Git Repositories

I18n: Update translation sk (100%).
[thunar.git] / po / sk.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2015
7 # Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>, 2009
8 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2013-2015
9 # Tomáš Vadina <tomasvadina+transifex@cryptolab.net>, 2011-2012
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: Thunar\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2015-10-27 20:05+0000\n"
16 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
17 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/sk/)\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Language: sk\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
23
24 #: ../thunar/main.c:62
25 msgid "Open the bulk rename dialog"
26 msgstr "Otvoriť dialóg hromadného premenovania"
27
28 #: ../thunar/main.c:64
29 msgid "Run in daemon mode"
30 msgstr "Spustiť v režime služby"
31
32 #: ../thunar/main.c:66
33 msgid "Run in daemon mode (not supported)"
34 msgstr "Spustiť v režime služby (nepodporované)"
35
36 #: ../thunar/main.c:70
37 msgid "Quit a running Thunar instance"
38 msgstr "Ukončiť spustenú inštanciu Thunaru"
39
40 #: ../thunar/main.c:72
41 msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
42 msgstr "Ukončiť spustenú inštanciu Thunaru (nepodporované)"
43
44 #: ../thunar/main.c:74
45 msgid "Print version information and exit"
46 msgstr "Vypísať informáciu o verzii a skončiť"
47
48 #. setup application name
49 #: ../thunar/main.c:128
50 msgid "Thunar"
51 msgstr "Thunar"
52
53 #. initialize Gtk+
54 #: ../thunar/main.c:147
55 msgid "[FILES...]"
56 msgstr "[SÚBORY...]"
57
58 #: ../thunar/main.c:154
59 #, c-format
60 msgid "Thunar: Failed to open display: %s\n"
61 msgstr "Thunar: Nepodarilo sa otvoriť zobrazenie: %s\n"
62
63 #. yep, there's an error, so print it
64 #: ../thunar/main.c:159
65 #, c-format
66 msgid "Thunar: %s\n"
67 msgstr "Thunar: %s\n"
68
69 #: ../thunar/main.c:170
70 msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
71 msgstr "Tím vývojárov Thunaru. Všetky práva vyhradené."
72
73 #: ../thunar/main.c:171
74 msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
75 msgstr "Napísal Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
76
77 #: ../thunar/main.c:172
78 #, c-format
79 msgid "Please report bugs to <%s>."
80 msgstr "Prosím, oznámte nájdené chyby na <%s>."
81
82 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:117
83 msgid "Arran_ge Items"
84 msgstr "_Usporiadať položky"
85
86 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
87 msgid "Sort By _Name"
88 msgstr "Podľa _názvu"
89
90 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
91 msgid "Keep items sorted by their name"
92 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich názvu"
93
94 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
95 msgid "Sort By _Size"
96 msgstr "Podľa _veľkosti"
97
98 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
99 msgid "Keep items sorted by their size"
100 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich veľkosti"
101
102 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
103 msgid "Sort By _Type"
104 msgstr "Podľa _typu"
105
106 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
107 msgid "Keep items sorted by their type"
108 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich typu"
109
110 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
111 msgid "Sort By Modification _Date"
112 msgstr "Podľa č_asu zmeny"
113
114 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
115 msgid "Keep items sorted by their modification date"
116 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich času ich poslednej zmeny"
117
118 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
119 msgid "_Ascending"
120 msgstr "Vz_ostupne"
121
122 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
123 msgid "Sort items in ascending order"
124 msgstr "Zoradiť položky vo vzostupnom poradí"
125
126 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
127 msgid "_Descending"
128 msgstr "_Zostupne"
129
130 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
131 msgid "Sort items in descending order"
132 msgstr "Zoradiť položky v zostupnom poradí"
133
134 #. display an error message to the user
135 #: ../thunar/thunar-application.c:451
136 msgid "Failed to launch operation"
137 msgstr "Nepodarilo sa spustiť operáciu"
138
139 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
140 #: ../thunar/thunar-application.c:1168 ../thunar/thunar-application.c:1294
141 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:395
142 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:423
143 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1635
144 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1663 ../thunar/thunar-window.c:2236
145 #, c-format
146 msgid "Failed to open \"%s\""
147 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť \"%s\""
148
149 #: ../thunar/thunar-application.c:1298
150 #, c-format
151 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
152 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť \"%s\": %s"
153
154 #. display an error message
155 #: ../thunar/thunar-application.c:1362
156 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:682
157 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2747 ../thunar/thunar-tree-view.c:1877
158 #, c-format
159 msgid "Failed to rename \"%s\""
160 msgstr "Nepodarilo sa premenovať \"%s\""
161
162 #: ../thunar/thunar-application.c:1464
163 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
164 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
165 msgid "New Folder"
166 msgstr "Nový priečinok"
167
168 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
169 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
170 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2298 ../thunar/thunar-tree-view.c:1740
171 msgid "Create New Folder"
172 msgstr "Vytvoriť nový priečinok"
173
174 #: ../thunar/thunar-application.c:1469
175 msgid "New File"
176 msgstr "Nový súbor"
177
178 #: ../thunar/thunar-application.c:1470
179 msgid "Create New File"
180 msgstr "Vytvoriť nový súbor"
181
182 #. generate a title for the create dialog
183 #: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
184 #, c-format
185 msgid "Create Document from template \"%s\""
186 msgstr "Vytvoriť priečinok zo šablóny \"%s\""
187
188 #: ../thunar/thunar-application.c:1591
189 msgid "Copying files..."
190 msgstr "Kopírujú sa súbory..."
191
192 #: ../thunar/thunar-application.c:1627
193 #, c-format
194 msgid "Copying files to \"%s\"..."
195 msgstr "Kopírujú sa súbory do \"%s\"..."
196
197 #: ../thunar/thunar-application.c:1673
198 #, c-format
199 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
200 msgstr "Vytvárajú sa symbolické odkazy v \"%s\"..."
201
202 #: ../thunar/thunar-application.c:1726
203 #, c-format
204 msgid "Moving files into \"%s\"..."
205 msgstr "Presúvajú sa súbory do \"%s\"..."
206
207 #: ../thunar/thunar-application.c:1808
208 #, c-format
209 msgid ""
210 "Are you sure that you want to\n"
211 "permanently delete \"%s\"?"
212 msgstr "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n\"%s\"?"
213
214 #: ../thunar/thunar-application.c:1813
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "Are you sure that you want to permanently\n"
218 "delete the selected file?"
219 msgid_plural ""
220 "Are you sure that you want to permanently\n"
221 "delete the %u selected files?"
222 msgstr[0] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n%u vybraných súborov?"
223 msgstr[1] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n%u vybraný súbor?"
224 msgstr[2] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n%u vybrané súbory?"
225
226 #: ../thunar/thunar-application.c:1833
227 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
228 msgstr "Odstránený súbor bude nenávratne stratený."
229
230 #: ../thunar/thunar-application.c:1843
231 msgid "Deleting files..."
232 msgstr "Odstraňujú sa súbory..."
233
234 #: ../thunar/thunar-application.c:1878
235 msgid "Moving files into the trash..."
236 msgstr "Presúvam súbory do koša..."
237
238 #: ../thunar/thunar-application.c:1924
239 msgid "Creating files..."
240 msgstr "Vytvárajú sa súbory..."
241
242 #: ../thunar/thunar-application.c:1963
243 msgid "Creating directories..."
244 msgstr "Vytvárajú sa priečinky..."
245
246 #: ../thunar/thunar-application.c:2002
247 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
248 msgstr "Odstrániť všetky súbory a adresáre z koša?"
249
250 #. append the "Empty Trash" menu action
251 #. prepare the menu item
252 #: ../thunar/thunar-application.c:2008 ../thunar/thunar-location-buttons.c:179
253 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1196 ../thunar/thunar-tree-view.c:1294
254 #: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:191
255 msgid "_Empty Trash"
256 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
257
258 #: ../thunar/thunar-application.c:2012
259 msgid ""
260 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
261 "Please note that you can also delete them separately."
262 msgstr "Keď vyberiete vyprázdnenie koša, všetky položky budú nenávratne zmazané. Mazať ich môžete aj po jednom."
263
264 #: ../thunar/thunar-application.c:2029
265 msgid "Emptying the Trash..."
266 msgstr "Vyprázdňujem kôš..."
267
268 #: ../thunar/thunar-application.c:2075
269 #, c-format
270 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
271 msgstr "Nepodarilo sa určiť pôvodnú cestu pre \"%s\""
272
273 #. display an error dialog
274 #: ../thunar/thunar-application.c:2092
275 #, c-format
276 msgid "Could not restore \"%s\""
277 msgstr "Nemožno obnoviť \"%s\""
278
279 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
280 msgid "Restoring files..."
281 msgstr "Obnovujem súbory..."
282
283 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
284 #, c-format
285 msgid "Failed to set default application for \"%s\""
286 msgstr "Nepodarilo sa nastaviť predvolený program pre \"%s\""
287
288 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
289 #, c-format
290 msgid ""
291 "The selected application is used to open this and other files of type "
292 "\"%s\"."
293 msgstr "Vybraná aplikácia sa použije na otvorenie tohto a ďalších súborov typu \"%s\"."
294
295 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:495
296 msgid "No application selected"
297 msgstr "Nie je vybraný program"
298
299 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
300 msgid "Other Application..."
301 msgstr "Iné aplikácie..."
302
303 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
304 msgid "Open With"
305 msgstr "Otvoriť pomocou"
306
307 #. create the "Custom command" expand
308 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
309 msgid "Use a _custom command:"
310 msgstr "_Použiť vlastný príkaz:"
311
312 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
313 msgid ""
314 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
315 " application list."
316 msgstr "Použiť vlastný príkaz alebo program, ktorý nie je dostupný z vyššie uvedeného zoznamu programov."
317
318 #. create the "Custom command" button
319 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
320 msgid "_Browse..."
321 msgstr "_Prehľadávať..."
322
323 #. create the "Use as default for this kind of file" button
324 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
325 msgid "Use as _default for this kind of file"
326 msgstr "Použiť _ako štandardný program pre tento typ súborov"
327
328 #. display an error to the user
329 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
330 #, c-format
331 msgid "Failed to add new application \"%s\""
332 msgstr "Nepodarilo sa pridať nový program \"%s\""
333
334 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:493
335 #, c-format
336 msgid "Failed to execute application \"%s\""
337 msgstr "Nepodarilo sa spustiť aplikáciu \"%s\""
338
339 #. append the "Remove Launcher" item
340 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:565
341 msgid "_Remove Launcher"
342 msgstr "_Odstrániť spúšťač"
343
344 #. update the header label
345 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:648
346 #, c-format
347 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
348 msgstr "Otvoriť <i>%s</i> a iné súbory typu \"%s\" pomocou:"
349
350 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:656
351 #, c-format
352 msgid ""
353 "Browse the file system to select an application to open files of type "
354 "\"%s\"."
355 msgstr "Vybrať program, pomocou ktorého otvoríte súbory typu \"%s\"."
356
357 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:662
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
361 "application."
362 msgstr "Nastaviť vybraný program ako štandardný pre súbory typu \"%s\""
363
364 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:708
365 #, c-format
366 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
367 msgstr "Naozaj chcete odstrániť \"%s\"?"
368
369 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:714
370 msgid ""
371 "This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
372 "\n"
373 "You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
374 msgstr "Toto odstráni spúšťač aplikácie zobrazovanej v kontextovej ponuke súboru, ale samotnú aplikáciu neodinštaluje.\n\nOdstrániť môžete len spúšťače aplikácií, ktoré ste vytvorili použitím okna \"Otvoriť s\" v správcovi súborov."
375
376 #. display an error to the user
377 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:729
378 #, c-format
379 msgid "Failed to remove \"%s\""
380 msgstr "Nepodarilo sa vymazať \"%s\""
381
382 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:755
383 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:474
384 msgid "Select an Application"
385 msgstr "Vyberte program"
386
387 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:765
388 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1068
389 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:484
390 msgid "All Files"
391 msgstr "Všetky súbory"
392
393 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:770
394 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:489
395 msgid "Executable Files"
396 msgstr "Spustiteľné súbory"
397
398 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:785
399 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:504
400 msgid "Perl Scripts"
401 msgstr "Perl skripty"
402
403 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:791
404 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:510
405 msgid "Python Scripts"
406 msgstr "Python skripty"
407
408 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:797
409 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:516
410 msgid "Ruby Scripts"
411 msgstr "Ruby skripty"
412
413 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:803
414 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:522
415 msgid "Shell Scripts"
416 msgstr "Shell skripty"
417
418 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:251
419 msgid "None available"
420 msgstr "Nedostupné"
421
422 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:298
423 msgid "Recommended Applications"
424 msgstr "Odporúčané programy"
425
426 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:316
427 msgid "Other Applications"
428 msgstr "Iné programy"
429
430 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
431 #, c-format
432 msgid "Failed to remove \"%s\"."
433 msgstr "Nepodarilo sa vymazať \"%s\"."
434
435 #. tell the user that we cannot paste
436 #: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
437 msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
438 msgstr "V schránke nie je nič, čo by ste mohli vložiť"
439
440 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
441 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
442 msgstr "Stĺpce v podrobnom zozname súborov"
443
444 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
445 msgid "Visible Columns"
446 msgstr "Zobrazené stĺpce"
447
448 #. create the top label for the column editor dialog
449 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
450 msgid ""
451 "Choose the order of information to appear in the\n"
452 "detailed list view."
453 msgstr "Vyberte, aké informácie majú byť zobrazené v podrobnom zozname súborov"
454
455 #. create the "Move Up" button
456 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:193
457 msgid "Move _Up"
458 msgstr "Posunúť na_hor"
459
460 #. create the "Move Down" button
461 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:203
462 msgid "Move Dow_n"
463 msgstr "Posunúť na_dol"
464
465 #. create the "Show" button
466 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:213
467 msgid "_Show"
468 msgstr "_Zobraziť"
469
470 #. create the "Hide" button
471 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:219
472 msgid "Hi_de"
473 msgstr "_Skryť"
474
475 #. create the "Use Default" button
476 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:230
477 msgid "Use De_fault"
478 msgstr "Použiť štandardné"
479
480 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:239
481 msgid "Column Sizing"
482 msgstr "Veľkosti stĺpcov"
483
484 #. create the label that explains the column sizing option
485 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:252
486 msgid ""
487 "By default columns will be automatically expanded if\n"
488 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
489 "able this behavior below the file manager will always\n"
490 "use the user defined column widths."
491 msgstr "Štandardne sa šírky stĺpcov prispôsobujú tak, aby bolo možné zobraziť celú informáciu. Pokiaľ túto možnosť vypnete, stĺpce budú mať vždy pevne nastavenú šírku."
492
493 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
494 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:261
495 msgid "Automatically _expand columns as needed"
496 msgstr "Automaticky _rozšíriť stĺpce podľa potreby"
497
498 #. the file_time is invalid
499 #. reset page title
500 #. tell the user that we're unable to determine the file info
501 #: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:705
502 #: ../thunar/thunar-list-model.c:733
503 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:454
504 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:503
505 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
506 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
507 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:606
508 msgid "Unknown"
509 msgstr "Neznámy"
510
511 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:102
512 msgid "Compact directory listing"
513 msgstr "Kompaktný výpis obsahu priečinka"
514
515 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:103
516 msgid "Compact view"
517 msgstr "Kompaktný pohľad"
518
519 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:142
520 msgid "C_reate"
521 msgstr "_Vytvoriť"
522
523 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:156 ../thunar/thunar-dialogs.c:124
524 msgid "Enter the new name:"
525 msgstr "Zadajte nový názov:"
526
527 #. display an error message
528 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:448
529 #, c-format
530 msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
531 msgstr "Nepodarilo sa previesť názov súboru \"%s\" do vášho kódovania"
532
533 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:485
534 #, c-format
535 msgid "Invalid filename \"%s\""
536 msgstr "Nesprávne meno súboru \"%s\""
537
538 #. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
539 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:874
540 #, c-format
541 msgid "The working directory must be an absolute path"
542 msgstr "Pracovný adresár musí byť absolútna cesta"
543
544 #. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
545 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
546 #, c-format
547 msgid "At least one filename must be specified"
548 msgstr "Minimálne jeden názov súboru musí byť zadaný"
549
550 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
551 #, c-format
552 msgid "At least one source filename must be specified"
553 msgstr "Minimálne jeden názov zdrojového súboru musí byť zadaný"
554
555 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1037
556 #, c-format
557 msgid "The number of source and target filenames must be the same"
558 msgstr "Počet zdrojových a cieľových názvov súborov sa musí zhodovať"
559
560 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1046
561 #, c-format
562 msgid "A destination directory must be specified"
563 msgstr "Minimálne jeden názov cieľového adresára musí byť zadaný"
564
565 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
566 msgid "Configure _Columns..."
567 msgstr "N_astaviť stĺpce..."
568
569 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
570 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
571 msgstr "Nastaviť stĺpce v podrobnom zozname súborov"
572
573 #: ../thunar/thunar-details-view.c:392
574 msgid "Detailed directory listing"
575 msgstr "Podrobný výpis obsahu priečinka"
576
577 #: ../thunar/thunar-details-view.c:393
578 msgid "Details view"
579 msgstr "Podrobný pohľad"
580
581 #. create a new dialog window
582 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:93
583 #, c-format
584 msgid "Rename \"%s\""
585 msgstr "Premenovať \"%s\""
586
587 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:100
588 msgid "_Rename"
589 msgstr "_Premenovať"
590
591 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:264
592 msgid "translator-credits"
593 msgstr "Launchpad Contributions:\n  Furby <https://launchpad.net/~michal-fabry>\n  Jozef Káčer <https://launchpad.net/~quickparser>\n  Marcel Hecko <https://launchpad.net/~maco>\n  Martin <https://launchpad.net/~martin10>\n  Michal Ingeli <https://launchpad.net/~xyzz>\n  Patrik Mondok <https://launchpad.net/~fido>\n  Peter Chabada <https://launchpad.net/~ubuntu-chabada>\n  funnny <https://launchpad.net/~funnny>\n  helix84 <https://launchpad.net/~helix84>\nSlovak translation team Xfce:\n  Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>\n  Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>"
594
595 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:425
596 msgid "_Yes"
597 msgstr "Án_o"
598
599 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:429
600 msgid "Yes to _all"
601 msgstr "Áno pre _všetky"
602
603 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:433
604 msgid "_No"
605 msgstr "_Nie"
606
607 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
608 msgid "N_o to all"
609 msgstr "_Nie pre všetky"
610
611 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:441
612 msgid "_Retry"
613 msgstr "_Skúsiť znova"
614
615 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
616 msgid "Copy _Anyway"
617 msgstr "Kopírov_ať i tak"
618
619 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
620 msgid "_Cancel"
621 msgstr "_Zrušiť"
622
623 #. setup the confirmation dialog
624 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
625 msgid "Confirm to replace files"
626 msgstr "Potvrdiť nahradenie súborov"
627
628 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
629 msgid "S_kip All"
630 msgstr "Pres_kočiť všetky"
631
632 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
633 msgid "_Skip"
634 msgstr "_Preskočiť"
635
636 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:543
637 msgid "Replace _All"
638 msgstr "Nahradiť _všetky"
639
640 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:544
641 msgid "_Replace"
642 msgstr "_Nahradiť"
643
644 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
645 #, c-format
646 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
647 msgstr "Tento priečinok už obsahuje symbolický odkaz \"%s\"."
648
649 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:582
650 #, c-format
651 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
652 msgstr "Tento priečinok už obsahuje priečinok \"%s\"."
653
654 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
655 #, c-format
656 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
657 msgstr "Tento priečinok už obsahuje súbor \"%s\"."
658
659 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
660 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
661 msgstr "Chcete nahradiť existujúci odkaz?"
662
663 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
664 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
665 msgstr "Chcete nahradiť existujúci priečinok?"
666
667 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:603
668 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
669 msgstr "Chcete nahradiť existujúci súbor?"
670
671 #. Fourth box (size, volume, free space)
672 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
673 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:459
674 msgid "Size:"
675 msgstr "Veľkosť:"
676
677 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
678 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:420
679 msgid "Modified:"
680 msgstr "Čas zmeny:"
681
682 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
683 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
684 msgstr "nasledujúcim odkazom?"
685
686 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
687 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
688 msgstr "nasledujúcim priečinkom?"
689
690 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
691 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
692 msgstr "nasledujúcim súborom?"
693
694 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:762
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
698 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
699 msgstr "Súbor desktop „%s” nie je na bezpečnom mieste a nie je označený ako spustiteľný. Ak nedôverujete tomuto programu, kliknite na Zrušiť."
700
701 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
702 msgid "_Launch Anyway"
703 msgstr "_Spustiť i tak"
704
705 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
706 msgid "Mark _Executable"
707 msgstr "_Označiť ako spustiteľný"
708
709 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
710 msgid "_Copy here"
711 msgstr "_Kopírovať sem"
712
713 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
714 msgid "_Move here"
715 msgstr "_Presunúť sem"
716
717 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
718 msgid "_Link here"
719 msgstr "_Vytvoriť odkaz"
720
721 #. display an error to the user
722 #. display an error message to the user
723 #: ../thunar/thunar-dnd.c:254 ../thunar/thunar-launcher.c:567
724 #, c-format
725 msgid "Failed to execute file \"%s\""
726 msgstr "Nepodarilo sa spustiť súbor \"%s\""
727
728 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:45
729 msgid "Name only"
730 msgstr "Iba názov"
731
732 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
733 msgid "Suffix only"
734 msgstr "Iba prípona"
735
736 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
737 msgid "Name and Suffix"
738 msgstr "Názov a prípona"
739
740 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
741 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
742 msgid "Date Accessed"
743 msgstr "Dátum prístupu"
744
745 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
746 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
747 msgid "Date Modified"
748 msgstr "Čas zmeny"
749
750 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
751 msgid "Group"
752 msgstr "Skupina"
753
754 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
755 msgid "MIME Type"
756 msgstr "MIME typ"
757
758 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:420
759 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
760 msgid "Name"
761 msgstr "Názov"
762
763 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
764 msgid "Owner"
765 msgstr "Vlastník"
766
767 #. Permissions chooser
768 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:539
769 msgid "Permissions"
770 msgstr "Práva"
771
772 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
773 msgid "Size"
774 msgstr "Veľkosť"
775
776 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
777 msgid "Type"
778 msgstr "Typ"
779
780 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
781 msgid "File"
782 msgstr "Súbor"
783
784 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
785 msgid "File Name"
786 msgstr "Názov súboru"
787
788 #: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:237
789 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:896 ../thunar/thunar-window.c:369
790 msgid "File System"
791 msgstr "Súborový systém"
792
793 #: ../thunar/thunar-file.c:1437
794 #, c-format
795 msgid "The root folder has no parent"
796 msgstr "Koreňový priečinok nemá nadradený priečinok"
797
798 #: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
799 #, c-format
800 msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
801 msgstr "Nepodarilo sa spracovať súbor pracovnej plochy: %s"
802
803 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
804 #: ../thunar/thunar-file.c:1534
805 msgid "Untrusted application launcher"
806 msgstr "Nedôveryhodný spúšťač aplikácie"
807
808 #: ../thunar/thunar-file.c:1559
809 #, c-format
810 msgid "No Exec field specified"
811 msgstr "Nie je vyplnené pole \"Príkaz\""
812
813 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
814 #: ../thunar/thunar-file.c:1568
815 msgid "Untrusted link launcher"
816 msgstr "Nedôveryhodný spúšťač aplikácie"
817
818 #: ../thunar/thunar-file.c:1584
819 #, c-format
820 msgid "No URL field specified"
821 msgstr "Nie je vyplnené pole \"Adresa\""
822
823 #: ../thunar/thunar-file.c:1589
824 msgid "Invalid desktop file"
825 msgstr "Neplatný .desktop súbor"
826
827 #. TRANSLATORS: this will result in "<path> on <hostname>"
828 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:318
829 #, c-format
830 msgid "%s on %s"
831 msgstr "%s na %s"
832
833 #. free disk space string
834 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:434
835 #, c-format
836 msgid "%s of %s free (%d%% used)"
837 msgstr "%s z %s je voľné (použité %d%%)"
838
839 #. extend history tooltip with function of the button
840 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
841 msgid "Right-click or pull down to show history"
842 msgstr "Pravým tlačidlom myši alebo stiahnutím dolu zobrazíte histŕoiu"
843
844 #. create the "back" action
845 #: ../thunar/thunar-history.c:163
846 msgid "Back"
847 msgstr "Späť"
848
849 #: ../thunar/thunar-history.c:163
850 msgid "Go to the previous visited folder"
851 msgstr "Prejsť na predchádzajúce navštívené miesto"
852
853 #. create the "forward" action
854 #: ../thunar/thunar-history.c:169
855 msgid "Forward"
856 msgstr "Dopredu"
857
858 #: ../thunar/thunar-history.c:169
859 msgid "Go to the next visited folder"
860 msgstr "Prejsť na nasledujúce navštívené miesto"
861
862 #: ../thunar/thunar-history.c:353
863 msgid "The item will be removed from the history"
864 msgstr "Položka bude odstránená z histórie"
865
866 #: ../thunar/thunar-history.c:356
867 #, c-format
868 msgid "Could not find \"%s\""
869 msgstr "Nemožno nájsť „%s”"
870
871 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
872 msgid "Icon based directory listing"
873 msgstr "Výpis obsahu priečinka s ikonami"
874
875 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:165
876 msgid "Icon view"
877 msgstr "Pohľad s ikonami"
878
879 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:180 ../thunar/thunar-io-jobs.c:334
880 #, c-format
881 msgid "The file \"%s\" already exists"
882 msgstr "Súbor \"%s\" už existuje"
883
884 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:203
885 #, c-format
886 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
887 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prázdny súbor \"%s\": %s"
888
889 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:357
890 #, c-format
891 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
892 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár \"%s\": %s"
893
894 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
895 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
896 msgid "Preparing..."
897 msgstr "Prebieha príprava..."
898
899 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
900 #, c-format
901 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
902 msgstr "Nemožno vymazať súbor \"% s\":% s"
903
904 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
905 #, c-format
906 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
907 msgstr "Nemožno vytvoriť symbolický odkaz \"%s\" pretože to nie je lokálny súbor"
908
909 #. generate a useful error message
910 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
911 #, c-format
912 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
913 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť  vlastníka \"%s\": %s"
914
915 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:957
916 #, c-format
917 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
918 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť  skupinu \"%s\": %s"
919
920 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1111
921 #, c-format
922 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
923 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť  práva \"%s\": %s"
924
925 #. I18N: put " (copy #) between basename and extension
926 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:103
927 #, c-format
928 msgid "%s (copy %u)%s"
929 msgstr "%s (kópia %u)%s"
930
931 #. I18N: put " (copy #)" after filename (for files without extension)
932 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:109
933 #, c-format
934 msgid "%s (copy %u)"
935 msgstr "%s (kópia %u)"
936
937 #. I18N: name for first link to basename
938 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:750
939 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1575 ../thunar/thunar-list-model.c:1586
940 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:949
941 #, c-format
942 msgid "link to %s"
943 msgstr "odkaz na %s"
944
945 #. I18N: name for nth link to basename
946 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:123
947 #, c-format
948 msgid "link %u to %s"
949 msgstr "odkaz %u na %s"
950
951 #: ../thunar/thunar-job.c:254
952 #, c-format
953 msgid ""
954 "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?\n"
955 "\n"
956 "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
957 msgstr "Súbor \"%s\" už existuje. Želáte si nahradiť ho?\n\nAk nahradíte existujúci súbor, jeho obsah bude prepísaný."
958
959 #: ../thunar/thunar-job.c:334
960 msgid "Do you want to overwrite it?"
961 msgstr "Chcete ho prepísať?"
962
963 #: ../thunar/thunar-job.c:388
964 msgid "Do you want to create it?"
965 msgstr "Chcete ho vytvoriť?"
966
967 #: ../thunar/thunar-job.c:490
968 msgid "Do you want to skip it?"
969 msgstr "Chcete ho preskočiť?"
970
971 #: ../thunar/thunar-job.c:539
972 msgid ""
973 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
974 "space."
975 msgstr "V cieli nie je dostatok miesta. Na uvoľnenie miesta skúste odstrániť súbory."
976
977 #. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
978 #. **
979 #. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
980 #. *
981 #. Prepare "Open" label and icon
982 #. append the "Open" menu action
983 #: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:819
984 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:175
985 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1092 ../thunar/thunar-tree-view.c:1224
986 msgid "_Open"
987 msgstr "_Otvoriť"
988
989 #. append the "Open in New Tab" menu action
990 #: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
991 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
992 msgid "Open in New _Tab"
993 msgstr "Otvoriť v novej _záložke"
994
995 #. append the "Open in New Window" menu action
996 #: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
997 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
998 msgid "Open in New _Window"
999 msgstr "Otvoriť v novom _okne"
1000
1001 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1002 msgid "Open With Other _Application..."
1003 msgstr "Otvoriť _pomocou iného programu..."
1004
1005 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1006 #: ../thunar/thunar-launcher.c:968
1007 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
1008 msgstr "Vybrať iný program na otvorenie tohto súboru"
1009
1010 #: ../thunar/thunar-launcher.c:676
1011 #, c-format
1012 msgid "Failed to open file \"%s\""
1013 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\""
1014
1015 #. we can just tell that n files failed to open
1016 #: ../thunar/thunar-launcher.c:682
1017 #, c-format
1018 msgid "Failed to open %d file"
1019 msgid_plural "Failed to open %d files"
1020 msgstr[0] "Nepodarilo sa otvoriť %d súborov"
1021 msgstr[1] "Nepodarilo sa otvoriť %d súbor"
1022 msgstr[2] "Nepodarilo sa otvoriť %d súbory"
1023
1024 #: ../thunar/thunar-launcher.c:721
1025 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
1026 msgstr "Naozaj chcete otvoriť všetky priečinky?"
1027
1028 #: ../thunar/thunar-launcher.c:723
1029 #, c-format
1030 msgid "This will open %d separate file manager window."
1031 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
1032 msgstr[0] "Otvoríte %d samostatných okien."
1033 msgstr[1] "Otvoríte %d samostatné okno."
1034 msgstr[2] "Otvoríte %d samostatné okná."
1035
1036 #: ../thunar/thunar-launcher.c:727
1037 #, c-format
1038 msgid "Open %d New Window"
1039 msgid_plural "Open %d New Windows"
1040 msgstr[0] "Otvoriť %d nových okien"
1041 msgstr[1] "Otvoriť %d nové okno"
1042 msgstr[2] "Otvoriť %d nové okná"
1043
1044 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
1045 #: ../thunar/thunar-launcher.c:827
1046 #, c-format
1047 msgid "Open in %d New _Window"
1048 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
1049 msgstr[0] "Otvoriť v %d novom okne"
1050 msgstr[1] "Otvoriť v %d nových oknách"
1051 msgstr[2] "Otvoriť v %d nových oknách"
1052
1053 #: ../thunar/thunar-launcher.c:828
1054 #, c-format
1055 msgid "Open the selected directory in %d new window"
1056 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
1057 msgstr[0] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových oknách"
1058 msgstr[1] "Otvoriť vybraný adresár v %d novom okne"
1059 msgstr[2] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových oknách"
1060
1061 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
1062 #: ../thunar/thunar-launcher.c:839
1063 #, c-format
1064 msgid "Open in %d New _Tab"
1065 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
1066 msgstr[0] "Otvoriť v %d novej záložke"
1067 msgstr[1] "Otvoriť v %d nových záložkách"
1068 msgstr[2] "Otvoriť v %d nových záložkách"
1069
1070 #: ../thunar/thunar-launcher.c:840
1071 #, c-format
1072 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
1073 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
1074 msgstr[0] "Otvoriť vybrané adresáre v %d novej záložke"
1075 msgstr[1] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových záložkách"
1076 msgstr[2] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových záložkách"
1077
1078 #: ../thunar/thunar-launcher.c:855
1079 msgid "Open the selected directory in a new window"
1080 msgstr "Otvoriť vybraný adresár v novom okne"
1081
1082 #: ../thunar/thunar-launcher.c:861
1083 msgid "Open the selected directory in a new tab"
1084 msgstr "Otvoriť vybraný adresár v novej záložke"
1085
1086 #. set tooltip that makes sence
1087 #: ../thunar/thunar-launcher.c:865
1088 msgid "Open the selected directory"
1089 msgstr "Otvoriť zvolený adresár"
1090
1091 #: ../thunar/thunar-launcher.c:886
1092 msgid "Open the selected file"
1093 msgid_plural "Open the selected files"
1094 msgstr[0] "Otvorí označené súbory"
1095 msgstr[1] "Otvorí označený súbor"
1096 msgstr[2] "Otvorí označené súbory"
1097
1098 #: ../thunar/thunar-launcher.c:931
1099 msgid "_Execute"
1100 msgstr "_Spustiť"
1101
1102 #: ../thunar/thunar-launcher.c:933
1103 msgid "Execute the selected file"
1104 msgid_plural "Execute the selected files"
1105 msgstr[0] "Spustiť označené súbory"
1106 msgstr[1] "Spustiť označený súbor"
1107 msgstr[2] "Spustiť označené súbory"
1108
1109 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
1110 #: ../thunar/thunar-launcher.c:939
1111 #, c-format
1112 msgid "_Open With \"%s\""
1113 msgstr "_Otvoriť programom \"%s\""
1114
1115 #: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
1116 #, c-format
1117 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
1118 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
1119 msgstr[0] "Na otvorenie súborov sa použije \"%s\""
1120 msgstr[1] "Na otvorenie súboru sa použije \"%s\""
1121 msgstr[2] "Na otvorenie súborov sa použije \"%s\""
1122
1123 #: ../thunar/thunar-launcher.c:967
1124 msgid "_Open With Other Application..."
1125 msgstr "Otvoriť _pomocou iného programu..."
1126
1127 #: ../thunar/thunar-launcher.c:976
1128 msgid "_Open With Default Applications"
1129 msgstr "_Otvoriť pomocou predvoleného programu"
1130
1131 #: ../thunar/thunar-launcher.c:977
1132 msgid "Open the selected file with the default application"
1133 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
1134 msgstr[0] "Otvorí vybrané súbory predvolenou aplikáciou"
1135 msgstr[1] "Otvorí vybraný súbor predvolenou aplikáciou"
1136 msgstr[2] "Otvorí vybrané súbory predvolenou aplikáciou"
1137
1138 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
1139 #, c-format
1140 msgid "Open With \"%s\""
1141 msgstr "Otvoriť programom \"%s\""
1142
1143 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1694
1144 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1931 ../thunar/thunar-tree-view.c:2076
1145 #, c-format
1146 msgid "Failed to mount \"%s\""
1147 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť \"%s\""
1148
1149 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
1150 msgid "Desktop (Create Link)"
1151 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
1152 msgstr[0] "Plocha (Vytvoriť odkazy)"
1153 msgstr[1] "Plocha (Vytvoriť odkaz)"
1154 msgstr[2] "Plocha (Vytvoriť odkazy)"
1155
1156 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
1157 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
1158 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
1159 msgstr[0] "Vytvoriť odkazy na vybrané súbory na ploche"
1160 msgstr[1] "Vytvoriť odkaz na vybraný súbor na ploche"
1161 msgstr[2] "Vytvoriť odkazy na vybrané súbory na ploche"
1162
1163 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
1164 #, c-format
1165 msgid "Send the selected file to \"%s\""
1166 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
1167 msgstr[0] "Poslať vybrané súbory do \"%s\""
1168 msgstr[1] "Poslať vybraný súbor do \"%s\""
1169 msgstr[2] "Poslať vybrané súbory do \"%s\""
1170
1171 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2277
1172 #, c-format
1173 msgid "%d item (%s), Free space: %s"
1174 msgid_plural "%d items (%s), Free space: %s"
1175 msgstr[0] "%d položiek (%s), voľné miesto: %s"
1176 msgstr[1] "%d položka (%s), voľné miesto: %s"
1177 msgstr[2] "%d položky (%s), voľné miesto: %s"
1178
1179 #. just the standard text
1180 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2284
1181 #, c-format
1182 msgid "%d item, Free space: %s"
1183 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
1184 msgstr[0] "%d položiek, voľné miesto: %s"
1185 msgstr[1] "%d položka, voľné miesto: %s"
1186 msgstr[2] "%d položky, voľné miesto: %s"
1187
1188 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2293
1189 #, c-format
1190 msgid "%d item"
1191 msgid_plural "%d items"
1192 msgstr[0] "%d položiek"
1193 msgstr[1] "%d položka"
1194 msgstr[2] "%d položky"
1195
1196 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2309
1197 #, c-format
1198 msgid "\"%s\" broken link"
1199 msgstr "\"%s\" neplatný odkaz"
1200
1201 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2314
1202 #, c-format
1203 msgid "\"%s\" (%s) link to %s"
1204 msgstr "\"%s\" (%s) odkaz na %s"
1205
1206 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2320
1207 #, c-format
1208 msgid "\"%s\" shortcut"
1209 msgstr "\"%s\" skratka"
1210
1211 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2324
1212 #, c-format
1213 msgid "\"%s\" mountable"
1214 msgstr "\"%s\" pripojiteľný"
1215
1216 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
1217 #. content type
1218 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2331
1219 #, c-format
1220 msgid "\"%s\" (%s) %s"
1221 msgstr "\"%s\" (%s) %s"
1222
1223 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
1224 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
1225 #, c-format
1226 msgid "\"%s\" %s"
1227 msgstr "„%s”, %s"
1228
1229 #. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
1230 #. (which is the path
1231 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
1232 #. trash), otherwise the
1233 #. * properties dialog width will be messed up.
1234 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2350 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:367
1235 msgid "Original Path:"
1236 msgstr "Originálna cesta:"
1237
1238 #. append the image dimensions to the statusbar text
1239 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
1240 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:149
1241 msgid "Image Size:"
1242 msgstr "Veľkosť obrázku:"
1243
1244 #. item count if there are also folders in the selection
1245 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2412
1246 #, c-format
1247 msgid "%d other item selected (%s)"
1248 msgid_plural "%d other items selected (%s)"
1249 msgstr[0] "%d ďalšia položka zvolená (%s)"
1250 msgstr[1] "%d ďalšie položky zvolené (%s)"
1251 msgstr[2] "%d ďalších položiek zvolených (%s)"
1252
1253 #. only non-folders are selected
1254 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2419
1255 #, c-format
1256 msgid "%d item selected (%s)"
1257 msgid_plural "%d items selected (%s)"
1258 msgstr[0] "%d vybraných položiek (%s)"
1259 msgstr[1] "%d vybraná položka (%s)"
1260 msgstr[2] "%d vybrané položky (%s)"
1261
1262 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2433
1263 #, c-format
1264 msgid "%d folder selected"
1265 msgid_plural "%d folders selected"
1266 msgstr[0] "%d zvolený priečinok"
1267 msgstr[1] "%d zvolené priečinky"
1268 msgstr[2] "%d zvolených priečinkov"
1269
1270 #. This is marked for translation in case a localizer
1271 #. * needs to change ", " to something else. The comma
1272 #. * is between the message about the number of folders
1273 #. * and the number of items in the selection
1274 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
1275 #, c-format
1276 msgid "%s, %s"
1277 msgstr "%s, %s"
1278
1279 #. append the "Open in New Tab" menu action
1280 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
1281 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1102
1282 msgid "Open in New Tab"
1283 msgstr "Otvoriť v novej záložke"
1284
1285 #. append the "Open in New Window" menu action
1286 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:177
1287 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1108
1288 msgid "Open in New Window"
1289 msgstr "Otvoriť v novom okne"
1290
1291 #. append the "Create Folder" menu action
1292 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
1293 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
1294 msgid "Create _Folder..."
1295 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
1296
1297 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:179 ../thunar/thunar-window.c:351
1298 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
1299 msgstr "Zmazať všetky súbory a adresáre v koši"
1300
1301 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:180
1302 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
1303 msgid "Paste Into Folder"
1304 msgstr "Vložiť do priečinka"
1305
1306 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:181
1307 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1308 msgid "_Properties..."
1309 msgstr "_Vlastnosti..."
1310
1311 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:231
1312 msgid "Spacing"
1313 msgstr "Rozostup"
1314
1315 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:232
1316 msgid "The amount of space between the path buttons"
1317 msgstr "Miesto medzi tlačidlami umiestnenia"
1318
1319 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1238
1320 #, c-format
1321 msgid "Open \"%s\" in this window"
1322 msgstr "Otvoriť \"%s\" v tomto okne"
1323
1324 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1244
1325 #, c-format
1326 msgid "Open \"%s\" in a new window"
1327 msgstr "Otvoriť \"%s\" v novom okne"
1328
1329 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
1330 #, c-format
1331 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
1332 msgstr "Otvoriť „%s” v novom okne"
1333
1334 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1254
1335 #, c-format
1336 msgid "Create a new folder in \"%s\""
1337 msgstr "Vytvoriť nový priečinok v \"%s\""
1338
1339 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1266
1340 #, c-format
1341 msgid ""
1342 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
1343 msgstr "Presunúť alebo skopírovať súbory vybrané pomocou príkazov Kopírovať alebo Vystrihnúť do \"%s\""
1344
1345 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1272
1346 #, c-format
1347 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
1348 msgstr "Zobraziť vlastnosti priečinka \"%s\""
1349
1350 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:65
1351 msgid "Open Location"
1352 msgstr "Otvoriť umiestnenie"
1353
1354 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:79
1355 msgid "_Location:"
1356 msgstr "_Umiestnenie:"
1357
1358 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
1359 msgid "Reload the current folder"
1360 msgstr "Znovunačítať obsah aktuálneho priečinka"
1361
1362 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:388
1363 #, c-format
1364 msgid "File does not exist"
1365 msgstr "Súbor neexistuje"
1366
1367 #: ../thunar/thunar-notify.c:168
1368 msgid "Unmounting device"
1369 msgstr "Odpájanie zariadenia"
1370
1371 #: ../thunar/thunar-notify.c:169
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
1375 " media or disconnect the drive"
1376 msgstr "Systém odpojuje zariadenie \"%s\". Prosím nevyberajte médium ani neodpájajte jednotku"
1377
1378 #: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
1379 msgid "Writing data to device"
1380 msgstr "Zapisovanie dát na zariadenie"
1381
1382 #: ../thunar/thunar-notify.c:176 ../thunar/thunar-notify.c:215
1383 #, c-format
1384 msgid ""
1385 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
1386 " removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
1387 msgstr "Pred odobratím zariadenia \"%s\" je nutné zapísať dáta. Prosím nevyberajte médium ani neodpájajte jednotku"
1388
1389 #: ../thunar/thunar-notify.c:208
1390 msgid "Ejecting device"
1391 msgstr "Odpája sa zariadenie"
1392
1393 #: ../thunar/thunar-notify.c:209
1394 #, c-format
1395 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
1396 msgstr "Zariadenie \"%s\" sa vysúva. Táto akcia môže chvíľu trvať"
1397
1398 #: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
1399 #, c-format
1400 msgid "No templates installed"
1401 msgstr "Šablóny nie sú nainštalované"
1402
1403 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:202
1404 msgid "Icon size"
1405 msgstr "Veľkosť ikony"
1406
1407 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:203
1408 msgid "The icon size for the path entry"
1409 msgstr "Veľkosť ikony pre položku cesty"
1410
1411 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:219
1412 msgid "Owner:"
1413 msgstr "Vlastník:"
1414
1415 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
1416 msgid "_Access:"
1417 msgstr "_Prístup"
1418
1419 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
1420 msgid "Gro_up:"
1421 msgstr "Sk_upina:"
1422
1423 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
1424 msgid "Acce_ss:"
1425 msgstr "Prí_stup:"
1426
1427 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
1428 msgid "O_thers:"
1429 msgstr "Os_tatní:"
1430
1431 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:328
1432 msgid "Program:"
1433 msgstr "Program:"
1434
1435 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:334
1436 msgid "Allow this file to _run as a program"
1437 msgstr "_Umožniť spustiť tento súbor ako program"
1438
1439 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:354
1440 msgid ""
1441 "Allowing untrusted programs to run\n"
1442 "presents a security risk to your system."
1443 msgstr "Umožniť spúšťanie programom z nedôveryhodných\nzdrojov predstavuje bezpečnostné riziko!"
1444
1445 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:369
1446 msgid ""
1447 "The folder permissions are inconsistent, you\n"
1448 "may not be able to work with files in this folder."
1449 msgstr "Prístupové práva priečinka sú nekonzistentné.\nNebudete môcť pracovať so súbormi v priečinku."
1450
1451 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
1452 msgid "Correct _folder permissions..."
1453 msgstr "Opraviť prístupové práva zložky..."
1454
1455 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
1456 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
1457 msgstr "Kliknutím automaticky opravíte práva priečinka..."
1458
1459 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:394
1460 msgid "Please wait..."
1461 msgstr "Prosím čakajte..."
1462
1463 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:399
1464 msgid "Stop applying permissions recursively."
1465 msgstr "Prerušiť nastavovanie práv."
1466
1467 #. allocate the question dialog
1468 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:516
1469 msgid "Question"
1470 msgstr "Otázka"
1471
1472 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:540
1473 msgid "Apply recursively?"
1474 msgstr "Nastaviť práva aj rekurzívne?"
1475
1476 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:546
1477 msgid ""
1478 "Do you want to apply your changes recursively to\n"
1479 "all files and subfolders below the selected folder?"
1480 msgstr "Prajete si použiť nastavenia rekurzívne pre\nvšetky súbory a podadresáre vo vybranom adresári?"
1481
1482 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:551
1483 msgid "Do _not ask me again"
1484 msgstr "_Už sa viac nepýtať"
1485
1486 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:552
1487 msgid ""
1488 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
1489 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
1490 "afterwards."
1491 msgstr "Ak označíte túto voľbu, táto otázka sa už viac nezobrazí a vždy sa použije možnosť, ktorú teraz vyberiete. V nastavení to budete môcť neskôr zmeniť."
1492
1493 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1494 msgid "Mixed file owners"
1495 msgstr "Viacerí vlastníci súboru"
1496
1497 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1498 msgid "Unknown file owner"
1499 msgstr "Neznámy vlastník súboru"
1500
1501 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:994
1502 msgid "None"
1503 msgstr "Žiadny"
1504
1505 #. 0000
1506 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:995
1507 msgid "Write only"
1508 msgstr "Len na zápis"
1509
1510 #. 0002
1511 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:996
1512 msgid "Read only"
1513 msgstr "Len na čítanie"
1514
1515 #. 0004
1516 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:997
1517 msgid "Read & Write"
1518 msgstr "Na čítanie aj zápis"
1519
1520 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
1521 msgid "Varying (no change)"
1522 msgstr "Rôzne (bez zmeny)"
1523
1524 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
1525 msgid "Correct folder permissions automatically?"
1526 msgstr "Automaticky opraviť práva priečinka?"
1527
1528 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1133
1529 msgid "Correct _folder permissions"
1530 msgstr "Opraviť prístupové práva _zložky"
1531
1532 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
1533 msgid ""
1534 "The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users "
1535 "allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the "
1536 "folder afterwards."
1537 msgstr "Práva priečinka budú automaticky opravené. Do priečinka budú mať prístup iba používatelia, ktorý môžu čítať obsah tohto priečinka."
1538
1539 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
1540 msgid "File Manager Preferences"
1541 msgstr "Predvoľby správcu súborov"
1542
1543 #. Display
1544 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
1545 msgid "Display"
1546 msgstr "Zobraziť"
1547
1548 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
1549 msgid "Default View"
1550 msgstr "Predvolený pohľad"
1551
1552 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
1553 msgid "View _new folders using:"
1554 msgstr "Zobraziť nové priečinky ako:"
1555
1556 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
1557 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
1558 msgid "Icon View"
1559 msgstr "Zoznam ikon"
1560
1561 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
1562 msgid "Detailed List View"
1563 msgstr "Podrobný zoznam"
1564
1565 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
1566 msgid "Compact List View"
1567 msgstr "Kompaktný zoznam"
1568
1569 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
1570 msgid "Last Active View"
1571 msgstr "Naposledy použitý pohľad"
1572
1573 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
1574 msgid "Show thumbnails:"
1575 msgstr "Zobraziť miniatúry:"
1576
1577 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
1578 msgid "Never"
1579 msgstr "Nikdy"
1580
1581 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
1582 msgid "Local Files Only"
1583 msgstr "Len lokálne súbory"
1584
1585 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
1586 msgid "Always"
1587 msgstr "Vždy"
1588
1589 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
1590 msgid "Sort _folders before files"
1591 msgstr "_Zobraziť priečinky pred súbormi"
1592
1593 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
1594 msgid ""
1595 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
1596 msgstr "Vybratím tejto voľby bude zoznam priečinkov pred súbormi, keď zoradíte priečinok."
1597
1598 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
1599 msgid "Show file size in binary format"
1600 msgstr "Zobraziť veľkosť v binárnom formáte"
1601
1602 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
1603 msgid ""
1604 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
1605 msgstr "Vyberte túto voľbu na zobrazenie veľkosti súborov v binárnom formáte, namiesto desiatkového."
1606
1607 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
1608 msgid "_Text beside icons"
1609 msgstr "_Text vedľa ikony"
1610
1611 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:327
1612 msgid ""
1613 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
1614 "rather than below the icon."
1615 msgstr "Vybratím tejto voľby sa popis ikony umiestni vedľa ikony skôr než pod ikonu"
1616
1617 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
1618 msgid "Date"
1619 msgstr "Dátum"
1620
1621 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
1622 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
1623 msgid "_Format:"
1624 msgstr "_Formát:"
1625
1626 #. Side Pane
1627 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:369
1628 msgid "Side Pane"
1629 msgstr "Bočný panel"
1630
1631 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:379
1632 msgid "Shortcuts Pane"
1633 msgstr "Miesta"
1634
1635 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
1636 msgid "_Icon Size:"
1637 msgstr "_Veľkosť ikony:"
1638
1639 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
1640 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
1641 msgid "Very Small"
1642 msgstr "Najmenšia"
1643
1644 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
1645 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:439
1646 msgid "Smaller"
1647 msgstr "Menšia"
1648
1649 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
1650 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
1651 msgid "Small"
1652 msgstr "Malá"
1653
1654 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:399
1655 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
1656 msgid "Normal"
1657 msgstr "Normálna"
1658
1659 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:400
1660 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
1661 msgid "Large"
1662 msgstr "Veľká"
1663
1664 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
1665 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
1666 msgid "Larger"
1667 msgstr "Väčšia"
1668
1669 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
1670 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
1671 msgid "Very Large"
1672 msgstr "Najväčšia"
1673
1674 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
1675 msgid "Show Icon _Emblems"
1676 msgstr "Zobraziť _emblémy"
1677
1678 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
1679 msgid ""
1680 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
1681 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
1682 "dialog."
1683 msgstr "Vybratím tejto voľby sa vo všetkých priečinkoch, ktoré majú určené emblémy v dialógu vlastností zobrazia emblémy ikon v paneli skratiek"
1684
1685 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
1686 msgid "Tree Pane"
1687 msgstr "Strom"
1688
1689 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
1690 msgid "Icon _Size:"
1691 msgstr "Veľ_kosť ikony:"
1692
1693 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
1694 msgid "Show Icon E_mblems"
1695 msgstr "Zobraziť e_mblémy"
1696
1697 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
1698 msgid ""
1699 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
1700 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
1701 msgstr "Vybratím tejto voľby sa vo všetkých priečinkoch, ktoré majú určené emblémy v dialógu vlastností zobrazia emblémy ikon v paneli stromu"
1702
1703 #. Behavior
1704 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
1705 msgid "Behavior"
1706 msgstr "Správanie"
1707
1708 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
1709 msgid "Navigation"
1710 msgstr "Navigácia"
1711
1712 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
1713 msgid "_Single click to activate items"
1714 msgstr "_Aktivovať položky jednoduchým kliknutím"
1715
1716 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
1717 msgid ""
1718 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
1719 "when the mouse pointer is paused over it:"
1720 msgstr "Nastavt_e pauzu pred tým, než bude\npoložka pod kurzorom myši vybraná:"
1721
1722 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
1723 msgid ""
1724 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
1725 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
1726 "disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
1727 "behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
1728 "to select the item without activating it."
1729 msgstr "Keď je zapnutá aktivácia jedným-klikom, podržaním kurzora myši nad položkou automaticky túto položku vyberie po zadanom čase. Toto správanie môžete vypnúť posunutím vľavo. Táto vlastnosť môže byť užitočná ak chcete len vybrať položku bez jej spustenia."
1730
1731 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
1732 msgid "Disabled"
1733 msgstr "Vypnuté"
1734
1735 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
1736 msgid "Medium"
1737 msgstr "Stredná"
1738
1739 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
1740 msgid "Long"
1741 msgstr "Veľká"
1742
1743 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
1744 msgid "_Double click to activate items"
1745 msgstr "Aktivovať položky _dvojitým kliknutím"
1746
1747 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:563
1748 msgid "Middle Click"
1749 msgstr "Kliknutie stredným"
1750
1751 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
1752 msgid "Open folder in new _window"
1753 msgstr "Otvoriť priečinok v novom _okne"
1754
1755 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
1756 msgid "Open folder in new _tab"
1757 msgstr "Otvoriť priečinok v novej _záložke"
1758
1759 #. Advanced
1760 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
1761 msgid "Advanced"
1762 msgstr "Pokročilé"
1763
1764 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:597
1765 msgid "Folder Permissions"
1766 msgstr "Práva priečinka"
1767
1768 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:609
1769 msgid ""
1770 "When changing the permissions of a folder, you\n"
1771 "can also apply the changes to the contents of the\n"
1772 "folder. Select the default behavior below:"
1773 msgstr "Pri zmene práv priečinka môžete zmeniť\naj práva pre obsah tohto priečinka. Vyberte\nspôsob zmeny práv:"
1774
1775 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
1776 msgid "Ask everytime"
1777 msgstr "Vždy sa pýtať"
1778
1779 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
1780 msgid "Apply to Folder Only"
1781 msgstr "Nastaviť práva iba pre priečinok"
1782
1783 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
1784 msgid "Apply to Folder and Contents"
1785 msgstr "Nastaviť práva pre priečinok i obsah"
1786
1787 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
1788 msgid "Volume Management"
1789 msgstr "Správa zväzkov"
1790
1791 #. add check button to enable/disable auto mounting
1792 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
1793 msgid "Enable _Volume Management"
1794 msgstr "Zapnúť _Správu zväzkov"
1795
1796 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
1797 msgid ""
1798 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
1799 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
1800 msgstr "<a href=\"volman-config:\">Konfigurovať</a> správu výmenných jednotiek a médií (napr. ako sa má zaobchádzať s fotoaparátmi)."
1801
1802 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
1803 #. configuration dialog
1804 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
1805 msgid "Failed to display the volume management settings"
1806 msgstr "Nepodarilo sa zobraziť nastavenia správy zväzkov"
1807
1808 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
1809 msgid "File Operation Progress"
1810 msgstr "Priebeh operácie so súborom"
1811
1812 #. build the tooltip text
1813 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:299
1814 #, c-format
1815 msgid "%d file operation running"
1816 msgid_plural "%d file operations running"
1817 msgstr[0] "Prebieha %d operácií so súbormi"
1818 msgstr[1] "Prebieha %d operácia so súbormi"
1819 msgstr[2] "Prebiehajú %d operácie so súbormi"
1820
1821 #. update the status text
1822 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
1823 msgid "Cancelling..."
1824 msgstr "Ruší sa..."
1825
1826 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
1827 msgid "General"
1828 msgstr "Všeobecné"
1829
1830 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:267
1831 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:132
1832 msgid "_Name:"
1833 msgstr "_Názov:"
1834
1835 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:294
1836 msgid "Names:"
1837 msgstr "Názvy:"
1838
1839 #. Second box (kind, open with, link target)
1840 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:314
1841 msgid "Kind:"
1842 msgstr "Typ:"
1843
1844 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:335
1845 msgid "_Open With:"
1846 msgstr "_Otvoriť pomocou:"
1847
1848 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:349
1849 msgid "Link Target:"
1850 msgstr "Cieľ odkazu:"
1851
1852 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:381
1853 msgid "Location:"
1854 msgstr "Umiestenenie"
1855
1856 #. Third box (deleted, modified, accessed)
1857 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:406
1858 msgid "Deleted:"
1859 msgstr "Zmazané:"
1860
1861 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:434
1862 msgid "Accessed:"
1863 msgstr "Čas prístupu:"
1864
1865 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:472
1866 msgid "Volume:"
1867 msgstr "Diskový oddiel:"
1868
1869 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:496
1870 msgid "Usage:"
1871 msgstr "Použitie:"
1872
1873 #. Emblem chooser
1874 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
1875 msgid "Emblems"
1876 msgstr "Emblémy"
1877
1878 #. allocate the icon chooser
1879 #. allocate the chooser dialog
1880 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:768
1881 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:609
1882 #, c-format
1883 msgid "Select an Icon for \"%s\""
1884 msgstr "Vybrať ikonu pre \"%s\""
1885
1886 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:794
1887 #, c-format
1888 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
1889 msgstr "Chyba pri zmene ikony \"%s\""
1890
1891 #. update the properties dialog title
1892 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:896
1893 #, c-format
1894 msgid "%s - Properties"
1895 msgstr "%s - vlastnosti"
1896
1897 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:947
1898 msgid "broken link"
1899 msgstr "poškodený odkaz"
1900
1901 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:958
1902 msgid "unknown"
1903 msgstr "neznámy"
1904
1905 #. update the properties dialog title
1906 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1124
1907 msgid "Properties"
1908 msgstr "Vlastnosti"
1909
1910 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1224
1911 msgid "mixed"
1912 msgstr "zmiešané"
1913
1914 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
1915 msgid "_File"
1916 msgstr "_Súbor"
1917
1918 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:191 ../thunar/thunar-window.c:350
1919 msgid "_Send To"
1920 msgstr "_Poslať do"
1921
1922 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:192 ../thunar/thunar-standard-view.c:394
1923 msgid "File Context Menu"
1924 msgstr "Kontextové menu Súbor"
1925
1926 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1927 msgid "_Add Files..."
1928 msgstr "_Pridať súbory:"
1929
1930 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1931 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
1932 msgstr "Obsiahnuť pridané súbory v zozname súborov na premenovanie"
1933
1934 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1935 msgid "Clear"
1936 msgstr "Vyčistiť"
1937
1938 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1939 msgid "Clear the file list below"
1940 msgstr "Vyčistiť zoznam súborov"
1941
1942 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196 ../thunar/thunar-window.c:375
1943 msgid "_About"
1944 msgstr "_O programe"
1945
1946 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196
1947 msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
1948 msgstr "Zobraziť informácie o hromadnom premenovaní"
1949
1950 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1951 msgid "View the properties of the selected file"
1952 msgstr "Zobraziť vlastnosti vybraného súboru"
1953
1954 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:352
1955 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
1956 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
1957 msgid "Rename Multiple Files"
1958 msgstr "Hromadné premenovanie"
1959
1960 #. add the "Rename Files" button
1961 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:360
1962 msgid "_Rename Files"
1963 msgstr "_Premenovať súbory"
1964
1965 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:363
1966 msgid ""
1967 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
1968 msgstr "Sem kliknite na premenovanie súborov zhora na ich nové názvy."
1969
1970 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:438
1971 msgid "New Name"
1972 msgstr "Nový názov"
1973
1974 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:501
1975 msgid ""
1976 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
1977 msgstr "Sem kliknite na zobrazenie dokumentácie o vybratej operácii premenovania."
1978
1979 #. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.*
1980 #. from $libdir/thunarx-2/,
1981 #. *              and opening the multi rename dialog by selecting multiple
1982 #. files and pressing F2.
1983 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
1984 msgid ""
1985 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
1986 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
1987 "from source, be sure to enable the \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1988 msgstr "Vo vašom systéme sa nenašiel nijaký premenovací modul. Skontrolujte\nprosím inštaláciu alebo kontaktujte vášho systémového správcu. Ak ste Thunar\ninštalovali zo zdrojákov, zapnite \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1989
1990 #. tell the user that we failed
1991 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:954
1992 msgid "Failed to open the documentation browser"
1993 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť prehliadač dokumentácie"
1994
1995 #. allocate the file chooser
1996 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1057
1997 msgid "Select files to rename"
1998 msgstr "Vyberte súbory, ktoré chcete premenovať"
1999
2000 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1073
2001 msgid "Audio Files"
2002 msgstr "Zvukové súbory"
2003
2004 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1078
2005 msgid "Image Files"
2006 msgstr "Súbory obrázkov"
2007
2008 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1083
2009 msgid "Video Files"
2010 msgstr "Súbory videa"
2011
2012 #. just popup the about dialog
2013 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
2014 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
2015 msgid "Bulk Rename"
2016 msgstr "Hromadné premenovanie"
2017
2018 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1217
2019 msgid ""
2020 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
2021 "tool to rename multiple files at once."
2022 msgstr "Hromadné premenovanie Thunar je mocný a rozšíriteľný\nnástroj na premenovanie viacerých súborov naraz."
2023
2024 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1690
2025 msgid "Remove File"
2026 msgid_plural "Remove Files"
2027 msgstr[0] "Odstrániť súbory"
2028 msgstr[1] "Odstrániť súbor"
2029 msgstr[2] "Odstrániť súbory"
2030
2031 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1692
2032 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
2033 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
2034 msgstr[0] "Odstrániť vybrané súbory zo zoznamu na premenovanie"
2035 msgstr[1] "Odstrániť vybraný súbor zo zoznamu na premenovanie"
2036 msgstr[2] "Odstrániť vybrané súbory zo zoznamu na premenovanie"
2037
2038 #. change title to reflect the standalone status
2039 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
2040 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
2041 msgstr "Hromadné premenovanie - premenovanie viacerých súborov naraz"
2042
2043 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:185
2044 #, c-format
2045 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
2046 msgstr "Nepodarilo sa premenovať \"%s\" na \"%s\"."
2047
2048 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:192
2049 msgid ""
2050 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
2051 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
2052 "cancel the operation without reverting previous changes."
2053 msgstr "Jednotlivo môžete vybrať každý súbor, aby sa preskočil a premenovanie pokračovalo zvyšnými súbormi, alebo vrátiť predošlé premenovanie súborov na staré názvy, alebo zrušiť operáciu bez vrátenia predchádzajúcich zmien."
2054
2055 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
2056 msgid "_Revert Changes"
2057 msgstr "_Vrátiť zmeny"
2058
2059 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
2060 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
2061 msgid "_Skip This File"
2062 msgstr "_Preskočiť tento súbor"
2063
2064 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:204
2065 msgid ""
2066 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
2067 msgstr "Chcete preskočiť tento súbor a pokračovať v premenovávaní zostávajúcich súborov?"
2068
2069 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:597
2070 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
2071 msgid "Trash is empty"
2072 msgstr "Kôš je prázdny"
2073
2074 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:601
2075 #, c-format
2076 msgid "Trash contains %d file"
2077 msgid_plural "Trash contains %d files"
2078 msgstr[0] "Kôš obsahuje %d súbor"
2079 msgstr[1] "Kôš obsahuje %d súbory"
2080 msgstr[2] "Kôš obsahuje %d súborov"
2081
2082 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
2083 msgid "DEVICES"
2084 msgstr "ZARIADENIA"
2085
2086 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
2087 msgid "NETWORK"
2088 msgstr "SIEŤ"
2089
2090 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
2091 msgid "Browse Network"
2092 msgstr "Prechádzať sieť"
2093
2094 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
2095 msgid "PLACES"
2096 msgstr "MIESTA"
2097
2098 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
2099 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
2100 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
2101 msgstr[0] "Bočný panel (Vytvoriť zástupcov)"
2102 msgstr[1] "Bočný panel (Vytvoriť zástupcu)"
2103 msgstr[2] "Bočný panel (Vytvoriť zástupcov)"
2104
2105 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:395
2106 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
2107 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
2108 msgstr[0] "Pridať vybrané priečinky medzi záložky v bočnom paneli"
2109 msgstr[1] "Pridať vybraný priečinok medzi záložky v bočnom paneli"
2110 msgstr[2] "Pridať vybrané priečinky medzi záložky v bočnom paneli"
2111
2112 #. append the "Mount" item
2113 #. append the "Mount" menu action
2114 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1129 ../thunar/thunar-tree-view.c:1258
2115 msgid "_Mount"
2116 msgstr "_Pripojiť"
2117
2118 #. append the "Unmount" item
2119 #. append the "Unmount" menu action
2120 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1135 ../thunar/thunar-tree-view.c:1264
2121 msgid "_Unmount"
2122 msgstr "_Odpojiť"
2123
2124 #. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
2125 #. append the "Eject" menu action
2126 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1141 ../thunar/thunar-tree-view.c:1270
2127 msgid "_Eject"
2128 msgstr "_Vysunúť"
2129
2130 #. append the "Disconnect" item
2131 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1158
2132 msgid "Create _Shortcut"
2133 msgstr "Vytvoriť _odkaz"
2134
2135 #. append the "Disconnect" item
2136 #. append the "Mount Volume" menu action
2137 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179 ../thunar/thunar-tree-view.c:1279
2138 msgid "Disconn_ect"
2139 msgstr "Odpo_jiť"
2140
2141 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1258
2142 msgid "_Remove Shortcut"
2143 msgstr "_Odstrániť záložku"
2144
2145 #. append the rename menu item
2146 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1272
2147 msgid "Re_name Shortcut"
2148 msgstr "_Premenovať záložku"
2149
2150 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1561
2151 #, c-format
2152 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
2153 msgstr "Umiestnenie \"%s\" nezodpovedá žiadnemu priečinku"
2154
2155 #. display an error message to the user
2156 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1581
2157 msgid "Failed to add new shortcut"
2158 msgstr "Nepodarilo sa pridať novú záložku"
2159
2160 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1858 ../thunar/thunar-tree-view.c:1944
2161 #, c-format
2162 msgid "Failed to eject \"%s\""
2163 msgstr "Nepodarilo sa vysunúť \"%s\""
2164
2165 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2000 ../thunar/thunar-tree-view.c:1999
2166 #, c-format
2167 msgid "Failed to unmount \"%s\""
2168 msgstr "Nepodarilo sa odpojiť \"%s\""
2169
2170 #: ../thunar/thunar-size-label.c:142
2171 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
2172 msgstr "Kliknutím zrušíte výpočet veľkosti priečinku."
2173
2174 #. add the label widget
2175 #. tell the user that we started calculation
2176 #: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
2177 msgid "Calculating..."
2178 msgstr "Prebieha výpočet..."
2179
2180 #. tell the user that the operation was canceled
2181 #: ../thunar/thunar-size-label.c:254
2182 msgid "Calculation aborted"
2183 msgstr "Výpočet prerušený"
2184
2185 #: ../thunar/thunar-size-label.c:391
2186 #, c-format
2187 msgid "%u item, totalling %s"
2188 msgid_plural "%u items, totalling %s"
2189 msgstr[0] "%u položiek, celkom %s"
2190 msgstr[1] "%u položka, celkom %s"
2191 msgstr[2] "%u položky, celkom %s"
2192
2193 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
2194 #. * directories were not accessible
2195 #: ../thunar/thunar-size-label.c:398
2196 msgid "(some contents unreadable)"
2197 msgstr "(niektoré položky nečitateľné)"
2198
2199 #. nothing was readable, so permission was denied
2200 #: ../thunar/thunar-size-label.c:409
2201 msgid "Permission denied"
2202 msgstr "Prístup odmietnutý"
2203
2204 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:395
2205 msgid "Folder Context Menu"
2206 msgstr "Kontextové menu Priečinok"
2207
2208 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396
2209 msgid "Create an empty folder within the current folder"
2210 msgstr "Vytvoriť prázdny priečinok"
2211
2212 #. append the "Cut" menu action
2213 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
2214 msgid "Cu_t"
2215 msgstr "Vys_trihnúť"
2216
2217 #. append the "Copy" menu action
2218 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1348
2219 msgid "_Copy"
2220 msgstr "_Kopírovať"
2221
2222 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2223 msgid "_Paste"
2224 msgstr "_Vložiť"
2225
2226 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2227 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
2228 msgstr "Presunie/Kopíruje súbory vybraté príkazom Vystrihnúť/Kopírovať"
2229
2230 #. append the "Move to Tash" menu action
2231 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
2232 msgid "Mo_ve to Trash"
2233 msgstr "Presunúť do _koša"
2234
2235 #. append the "Delete" menu action
2236 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
2237 msgid "_Delete"
2238 msgstr "_Odstrániť"
2239
2240 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
2241 msgid ""
2242 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
2243 "selected folder"
2244 msgstr "Presunie/Kopíruje súbory vybraté príkazom Vystrihnúť/Kopírovať do vybraného priečinka"
2245
2246 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2247 msgid "Select _all Files"
2248 msgstr "Vybr_ať všetky súbory"
2249
2250 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2251 msgid "Select all files in this window"
2252 msgstr "Vybrať všetky súbory v tomto okne"
2253
2254 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2255 msgid "Select _by Pattern..."
2256 msgstr "Vy_brať podľa vzorky..."
2257
2258 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2259 msgid "Select all files that match a certain pattern"
2260 msgstr "Vybrať všetky súbory zodpovedajúce nejakej vzorke"
2261
2262 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2263 msgid "_Invert Selection"
2264 msgstr "_Invertovať výber"
2265
2266 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2267 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
2268 msgstr "Vybrať všetky, ale len tie, ktoré nie sú aktuálne vybrané"
2269
2270 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:407
2271 msgid "Du_plicate"
2272 msgstr "_Duplikovať"
2273
2274 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4360
2275 msgid "Ma_ke Link"
2276 msgid_plural "Ma_ke Links"
2277 msgstr[0] "Vytvoriť od_kazy"
2278 msgstr[1] "Vytvoriť od_kaz"
2279 msgstr[2] "Vytvoriť od_kazy"
2280
2281 #. append the "Rename" menu action
2282 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
2283 msgid "_Rename..."
2284 msgstr "_Premenovať..."
2285
2286 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:410
2287 msgid "_Restore"
2288 msgstr "_Obnoviť"
2289
2290 #. add the "Create Document" sub menu action
2291 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:675
2292 msgid "Create _Document"
2293 msgstr "Vytvoriť _dokument"
2294
2295 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
2296 msgid "Loading folder contents..."
2297 msgstr "Načítava sa obsah priečinka..."
2298
2299 #. display an error to the user
2300 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
2301 msgid "Failed to open the home folder"
2302 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť domovský adresár"
2303
2304 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
2305 msgid "New Empty File"
2306 msgstr "Nový prázdny súbor"
2307
2308 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
2309 msgid "New Empty File..."
2310 msgstr "Nový prázdny súbor..."
2311
2312 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
2313 msgid "Select by Pattern"
2314 msgstr "Vybrať podľa vzorky"
2315
2316 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2585
2317 msgid "_Select"
2318 msgstr "_Vybrať"
2319
2320 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2594
2321 msgid "_Pattern:"
2322 msgstr "Vz_orka:"
2323
2324 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
2325 #. invalid
2326 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3163
2327 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
2328 msgstr "Lokalita XDS drag poskytla neplatný názov súboru."
2329
2330 #. display an error dialog to the user
2331 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3344
2332 #, c-format
2333 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
2334 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť odkaz na adresu \"%s\""
2335
2336 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3737 ../thunar/thunar-window.c:2883
2337 #, c-format
2338 msgid "Failed to open directory \"%s\""
2339 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť priečinok \"%s\""
2340
2341 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4311
2342 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
2343 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
2344 msgstr[0] "Vybrané súbory sa pripravia na presun príkazom Vložiť"
2345 msgstr[1] "Vybraný súbor sa pripraví na presun príkazom Vložiť"
2346 msgstr[2] "Vybrané súbory sa pripravia na presun príkazom Vložiť"
2347
2348 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4319
2349 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
2350 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
2351 msgstr[0] "Vybrané súbory sa pripravia na kopírovanie príkazom Vložiť"
2352 msgstr[1] "Vybraný súbor sa pripraví na kopírovanie príkazom Vložiť"
2353 msgstr[2] "Vybrané súbory sa pripravia na kopírovanie príkazom Vložiť"
2354
2355 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
2356 msgid "Move the selected file to the Trash"
2357 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
2358 msgstr[0] "Presunúť zvolený súbor do koša"
2359 msgstr[1] "Presunúť zvolené súbory do koša"
2360 msgstr[2] "Presunúť zvolené súbory do koša"
2361
2362 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
2363 msgid "Permanently delete the selected file"
2364 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
2365 msgstr[0] "Trvalo odstrániť zvolený súbor"
2366 msgstr[1] "Trvalo odstrániť zvolené súbory"
2367 msgstr[2] "Trvalo odstrániť zvolené súbory"
2368
2369 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4353
2370 msgid "Duplicate the selected file"
2371 msgid_plural "Duplicate each selected file"
2372 msgstr[0] "Duplikuje vybrané súbory"
2373 msgstr[1] "Duplikuje vybraný súbor"
2374 msgstr[2] "Duplikuje vybrané súbory"
2375
2376 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4362
2377 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
2378 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
2379 msgstr[0] "Vytvorí symbolický odkaz pre všetky vybrané súbory"
2380 msgstr[1] "Vytvorí symbolický odkaz pre vybraný súbor"
2381 msgstr[2] "Vytvorí symbolický odkaz pre vybrané súbory"
2382
2383 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4370
2384 msgid "Rename the selected file"
2385 msgid_plural "Rename the selected files"
2386 msgstr[0] "Premenovať vybrané súbory"
2387 msgstr[1] "Premenovať vybraný súbor"
2388 msgstr[2] "Premenovať vybrané súbory"
2389
2390 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4378
2391 msgid "Restore the selected file"
2392 msgid_plural "Restore the selected files"
2393 msgstr[0] "Obnoviť vybrané súbory"
2394 msgstr[1] "Obnoviť vybraný súbor"
2395 msgstr[2] "Obnoviť vybrané súbory"
2396
2397 #. add the "Empty File" item
2398 #: ../thunar/thunar-templates-action.c:473
2399 msgid "_Empty File"
2400 msgstr "_Prázdny súbor"
2401
2402 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:741
2403 #, c-format
2404 msgid ""
2405 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
2406 "destination"
2407 msgstr "Chyba pri kopírovaní do \"%s\": Je potrebné ešte %s miesta na kopírovanie do cieľa"
2408
2409 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
2410 #, c-format
2411 msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
2412 msgstr "Chyba pri kopírovaní do „%s”: Cieľ je len na čítanie"
2413
2414 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
2415 msgid "Collecting files..."
2416 msgstr "Zhromažďovanie súborov..."
2417
2418 #. update progress information
2419 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
2420 #, c-format
2421 msgid "Trying to restore \"%s\""
2422 msgstr "Pokúšam sa obnoviť \"%s\""
2423
2424 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:854
2425 #, c-format
2426 msgid ""
2427 "The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file"
2428 " \"%s\" from the trash"
2429 msgstr "Priečinok \"%s\" už neexistuje, ale je vyžadovaný pre obnovenie súboru \"%s\" z koša."
2430
2431 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:879
2432 #, c-format
2433 msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
2434 msgstr "Nepodarilo sa obnoviť priečinok \"%s\""
2435
2436 #. update progress information
2437 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:899
2438 #, c-format
2439 msgid "Trying to move \"%s\""
2440 msgstr "Pokúšam sa presunúť \"%s\""
2441
2442 #. update progress information
2443 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
2444 #, c-format
2445 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
2446 msgstr "Položku \"%s\" nie je možné priamo presunúť. Zhromažďovanie súborov pri kopírovaní..."
2447
2448 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
2449 #, c-format
2450 msgid "%s of %s"
2451 msgstr "%s z %s"
2452
2453 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1117
2454 #, c-format
2455 msgid "%lu hour remaining (%s/sec)"
2456 msgid_plural "%lu hours remaining (%s/sec)"
2457 msgstr[0] "zostáva %lu hodina (%s/s)"
2458 msgstr[1] "zostávajú %lu hodiny (%s/s)"
2459 msgstr[2] "zostáva %lu hodín (%s/s)"
2460
2461 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1125
2462 #, c-format
2463 msgid "%lu minute remaining (%s/sec)"
2464 msgid_plural "%lu minutes remaining (%s/sec)"
2465 msgstr[0] "zostáva %lu minúta (%s/s)"
2466 msgstr[1] "zostávajú %lu minúty (%s/s)"
2467 msgstr[2] "zostáva %lu minút (%s/s)"
2468
2469 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1132
2470 #, c-format
2471 msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
2472 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
2473 msgstr[0] "zostáva %lu sekunda (%s/s)"
2474 msgstr[1] "zostávajú %lu sekundy (%s/s)"
2475 msgstr[2] "zostáva %lu sekúnd (%s/s)"
2476
2477 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:105
2478 msgid "T_rash"
2479 msgstr "_Kôš"
2480
2481 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:166
2482 msgid "Display the contents of the trash can"
2483 msgstr "Zobraziť obsah koša"
2484
2485 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
2486 msgid "Loading..."
2487 msgstr "Načítava sa..."
2488
2489 #. append the "Paste Into Folder" menu action
2490 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
2491 msgid "_Paste Into Folder"
2492 msgstr "_Vložiť do priečinka"
2493
2494 #. append the "Properties" menu action
2495 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
2496 msgid "P_roperties..."
2497 msgstr "_Vlastnosti..."
2498
2499 #: ../thunar/thunar-util.c:280
2500 #, c-format
2501 msgid "Invalid path"
2502 msgstr "Neplatná cesta"
2503
2504 #: ../thunar/thunar-util.c:314
2505 #, c-format
2506 msgid "Unknown user \"%s\""
2507 msgstr "Neznámy používateľ \"%s\""
2508
2509 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2510 #: ../thunar/thunar-util.c:403
2511 msgid "Today"
2512 msgstr "Dnes"
2513
2514 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2515 #: ../thunar/thunar-util.c:408
2516 #, c-format
2517 msgid "Today at %X"
2518 msgstr "Dnes o %X"
2519
2520 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2521 #: ../thunar/thunar-util.c:416
2522 msgid "Yesterday"
2523 msgstr "Včera"
2524
2525 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2526 #: ../thunar/thunar-util.c:421
2527 #, c-format
2528 msgid "Yesterday at %X"
2529 msgstr "Včera o %X"
2530
2531 #. Days from last week
2532 #: ../thunar/thunar-util.c:429
2533 #, c-format
2534 msgid "%A at %X"
2535 msgstr "%A na %X"
2536
2537 #. Any other date
2538 #: ../thunar/thunar-util.c:434
2539 #, c-format
2540 msgid "%x at %X"
2541 msgstr "%x na %X"
2542
2543 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2544 msgid "New _Tab"
2545 msgstr "Nová _záložka"
2546
2547 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2548 msgid "Open a new tab for the displayed location"
2549 msgstr "Otvoriť zobrazené umiestnenie na novej záložke"
2550
2551 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2552 msgid "New _Window"
2553 msgstr "Nové _okno"
2554
2555 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2556 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
2557 msgstr "Otvorí nové Thunar okno so zobrazeným miestom"
2558
2559 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2560 msgid "Detac_h Tab"
2561 msgstr "_Odpojiť záložku"
2562
2563 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2564 msgid "Open current folder in a new window"
2565 msgstr "Otvorí aktuálnu zložku v novom okne"
2566
2567 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2568 msgid "Close _All Windows"
2569 msgstr "Zatvoriť všetky _okná"
2570
2571 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2572 msgid "Close all Thunar windows"
2573 msgstr "Zatvoriť všetky okná správcu súborov Thunar"
2574
2575 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2576 msgid "C_lose Tab"
2577 msgstr "Za_tvoriť záložku"
2578
2579 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2580 msgid "Close this folder"
2581 msgstr "Zatvoriť tento priečinok"
2582
2583 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2584 msgid "_Close Window"
2585 msgstr "_Zatvoriť okno"
2586
2587 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2588 msgid "Close this window"
2589 msgstr "Zatvoriť toto okno"
2590
2591 #: ../thunar/thunar-window.c:356
2592 msgid "_Edit"
2593 msgstr "_Upraviť"
2594
2595 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2596 msgid "Pr_eferences..."
2597 msgstr "_Nastavenia..."
2598
2599 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2600 msgid "Edit Thunars Preferences"
2601 msgstr "Upraviť nastavenia správcu súborov Thunar"
2602
2603 #: ../thunar/thunar-window.c:358
2604 msgid "_View"
2605 msgstr "_Zobraziť"
2606
2607 #: ../thunar/thunar-window.c:359
2608 msgid "_Reload"
2609 msgstr "Ob_noviť"
2610
2611 #: ../thunar/thunar-window.c:360
2612 msgid "_Location Selector"
2613 msgstr "_Panel umiestnenia"
2614
2615 #: ../thunar/thunar-window.c:361
2616 msgid "_Side Pane"
2617 msgstr "_Bočný panel"
2618
2619 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2620 msgid "Zoom I_n"
2621 msgstr "Pri_blížiť"
2622
2623 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2624 msgid "Show the contents in more detail"
2625 msgstr "Zobraziť obsah detailnejšie"
2626
2627 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2628 msgid "Zoom _Out"
2629 msgstr "Z_menšiť"
2630
2631 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2632 msgid "Show the contents in less detail"
2633 msgstr "Zobraziť obsah s menej detailami"
2634
2635 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2636 msgid "Normal Si_ze"
2637 msgstr "_Normálna veľkosť"
2638
2639 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2640 msgid "Show the contents at the normal size"
2641 msgstr "Zobraziť obsah v normálnej veľkosti"
2642
2643 #: ../thunar/thunar-window.c:365
2644 msgid "_Go"
2645 msgstr "_Prejsť"
2646
2647 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2648 msgid "Open _Parent"
2649 msgstr "Otvoriť _rodičovský"
2650
2651 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2652 msgid "Open the parent folder"
2653 msgstr "Otvoriť rodičovský priečinok"
2654
2655 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2656 msgid "_Home"
2657 msgstr "_Domov"
2658
2659 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2660 msgid "Go to the home folder"
2661 msgstr "Prejsť do domovského priečinka"
2662
2663 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2664 msgid "Desktop"
2665 msgstr "Plocha"
2666
2667 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2668 msgid "Go to the desktop folder"
2669 msgstr "Prejsť do priečinka pracovnej plochy"
2670
2671 #: ../thunar/thunar-window.c:369
2672 msgid "Browse the file system"
2673 msgstr "Prehliadať súborový systém"
2674
2675 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2676 msgid "B_rowse Network"
2677 msgstr "P_rechádzať sieť"
2678
2679 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2680 msgid "Browse local network connections"
2681 msgstr "Prechádzať lokálne sieťové spojenia"
2682
2683 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2684 msgid "T_emplates"
2685 msgstr "Š_ablóny"
2686
2687 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2688 msgid "Go to the templates folder"
2689 msgstr "Prejsť do priečinka šablón"
2690
2691 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2692 msgid "_Open Location..."
2693 msgstr "_Otvoriť lokáciu..."
2694
2695 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2696 msgid "Specify a location to open"
2697 msgstr "Zadať umiestnenie, ktoré otvoriť"
2698
2699 #: ../thunar/thunar-window.c:373
2700 msgid "_Help"
2701 msgstr "_Pomocník"
2702
2703 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2704 msgid "_Contents"
2705 msgstr "O_bsah"
2706
2707 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2708 msgid "Display Thunar user manual"
2709 msgstr "Zobraziť používateľský manuál"
2710
2711 #: ../thunar/thunar-window.c:375
2712 msgid "Display information about Thunar"
2713 msgstr "Zobraziť informáciu o správcovi súborov Thunar"
2714
2715 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2716 msgid "Show _Hidden Files"
2717 msgstr "Zobraziť _skryté súbory"
2718
2719 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2720 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
2721 msgstr "Prepne zobrazenie skrytých súborov v aktuálnom okne"
2722
2723 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2724 msgid "_Pathbar Style"
2725 msgstr "Tlačidlá _priečinkov"
2726
2727 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2728 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
2729 msgstr "Moderný vzhľad s tlačidlami korenšpondujúcimi priečinkom"
2730
2731 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2732 msgid "_Toolbar Style"
2733 msgstr "_Textový panel"
2734
2735 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2736 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
2737 msgstr "Tradičný vzhľad s prúžkom umiestenia a navigačnými tlačidlami"
2738
2739 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2740 msgid "_Shortcuts"
2741 msgstr "_Záložky"
2742
2743 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2744 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
2745 msgstr "Prepne viditeľnosť panela skratiek"
2746
2747 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2748 msgid "_Tree"
2749 msgstr "_Strom"
2750
2751 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2752 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
2753 msgstr "Prepne viditeľnosť panela stromu"
2754
2755 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2756 msgid "St_atusbar"
2757 msgstr "S_tavový riadok"
2758
2759 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2760 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
2761 msgstr "Zmení viditeľnosť stavového riadku v okne"
2762
2763 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2764 msgid "_Menubar"
2765 msgstr "Panel _menu"
2766
2767 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2768 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
2769 msgstr "Zmení viditeľnosť panela menu tohoto okna"
2770
2771 #. * add view options
2772 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2773 msgid "View as _Icons"
2774 msgstr "Zobraziť ako i_kony"
2775
2776 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2777 msgid "Display folder content in an icon view"
2778 msgstr "Zobrazí obsah priečinkov v ikonách"
2779
2780 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2781 msgid "View as _Detailed List"
2782 msgstr "Zobraziť _podrobný zoznam"
2783
2784 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2785 msgid "Display folder content in a detailed list view"
2786 msgstr "Zobrazí obsah priečinka v podrobnom zozname"
2787
2788 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2789 msgid "View as _Compact List"
2790 msgstr "Zobraziť kompaktný zoznam"
2791
2792 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2793 msgid "Display folder content in a compact list view"
2794 msgstr "Zobrazí obsah priečinka v kompaktnom zozname"
2795
2796 #. add the label with the root warning
2797 #: ../thunar/thunar-window.c:844
2798 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
2799 msgstr "Upozornenie, používate root konto, môžete si poškodiť systém."
2800
2801 #: ../thunar/thunar-window.c:1747
2802 msgid "Close tab"
2803 msgstr "Zatvoriť záložku"
2804
2805 #: ../thunar/thunar-window.c:2012
2806 #, c-format
2807 msgid "Open the location \"%s\""
2808 msgstr "Otvoriť umiestnenie „%s”"
2809
2810 #: ../thunar/thunar-window.c:2210
2811 #, c-format
2812 msgid "Failed to launch \"%s\""
2813 msgstr "Nepodarilo sa spustiť \"%s\""
2814
2815 #: ../thunar/thunar-window.c:2763
2816 msgid "Failed to open parent folder"
2817 msgstr "Otvorenie nadradeného priečinka zlyhalo"
2818
2819 #: ../thunar/thunar-window.c:2858
2820 #, c-format
2821 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
2822 msgstr "Adresár „%s” neexistuje. Chcete ho vytvoriť?"
2823
2824 #. display the "About Templates" dialog
2825 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
2826 msgid "About Templates"
2827 msgstr "O šablónach"
2828
2829 #: ../thunar/thunar-window.c:2962
2830 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
2831 msgstr "Všetky súbory z tohoto priečinka budú v ponuke \"Vytvoriť dokument\"."
2832
2833 #: ../thunar/thunar-window.c:2969
2834 msgid ""
2835 "If you frequently create certain kinds  of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
2836 "\n"
2837 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
2838 msgstr "Ak často vytvárate určitý druh dokumentov, vytvorte si jednu kópiu a tú umiestnite do tohoto priečinka. Aplikácia Thunar pridá položku pre tento dokument do ponuky \"Vytvoriť dokument\".\n\nPotom sa voľbou položky z menu \"Vytvoriť dokument\" v aktuálnom adresáre vytvorí kópia tohoto dokumentu."
2839
2840 #: ../thunar/thunar-window.c:2981
2841 msgid "Do _not display this message again"
2842 msgstr "_Nezobrazovať viac túto správu"
2843
2844 #. display an error to the user
2845 #: ../thunar/thunar-window.c:3011
2846 msgid "Failed to open the file system root folder"
2847 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť koreňový priečinok"
2848
2849 #. display an error to the user
2850 #: ../thunar/thunar-window.c:3046
2851 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
2852 msgstr "Nepodarilo sa zobraziť obsah koša"
2853
2854 #. display an error to the user
2855 #: ../thunar/thunar-window.c:3081
2856 msgid "Failed to browse the network"
2857 msgstr "Nepodarilo sa prehliadať sieť"
2858
2859 #: ../thunar/thunar-window.c:3165
2860 msgid ""
2861 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
2862 "for the Xfce Desktop Environment."
2863 msgstr "Thunar je rýchly a ľahký správca súborov\npre prostredie Xfce"
2864
2865 #. set window title
2866 #: ../thunar/thunar-window.c:3219 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
2867 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
2868 msgid "File Manager"
2869 msgstr "Správca súborov"
2870
2871 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:102
2872 msgid "Label"
2873 msgstr "Nápis"
2874
2875 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:103
2876 msgid "Text of the page's label"
2877 msgstr "Text nápisu stránky"
2878
2879 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:115
2880 msgid "Label widget"
2881 msgstr "Pomôcka nápisu"
2882
2883 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:116
2884 msgid "A widget to display in place of the usual page label"
2885 msgstr "Pomôcka na zobrazenie v meste zvyčajného nápisu stránky"
2886
2887 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:72
2888 msgid "Resident"
2889 msgstr "Rezidentný"
2890
2891 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:73
2892 msgid "Don't unload the plugin from memory"
2893 msgstr "Nevyhadzovať plugin z pamäte"
2894
2895 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:130
2896 msgid "Help URL"
2897 msgstr "URL Pomoci"
2898
2899 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:131
2900 msgid "The URL to the documentation of the renamer"
2901 msgstr "URL k dokumentácii premenovača"
2902
2903 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:146
2904 msgid "The user visible name of the renamer"
2905 msgstr "Viditeľné názov premenovača"
2906
2907 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:152
2908 msgid "Description:"
2909 msgstr "Popis:"
2910
2911 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:159
2912 msgid ""
2913 "The generic name of the entry, for example \"Web Browser\" in case of "
2914 "Firefox."
2915 msgstr "Bežný názov, napríklad \"Prehliadač webu\" v prípade Firefoxu."
2916
2917 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:175
2918 msgid "Command:"
2919 msgstr "Príkaz:"
2920
2921 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:182
2922 msgid "The program to execute, possibly with arguments."
2923 msgstr "Program na vykonanie, môže mať argumenty"
2924
2925 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:197
2926 msgid "Working Directory:"
2927 msgstr "Pracovný adresár:"
2928
2929 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:204
2930 msgid "The working directory for the program."
2931 msgstr "Pracovný adresár programu."
2932
2933 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:219
2934 msgid "URL:"
2935 msgstr "URL:"
2936
2937 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:226
2938 msgid "The URL to access."
2939 msgstr "Prístupová URL."
2940
2941 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:241
2942 msgid "Comment:"
2943 msgstr "Poznámka:"
2944
2945 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:248
2946 msgid ""
2947 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of"
2948 " Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
2949 msgstr "Tooltip, napríklad \"Prehliada stránky na Internete\" v prípade Firefoxu. Nemal by sa zhodovať s názvom alebo popisom."
2950
2951 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:268
2952 msgid "Options:"
2953 msgstr "Voľby:"
2954
2955 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:274
2956 msgid "Use _startup notification"
2957 msgstr "Použiť _štartovacie upozornenie"
2958
2959 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:275
2960 msgid ""
2961 "Select this option to enable startup notification when the command is run "
2962 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
2963 "notification."
2964 msgstr "Zvoľte túto možnosť pre zapnutie štartovacieho upozornenia, keď je príkaz spustený zo správcu súborov alebo menu. Nie každá aplikácia podporuje štartovacie upozornenie."
2965
2966 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:282
2967 msgid "Run in _terminal"
2968 msgstr "Spustiť v _termináli"
2969
2970 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:283
2971 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
2972 msgstr "Vybratím tejto voľby sa príkaz spustí v okne terminálu."
2973
2974 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:356
2975 msgid "Launcher"
2976 msgstr "Spúšťač"
2977
2978 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:358
2979 msgid "Link"
2980 msgstr "Odkaz"
2981
2982 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:600
2983 #, c-format
2984 msgid "Failed to save \"%s\"."
2985 msgstr "Nepodarilo sa uložiť \"%s\"."
2986
2987 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:47
2988 msgid "Date Taken:"
2989 msgstr "Dátum získania:"
2990
2991 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:48
2992 msgid "Camera Brand:"
2993 msgstr "Značka prístroja:"
2994
2995 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:49
2996 msgid "Camera Model:"
2997 msgstr "Model prístroja:"
2998
2999 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:50
3000 msgid "Exposure Time:"
3001 msgstr "Expozičný čas:"
3002
3003 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:51
3004 msgid "Exposure Program:"
3005 msgstr "Expozičný program:"
3006
3007 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:52
3008 msgid "Aperture Value:"
3009 msgstr "Clona:"
3010
3011 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:53
3012 msgid "Metering Mode:"
3013 msgstr "Mód merania:"
3014
3015 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:54
3016 msgid "Flash Fired:"
3017 msgstr "Blesk:"
3018
3019 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:55
3020 msgid "Focal Length:"
3021 msgstr "Ohnisková dĺžka:"
3022
3023 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:56
3024 msgid "Shutter Speed:"
3025 msgstr "Uzávierka:"
3026
3027 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
3028 msgid "ISO Speed Ratings:"
3029 msgstr "Hodnotenia ISO rýchlostí:"
3030
3031 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
3032 msgid "Software:"
3033 msgstr "Softvér:"
3034
3035 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:114
3036 msgid "Image"
3037 msgstr "Obraz"
3038
3039 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:129
3040 msgid "Image Type:"
3041 msgstr "Typ obrázku:"
3042
3043 #. update the "Image Size" label
3044 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:243
3045 #, c-format
3046 msgid "%dx%d pixel"
3047 msgid_plural "%dx%d pixels"
3048 msgstr[0] "%dx%d pixelov"
3049 msgstr[1] "%dx%d pixel"
3050 msgstr[2] "%dx%d pixely"
3051
3052 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:117
3053 msgid "Con_vert to:"
3054 msgstr "Pre_viesť na:"
3055
3056 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:267
3057 msgid "Uppercase / Lowercase"
3058 msgstr "Veľké / malé"
3059
3060 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:195
3061 msgid "Insert _time:"
3062 msgstr "Vložiť _čas:"
3063
3064 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:224
3065 msgid ""
3066 "The format describes the date and time parts to insert into the file name. "
3067 "For example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d "
3068 "with the day. See the documentation of the date utility for additional "
3069 "information."
3070 msgstr "Formát popisuje časti dátumu a času vložených do názvu súboru. Napríklad %Y bude nahradené rokom, %m mesiacom a %d dňom. Viac informácií získate v dokumentácii."
3071
3072 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
3073 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:197
3074 msgid "_At position:"
3075 msgstr "N_a pozícii:"
3076
3077 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:592
3078 msgid "Insert Date / Time"
3079 msgstr "Vložiť dátum alebo čas"
3080
3081 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:93
3082 msgid "lowercase"
3083 msgstr "malé"
3084
3085 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:94
3086 msgid "UPPERCASE"
3087 msgstr "VEĽKÉ"
3088
3089 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
3090 msgid "Camelcase"
3091 msgstr "Veľké začiatočné písmená, spojené slová"
3092
3093 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
3094 msgid "Sentence case"
3095 msgstr "Veľkosť písma vety"
3096
3097 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
3098 msgid "Insert"
3099 msgstr "Vložiť"
3100
3101 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:103
3102 msgid "Overwrite"
3103 msgstr "Prepísať"
3104
3105 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:109
3106 msgid "1, 2, 3, ..."
3107 msgstr "1, 2, 3, ..."
3108
3109 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:110
3110 msgid "01, 02, 03, ..."
3111 msgstr "01, 02, 03, ..."
3112
3113 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:111
3114 msgid "001, 002, 003, ..."
3115 msgstr "001, 002, 003, ..."
3116
3117 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:112
3118 msgid "0001, 0002, 0003, ..."
3119 msgstr "0001, 0002, 0003, ..."
3120
3121 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
3122 msgid "a, b, c, d, ..."
3123 msgstr "a, b, c, d, ..."
3124
3125 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:119
3126 msgid "From the front (left)"
3127 msgstr "Zpredu (vľavo)"
3128
3129 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:120
3130 msgid "From the back (right)"
3131 msgstr "Zozadu (vpravo)"
3132
3133 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:126
3134 msgid "Old Name - Text - Number"
3135 msgstr "Starý názov - Text - Číslo"
3136
3137 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:127
3138 msgid "Number - Text - Old Name"
3139 msgstr "Číslo - Text - Starý názov"
3140
3141 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:128
3142 msgid "Text - Number"
3143 msgstr "Text - Číslo"
3144
3145 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:129
3146 msgid "Number - Text"
3147 msgstr "Číslo - Text"
3148
3149 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
3150 msgid "Current"
3151 msgstr "Aktuálny"
3152
3153 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:139
3154 msgid "Date Picture Taken"
3155 msgstr "Dátum získania:"
3156
3157 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:179
3158 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:258
3159 msgid "_Text:"
3160 msgstr "_Text:"
3161
3162 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:385
3163 msgid "Insert / Overwrite"
3164 msgstr "Vloženie / Prepísanie"
3165
3166 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:184
3167 msgid "_Number Format:"
3168 msgstr "_Číselný formát:"
3169
3170 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:214
3171 msgid "_Start With:"
3172 msgstr "Začať _s:"
3173
3174 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:230
3175 msgid "Text _Format:"
3176 msgstr "_Formát textu:"
3177
3178 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:532
3179 msgid "Numbering"
3180 msgstr "Číslovanie"
3181
3182 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:175
3183 msgid "Remove _From Position:"
3184 msgstr "Odstrániť _z pozície:"
3185
3186 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:210
3187 msgid "_To Position:"
3188 msgstr "_Do pozície:"
3189
3190 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:426
3191 msgid "Remove Characters"
3192 msgstr "Odstrániť znaky"
3193
3194 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:202
3195 msgid "_Search For:"
3196 msgstr "Hľadať:"
3197
3198 #. reset to default tooltip
3199 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:210
3200 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:642
3201 msgid "Enter the text to search for in the file names."
3202 msgstr "Zadajte text, ktorý sa vyhľadá v názvoch súborov."
3203
3204 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:222
3205 msgid "Regular _Expression"
3206 msgstr "R_egulárny výraz"
3207
3208 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:224
3209 msgid ""
3210 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
3211 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
3212 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
3213 msgstr "Ak zapnete túto voľbu, sa hľadaný vzor bude chápať ako regulárny výraz bude sa hľadať použitím Perl regulárnych výrazov (PCRE).Podrobnosti o syntaxe regulárnych výrazov nájdete v dokumentácii."
3214
3215 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
3216 msgid "Replace _With:"
3217 msgstr "_Zameniť :"
3218
3219 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:239
3220 msgid ""
3221 "Enter the text that should be used as replacement for the pattern above."
3222 msgstr "Zadajte text, ktorý sa použije na nahradenie za vzor vyššie."
3223
3224 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:251
3225 msgid "C_ase Sensitive Search"
3226 msgstr "_Rozlišovať veľkosť písmen"
3227
3228 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:253
3229 msgid ""
3230 "If you enable this option, the pattern will be searched in a case-sensitive "
3231 "manner. The default is to use a case-insensitive search."
3232 msgstr "Ak zapnete túto voľbu, vzor sa bude hľadať s rozlišovaním veľkosti písmen. Predvolené je použitie hľadania s rozlišovaním veľkosti písmen."
3233
3234 #. setup a tooltip with the error message
3235 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:610
3236 #, c-format
3237 msgid "Invalid regular expression, at character position %ld: %s"
3238 msgstr "Nesprávny regulárny výraz, na znaku s pozíciou %ld: %s"
3239
3240 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:660
3241 msgid "Search & Replace"
3242 msgstr "Hľadať a nahradiť"
3243
3244 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:196
3245 #, c-format
3246 msgid "Send \"%s\" as compressed archive?"
3247 msgstr "Poslať \"%s\" ako komprimovaný archív?"
3248
3249 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:199
3250 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:218
3251 msgid "Send _directly"
3252 msgstr "Poslať p_riamo"
3253
3254 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:200
3255 msgid "Send com_pressed"
3256 msgstr "Poslať _komprimované"
3257
3258 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:202
3259 msgid ""
3260 "When sending a file via email, you can either choose to send the file "
3261 "directly, as is, or compress the file before attaching it to an email. It is"
3262 " highly recommended to compress large files before sending them."
3263 msgstr "Keď posielate súbor cez email, môžete vybrať poslať súbor priamo, ako je, alebo komprimovať pred pripojením do emailu. Doporučuje sa komprimovať veľké súbory pred ich poslaním."
3264
3265 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:213
3266 #, c-format
3267 msgid "Send %d file as compressed archive?"
3268 msgid_plural "Send %d files as compressed archive?"
3269 msgstr[0] "Poslať %d súborov ako komprimovaný archív?"
3270 msgstr[1] "Poslať %d súbor ako komprimovaný archív?"
3271 msgstr[2] "Poslať %d súbory ako komprimovaný archív?"
3272
3273 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:219
3274 msgid "Send as _archive"
3275 msgstr "Poslať ako _archív"
3276
3277 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:221
3278 msgid ""
3279 "When sending multiple files via email, you can either choose to send the "
3280 "files directly, attaching multiple files to an email, or send all files "
3281 "compressed into a single archive file and attach the archive. It is highly "
3282 "recommended to send multiple large files as archive."
3283 msgstr "Keď posielate viac súborov cez email, môžete vybrať poslanie súborov priamo, vložením viacerých súborov do emailu, alebo poslať všetky súbory komprimované do jedného archívu a pripojiť archív do emailu. Doporučujeme poslať viac veľkých súborov ako jeden archív."
3284
3285 #. allocate the progress dialog
3286 #. setup the label
3287 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:270
3288 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:295
3289 msgid "Compressing files..."
3290 msgstr "Komprimujem súbory..."
3291
3292 #. tell the user that the command failed
3293 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
3294 #, c-format
3295 msgid "ZIP command terminated with error %d"
3296 msgstr "Príkaz ZIP skončil s chybou %d"
3297
3298 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:408
3299 msgid "Failed to create temporary directory"
3300 msgstr "Chyba pri vytváraní dočasného adresára"
3301
3302 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:470
3303 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:481
3304 #, c-format
3305 msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
3306 msgstr "Chyba pri vytváraní symbolického odkazu \"%s\""
3307
3308 #. tell the user that we failed to compress the file(s)
3309 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:505
3310 #, c-format
3311 msgid "Failed to compress %d file"
3312 msgid_plural "Failed to compress %d files"
3313 msgstr[0] "Komprimovanie %d súborov zlyhalo"
3314 msgstr[1] "Komprimovanie %d súboru zlyhalo"
3315 msgstr[2] "Komprimovanie %d súborov zlyhalo"
3316
3317 #. tell the user that we failed
3318 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:656
3319 msgid "Failed to compose new email"
3320 msgstr "Chyba pri vytváraní nového emailu"
3321
3322 #: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
3323 msgid "Mail Recipient"
3324 msgstr "Adresár"
3325
3326 #. tell the user that we failed to connect to the trash
3327 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:293
3328 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:334
3329 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:356
3330 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:383
3331 msgid "Failed to connect to the Trash"
3332 msgstr "Chyba pri pripájaní na kôš"
3333
3334 #. tell the user whether the trash is full or empty
3335 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
3336 msgid "Trash contains files"
3337 msgstr "Kôš obsahuje súbory"
3338
3339 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:1
3340 msgid "Trash Applet"
3341 msgstr "Aplet koša"
3342
3343 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:2
3344 msgid "Display the trash can"
3345 msgstr "Zobrazovať kôš"
3346
3347 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:116
3348 msgid "Custom Actions"
3349 msgstr "Vlastné akcie"
3350
3351 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:127
3352 msgid ""
3353 "You can configure custom actions that will appear in the\n"
3354 "file managers context menus for certain kinds of files."
3355 msgstr "Môžete si nakonfigurovať vlastné akcie, ktoré sa zobrazia\nv kontextovej ponuke súborového manažéra pre jednotlivé druhy súborov."
3356
3357 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:173
3358 msgid "Add a new custom action."
3359 msgstr "Pridá novú vlastnú akciu."
3360
3361 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:183
3362 msgid "Edit the currently selected action."
3363 msgstr "Upraví aktuálne vybratú akciu"
3364
3365 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:193
3366 msgid "Delete the currently selected action."
3367 msgstr "Odstráni aktuálne vybratú akciu."
3368
3369 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:203
3370 msgid "Move the currently selected action up by one row."
3371 msgstr "Posunie aktuálne vybratú akciu o jeden riadok vyššie."
3372
3373 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:213
3374 msgid "Move the currently selected action down by one row."
3375 msgstr "Posunie aktuálne vybratú akciu o jeden riadok nižšie."
3376
3377 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3378 msgid "Edit Action"
3379 msgstr "Upraviť akciu"
3380
3381 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3382 msgid "Create Action"
3383 msgstr "Vytvoriť akciu"
3384
3385 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:385
3386 msgid "Failed to save actions to disk."
3387 msgstr "Uloženie akcií na disk zlyhalo."
3388
3389 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:436
3390 #, c-format
3391 msgid ""
3392 "Are you sure that you want to delete\n"
3393 "action \"%s\"?"
3394 msgstr "Naozaj chcete zmazať\nakciu \"%s\"?"
3395
3396 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
3397 msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
3398 msgstr "Ak odstránite vlastnú akciu, bude nenávratne stratená."
3399
3400 #. Basic
3401 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
3402 msgid "Basic"
3403 msgstr "Základné"
3404
3405 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:137
3406 msgid "The name of the action that will be displayed in the context menu."
3407 msgstr "Názov akcie, ktorý sa zobrazí v kontextovej ponuke."
3408
3409 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:150
3410 msgid "_Description:"
3411 msgstr "_Popis:"
3412
3413 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:155
3414 msgid ""
3415 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
3416 "statusbar when selecting the item from the context menu."
3417 msgstr "Popis akcie, ktorý sa zobrazí ako tooltip v stavovom riadku pri vybratí položky z kontextovej ponuky."
3418
3419 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:168
3420 msgid "_Command:"
3421 msgstr "_Príkaz:"
3422
3423 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:177
3424 msgid ""
3425 "The command (including the necessary parameters) to perform the action. See "
3426 "the command parameter legend below for a list of supported parameter "
3427 "variables, which will be substituted when launching the command. When upper-"
3428 "case letters (e.g. %F, %D, %N) are used, the action will be applicable even "
3429 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
3430 "if exactly one item is selected."
3431 msgstr "Príkaz (vrátane nevyhnutných parametrov), ktorý sa vykoná. Parametre príkazu v zozname nižšie udávajú premenné, ktoré sa nahradia pri spustení príkazu. Ak použijete veľké písmená (napr. %F, %D, %N), akcia bude použiteľná aj pri výbere viac ako jedného súboru. Inak bude akcia použiteľná len na výber presne jednej položky."
3432
3433 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:188
3434 msgid ""
3435 "Browse the file system to select an application to use for this action."
3436 msgstr "Prehliada súborový systém na nájdenie aplikácie pre túto akciu."
3437
3438 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
3439 msgid "Use Startup Notification"
3440 msgstr "Použiť oznámenie pri spustení"
3441
3442 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:205
3443 msgid ""
3444 "Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action"
3445 " is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
3446 "prevention enabled in your window manager."
3447 msgstr "Povoľte túto voľbu, ak chcete zobraziť kurzor symbolizujúci čakanie pri spúšťaní akcie. Táto funkcia je vysoko odporúčaná pri povolenej funkcii predchádzaniu strate zamerania okna v správcovi okien."
3448
3449 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
3450 msgid "_Icon:"
3451 msgstr "I_kona:"
3452
3453 #. setup a label to tell that no icon was selected
3454 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:219
3455 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:684
3456 msgid "No icon"
3457 msgstr "Bez ikony"
3458
3459 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:220
3460 msgid ""
3461 "Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
3462 "context menu in addition to the action name chosen above."
3463 msgstr "Kliknutím na toto tlačítko vyberiete ikonu, ktorá sa zobrazí v kontextovej ponuke vedľa názvu akcie uvedeného vyššie."
3464
3465 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:251
3466 msgid ""
3467 "The following command parameters will be\n"
3468 "substituted when launching the action:"
3469 msgstr "Nasledujúce parametre príkazu sa\nnahradia pri spustení akcie:"
3470
3471 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:289
3472 msgid "the path to the first selected file"
3473 msgstr "cesta k prvému vybratému súboru"
3474
3475 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:301
3476 msgid "the paths to all selected files"
3477 msgstr "cesty ku všetkým vybratým súborom"
3478
3479 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:313
3480 #, c-format
3481 msgid "directory containing the file that is passed in %f"
3482 msgstr "adresár, v ktorom je súbor z premennej %f"
3483
3484 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:325
3485 #, c-format
3486 msgid "directories containing the files that are passed in %F"
3487 msgstr "adresáre obsahujúce súbory z premennej %F"
3488
3489 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:337
3490 msgid "the first selected filename (without path)"
3491 msgstr "prvý vybratý súbor (bez cesty)"
3492
3493 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:349
3494 msgid "the selected filenames (without paths)"
3495 msgstr "vybraté súbory (bez ciest)"
3496
3497 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:363
3498 msgid "Appearance Conditions"
3499 msgstr "Podmienky zobrazenia"
3500
3501 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:371
3502 msgid "_File Pattern:"
3503 msgstr "Vzorka _názvu súborov:"
3504
3505 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:376
3506 msgid ""
3507 "Enter a list of patterns that will be used to determine whether this action "
3508 "should be displayed for a selected file. If you specify more than one "
3509 "pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. "
3510 "*.txt;*.doc)."
3511 msgstr "Zadajte zoznam vzorov, ktoré sa použijú na určenie , pre ktorý súbor sa má akcia zobraziť. Ak uvediete viac ako jeden vzor, zoznam položiek musí byť oddelených bodkočiarkami. (napr. *.txt;*.doc)."
3512
3513 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:395
3514 msgid "Appears if selection contains:"
3515 msgstr "Zobrazí sa, ak výber obsahuje:"
3516
3517 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:408
3518 msgid "_Directories"
3519 msgstr "_Priečinky"
3520
3521 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:412
3522 msgid "_Audio Files"
3523 msgstr "_Zvukové súbory"
3524
3525 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:416
3526 msgid "_Image Files"
3527 msgstr "_Súbory obrázkov"
3528
3529 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:420
3530 msgid "_Text Files"
3531 msgstr "_Textové súbory"
3532
3533 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:425
3534 msgid "_Video Files"
3535 msgstr "_Video súbory"
3536
3537 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:429
3538 msgid "_Other Files"
3539 msgstr "_Ostatné súbory"
3540
3541 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:446
3542 msgid ""
3543 "This page lists the conditions under which the\n"
3544 "action will appear in the file managers context\n"
3545 "menus. The file patterns are specified as a list\n"
3546 "of simple file patterns separated by semicolons\n"
3547 "(e.g. *.txt;*.doc). For an action to appear in the\n"
3548 "context menu of a file or folder, at least one of\n"
3549 "these patterns must match the name of the file\n"
3550 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
3551 "action should only appear for certain kinds of\n"
3552 "files."
3553 msgstr "Táto stránka obsahuje podmienky, pri ktorých\nsa akcia objaví v kontextovom menu správcu\nsúborov. Vzory súborov sú definované ako\nzoznam prostých vzorov súborov, oddelených\nbodkočiarkou (napr. *.txt;*.doc). Aby sa akcia\nobjavila v kontextovom menu súboru alebo\nadresára, musí aspoň jeden z týchto vzorov\nzodpovedať menu súboru alebo adresára.\nNavyše možno definovať, aby sa akcia objavila\nlen pre určité typy súborov."
3554
3555 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
3556 #, c-format
3557 msgid "Unknown element <%s>"
3558 msgstr "Neznámy prvok <%s>"
3559
3560 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:833
3561 #, c-format
3562 msgid "End element handler called while in root context"
3563 msgstr "Konečný prvok volaných v koreňovom kontexte"
3564
3565 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:937
3566 #, c-format
3567 msgid "Unknown closing element <%s>"
3568 msgstr "Neznámy ukončovací prvok <%s>"
3569
3570 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1409
3571 #, c-format
3572 msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
3573 msgstr "Nepodarilo sa určiť ukladacie umiestnenie uca.xml"
3574
3575 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1528
3576 #, c-format
3577 msgid "Command not configured"
3578 msgstr "Príkaz nie je nastavený"
3579
3580 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
3581 msgid "Configure c_ustom actions..."
3582 msgstr "Nastaviť vlastné _akcie..."
3583
3584 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
3585 msgid ""
3586 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
3587 msgstr "Zostaví vlastné akcie v kontextovej ponuke súborového manažéra"
3588
3589 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:417
3590 #, c-format
3591 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
3592 msgstr "Nepodarilo sa spustiť \"%s\"."
3593
3594 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
3595 msgid "Open Terminal Here"
3596 msgstr "Otvoriť v termináli"
3597
3598 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:2
3599 msgid "Example for a custom action"
3600 msgstr "Príklad vlastnej akcie"
3601
3602 #: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:169
3603 msgid "Set as wallpaper"
3604 msgstr "Nastaviť ako tapetu"
3605
3606 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:1
3607 msgid "Thunar File Manager"
3608 msgstr "Správca súborov Thunar"
3609
3610 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:2
3611 msgid "Browse the filesystem with the file manager"
3612 msgstr "Prehliada súborový systém pomocou správcu súborov"
3613
3614 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:1
3615 msgid "Open Folder with Thunar"
3616 msgstr "Otvoriť priečinok v prehliadači Thunar"
3617
3618 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:2
3619 msgid "Open the specified folders in Thunar"
3620 msgstr "Otvorí vybrané priečinky v prehliadači Thunar"
3621
3622 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:3
3623 msgid "Open Folder"
3624 msgstr "Otvoriť priečinok"
3625
3626 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
3627 msgid "Configure the Thunar file manager"
3628 msgstr "Nastavenia správcu súborov Thunar"
3629
3630 #: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
3631 msgid ""
3632 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
3633 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
3634 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
3635 msgstr "Thunar je správca súborov navrhnutý špeciálne pre Xfce Desktop, ale možno ho používať aj ako alternatívneho správcu súborov v iných pracovných prostrediach. Ponúka prostý, plne dvoj-panelový vzhľad na prechádzanie všetkých súborov."
3636
3637 #. SECURITY:
3638 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
3639 #. may wish to modify files they normally do not have read/write access
3640 #. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
3641 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
3642 msgid "Run Thunar as root"
3643 msgstr "Spustiť Thunar ako root"
3644
3645 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
3646 msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
3647 msgstr "Na spustenie Thunaru ako root je potrebná autentifikácia."