "statusbar when selecting the item from the context menu."
3372 msgstr "Skildringa av handlinga som vert vist som verktøytips i statuslinja når ein vel elementet frå kontekstmenyen."
3373
3374 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:168
3375 msgid "_Command:"
3376 msgstr "_Kommando:"
3377
3378 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:177
3379 msgid ""
3380 "The command (including the necessary parameters) to perform the action. See "
3381 "the command parameter legend below for a list of supported parameter "
3382 "variables, which will be substituted when launching the command. When upper-"
3383 "case letters (e.g. %F, %D, %N) are used, the action will be applicable even "
3384 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
3385 "if exactly one item is selected."
3386 msgstr "Kommandoen (med dei naudsynte parametrane) for å utføra handlinga. Sjå kommandoparameter-lista under for ei liste over dei støtta parametervariablane, som vert utførte når ein køyrer kommandoen. Når store bokstavar, som til dømes %F, %D, %N vert brukte, vil handlinga gjelda også dersom meir enn éitt element er valt. Elles vil handlinga berre gjelda dersom akkurat éitt element er valt."
3387
3388 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:188
3389 msgid ""
3390 "Browse the file system to select an application to use for this action."
3391 msgstr "Bla gjennom filsystemet for å velja eit program som skal brukast for denne handlinga."
3392
3393 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
3394 msgid "Use Startup Notification"
3395 msgstr "Bruk oppstartsvarsling"
3396
3397 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:205
3398 msgid ""
3399 "Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action"
3400 " is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
3401 "prevention enabled in your window manager."
3402 msgstr "Slå på dette valet viss du vil syna ein ventepeikar medan handlinga blir lasta. Me rår òg til at du bruker ventepeikar viss du har slege på funksjonen for å hindra fokussteling i vindaugshanteraren din."
3403
3404 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
3405 msgid "_Icon:"
3406 msgstr "_Ikon:"
3407
3408 #. setup a label to tell that no icon was selected
3409 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:219
3410 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:684
3411 msgid "No icon"
3412 msgstr "Ingen ikon"
3413
3414 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:220
3415 msgid ""
3416 "Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
3417 "context menu in addition to the action name chosen above."
3418 msgstr "Trykk på denne knappen for å velja ei ikonfil som vert vist i kontekstmenyen i tillegg til handlingsnamnet som vart valt ovanfor. "
3419
3420 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:251
3421 msgid ""
3422 "The following command parameters will be\n"
3423 "substituted when launching the action:"
3424 msgstr "Dei følgjande kommandoparameterane vert\nutførte når du køyrer handlinga:"
3425
3426 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:289
3427 msgid "the path to the first selected file"
3428 msgstr "stigen til den første valde fila"
3429
3430 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:301
3431 msgid "the paths to all selected files"
3432 msgstr "stigen til alle dei valde filene"
3433
3434 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:313
3435 #, c-format
3436 msgid "directory containing the file that is passed in %f"
3437 msgstr "mappe med fila som er godkjend i %f"
3438
3439 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:325
3440 #, c-format
3441 msgid "directories containing the files that are passed in %F"
3442 msgstr "mapper med filene som er godkjende i %F"
3443
3444 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:337
3445 msgid "the first selected filename (without path)"
3446 msgstr "det første valde filnamnet (utan stig)"
3447
3448 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:349
3449 msgid "the selected filenames (without paths)"
3450 msgstr "Det valde filnamnet (utan stig)"
3451
3452 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:363
3453 msgid "Appearance Conditions"
3454 msgstr "Vilkår for utsjånad"
3455
3456 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:371
3457 msgid "_File Pattern:"
3458 msgstr "_Filmønster:"
3459
3460 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:376
3461 msgid ""
3462 "Enter a list of patterns that will be used to determine whether this action "
3463 "should be displayed for a selected file. If you specify more than one "
3464 "pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. "
3465 "*.txt;*.doc)."
3466 msgstr "Skriv inn ei liste med mønster som vert brukt til å finna ut om denne handlinga vert vist for ei vald fil. Dersom du skriv meir ein eit mønster her må du dela dei med semikolon (døme: *txt;*doc)."
3467
3468 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:395
3469 msgid "Appears if selection contains:"
3470 msgstr "Vert vist dersom valet inneheld:"
3471
3472 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:408
3473 msgid "_Directories"
3474 msgstr "_Mapper"
3475
3476 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:412
3477 msgid "_Audio Files"
3478 msgstr "_Lydfiler"
3479
3480 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:416
3481 msgid "_Image Files"
3482 msgstr "_Biletfiler"
3483
3484 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:420
3485 msgid "_Text Files"
3486 msgstr "_Tekstfiler"
3487
3488 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:425
3489 msgid "_Video Files"
3490 msgstr "_Videofiler"
3491
3492 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:429
3493 msgid "_Other Files"
3494 msgstr "_Andre filer"
3495
3496 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:446
3497 msgid ""
3498 "This page lists the conditions under which the\n"
3499 "action will appear in the file managers context\n"
3500 "menus. The file patterns are specified as a list\n"
3501 "of simple file patterns separated by semicolons\n"
3502 "(e.g. *.txt;*.doc). For an action to appear in the\n"
3503 "context menu of a file or folder, at least one of\n"
3504 "these patterns must match the name of the file\n"
3505 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
3506 "action should only appear for certain kinds of\n"
3507 "files."
3508 msgstr ""
3509
3510 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
3511 #, c-format
3512 msgid "Unknown element <%s>"
3513 msgstr "Ukjent element <%s>"
3514
3515 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:833
3516 #, c-format
3517 msgid "End element handler called while in root context"
3518 msgstr "Handsamaren av sluttelementet vart kalla i root-konteksten"
3519
3520 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:937
3521 #, c-format
3522 msgid "Unknown closing element <%s>"
3523 msgstr "Ukjent avsluttingselement <%s>"
3524
3525 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1409
3526 #, c-format
3527 msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
3528 msgstr "Kunne ikkje avgjera lagringsstaden til uca.xml"
3529
3530 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1528
3531 #, c-format
3532 msgid "Command not configured"
3533 msgstr "Kommandoen er ikkje sett opp"
3534
3535 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
3536 msgid "Configure c_ustom actions..."
3537 msgstr "Set opp sjølvvalde _handlingar …"
3538
3539 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
3540 msgid ""
3541 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
3542 msgstr "Set opp sjølvvalde handlingar som vil dukka opp i kontekstmenyane i filhandsamaren"
3543
3544 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:417
3545 #, c-format
3546 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
3547 msgstr "Klarte ikkje køyra handlinga «%s»."
3548
3549 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
3550 msgid "Open Terminal Here"
3551 msgstr "Opna terminalen her"
3552
3553 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:2
3554 msgid "Example for a custom action"
3555 msgstr "Døme på sjølvvald handling"
3556
3557 #: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:169
3558 msgid "Set as wallpaper"
3559 msgstr "Bruk som skrivebordsbakgrunn"
3560
3561 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:1
3562 msgid "Thunar File Manager"
3563 msgstr "Thunar filhandsaming"
3564
3565 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:2
3566 msgid "Browse the filesystem with the file manager"
3567 msgstr "Bla gjennom filsystemet med filhandsamaren"
3568
3569 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:1
3570 msgid "Open Folder with Thunar"
3571 msgstr "Opna mappa med Thunar"
3572
3573 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:2
3574 msgid "Open the specified folders in Thunar"
3575 msgstr "Opna dei valde mappene med Thunar"
3576
3577 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:3
3578 msgid "Open Folder"
3579 msgstr "Opna mappe"
3580
3581 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
3582 msgid "Configure the Thunar file manager"
3583 msgstr "Set opp Thunar filhandsaming"
3584
3585 #: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
3586 msgid ""
3587 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
3588 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
3589 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
3590 msgstr ""
3591
3592 #. SECURITY:
3593 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
3594 #. may wish to modify files they normally do not have read/write access
3595 #. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
3596 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
3597 msgid "Run Thunar as root"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
3601 msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
3602 msgstr ""