Git Repositories

f1226819adf4006c9550ea7069d0b8fddd9b4e7a
[thunar.git] / po / sk.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>, 2009
7 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2013-2015
8 # Tomáš Vadina <tomasvadina+transifex@cryptolab.net>, 2011-2012
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Thunar\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2015-10-22 08:56+0000\n"
15 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
16 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/sk/)\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Language: sk\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
22
23 #: ../thunar/main.c:62
24 msgid "Open the bulk rename dialog"
25 msgstr "Otvoriť dialóg hromadného premenovania"
26
27 #: ../thunar/main.c:64
28 msgid "Run in daemon mode"
29 msgstr "Spustiť v režime služby"
30
31 #: ../thunar/main.c:66
32 msgid "Run in daemon mode (not supported)"
33 msgstr "Spustiť v režime služby (nepodporované)"
34
35 #: ../thunar/main.c:70
36 msgid "Quit a running Thunar instance"
37 msgstr "Ukončiť spustenú inštanciu Thunaru"
38
39 #: ../thunar/main.c:72
40 msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
41 msgstr "Ukončiť spustenú inštanciu Thunaru (nepodporované)"
42
43 #: ../thunar/main.c:74
44 msgid "Print version information and exit"
45 msgstr "Vypísať informáciu o verzii a skončiť"
46
47 #. setup application name
48 #: ../thunar/main.c:128
49 msgid "Thunar"
50 msgstr "Thunar"
51
52 #. initialize Gtk+
53 #: ../thunar/main.c:147
54 msgid "[FILES...]"
55 msgstr "[SÚBORY...]"
56
57 #: ../thunar/main.c:154
58 #, c-format
59 msgid "Thunar: Failed to open display: %s\n"
60 msgstr "Thunar: Nepodarilo sa otvoriť zobrazenie: %s\n"
61
62 #. yep, there's an error, so print it
63 #: ../thunar/main.c:159
64 #, c-format
65 msgid "Thunar: %s\n"
66 msgstr "Thunar: %s\n"
67
68 #: ../thunar/main.c:170
69 msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
70 msgstr "Tím vývojárov Thunaru. Všetky práva vyhradené."
71
72 #: ../thunar/main.c:171
73 msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
74 msgstr "Napísal Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
75
76 #: ../thunar/main.c:172
77 #, c-format
78 msgid "Please report bugs to <%s>."
79 msgstr "Prosím, oznámte nájdené chyby na <%s>."
80
81 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:117
82 msgid "Arran_ge Items"
83 msgstr "_Usporiadať položky"
84
85 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
86 msgid "Sort By _Name"
87 msgstr "Podľa _názvu"
88
89 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
90 msgid "Keep items sorted by their name"
91 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich názvu"
92
93 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
94 msgid "Sort By _Size"
95 msgstr "Podľa _veľkosti"
96
97 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
98 msgid "Keep items sorted by their size"
99 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich veľkosti"
100
101 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
102 msgid "Sort By _Type"
103 msgstr "Podľa _typu"
104
105 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
106 msgid "Keep items sorted by their type"
107 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich typu"
108
109 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
110 msgid "Sort By Modification _Date"
111 msgstr "Podľa č_asu zmeny"
112
113 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
114 msgid "Keep items sorted by their modification date"
115 msgstr "Udržiavať položky zoradené podľa ich času ich poslednej zmeny"
116
117 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
118 msgid "_Ascending"
119 msgstr "Vz_ostupne"
120
121 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
122 msgid "Sort items in ascending order"
123 msgstr "Zoradiť položky vo vzostupnom poradí"
124
125 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
126 msgid "_Descending"
127 msgstr "_Zostupne"
128
129 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
130 msgid "Sort items in descending order"
131 msgstr "Zoradiť položky v zostupnom poradí"
132
133 #. display an error message to the user
134 #: ../thunar/thunar-application.c:451
135 msgid "Failed to launch operation"
136 msgstr "Nepodarilo sa spustiť operáciu"
137
138 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
139 #: ../thunar/thunar-application.c:1168 ../thunar/thunar-application.c:1294
140 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:395
141 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:423
142 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1635
143 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1663 ../thunar/thunar-window.c:2236
144 #, c-format
145 msgid "Failed to open \"%s\""
146 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť \"%s\""
147
148 #: ../thunar/thunar-application.c:1298
149 #, c-format
150 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
151 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť \"%s\": %s"
152
153 #. display an error message
154 #: ../thunar/thunar-application.c:1362
155 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:682
156 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2747 ../thunar/thunar-tree-view.c:1877
157 #, c-format
158 msgid "Failed to rename \"%s\""
159 msgstr "Nepodarilo sa premenovať \"%s\""
160
161 #: ../thunar/thunar-application.c:1464
162 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
163 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
164 msgid "New Folder"
165 msgstr "Nový priečinok"
166
167 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
168 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
169 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2298 ../thunar/thunar-tree-view.c:1740
170 msgid "Create New Folder"
171 msgstr "Vytvoriť nový priečinok"
172
173 #: ../thunar/thunar-application.c:1469
174 msgid "New File"
175 msgstr "Nový súbor"
176
177 #: ../thunar/thunar-application.c:1470
178 msgid "Create New File"
179 msgstr "Vytvoriť nový súbor"
180
181 #. generate a title for the create dialog
182 #: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
183 #, c-format
184 msgid "Create Document from template \"%s\""
185 msgstr "Vytvoriť priečinok zo šablóny \"%s\""
186
187 #: ../thunar/thunar-application.c:1591
188 msgid "Copying files..."
189 msgstr "Kopírujú sa súbory..."
190
191 #: ../thunar/thunar-application.c:1627
192 #, c-format
193 msgid "Copying files to \"%s\"..."
194 msgstr "Kopírujú sa súbory do \"%s\"..."
195
196 #: ../thunar/thunar-application.c:1673
197 #, c-format
198 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
199 msgstr "Vytvárajú sa symbolické odkazy v \"%s\"..."
200
201 #: ../thunar/thunar-application.c:1726
202 #, c-format
203 msgid "Moving files into \"%s\"..."
204 msgstr "Presúvajú sa súbory do \"%s\"..."
205
206 #: ../thunar/thunar-application.c:1808
207 #, c-format
208 msgid ""
209 "Are you sure that you want to\n"
210 "permanently delete \"%s\"?"
211 msgstr "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n\"%s\"?"
212
213 #: ../thunar/thunar-application.c:1813
214 #, c-format
215 msgid ""
216 "Are you sure that you want to permanently\n"
217 "delete the selected file?"
218 msgid_plural ""
219 "Are you sure that you want to permanently\n"
220 "delete the %u selected files?"
221 msgstr[0] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n%u vybraných súborov?"
222 msgstr[1] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n%u vybraný súbor?"
223 msgstr[2] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť\n%u vybrané súbory?"
224
225 #: ../thunar/thunar-application.c:1833
226 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
227 msgstr "Odstránený súbor bude nenávratne stratený."
228
229 #: ../thunar/thunar-application.c:1843
230 msgid "Deleting files..."
231 msgstr "Odstraňujú sa súbory..."
232
233 #: ../thunar/thunar-application.c:1878
234 msgid "Moving files into the trash..."
235 msgstr "Presúvam súbory do koša..."
236
237 #: ../thunar/thunar-application.c:1924
238 msgid "Creating files..."
239 msgstr "Vytvárajú sa súbory..."
240
241 #: ../thunar/thunar-application.c:1963
242 msgid "Creating directories..."
243 msgstr "Vytvárajú sa priečinky..."
244
245 #: ../thunar/thunar-application.c:2002
246 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
247 msgstr "Odstrániť všetky súbory a adresáre z koša?"
248
249 #. append the "Empty Trash" menu action
250 #. prepare the menu item
251 #: ../thunar/thunar-application.c:2008 ../thunar/thunar-location-buttons.c:179
252 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1196 ../thunar/thunar-tree-view.c:1294
253 #: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:191
254 msgid "_Empty Trash"
255 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
256
257 #: ../thunar/thunar-application.c:2012
258 msgid ""
259 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
260 "Please note that you can also delete them separately."
261 msgstr "Keď vyberiete vyprázdnenie koša, všetky položky budú nenávratne zmazané. Mazať ich môžete aj po jednom."
262
263 #: ../thunar/thunar-application.c:2029
264 msgid "Emptying the Trash..."
265 msgstr "Vyprázdňujem kôš..."
266
267 #: ../thunar/thunar-application.c:2075
268 #, c-format
269 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
270 msgstr "Nepodarilo sa určiť pôvodnú cestu pre \"%s\""
271
272 #. display an error dialog
273 #: ../thunar/thunar-application.c:2092
274 #, c-format
275 msgid "Could not restore \"%s\""
276 msgstr "Nemožno obnoviť \"%s\""
277
278 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
279 msgid "Restoring files..."
280 msgstr "Obnovujem súbory..."
281
282 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
283 #, c-format
284 msgid "Failed to set default application for \"%s\""
285 msgstr "Nepodarilo sa nastaviť predvolený program pre \"%s\""
286
287 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
288 #, c-format
289 msgid ""
290 "The selected application is used to open this and other files of type "
291 "\"%s\"."
292 msgstr "Vybraná aplikácia sa použije na otvorenie tohto a ďalších súborov typu \"%s\"."
293
294 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:495
295 msgid "No application selected"
296 msgstr "Nie je vybraný program"
297
298 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
299 msgid "Other Application..."
300 msgstr "Iné aplikácie..."
301
302 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
303 msgid "Open With"
304 msgstr "Otvoriť pomocou"
305
306 #. create the "Custom command" expand
307 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
308 msgid "Use a _custom command:"
309 msgstr "_Použiť vlastný príkaz:"
310
311 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
312 msgid ""
313 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
314 " application list."
315 msgstr "Použiť vlastný príkaz alebo program, ktorý nie je dostupný z vyššie uvedeného zoznamu programov."
316
317 #. create the "Custom command" button
318 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
319 msgid "_Browse..."
320 msgstr "_Prehľadávať..."
321
322 #. create the "Use as default for this kind of file" button
323 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
324 msgid "Use as _default for this kind of file"
325 msgstr "Použiť _ako štandardný program pre tento typ súborov"
326
327 #. display an error to the user
328 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
329 #, c-format
330 msgid "Failed to add new application \"%s\""
331 msgstr "Nepodarilo sa pridať nový program \"%s\""
332
333 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:493
334 #, c-format
335 msgid "Failed to execute application \"%s\""
336 msgstr "Nepodarilo sa spustiť aplikáciu \"%s\""
337
338 #. append the "Remove Launcher" item
339 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:565
340 msgid "_Remove Launcher"
341 msgstr "_Odstrániť spúšťač"
342
343 #. update the header label
344 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:648
345 #, c-format
346 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
347 msgstr "Otvoriť <i>%s</i> a iné súbory typu \"%s\" pomocou:"
348
349 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:656
350 #, c-format
351 msgid ""
352 "Browse the file system to select an application to open files of type "
353 "\"%s\"."
354 msgstr "Vybrať program, pomocou ktorého otvoríte súbory typu \"%s\"."
355
356 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:662
357 #, c-format
358 msgid ""
359 "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
360 "application."
361 msgstr "Nastaviť vybraný program ako štandardný pre súbory typu \"%s\""
362
363 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:708
364 #, c-format
365 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
366 msgstr "Naozaj chcete odstrániť \"%s\"?"
367
368 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:714
369 msgid ""
370 "This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
371 "\n"
372 "You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
373 msgstr "Toto odstráni spúšťač aplikácie zobrazovanej v kontextovej ponuke súboru, ale samotnú aplikáciu neodinštaluje.\n\nOdstrániť môžete len spúšťače aplikácií, ktoré ste vytvorili použitím okna \"Otvoriť s\" v správcovi súborov."
374
375 #. display an error to the user
376 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:729
377 #, c-format
378 msgid "Failed to remove \"%s\""
379 msgstr "Nepodarilo sa vymazať \"%s\""
380
381 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:755
382 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:474
383 msgid "Select an Application"
384 msgstr "Vyberte program"
385
386 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:765
387 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1068
388 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:484
389 msgid "All Files"
390 msgstr "Všetky súbory"
391
392 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:770
393 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:489
394 msgid "Executable Files"
395 msgstr "Spustiteľné súbory"
396
397 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:785
398 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:504
399 msgid "Perl Scripts"
400 msgstr "Perl skripty"
401
402 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:791
403 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:510
404 msgid "Python Scripts"
405 msgstr "Python skripty"
406
407 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:797
408 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:516
409 msgid "Ruby Scripts"
410 msgstr "Ruby skripty"
411
412 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:803
413 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:522
414 msgid "Shell Scripts"
415 msgstr "Shell skripty"
416
417 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:251
418 msgid "None available"
419 msgstr "Nedostupné"
420
421 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:298
422 msgid "Recommended Applications"
423 msgstr "Odporúčané programy"
424
425 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:316
426 msgid "Other Applications"
427 msgstr "Iné programy"
428
429 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
430 #, c-format
431 msgid "Failed to remove \"%s\"."
432 msgstr "Nepodarilo sa vymazať \"%s\"."
433
434 #. tell the user that we cannot paste
435 #: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
436 msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
437 msgstr "V schránke nie je nič, čo by ste mohli vložiť"
438
439 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
440 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
441 msgstr "Stĺpce v podrobnom zozname súborov"
442
443 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
444 msgid "Visible Columns"
445 msgstr "Zobrazené stĺpce"
446
447 #. create the top label for the column editor dialog
448 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
449 msgid ""
450 "Choose the order of information to appear in the\n"
451 "detailed list view."
452 msgstr "Vyberte, aké informácie majú byť zobrazené v podrobnom zozname súborov"
453
454 #. create the "Move Up" button
455 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:193
456 msgid "Move _Up"
457 msgstr "Posunúť na_hor"
458
459 #. create the "Move Down" button
460 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:203
461 msgid "Move Dow_n"
462 msgstr "Posunúť na_dol"
463
464 #. create the "Show" button
465 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:213
466 msgid "_Show"
467 msgstr "_Zobraziť"
468
469 #. create the "Hide" button
470 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:219
471 msgid "Hi_de"
472 msgstr "_Skryť"
473
474 #. create the "Use Default" button
475 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:230
476 msgid "Use De_fault"
477 msgstr "Použiť štandardné"
478
479 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:239
480 msgid "Column Sizing"
481 msgstr "Veľkosti stĺpcov"
482
483 #. create the label that explains the column sizing option
484 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:252
485 msgid ""
486 "By default columns will be automatically expanded if\n"
487 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
488 "able this behavior below the file manager will always\n"
489 "use the user defined column widths."
490 msgstr "Štandardne sa šírky stĺpcov prispôsobujú tak, aby bolo možné zobraziť celú informáciu. Pokiaľ túto možnosť vypnete, stĺpce budú mať vždy pevne nastavenú šírku."
491
492 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
493 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:261
494 msgid "Automatically _expand columns as needed"
495 msgstr "Automaticky _rozšíriť stĺpce podľa potreby"
496
497 #. the file_time is invalid
498 #. reset page title
499 #. tell the user that we're unable to determine the file info
500 #: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:705
501 #: ../thunar/thunar-list-model.c:733
502 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:454
503 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:503
504 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
505 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
506 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:606
507 msgid "Unknown"
508 msgstr "Neznámy"
509
510 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:102
511 msgid "Compact directory listing"
512 msgstr "Kompaktný výpis obsahu priečinka"
513
514 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:103
515 msgid "Compact view"
516 msgstr "Kompaktný pohľad"
517
518 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:142
519 msgid "C_reate"
520 msgstr "_Vytvoriť"
521
522 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:156 ../thunar/thunar-dialogs.c:124
523 msgid "Enter the new name:"
524 msgstr "Zadajte nový názov:"
525
526 #. display an error message
527 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:448
528 #, c-format
529 msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
530 msgstr "Nepodarilo sa previesť názov súboru \"%s\" do vášho kódovania"
531
532 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:485
533 #, c-format
534 msgid "Invalid filename \"%s\""
535 msgstr "Nesprávne meno súboru \"%s\""
536
537 #. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
538 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:874
539 #, c-format
540 msgid "The working directory must be an absolute path"
541 msgstr "Pracovný adresár musí byť absolútna cesta"
542
543 #. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
544 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
545 #, c-format
546 msgid "At least one filename must be specified"
547 msgstr "Minimálne jeden názov súboru musí byť zadaný"
548
549 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
550 #, c-format
551 msgid "At least one source filename must be specified"
552 msgstr "Minimálne jeden názov zdrojového súboru musí byť zadaný"
553
554 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1037
555 #, c-format
556 msgid "The number of source and target filenames must be the same"
557 msgstr "Počet zdrojových a cieľových názvov súborov sa musí zhodovať"
558
559 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1046
560 #, c-format
561 msgid "A destination directory must be specified"
562 msgstr "Minimálne jeden názov cieľového adresára musí byť zadaný"
563
564 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
565 msgid "Configure _Columns..."
566 msgstr "N_astaviť stĺpce..."
567
568 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
569 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
570 msgstr "Nastaviť stĺpce v podrobnom zozname súborov"
571
572 #: ../thunar/thunar-details-view.c:392
573 msgid "Detailed directory listing"
574 msgstr "Podrobný výpis obsahu priečinka"
575
576 #: ../thunar/thunar-details-view.c:393
577 msgid "Details view"
578 msgstr "Podrobný pohľad"
579
580 #. create a new dialog window
581 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:93
582 #, c-format
583 msgid "Rename \"%s\""
584 msgstr "Premenovať \"%s\""
585
586 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:100
587 msgid "_Rename"
588 msgstr "_Premenovať"
589
590 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:264
591 msgid "translator-credits"
592 msgstr "Launchpad Contributions:\n  Furby <https://launchpad.net/~michal-fabry>\n  Jozef Káčer <https://launchpad.net/~quickparser>\n  Marcel Hecko <https://launchpad.net/~maco>\n  Martin <https://launchpad.net/~martin10>\n  Michal Ingeli <https://launchpad.net/~xyzz>\n  Patrik Mondok <https://launchpad.net/~fido>\n  Peter Chabada <https://launchpad.net/~ubuntu-chabada>\n  funnny <https://launchpad.net/~funnny>\n  helix84 <https://launchpad.net/~helix84>\nSlovak translation team Xfce:\n  Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>\n  Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>"
593
594 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:425
595 msgid "_Yes"
596 msgstr "Án_o"
597
598 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:429
599 msgid "Yes to _all"
600 msgstr "Áno pre _všetky"
601
602 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:433
603 msgid "_No"
604 msgstr "_Nie"
605
606 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
607 msgid "N_o to all"
608 msgstr "_Nie pre všetky"
609
610 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:441
611 msgid "_Retry"
612 msgstr "_Skúsiť znova"
613
614 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
615 msgid "Copy _Anyway"
616 msgstr "Kopírov_ať i tak"
617
618 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
619 msgid "_Cancel"
620 msgstr "_Zrušiť"
621
622 #. setup the confirmation dialog
623 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
624 msgid "Confirm to replace files"
625 msgstr "Potvrdiť nahradenie súborov"
626
627 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
628 msgid "S_kip All"
629 msgstr "Pres_kočiť všetky"
630
631 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
632 msgid "_Skip"
633 msgstr "_Preskočiť"
634
635 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:543
636 msgid "Replace _All"
637 msgstr "Nahradiť _všetky"
638
639 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:544
640 msgid "_Replace"
641 msgstr "_Nahradiť"
642
643 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
644 #, c-format
645 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
646 msgstr "Tento priečinok už obsahuje symbolický odkaz \"%s\"."
647
648 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:582
649 #, c-format
650 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
651 msgstr "Tento priečinok už obsahuje priečinok \"%s\"."
652
653 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
654 #, c-format
655 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
656 msgstr "Tento priečinok už obsahuje súbor \"%s\"."
657
658 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
659 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
660 msgstr "Chcete nahradiť existujúci odkaz?"
661
662 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
663 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
664 msgstr "Chcete nahradiť existujúci priečinok?"
665
666 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:603
667 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
668 msgstr "Chcete nahradiť existujúci súbor?"
669
670 #. Fourth box (size, volume, free space)
671 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
672 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:459
673 msgid "Size:"
674 msgstr "Veľkosť:"
675
676 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
677 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:420
678 msgid "Modified:"
679 msgstr "Čas zmeny:"
680
681 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
682 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
683 msgstr "nasledujúcim odkazom?"
684
685 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
686 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
687 msgstr "nasledujúcim priečinkom?"
688
689 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
690 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
691 msgstr "nasledujúcim súborom?"
692
693 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:762
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
697 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
698 msgstr "Súbor desktop „%s” nie je na bezpečnom mieste a nie je označený ako spustiteľný. Ak nedôverujete tomuto programu, kliknite na Zrušiť."
699
700 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
701 msgid "_Launch Anyway"
702 msgstr "_Spustiť i tak"
703
704 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
705 msgid "Mark _Executable"
706 msgstr "_Označiť ako spustiteľný"
707
708 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
709 msgid "_Copy here"
710 msgstr "_Kopírovať sem"
711
712 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
713 msgid "_Move here"
714 msgstr "_Presunúť sem"
715
716 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
717 msgid "_Link here"
718 msgstr "_Vytvoriť odkaz"
719
720 #. display an error to the user
721 #. display an error message to the user
722 #: ../thunar/thunar-dnd.c:254 ../thunar/thunar-launcher.c:567
723 #, c-format
724 msgid "Failed to execute file \"%s\""
725 msgstr "Nepodarilo sa spustiť súbor \"%s\""
726
727 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:45
728 msgid "Name only"
729 msgstr "Iba názov"
730
731 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
732 msgid "Suffix only"
733 msgstr "Iba prípona"
734
735 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
736 msgid "Name and Suffix"
737 msgstr "Názov a prípona"
738
739 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
740 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
741 msgid "Date Accessed"
742 msgstr "Dátum prístupu"
743
744 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
745 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
746 msgid "Date Modified"
747 msgstr "Čas zmeny"
748
749 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
750 msgid "Group"
751 msgstr "Skupina"
752
753 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
754 msgid "MIME Type"
755 msgstr "MIME typ"
756
757 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:420
758 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
759 msgid "Name"
760 msgstr "Názov"
761
762 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
763 msgid "Owner"
764 msgstr "Vlastník"
765
766 #. Permissions chooser
767 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:539
768 msgid "Permissions"
769 msgstr "Práva"
770
771 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
772 msgid "Size"
773 msgstr "Veľkosť"
774
775 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
776 msgid "Type"
777 msgstr "Typ"
778
779 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
780 msgid "File"
781 msgstr "Súbor"
782
783 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
784 msgid "File Name"
785 msgstr "Názov súboru"
786
787 #: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:237
788 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:896 ../thunar/thunar-window.c:369
789 msgid "File System"
790 msgstr "Súborový systém"
791
792 #: ../thunar/thunar-file.c:1437
793 #, c-format
794 msgid "The root folder has no parent"
795 msgstr "Koreňový priečinok nemá nadradený priečinok"
796
797 #: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
798 #, c-format
799 msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
800 msgstr "Nepodarilo sa spracovať súbor pracovnej plochy: %s"
801
802 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
803 #: ../thunar/thunar-file.c:1534
804 msgid "Untrusted application launcher"
805 msgstr "Nedôveryhodný spúšťač aplikácie"
806
807 #: ../thunar/thunar-file.c:1559
808 #, c-format
809 msgid "No Exec field specified"
810 msgstr "Nie je vyplnené pole \"Príkaz\""
811
812 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
813 #: ../thunar/thunar-file.c:1568
814 msgid "Untrusted link launcher"
815 msgstr "Nedôveryhodný spúšťač aplikácie"
816
817 #: ../thunar/thunar-file.c:1584
818 #, c-format
819 msgid "No URL field specified"
820 msgstr "Nie je vyplnené pole \"Adresa\""
821
822 #: ../thunar/thunar-file.c:1589
823 msgid "Invalid desktop file"
824 msgstr "Neplatný .desktop súbor"
825
826 #. TRANSLATORS: this will result in "<path> on <hostname>"
827 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:318
828 #, c-format
829 msgid "%s on %s"
830 msgstr "%s na %s"
831
832 #. free disk space string
833 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:434
834 #, c-format
835 msgid "%s of %s free (%d%% used)"
836 msgstr "%s z %s je voľné (použité %d%%)"
837
838 #. extend history tooltip with function of the button
839 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
840 msgid "Right-click or pull down to show history"
841 msgstr "Pravým tlačidlom myši alebo stiahnutím dolu zobrazíte histŕoiu"
842
843 #. create the "back" action
844 #: ../thunar/thunar-history.c:163
845 msgid "Back"
846 msgstr "Späť"
847
848 #: ../thunar/thunar-history.c:163
849 msgid "Go to the previous visited folder"
850 msgstr "Prejsť na predchádzajúce navštívené miesto"
851
852 #. create the "forward" action
853 #: ../thunar/thunar-history.c:169
854 msgid "Forward"
855 msgstr "Dopredu"
856
857 #: ../thunar/thunar-history.c:169
858 msgid "Go to the next visited folder"
859 msgstr "Prejsť na nasledujúce navštívené miesto"
860
861 #: ../thunar/thunar-history.c:353
862 msgid "The item will be removed from the history"
863 msgstr "Položka bude odstránená z histórie"
864
865 #: ../thunar/thunar-history.c:356
866 #, c-format
867 msgid "Could not find \"%s\""
868 msgstr "Nemožno nájsť „%s”"
869
870 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
871 msgid "Icon based directory listing"
872 msgstr "Výpis obsahu priečinka s ikonami"
873
874 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:165
875 msgid "Icon view"
876 msgstr "Pohľad s ikonami"
877
878 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:180 ../thunar/thunar-io-jobs.c:334
879 #, c-format
880 msgid "The file \"%s\" already exists"
881 msgstr "Súbor \"%s\" už existuje"
882
883 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:203
884 #, c-format
885 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
886 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prázdny súbor \"%s\": %s"
887
888 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:357
889 #, c-format
890 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
891 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár \"%s\": %s"
892
893 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
894 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
895 msgid "Preparing..."
896 msgstr "Prebieha príprava..."
897
898 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
899 #, c-format
900 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
901 msgstr "Nemožno vymazať súbor \"% s\":% s"
902
903 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
904 #, c-format
905 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
906 msgstr "Nemožno vytvoriť symbolický odkaz \"%s\" pretože to nie je lokálny súbor"
907
908 #. generate a useful error message
909 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
910 #, c-format
911 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
912 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť  vlastníka \"%s\": %s"
913
914 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:957
915 #, c-format
916 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
917 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť  skupinu \"%s\": %s"
918
919 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1111
920 #, c-format
921 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
922 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť  práva \"%s\": %s"
923
924 #. I18N: put " (copy #) between basename and extension
925 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:103
926 #, c-format
927 msgid "%s (copy %u)%s"
928 msgstr "%s (kópia %u)%s"
929
930 #. I18N: put " (copy #)" after filename (for files without extension)
931 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:109
932 #, c-format
933 msgid "%s (copy %u)"
934 msgstr "%s (kópia %u)"
935
936 #. I18N: name for first link to basename
937 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:750
938 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1575 ../thunar/thunar-list-model.c:1586
939 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:949
940 #, c-format
941 msgid "link to %s"
942 msgstr "odkaz na %s"
943
944 #. I18N: name for nth link to basename
945 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:123
946 #, c-format
947 msgid "link %u to %s"
948 msgstr "odkaz %u na %s"
949
950 #: ../thunar/thunar-job.c:254
951 #, c-format
952 msgid ""
953 "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?\n"
954 "\n"
955 "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
956 msgstr "Súbor \"%s\" už existuje. Želáte si nahradiť ho?\n\nAk nahradíte existujúci súbor, jeho obsah bude prepísaný."
957
958 #: ../thunar/thunar-job.c:334
959 msgid "Do you want to overwrite it?"
960 msgstr "Chcete ho prepísať?"
961
962 #: ../thunar/thunar-job.c:388
963 msgid "Do you want to create it?"
964 msgstr "Chcete ho vytvoriť?"
965
966 #: ../thunar/thunar-job.c:490
967 msgid "Do you want to skip it?"
968 msgstr "Chcete ho preskočiť?"
969
970 #: ../thunar/thunar-job.c:539
971 msgid ""
972 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
973 "space."
974 msgstr "V cieli nie je dostatok miesta. Na uvoľnenie miesta skúste odstrániť súbory."
975
976 #. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
977 #. **
978 #. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
979 #. *
980 #. Prepare "Open" label and icon
981 #. append the "Open" menu action
982 #: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:819
983 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:175
984 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1092 ../thunar/thunar-tree-view.c:1224
985 msgid "_Open"
986 msgstr "_Otvoriť"
987
988 #. append the "Open in New Tab" menu action
989 #: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
990 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
991 msgid "Open in New _Tab"
992 msgstr "Otvoriť v novej _záložke"
993
994 #. append the "Open in New Window" menu action
995 #: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
996 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
997 msgid "Open in New _Window"
998 msgstr "Otvoriť v novom _okne"
999
1000 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1001 msgid "Open With Other _Application..."
1002 msgstr "Otvoriť _pomocou iného programu..."
1003
1004 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1005 #: ../thunar/thunar-launcher.c:968
1006 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
1007 msgstr "Vybrať iný program na otvorenie tohto súboru"
1008
1009 #: ../thunar/thunar-launcher.c:676
1010 #, c-format
1011 msgid "Failed to open file \"%s\""
1012 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\""
1013
1014 #. we can just tell that n files failed to open
1015 #: ../thunar/thunar-launcher.c:682
1016 #, c-format
1017 msgid "Failed to open %d file"
1018 msgid_plural "Failed to open %d files"
1019 msgstr[0] "Nepodarilo sa otvoriť %d súborov"
1020 msgstr[1] "Nepodarilo sa otvoriť %d súbor"
1021 msgstr[2] "Nepodarilo sa otvoriť %d súbory"
1022
1023 #: ../thunar/thunar-launcher.c:721
1024 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
1025 msgstr "Naozaj chcete otvoriť všetky priečinky?"
1026
1027 #: ../thunar/thunar-launcher.c:723
1028 #, c-format
1029 msgid "This will open %d separate file manager window."
1030 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
1031 msgstr[0] "Otvoríte %d samostatných okien."
1032 msgstr[1] "Otvoríte %d samostatné okno."
1033 msgstr[2] "Otvoríte %d samostatné okná."
1034
1035 #: ../thunar/thunar-launcher.c:727
1036 #, c-format
1037 msgid "Open %d New Window"
1038 msgid_plural "Open %d New Windows"
1039 msgstr[0] "Otvoriť %d nových okien"
1040 msgstr[1] "Otvoriť %d nové okno"
1041 msgstr[2] "Otvoriť %d nové okná"
1042
1043 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
1044 #: ../thunar/thunar-launcher.c:827
1045 #, c-format
1046 msgid "Open in %d New _Window"
1047 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
1048 msgstr[0] "Otvoriť v %d novom okne"
1049 msgstr[1] "Otvoriť v %d nových oknách"
1050 msgstr[2] "Otvoriť v %d nových oknách"
1051
1052 #: ../thunar/thunar-launcher.c:828
1053 #, c-format
1054 msgid "Open the selected directory in %d new window"
1055 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
1056 msgstr[0] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových oknách"
1057 msgstr[1] "Otvoriť vybraný adresár v %d novom okne"
1058 msgstr[2] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových oknách"
1059
1060 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
1061 #: ../thunar/thunar-launcher.c:839
1062 #, c-format
1063 msgid "Open in %d New _Tab"
1064 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
1065 msgstr[0] "Otvoriť v %d novej záložke"
1066 msgstr[1] "Otvoriť v %d nových záložkách"
1067 msgstr[2] "Otvoriť v %d nových záložkách"
1068
1069 #: ../thunar/thunar-launcher.c:840
1070 #, c-format
1071 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
1072 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
1073 msgstr[0] "Otvoriť vybrané adresáre v %d novej záložke"
1074 msgstr[1] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových záložkách"
1075 msgstr[2] "Otvoriť vybrané adresáre v %d nových záložkách"
1076
1077 #: ../thunar/thunar-launcher.c:855
1078 msgid "Open the selected directory in a new window"
1079 msgstr "Otvoriť vybraný adresár v novom okne"
1080
1081 #: ../thunar/thunar-launcher.c:861
1082 msgid "Open the selected directory in a new tab"
1083 msgstr "Otvoriť vybraný adresár v novej záložke"
1084
1085 #. set tooltip that makes sence
1086 #: ../thunar/thunar-launcher.c:865
1087 msgid "Open the selected directory"
1088 msgstr "Otvoriť zvolený adresár"
1089
1090 #: ../thunar/thunar-launcher.c:886
1091 msgid "Open the selected file"
1092 msgid_plural "Open the selected files"
1093 msgstr[0] "Otvorí označené súbory"
1094 msgstr[1] "Otvorí označený súbor"
1095 msgstr[2] "Otvorí označené súbory"
1096
1097 #: ../thunar/thunar-launcher.c:931
1098 msgid "_Execute"
1099 msgstr "_Spustiť"
1100
1101 #: ../thunar/thunar-launcher.c:933
1102 msgid "Execute the selected file"
1103 msgid_plural "Execute the selected files"
1104 msgstr[0] "Spustiť označené súbory"
1105 msgstr[1] "Spustiť označený súbor"
1106 msgstr[2] "Spustiť označené súbory"
1107
1108 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
1109 #: ../thunar/thunar-launcher.c:939
1110 #, c-format
1111 msgid "_Open With \"%s\""
1112 msgstr "_Otvoriť programom \"%s\""
1113
1114 #: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
1115 #, c-format
1116 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
1117 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
1118 msgstr[0] "Na otvorenie súborov sa použije \"%s\""
1119 msgstr[1] "Na otvorenie súboru sa použije \"%s\""
1120 msgstr[2] "Na otvorenie súborov sa použije \"%s\""
1121
1122 #: ../thunar/thunar-launcher.c:967
1123 msgid "_Open With Other Application..."
1124 msgstr "Otvoriť _pomocou iného programu..."
1125
1126 #: ../thunar/thunar-launcher.c:976
1127 msgid "_Open With Default Applications"
1128 msgstr "_Otvoriť pomocou predvoleného programu"
1129
1130 #: ../thunar/thunar-launcher.c:977
1131 msgid "Open the selected file with the default application"
1132 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
1133 msgstr[0] "Otvorí vybrané súbory predvolenou aplikáciou"
1134 msgstr[1] "Otvorí vybraný súbor predvolenou aplikáciou"
1135 msgstr[2] "Otvorí vybrané súbory predvolenou aplikáciou"
1136
1137 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
1138 #, c-format
1139 msgid "Open With \"%s\""
1140 msgstr "Otvoriť programom \"%s\""
1141
1142 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1694
1143 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1931 ../thunar/thunar-tree-view.c:2076
1144 #, c-format
1145 msgid "Failed to mount \"%s\""
1146 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť \"%s\""
1147
1148 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
1149 msgid "Desktop (Create Link)"
1150 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
1151 msgstr[0] "Plocha (Vytvoriť odkazy)"
1152 msgstr[1] "Plocha (Vytvoriť odkaz)"
1153 msgstr[2] "Plocha (Vytvoriť odkazy)"
1154
1155 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
1156 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
1157 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
1158 msgstr[0] "Vytvoriť odkazy na vybrané súbory na ploche"
1159 msgstr[1] "Vytvoriť odkaz na vybraný súbor na ploche"
1160 msgstr[2] "Vytvoriť odkazy na vybrané súbory na ploche"
1161
1162 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
1163 #, c-format
1164 msgid "Send the selected file to \"%s\""
1165 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
1166 msgstr[0] "Poslať vybrané súbory do \"%s\""
1167 msgstr[1] "Poslať vybraný súbor do \"%s\""
1168 msgstr[2] "Poslať vybrané súbory do \"%s\""
1169
1170 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2277
1171 #, c-format
1172 msgid "%d item (%s), Free space: %s"
1173 msgid_plural "%d items (%s), Free space: %s"
1174 msgstr[0] "%d položiek (%s), voľné miesto: %s"
1175 msgstr[1] "%d položka (%s), voľné miesto: %s"
1176 msgstr[2] "%d položky (%s), voľné miesto: %s"
1177
1178 #. just the standard text
1179 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2284
1180 #, c-format
1181 msgid "%d item, Free space: %s"
1182 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
1183 msgstr[0] "%d položiek, voľné miesto: %s"
1184 msgstr[1] "%d položka, voľné miesto: %s"
1185 msgstr[2] "%d položky, voľné miesto: %s"
1186
1187 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2293
1188 #, c-format
1189 msgid "%d item"
1190 msgid_plural "%d items"
1191 msgstr[0] "%d položiek"
1192 msgstr[1] "%d položka"
1193 msgstr[2] "%d položky"
1194
1195 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2309
1196 #, c-format
1197 msgid "\"%s\" broken link"
1198 msgstr "\"%s\" neplatný odkaz"
1199
1200 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2314
1201 #, c-format
1202 msgid "\"%s\" (%s) link to %s"
1203 msgstr "\"%s\" (%s) odkaz na %s"
1204
1205 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2320
1206 #, c-format
1207 msgid "\"%s\" shortcut"
1208 msgstr "\"%s\" skratka"
1209
1210 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2324
1211 #, c-format
1212 msgid "\"%s\" mountable"
1213 msgstr "\"%s\" pripojiteľný"
1214
1215 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
1216 #. content type
1217 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2331
1218 #, c-format
1219 msgid "\"%s\" (%s) %s"
1220 msgstr "\"%s\" (%s) %s"
1221
1222 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
1223 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
1224 #, c-format
1225 msgid "\"%s\" %s"
1226 msgstr "„%s”, %s"
1227
1228 #. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
1229 #. (which is the path
1230 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
1231 #. trash), otherwise the
1232 #. * properties dialog width will be messed up.
1233 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2350 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:367
1234 msgid "Original Path:"
1235 msgstr "Originálna cesta:"
1236
1237 #. append the image dimensions to the statusbar text
1238 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
1239 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:149
1240 msgid "Image Size:"
1241 msgstr "Veľkosť obrázku:"
1242
1243 #. item count if there are also folders in the selection
1244 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2412
1245 #, c-format
1246 msgid "%d other item selected (%s)"
1247 msgid_plural "%d other items selected (%s)"
1248 msgstr[0] "%d ďalšia položka zvolená (%s)"
1249 msgstr[1] "%d ďalšie položky zvolené (%s)"
1250 msgstr[2] "%d ďalších položiek zvolených (%s)"
1251
1252 #. only non-folders are selected
1253 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2419
1254 #, c-format
1255 msgid "%d item selected (%s)"
1256 msgid_plural "%d items selected (%s)"
1257 msgstr[0] "%d vybraných položiek (%s)"
1258 msgstr[1] "%d vybraná položka (%s)"
1259 msgstr[2] "%d vybrané položky (%s)"
1260
1261 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2433
1262 #, c-format
1263 msgid "%d folder selected"
1264 msgid_plural "%d folders selected"
1265 msgstr[0] "%d zvolený priečinok"
1266 msgstr[1] "%d zvolené priečinky"
1267 msgstr[2] "%d zvolených priečinkov"
1268
1269 #. This is marked for translation in case a localizer
1270 #. * needs to change ", " to something else. The comma
1271 #. * is between the message about the number of folders
1272 #. * and the number of items in the selection
1273 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
1274 #, c-format
1275 msgid "%s, %s"
1276 msgstr "%s, %s"
1277
1278 #. append the "Open in New Tab" menu action
1279 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
1280 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1102
1281 msgid "Open in New Tab"
1282 msgstr "Otvoriť v novej záložke"
1283
1284 #. append the "Open in New Window" menu action
1285 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:177
1286 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1108
1287 msgid "Open in New Window"
1288 msgstr "Otvoriť v novom okne"
1289
1290 #. append the "Create Folder" menu action
1291 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
1292 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
1293 msgid "Create _Folder..."
1294 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
1295
1296 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:179 ../thunar/thunar-window.c:351
1297 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
1298 msgstr "Zmazať všetky súbory a adresáre v koši"
1299
1300 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:180
1301 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
1302 msgid "Paste Into Folder"
1303 msgstr "Vložiť do priečinka"
1304
1305 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:181
1306 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1307 msgid "_Properties..."
1308 msgstr "_Vlastnosti..."
1309
1310 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:231
1311 msgid "Spacing"
1312 msgstr "Rozostup"
1313
1314 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:232
1315 msgid "The amount of space between the path buttons"
1316 msgstr "Miesto medzi tlačidlami umiestnenia"
1317
1318 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1238
1319 #, c-format
1320 msgid "Open \"%s\" in this window"
1321 msgstr "Otvoriť \"%s\" v tomto okne"
1322
1323 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1244
1324 #, c-format
1325 msgid "Open \"%s\" in a new window"
1326 msgstr "Otvoriť \"%s\" v novom okne"
1327
1328 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
1329 #, c-format
1330 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
1331 msgstr "Otvoriť „%s” v novom okne"
1332
1333 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1254
1334 #, c-format
1335 msgid "Create a new folder in \"%s\""
1336 msgstr "Vytvoriť nový priečinok v \"%s\""
1337
1338 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1266
1339 #, c-format
1340 msgid ""
1341 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
1342 msgstr "Presunúť alebo skopírovať súbory vybrané pomocou príkazov Kopírovať alebo Vystrihnúť do \"%s\""
1343
1344 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1272
1345 #, c-format
1346 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
1347 msgstr "Zobraziť vlastnosti priečinka \"%s\""
1348
1349 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:65
1350 msgid "Open Location"
1351 msgstr "Otvoriť umiestnenie"
1352
1353 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:79
1354 msgid "_Location:"
1355 msgstr "_Umiestnenie:"
1356
1357 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
1358 msgid "Reload the current folder"
1359 msgstr "Znovunačítať obsah aktuálneho priečinka"
1360
1361 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:388
1362 #, c-format
1363 msgid "File does not exist"
1364 msgstr "Súbor neexistuje"
1365
1366 #: ../thunar/thunar-notify.c:168
1367 msgid "Unmounting device"
1368 msgstr "Odpájanie zariadenia"
1369
1370 #: ../thunar/thunar-notify.c:169
1371 #, c-format
1372 msgid ""
1373 "The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
1374 " media or disconnect the drive"
1375 msgstr "Systém odpojuje zariadenie \"%s\". Prosím nevyberajte médium ani neodpájajte jednotku"
1376
1377 #: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
1378 msgid "Writing data to device"
1379 msgstr "Zapisovanie dát na zariadenie"
1380
1381 #: ../thunar/thunar-notify.c:176 ../thunar/thunar-notify.c:215
1382 #, c-format
1383 msgid ""
1384 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
1385 " removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
1386 msgstr "Pred odobratím zariadenia \"%s\" je nutné zapísať dáta. Prosím nevyberajte médium ani neodpájajte jednotku"
1387
1388 #: ../thunar/thunar-notify.c:208
1389 msgid "Ejecting device"
1390 msgstr "Odpája sa zariadenie"
1391
1392 #: ../thunar/thunar-notify.c:209
1393 #, c-format
1394 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
1395 msgstr "Zariadenie \"%s\" sa vysúva. Táto akcia môže chvíľu trvať"
1396
1397 #: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
1398 #, c-format
1399 msgid "No templates installed"
1400 msgstr "Šablóny nie sú nainštalované"
1401
1402 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:202
1403 msgid "Icon size"
1404 msgstr "Veľkosť ikony"
1405
1406 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:203
1407 msgid "The icon size for the path entry"
1408 msgstr "Veľkosť ikony pre položku cesty"
1409
1410 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:219
1411 msgid "Owner:"
1412 msgstr "Vlastník:"
1413
1414 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
1415 msgid "_Access:"
1416 msgstr "_Prístup"
1417
1418 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
1419 msgid "Gro_up:"
1420 msgstr "Sk_upina:"
1421
1422 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
1423 msgid "Acce_ss:"
1424 msgstr "Prí_stup:"
1425
1426 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
1427 msgid "O_thers:"
1428 msgstr "Os_tatní:"
1429
1430 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:328
1431 msgid "Program:"
1432 msgstr "Program:"
1433
1434 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:334
1435 msgid "Allow this file to _run as a program"
1436 msgstr "_Umožniť spustiť tento súbor ako program"
1437
1438 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:354
1439 msgid ""
1440 "Allowing untrusted programs to run\n"
1441 "presents a security risk to your system."
1442 msgstr "Umožniť spúšťanie programom z nedôveryhodných\nzdrojov predstavuje bezpečnostné riziko!"
1443
1444 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:369
1445 msgid ""
1446 "The folder permissions are inconsistent, you\n"
1447 "may not be able to work with files in this folder."
1448 msgstr "Prístupové práva priečinka sú nekonzistentné.\nNebudete môcť pracovať so súbormi v priečinku."
1449
1450 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
1451 msgid "Correct _folder permissions..."
1452 msgstr "Opraviť prístupové práva zložky..."
1453
1454 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
1455 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
1456 msgstr "Kliknutím automaticky opravíte práva priečinka..."
1457
1458 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:394
1459 msgid "Please wait..."
1460 msgstr "Prosím čakajte..."
1461
1462 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:399
1463 msgid "Stop applying permissions recursively."
1464 msgstr "Prerušiť nastavovanie práv."
1465
1466 #. allocate the question dialog
1467 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:516
1468 msgid "Question"
1469 msgstr "Otázka"
1470
1471 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:540
1472 msgid "Apply recursively?"
1473 msgstr "Nastaviť práva aj rekurzívne?"
1474
1475 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:546
1476 msgid ""
1477 "Do you want to apply your changes recursively to\n"
1478 "all files and subfolders below the selected folder?"
1479 msgstr "Prajete si použiť nastavenia rekurzívne pre\nvšetky súbory a podadresáre vo vybranom adresári?"
1480
1481 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:551
1482 msgid "Do _not ask me again"
1483 msgstr "_Už sa viac nepýtať"
1484
1485 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:552
1486 msgid ""
1487 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
1488 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
1489 "afterwards."
1490 msgstr "Ak označíte túto voľbu, táto otázka sa už viac nezobrazí a vždy sa použije možnosť, ktorú teraz vyberiete. V nastavení to budete môcť neskôr zmeniť."
1491
1492 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1493 msgid "Mixed file owners"
1494 msgstr "Viacerí vlastníci súboru"
1495
1496 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1497 msgid "Unknown file owner"
1498 msgstr "Neznámy vlastník súboru"
1499
1500 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:994
1501 msgid "None"
1502 msgstr "Žiadny"
1503
1504 #. 0000
1505 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:995
1506 msgid "Write only"
1507 msgstr "Len na zápis"
1508
1509 #. 0002
1510 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:996
1511 msgid "Read only"
1512 msgstr "Len na čítanie"
1513
1514 #. 0004
1515 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:997
1516 msgid "Read & Write"
1517 msgstr "Na čítanie aj zápis"
1518
1519 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
1520 msgid "Varying (no change)"
1521 msgstr "Rôzne (bez zmeny)"
1522
1523 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
1524 msgid "Correct folder permissions automatically?"
1525 msgstr "Automaticky opraviť práva priečinka?"
1526
1527 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1133
1528 msgid "Correct _folder permissions"
1529 msgstr "Opraviť prístupové práva _zložky"
1530
1531 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
1532 msgid ""
1533 "The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users "
1534 "allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the "
1535 "folder afterwards."
1536 msgstr "Práva priečinka budú automaticky opravené. Do priečinka budú mať prístup iba používatelia, ktorý môžu čítať obsah tohto priečinka."
1537
1538 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
1539 msgid "File Manager Preferences"
1540 msgstr "Predvoľby správcu súborov"
1541
1542 #. Display
1543 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
1544 msgid "Display"
1545 msgstr "Zobraziť"
1546
1547 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
1548 msgid "Default View"
1549 msgstr "Predvolený pohľad"
1550
1551 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
1552 msgid "View _new folders using:"
1553 msgstr "Zobraziť nové priečinky ako:"
1554
1555 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
1556 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
1557 msgid "Icon View"
1558 msgstr "Zoznam ikon"
1559
1560 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
1561 msgid "Detailed List View"
1562 msgstr "Podrobný zoznam"
1563
1564 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
1565 msgid "Compact List View"
1566 msgstr "Kompaktný zoznam"
1567
1568 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
1569 msgid "Last Active View"
1570 msgstr "Naposledy použitý pohľad"
1571
1572 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
1573 msgid "Show thumbnails:"
1574 msgstr "Zobraziť miniatúry:"
1575
1576 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
1577 msgid "Never"
1578 msgstr "Nikdy"
1579
1580 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
1581 msgid "Local Files Only"
1582 msgstr "Len lokálne súbory"
1583
1584 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
1585 msgid "Always"
1586 msgstr "Vždy"
1587
1588 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
1589 msgid "Sort _folders before files"
1590 msgstr "_Zobraziť priečinky pred súbormi"
1591
1592 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
1593 msgid ""
1594 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
1595 msgstr "Vybratím tejto voľby bude zoznam priečinkov pred súbormi, keď zoradíte priečinok."
1596
1597 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
1598 msgid "Show file size in binary format"
1599 msgstr "Zobraziť veľkosť v binárnom formáte"
1600
1601 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
1602 msgid ""
1603 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
1604 msgstr "Vyberte túto voľbu na zobrazenie veľkosti súborov v binárnom formáte, namiesto desiatkového."
1605
1606 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
1607 msgid "_Text beside icons"
1608 msgstr "_Text vedľa ikony"
1609
1610 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:327
1611 msgid ""
1612 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
1613 "rather than below the icon."
1614 msgstr "Vybratím tejto voľby sa popis ikony umiestni vedľa ikony skôr než pod ikonu"
1615
1616 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
1617 msgid "Date"
1618 msgstr "Dátum"
1619
1620 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
1621 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
1622 msgid "_Format:"
1623 msgstr "_Formát:"
1624
1625 #. Side Pane
1626 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:369
1627 msgid "Side Pane"
1628 msgstr "Bočný panel"
1629
1630 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:379
1631 msgid "Shortcuts Pane"
1632 msgstr "Miesta"
1633
1634 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
1635 msgid "_Icon Size:"
1636 msgstr "_Veľkosť ikony:"
1637
1638 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
1639 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
1640 msgid "Very Small"
1641 msgstr "Najmenšia"
1642
1643 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
1644 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:439
1645 msgid "Smaller"
1646 msgstr "Menšia"
1647
1648 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
1649 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
1650 msgid "Small"
1651 msgstr "Malá"
1652
1653 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:399
1654 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
1655 msgid "Normal"
1656 msgstr "Normálna"
1657
1658 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:400
1659 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
1660 msgid "Large"
1661 msgstr "Veľká"
1662
1663 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
1664 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
1665 msgid "Larger"
1666 msgstr "Väčšia"
1667
1668 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
1669 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
1670 msgid "Very Large"
1671 msgstr "Najväčšia"
1672
1673 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
1674 msgid "Show Icon _Emblems"
1675 msgstr "Zobraziť _emblémy"
1676
1677 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
1678 msgid ""
1679 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
1680 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
1681 "dialog."
1682 msgstr "Vybratím tejto voľby sa vo všetkých priečinkoch, ktoré majú určené emblémy v dialógu vlastností zobrazia emblémy ikon v paneli skratiek"
1683
1684 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
1685 msgid "Tree Pane"
1686 msgstr "Strom"
1687
1688 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
1689 msgid "Icon _Size:"
1690 msgstr "Veľ_kosť ikony:"
1691
1692 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
1693 msgid "Show Icon E_mblems"
1694 msgstr "Zobraziť e_mblémy"
1695
1696 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
1697 msgid ""
1698 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
1699 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
1700 msgstr "Vybratím tejto voľby sa vo všetkých priečinkoch, ktoré majú určené emblémy v dialógu vlastností zobrazia emblémy ikon v paneli stromu"
1701
1702 #. Behavior
1703 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
1704 msgid "Behavior"
1705 msgstr "Správanie"
1706
1707 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
1708 msgid "Navigation"
1709 msgstr "Navigácia"
1710
1711 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
1712 msgid "_Single click to activate items"
1713 msgstr "_Aktivovať položky jednoduchým kliknutím"
1714
1715 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
1716 msgid ""
1717 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
1718 "when the mouse pointer is paused over it:"
1719 msgstr "Nastavt_e pauzu pred tým, než bude\npoložka pod kurzorom myši vybraná:"
1720
1721 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
1722 msgid ""
1723 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
1724 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
1725 "disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
1726 "behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
1727 "to select the item without activating it."
1728 msgstr "Keď je zapnutá aktivácia jedným-klikom, podržaním kurzora myši nad položkou automaticky túto položku vyberie po zadanom čase. Toto správanie môžete vypnúť posunutím vľavo. Táto vlastnosť môže byť užitočná ak chcete len vybrať položku bez jej spustenia."
1729
1730 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
1731 msgid "Disabled"
1732 msgstr "Vypnuté"
1733
1734 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
1735 msgid "Medium"
1736 msgstr "Stredná"
1737
1738 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
1739 msgid "Long"
1740 msgstr "Veľká"
1741
1742 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
1743 msgid "_Double click to activate items"
1744 msgstr "Aktivovať položky _dvojitým kliknutím"
1745
1746 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:563
1747 msgid "Middle Click"
1748 msgstr "Kliknutie stredným"
1749
1750 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
1751 msgid "Open folder in new _window"
1752 msgstr "Otvoriť priečinok v novom _okne"
1753
1754 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
1755 msgid "Open folder in new _tab"
1756 msgstr "Otvoriť priečinok v novej _záložke"
1757
1758 #. Advanced
1759 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
1760 msgid "Advanced"
1761 msgstr "Pokročilé"
1762
1763 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:597
1764 msgid "Folder Permissions"
1765 msgstr "Práva priečinka"
1766
1767 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:609
1768 msgid ""
1769 "When changing the permissions of a folder, you\n"
1770 "can also apply the changes to the contents of the\n"
1771 "folder. Select the default behavior below:"
1772 msgstr "Pri zmene práv priečinka môžete zmeniť\naj práva pre obsah tohto priečinka. Vyberte\nspôsob zmeny práv:"
1773
1774 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
1775 msgid "Ask everytime"
1776 msgstr "Vždy sa pýtať"
1777
1778 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
1779 msgid "Apply to Folder Only"
1780 msgstr "Nastaviť práva iba pre priečinok"
1781
1782 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
1783 msgid "Apply to Folder and Contents"
1784 msgstr "Nastaviť práva pre priečinok i obsah"
1785
1786 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
1787 msgid "Volume Management"
1788 msgstr "Správa zväzkov"
1789
1790 #. add check button to enable/disable auto mounting
1791 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
1792 msgid "Enable _Volume Management"
1793 msgstr "Zapnúť _Správu zväzkov"
1794
1795 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
1796 msgid ""
1797 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
1798 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
1799 msgstr "<a href=\"volman-config:\">Konfigurovať</a> správu výmenných jednotiek a médií (napr. ako sa má zaobchádzať s fotoaparátmi)."
1800
1801 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
1802 #. configuration dialog
1803 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
1804 msgid "Failed to display the volume management settings"
1805 msgstr "Nepodarilo sa zobraziť nastavenia správy zväzkov"
1806
1807 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
1808 msgid "File Operation Progress"
1809 msgstr "Priebeh operácie zo súborom"
1810
1811 #. build the tooltip text
1812 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:299
1813 #, c-format
1814 msgid "%d file operation running"
1815 msgid_plural "%d file operations running"
1816 msgstr[0] "Prebieha %d operácií so súbormi"
1817 msgstr[1] "Prebieha %d operácia so súbormi"
1818 msgstr[2] "Prebiehajú %d operácie so súbormi"
1819
1820 #. update the status text
1821 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
1822 msgid "Cancelling..."
1823 msgstr "Ruší sa..."
1824
1825 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
1826 msgid "General"
1827 msgstr "Všeobecné"
1828
1829 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:267
1830 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:132
1831 msgid "_Name:"
1832 msgstr "_Názov:"
1833
1834 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:294
1835 msgid "Names:"
1836 msgstr "Názvy:"
1837
1838 #. Second box (kind, open with, link target)
1839 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:314
1840 msgid "Kind:"
1841 msgstr "Typ:"
1842
1843 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:335
1844 msgid "_Open With:"
1845 msgstr "_Otvoriť pomocou:"
1846
1847 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:349
1848 msgid "Link Target:"
1849 msgstr "Cieľ odkazu:"
1850
1851 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:381
1852 msgid "Location:"
1853 msgstr "Umiestenenie"
1854
1855 #. Third box (deleted, modified, accessed)
1856 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:406
1857 msgid "Deleted:"
1858 msgstr "Zmazané:"
1859
1860 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:434
1861 msgid "Accessed:"
1862 msgstr "Čas prístupu:"
1863
1864 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:472
1865 msgid "Volume:"
1866 msgstr "Diskový oddiel:"
1867
1868 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:496
1869 msgid "Usage:"
1870 msgstr "Použitie:"
1871
1872 #. Emblem chooser
1873 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
1874 msgid "Emblems"
1875 msgstr "Emblémy"
1876
1877 #. allocate the icon chooser
1878 #. allocate the chooser dialog
1879 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:768
1880 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:609
1881 #, c-format
1882 msgid "Select an Icon for \"%s\""
1883 msgstr "Vybrať ikonu pre \"%s\""
1884
1885 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:794
1886 #, c-format
1887 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
1888 msgstr "Chyba pri zmene ikony \"%s\""
1889
1890 #. update the properties dialog title
1891 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:896
1892 #, c-format
1893 msgid "%s - Properties"
1894 msgstr "%s - vlastnosti"
1895
1896 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:947
1897 msgid "broken link"
1898 msgstr "poškodený odkaz"
1899
1900 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:958
1901 msgid "unknown"
1902 msgstr "neznámy"
1903
1904 #. update the properties dialog title
1905 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1124
1906 msgid "Properties"
1907 msgstr "Vlastnosti"
1908
1909 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1224
1910 msgid "mixed"
1911 msgstr "zmiešané"
1912
1913 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
1914 msgid "_File"
1915 msgstr "_Súbor"
1916
1917 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:191 ../thunar/thunar-window.c:350
1918 msgid "_Send To"
1919 msgstr "_Poslať do"
1920
1921 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:192 ../thunar/thunar-standard-view.c:394
1922 msgid "File Context Menu"
1923 msgstr "Kontextové menu Súbor"
1924
1925 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1926 msgid "_Add Files..."
1927 msgstr "_Pridať súbory:"
1928
1929 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1930 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
1931 msgstr "Obsiahnuť pridané súbory v zozname súborov na premenovanie"
1932
1933 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1934 msgid "Clear"
1935 msgstr "Vyčistiť"
1936
1937 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1938 msgid "Clear the file list below"
1939 msgstr "Vyčistiť zoznam súborov"
1940
1941 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196 ../thunar/thunar-window.c:375
1942 msgid "_About"
1943 msgstr "_O programe"
1944
1945 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196
1946 msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
1947 msgstr "Zobraziť informácie o hromadnom premenovaní"
1948
1949 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1950 msgid "View the properties of the selected file"
1951 msgstr "Zobraziť vlastnosti vybraného súboru"
1952
1953 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:352
1954 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
1955 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
1956 msgid "Rename Multiple Files"
1957 msgstr "Hromadné premenovanie"
1958
1959 #. add the "Rename Files" button
1960 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:360
1961 msgid "_Rename Files"
1962 msgstr "_Premenovať súbory"
1963
1964 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:363
1965 msgid ""
1966 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
1967 msgstr "Sem kliknite na premenovanie súborov zhora na ich nové názvy."
1968
1969 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:438
1970 msgid "New Name"
1971 msgstr "Nový názov"
1972
1973 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:501
1974 msgid ""
1975 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
1976 msgstr "Sem kliknite na zobrazenie dokumentácie o vybratej operácii premenovania."
1977
1978 #. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.*
1979 #. from $libdir/thunarx-2/,
1980 #. *              and opening the multi rename dialog by selecting multiple
1981 #. files and pressing F2.
1982 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
1983 msgid ""
1984 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
1985 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
1986 "from source, be sure to enable the \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1987 msgstr "Vo vašom systéme sa nenašiel nijaký premenovací modul. Skontrolujte\nprosím inštaláciu alebo kontaktujte vášho systémového správcu. Ak ste Thunar\ninštalovali zo zdrojákov, zapnite \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1988
1989 #. tell the user that we failed
1990 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:954
1991 msgid "Failed to open the documentation browser"
1992 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť prehliadač dokumentácie"
1993
1994 #. allocate the file chooser
1995 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1057
1996 msgid "Select files to rename"
1997 msgstr "Vyberte súbory, ktoré chcete premenovať"
1998
1999 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1073
2000 msgid "Audio Files"
2001 msgstr "Zvukové súbory"
2002
2003 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1078
2004 msgid "Image Files"
2005 msgstr "Súbory obrázkov"
2006
2007 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1083
2008 msgid "Video Files"
2009 msgstr "Súbory videa"
2010
2011 #. just popup the about dialog
2012 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
2013 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
2014 msgid "Bulk Rename"
2015 msgstr "Hromadné premenovanie"
2016
2017 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1217
2018 msgid ""
2019 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
2020 "tool to rename multiple files at once."
2021 msgstr "Hromadné premenovanie Thunar je mocný a rozšíriteľný\nnástroj na premenovanie viacerých súborov naraz."
2022
2023 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1690
2024 msgid "Remove File"
2025 msgid_plural "Remove Files"
2026 msgstr[0] "Odstrániť súbory"
2027 msgstr[1] "Odstrániť súbor"
2028 msgstr[2] "Odstrániť súbory"
2029
2030 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1692
2031 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
2032 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
2033 msgstr[0] "Odstrániť vybrané súbory zo zoznamu na premenovanie"
2034 msgstr[1] "Odstrániť vybraný súbor zo zoznamu na premenovanie"
2035 msgstr[2] "Odstrániť vybrané súbory zo zoznamu na premenovanie"
2036
2037 #. change title to reflect the standalone status
2038 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
2039 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
2040 msgstr "Hromadné premenovanie - premenovanie viacerých súborov naraz"
2041
2042 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:185
2043 #, c-format
2044 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
2045 msgstr "Nepodarilo sa premenovať \"%s\" na \"%s\"."
2046
2047 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:192
2048 msgid ""
2049 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
2050 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
2051 "cancel the operation without reverting previous changes."
2052 msgstr "Jednotlivo môžete vybrať každý súbor, aby sa preskočil a premenovanie pokračovalo zvyšnými súbormi, alebo vrátiť predošlé premenovanie súborov na staré názvy, alebo zrušiť operáciu bez vrátenia predchádzajúcich zmien."
2053
2054 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
2055 msgid "_Revert Changes"
2056 msgstr "_Vrátiť zmeny"
2057
2058 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
2059 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
2060 msgid "_Skip This File"
2061 msgstr "_Preskočiť tento súbor"
2062
2063 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:204
2064 msgid ""
2065 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
2066 msgstr "Chcete preskočiť tento súbor a pokračovať v premenovávaní zostávajúcich súborov?"
2067
2068 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:597
2069 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
2070 msgid "Trash is empty"
2071 msgstr "Kôš je prázdny"
2072
2073 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:601
2074 #, c-format
2075 msgid "Trash contains %d file"
2076 msgid_plural "Trash contains %d files"
2077 msgstr[0] "Kôš obsahuje %d súbor"
2078 msgstr[1] "Kôš obsahuje %d súbory"
2079 msgstr[2] "Kôš obsahuje %d súborov"
2080
2081 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
2082 msgid "DEVICES"
2083 msgstr "ZARIADENIA"
2084
2085 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
2086 msgid "NETWORK"
2087 msgstr "SIEŤ"
2088
2089 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
2090 msgid "Browse Network"
2091 msgstr "Prechádzať sieť"
2092
2093 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
2094 msgid "PLACES"
2095 msgstr "MIESTA"
2096
2097 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
2098 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
2099 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
2100 msgstr[0] "Bočný panel (Vytvoriť zástupcov)"
2101 msgstr[1] "Bočný panel (Vytvoriť zástupcu)"
2102 msgstr[2] "Bočný panel (Vytvoriť zástupcov)"
2103
2104 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:395
2105 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
2106 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
2107 msgstr[0] "Pridať vybrané priečinky medzi záložky v bočnom paneli"
2108 msgstr[1] "Pridať vybraný priečinok medzi záložky v bočnom paneli"
2109 msgstr[2] "Pridať vybrané priečinky medzi záložky v bočnom paneli"
2110
2111 #. append the "Mount" item
2112 #. append the "Mount" menu action
2113 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1129 ../thunar/thunar-tree-view.c:1258
2114 msgid "_Mount"
2115 msgstr "_Pripojiť"
2116
2117 #. append the "Unmount" item
2118 #. append the "Unmount" menu action
2119 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1135 ../thunar/thunar-tree-view.c:1264
2120 msgid "_Unmount"
2121 msgstr "_Odpojiť"
2122
2123 #. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
2124 #. append the "Eject" menu action
2125 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1141 ../thunar/thunar-tree-view.c:1270
2126 msgid "_Eject"
2127 msgstr "_Vysunúť"
2128
2129 #. append the "Disconnect" item
2130 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1158
2131 msgid "Create _Shortcut"
2132 msgstr "Vytvoriť _odkaz"
2133
2134 #. append the "Disconnect" item
2135 #. append the "Mount Volume" menu action
2136 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179 ../thunar/thunar-tree-view.c:1279
2137 msgid "Disconn_ect"
2138 msgstr "Odpo_jiť"
2139
2140 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1258
2141 msgid "_Remove Shortcut"
2142 msgstr "_Odstrániť záložku"
2143
2144 #. append the rename menu item
2145 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1272
2146 msgid "Re_name Shortcut"
2147 msgstr "_Premenovať záložku"
2148
2149 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1561
2150 #, c-format
2151 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
2152 msgstr "Umiestnenie \"%s\" nezodpovedá žiadnemu priečinku"
2153
2154 #. display an error message to the user
2155 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1581
2156 msgid "Failed to add new shortcut"
2157 msgstr "Nepodarilo sa pridať novú záložku"
2158
2159 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1858 ../thunar/thunar-tree-view.c:1944
2160 #, c-format
2161 msgid "Failed to eject \"%s\""
2162 msgstr "Nepodarilo sa vysunúť \"%s\""
2163
2164 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2000 ../thunar/thunar-tree-view.c:1999
2165 #, c-format
2166 msgid "Failed to unmount \"%s\""
2167 msgstr "Nepodarilo sa odpojiť \"%s\""
2168
2169 #: ../thunar/thunar-size-label.c:142
2170 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
2171 msgstr "Kliknutím zrušíte výpočet veľkosti priečinku."
2172
2173 #. add the label widget
2174 #. tell the user that we started calculation
2175 #: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
2176 msgid "Calculating..."
2177 msgstr "Prebieha výpočet..."
2178
2179 #. tell the user that the operation was canceled
2180 #: ../thunar/thunar-size-label.c:254
2181 msgid "Calculation aborted"
2182 msgstr "Výpočet prerušený"
2183
2184 #: ../thunar/thunar-size-label.c:391
2185 #, c-format
2186 msgid "%u item, totalling %s"
2187 msgid_plural "%u items, totalling %s"
2188 msgstr[0] "%u položiek, celkom %s"
2189 msgstr[1] "%u položka, celkom %s"
2190 msgstr[2] "%u položky, celkom %s"
2191
2192 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
2193 #. * directories were not accessible
2194 #: ../thunar/thunar-size-label.c:398
2195 msgid "(some contents unreadable)"
2196 msgstr "(niektoré položky nečitateľné)"
2197
2198 #. nothing was readable, so permission was denied
2199 #: ../thunar/thunar-size-label.c:409
2200 msgid "Permission denied"
2201 msgstr "Prístup odmietnutý"
2202
2203 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:395
2204 msgid "Folder Context Menu"
2205 msgstr "Kontextové menu Priečinok"
2206
2207 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396
2208 msgid "Create an empty folder within the current folder"
2209 msgstr "Vytvoriť prázdny priečinok"
2210
2211 #. append the "Cut" menu action
2212 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
2213 msgid "Cu_t"
2214 msgstr "Vys_trihnúť"
2215
2216 #. append the "Copy" menu action
2217 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1348
2218 msgid "_Copy"
2219 msgstr "_Kopírovať"
2220
2221 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2222 msgid "_Paste"
2223 msgstr "_Vložiť"
2224
2225 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2226 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
2227 msgstr "Presunie/Kopíruje súbory vybraté príkazom Vystrihnúť/Kopírovať"
2228
2229 #. append the "Move to Tash" menu action
2230 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
2231 msgid "Mo_ve to Trash"
2232 msgstr "Presunúť do _koša"
2233
2234 #. append the "Delete" menu action
2235 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
2236 msgid "_Delete"
2237 msgstr "_Odstrániť"
2238
2239 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
2240 msgid ""
2241 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
2242 "selected folder"
2243 msgstr "Presunie/Kopíruje súbory vybraté príkazom Vystrihnúť/Kopírovať do vybraného priečinka"
2244
2245 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2246 msgid "Select _all Files"
2247 msgstr "Vybr_ať všetky súbory"
2248
2249 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2250 msgid "Select all files in this window"
2251 msgstr "Vybrať všetky súbory v tomto okne"
2252
2253 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2254 msgid "Select _by Pattern..."
2255 msgstr "Vy_brať podľa vzorky..."
2256
2257 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2258 msgid "Select all files that match a certain pattern"
2259 msgstr "Vybrať všetky súbory zodpovedajúce nejakej vzorke"
2260
2261 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2262 msgid "_Invert Selection"
2263 msgstr "_Invertovať výber"
2264
2265 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2266 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
2267 msgstr "Vybrať všetky, ale len tie, ktoré nie sú aktuálne vybrané"
2268
2269 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:407
2270 msgid "Du_plicate"
2271 msgstr "_Duplikovať"
2272
2273 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4360
2274 msgid "Ma_ke Link"
2275 msgid_plural "Ma_ke Links"
2276 msgstr[0] "Vytvoriť od_kazy"
2277 msgstr[1] "Vytvoriť od_kaz"
2278 msgstr[2] "Vytvoriť od_kazy"
2279
2280 #. append the "Rename" menu action
2281 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
2282 msgid "_Rename..."
2283 msgstr "_Premenovať..."
2284
2285 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:410
2286 msgid "_Restore"
2287 msgstr "_Obnoviť"
2288
2289 #. add the "Create Document" sub menu action
2290 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:675
2291 msgid "Create _Document"
2292 msgstr "Vytvoriť _dokument"
2293
2294 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
2295 msgid "Loading folder contents..."
2296 msgstr "Načítava sa obsah priečinka..."
2297
2298 #. display an error to the user
2299 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
2300 msgid "Failed to open the home folder"
2301 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť domovský adresár"
2302
2303 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
2304 msgid "New Empty File"
2305 msgstr "Nový prázdny súbor"
2306
2307 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
2308 msgid "New Empty File..."
2309 msgstr "Nový prázdny súbor..."
2310
2311 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
2312 msgid "Select by Pattern"
2313 msgstr "Vybrať podľa vzorky"
2314
2315 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2585
2316 msgid "_Select"
2317 msgstr "_Vybrať"
2318
2319 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2594
2320 msgid "_Pattern:"
2321 msgstr "Vz_orka:"
2322
2323 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
2324 #. invalid
2325 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3163
2326 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
2327 msgstr "Lokalita XDS drag poskytla neplatný názov súboru."
2328
2329 #. display an error dialog to the user
2330 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3344
2331 #, c-format
2332 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
2333 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť odkaz na adresu \"%s\""
2334
2335 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3737 ../thunar/thunar-window.c:2883
2336 #, c-format
2337 msgid "Failed to open directory \"%s\""
2338 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť priečinok \"%s\""
2339
2340 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4311
2341 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
2342 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
2343 msgstr[0] "Vybrané súbory sa pripravia na presun príkazom Vložiť"
2344 msgstr[1] "Vybraný súbor sa pripraví na presun príkazom Vložiť"
2345 msgstr[2] "Vybrané súbory sa pripravia na presun príkazom Vložiť"
2346
2347 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4319
2348 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
2349 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
2350 msgstr[0] "Vybrané súbory sa pripravia na kopírovanie príkazom Vložiť"
2351 msgstr[1] "Vybraný súbor sa pripraví na kopírovanie príkazom Vložiť"
2352 msgstr[2] "Vybrané súbory sa pripravia na kopírovanie príkazom Vložiť"
2353
2354 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
2355 msgid "Move the selected file to the Trash"
2356 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
2357 msgstr[0] "Presunúť zvolený súbor do koša"
2358 msgstr[1] "Presunúť zvolené súbory do koša"
2359 msgstr[2] "Presunúť zvolené súbory do koša"
2360
2361 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
2362 msgid "Permanently delete the selected file"
2363 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
2364 msgstr[0] "Trvalo odstrániť zvolený súbor"
2365 msgstr[1] "Trvalo odstrániť zvolené súbory"
2366 msgstr[2] "Trvalo odstrániť zvolené súbory"
2367
2368 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4353
2369 msgid "Duplicate the selected file"
2370 msgid_plural "Duplicate each selected file"
2371 msgstr[0] "Duplikuje vybrané súbory"
2372 msgstr[1] "Duplikuje vybraný súbor"
2373 msgstr[2] "Duplikuje vybrané súbory"
2374
2375 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4362
2376 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
2377 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
2378 msgstr[0] "Vytvorí symbolický odkaz pre všetky vybrané súbory"
2379 msgstr[1] "Vytvorí symbolický odkaz pre vybraný súbor"
2380 msgstr[2] "Vytvorí symbolický odkaz pre vybrané súbory"
2381
2382 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4370
2383 msgid "Rename the selected file"
2384 msgid_plural "Rename the selected files"
2385 msgstr[0] "Premenovať vybrané súbory"
2386 msgstr[1] "Premenovať vybraný súbor"
2387 msgstr[2] "Premenovať vybrané súbory"
2388
2389 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4378
2390 msgid "Restore the selected file"
2391 msgid_plural "Restore the selected files"
2392 msgstr[0] "Obnoviť vybrané súbory"
2393 msgstr[1] "Obnoviť vybraný súbor"
2394 msgstr[2] "Obnoviť vybrané súbory"
2395
2396 #. add the "Empty File" item
2397 #: ../thunar/thunar-templates-action.c:473
2398 msgid "_Empty File"
2399 msgstr "_Prázdny súbor"
2400
2401 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:741
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
2405 "destination"
2406 msgstr "Chyba pri kopírovaní do \"%s\": Je potrebné ešte %s miesta na kopírovanie do cieľa"
2407
2408 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
2409 #, c-format
2410 msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
2411 msgstr "Chyba pri kopírovaní do „%s”: Cieľ je len na čítanie"
2412
2413 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
2414 msgid "Collecting files..."
2415 msgstr "Zhromažďovanie súborov..."
2416
2417 #. update progress information
2418 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
2419 #, c-format
2420 msgid "Trying to restore \"%s\""
2421 msgstr "Pokúšam sa obnoviť \"%s\""
2422
2423 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:854
2424 #, c-format
2425 msgid ""
2426 "The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file"
2427 " \"%s\" from the trash"
2428 msgstr "Priečinok \"%s\" už neexistuje, ale je vyžadovaný pre obnovenie súboru \"%s\" z koša."
2429
2430 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:879
2431 #, c-format
2432 msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
2433 msgstr "Nepodarilo sa obnoviť priečinok \"%s\""
2434
2435 #. update progress information
2436 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:899
2437 #, c-format
2438 msgid "Trying to move \"%s\""
2439 msgstr "Pokúšam sa presunúť \"%s\""
2440
2441 #. update progress information
2442 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
2443 #, c-format
2444 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
2445 msgstr "Položku \"%s\" nie je možné priamo presunúť. Zhromažďovanie súborov pri kopírovaní..."
2446
2447 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
2448 #, c-format
2449 msgid "%s of %s"
2450 msgstr "%s z %s"
2451
2452 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1117
2453 #, c-format
2454 msgid "%lu hour remaining (%s/sec)"
2455 msgid_plural "%lu hours remaining (%s/sec)"
2456 msgstr[0] "zostáva %lu hodina (%s/s)"
2457 msgstr[1] "zostávajú %lu hodiny (%s/s)"
2458 msgstr[2] "zostáva %lu hodín (%s/s)"
2459
2460 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1125
2461 #, c-format
2462 msgid "%lu minute remaining (%s/sec)"
2463 msgid_plural "%lu minutes remaining (%s/sec)"
2464 msgstr[0] "zostáva %lu minúta (%s/s)"
2465 msgstr[1] "zostávajú %lu minúty (%s/s)"
2466 msgstr[2] "zostáva %lu minút (%s/s)"
2467
2468 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1132
2469 #, c-format
2470 msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
2471 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
2472 msgstr[0] "zostáva %lu sekunda (%s/s)"
2473 msgstr[1] "zostávajú %lu sekundy (%s/s)"
2474 msgstr[2] "zostáva %lu sekúnd (%s/s)"
2475
2476 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:105
2477 msgid "T_rash"
2478 msgstr "_Kôš"
2479
2480 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:166
2481 msgid "Display the contents of the trash can"
2482 msgstr "Zobraziť obsah koša"
2483
2484 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
2485 msgid "Loading..."
2486 msgstr "Načítava sa..."
2487
2488 #. append the "Paste Into Folder" menu action
2489 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
2490 msgid "_Paste Into Folder"
2491 msgstr "_Vložiť do priečinka"
2492
2493 #. append the "Properties" menu action
2494 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
2495 msgid "P_roperties..."
2496 msgstr "_Vlastnosti..."
2497
2498 #: ../thunar/thunar-util.c:280
2499 #, c-format
2500 msgid "Invalid path"
2501 msgstr "Neplatná cesta"
2502
2503 #: ../thunar/thunar-util.c:314
2504 #, c-format
2505 msgid "Unknown user \"%s\""
2506 msgstr "Neznámy používateľ \"%s\""
2507
2508 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2509 #: ../thunar/thunar-util.c:403
2510 msgid "Today"
2511 msgstr "Dnes"
2512
2513 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2514 #: ../thunar/thunar-util.c:408
2515 #, c-format
2516 msgid "Today at %X"
2517 msgstr "Dnes o %X"
2518
2519 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2520 #: ../thunar/thunar-util.c:416
2521 msgid "Yesterday"
2522 msgstr "Včera"
2523
2524 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2525 #: ../thunar/thunar-util.c:421
2526 #, c-format
2527 msgid "Yesterday at %X"
2528 msgstr "Včera o %X"
2529
2530 #. Days from last week
2531 #: ../thunar/thunar-util.c:429
2532 #, c-format
2533 msgid "%A at %X"
2534 msgstr "%A na %X"
2535
2536 #. Any other date
2537 #: ../thunar/thunar-util.c:434
2538 #, c-format
2539 msgid "%x at %X"
2540 msgstr "%x na %X"
2541
2542 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2543 msgid "New _Tab"
2544 msgstr "Nová _záložka"
2545
2546 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2547 msgid "Open a new tab for the displayed location"
2548 msgstr "Otvoriť zobrazené umiestnenie na novej záložke"
2549
2550 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2551 msgid "New _Window"
2552 msgstr "Nové _okno"
2553
2554 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2555 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
2556 msgstr "Otvorí nové Thunar okno so zobrazeným miestom"
2557
2558 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2559 msgid "Detac_h Tab"
2560 msgstr "_Odpojiť záložku"
2561
2562 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2563 msgid "Open current folder in a new window"
2564 msgstr "Otvorí aktuálnu zložku v novom okne"
2565
2566 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2567 msgid "Close _All Windows"
2568 msgstr "Zatvoriť všetky _okná"
2569
2570 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2571 msgid "Close all Thunar windows"
2572 msgstr "Zatvoriť všetky okná správcu súborov Thunar"
2573
2574 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2575 msgid "C_lose Tab"
2576 msgstr "Za_tvoriť záložku"
2577
2578 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2579 msgid "Close this folder"
2580 msgstr "Zatvoriť tento priečinok"
2581
2582 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2583 msgid "_Close Window"
2584 msgstr "_Zatvoriť okno"
2585
2586 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2587 msgid "Close this window"
2588 msgstr "Zatvoriť toto okno"
2589
2590 #: ../thunar/thunar-window.c:356
2591 msgid "_Edit"
2592 msgstr "_Upraviť"
2593
2594 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2595 msgid "Pr_eferences..."
2596 msgstr "_Nastavenia..."
2597
2598 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2599 msgid "Edit Thunars Preferences"
2600 msgstr "Upraviť nastavenia správcu súborov Thunar"
2601
2602 #: ../thunar/thunar-window.c:358
2603 msgid "_View"
2604 msgstr "_Zobraziť"
2605
2606 #: ../thunar/thunar-window.c:359
2607 msgid "_Reload"
2608 msgstr "Ob_noviť"
2609
2610 #: ../thunar/thunar-window.c:360
2611 msgid "_Location Selector"
2612 msgstr "_Panel umiestnenia"
2613
2614 #: ../thunar/thunar-window.c:361
2615 msgid "_Side Pane"
2616 msgstr "_Bočný panel"
2617
2618 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2619 msgid "Zoom I_n"
2620 msgstr "Pri_blížiť"
2621
2622 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2623 msgid "Show the contents in more detail"
2624 msgstr "Zobraziť obsah detailnejšie"
2625
2626 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2627 msgid "Zoom _Out"
2628 msgstr "Z_menšiť"
2629
2630 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2631 msgid "Show the contents in less detail"
2632 msgstr "Zobraziť obsah s menej detailami"
2633
2634 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2635 msgid "Normal Si_ze"
2636 msgstr "_Normálna veľkosť"
2637
2638 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2639 msgid "Show the contents at the normal size"
2640 msgstr "Zobraziť obsah v normálnej veľkosti"
2641
2642 #: ../thunar/thunar-window.c:365
2643 msgid "_Go"
2644 msgstr "_Prejsť"
2645
2646 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2647 msgid "Open _Parent"
2648 msgstr "Otvoriť _rodičovský"
2649
2650 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2651 msgid "Open the parent folder"
2652 msgstr "Otvoriť rodičovský priečinok"
2653
2654 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2655 msgid "_Home"
2656 msgstr "_Domov"
2657
2658 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2659 msgid "Go to the home folder"
2660 msgstr "Prejsť do domovského priečinka"
2661
2662 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2663 msgid "Desktop"
2664 msgstr "Plocha"
2665
2666 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2667 msgid "Go to the desktop folder"
2668 msgstr "Prejsť do priečinka pracovnej plochy"
2669
2670 #: ../thunar/thunar-window.c:369
2671 msgid "Browse the file system"
2672 msgstr "Prehliadať súborový systém"
2673
2674 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2675 msgid "B_rowse Network"
2676 msgstr "P_rechádzať sieť"
2677
2678 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2679 msgid "Browse local network connections"
2680 msgstr "Prechádzať lokálne sieťové spojenia"
2681
2682 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2683 msgid "T_emplates"
2684 msgstr "Š_ablóny"
2685
2686 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2687 msgid "Go to the templates folder"
2688 msgstr "Prejsť do priečinka šablón"
2689
2690 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2691 msgid "_Open Location..."
2692 msgstr "_Otvoriť lokáciu..."
2693
2694 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2695 msgid "Specify a location to open"
2696 msgstr "Zadať umiestnenie, ktoré otvoriť"
2697
2698 #: ../thunar/thunar-window.c:373
2699 msgid "_Help"
2700 msgstr "_Pomocník"
2701
2702 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2703 msgid "_Contents"
2704 msgstr "O_bsah"
2705
2706 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2707 msgid "Display Thunar user manual"
2708 msgstr "Zobraziť používateľský manuál"
2709
2710 #: ../thunar/thunar-window.c:375
2711 msgid "Display information about Thunar"
2712 msgstr "Zobraziť informáciu o správcovi súborov Thunar"
2713
2714 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2715 msgid "Show _Hidden Files"
2716 msgstr "Zobraziť _skryté súbory"
2717
2718 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2719 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
2720 msgstr "Prepne zobrazenie skrytých súborov v aktuálnom okne"
2721
2722 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2723 msgid "_Pathbar Style"
2724 msgstr "Tlačidlá _priečinkov"
2725
2726 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2727 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
2728 msgstr "Moderný vzhľad s tlačidlami korenšpondujúcimi priečinkom"
2729
2730 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2731 msgid "_Toolbar Style"
2732 msgstr "_Textový panel"
2733
2734 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2735 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
2736 msgstr "Tradičný vzhľad s prúžkom umiestenia a navigačnými tlačidlami"
2737
2738 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2739 msgid "_Shortcuts"
2740 msgstr "_Záložky"
2741
2742 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2743 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
2744 msgstr "Prepne viditeľnosť panela skratiek"
2745
2746 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2747 msgid "_Tree"
2748 msgstr "_Strom"
2749
2750 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2751 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
2752 msgstr "Prepne viditeľnosť panela stromu"
2753
2754 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2755 msgid "St_atusbar"
2756 msgstr "S_tavový riadok"
2757
2758 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2759 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
2760 msgstr "Zmení viditeľnosť stavového riadku v okne"
2761
2762 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2763 msgid "_Menubar"
2764 msgstr "Panel _menu"
2765
2766 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2767 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
2768 msgstr "Zmení viditeľnosť panela menu tohoto okna"
2769
2770 #. * add view options
2771 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2772 msgid "View as _Icons"
2773 msgstr "Zobraziť ako i_kony"
2774
2775 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2776 msgid "Display folder content in an icon view"
2777 msgstr "Zobrazí obsah priečinkov v ikonách"
2778
2779 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2780 msgid "View as _Detailed List"
2781 msgstr "Zobraziť _podrobný zoznam"
2782
2783 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2784 msgid "Display folder content in a detailed list view"
2785 msgstr "Zobrazí obsah priečinka v podrobnom zozname"
2786
2787 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2788 msgid "View as _Compact List"
2789 msgstr "Zobraziť kompaktný zoznam"
2790
2791 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2792 msgid "Display folder content in a compact list view"
2793 msgstr "Zobrazí obsah priečinka v kompaktnom zozname"
2794
2795 #. add the label with the root warning
2796 #: ../thunar/thunar-window.c:844
2797 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
2798 msgstr "Upozornenie, používate root konto, môžete si poškodiť systém."
2799
2800 #: ../thunar/thunar-window.c:1747
2801 msgid "Close tab"
2802 msgstr "Zatvoriť záložku"
2803
2804 #: ../thunar/thunar-window.c:2012
2805 #, c-format
2806 msgid "Open the location \"%s\""
2807 msgstr "Otvoriť umiestnenie „%s”"
2808
2809 #: ../thunar/thunar-window.c:2210
2810 #, c-format
2811 msgid "Failed to launch \"%s\""
2812 msgstr "Nepodarilo sa spustiť \"%s\""
2813
2814 #: ../thunar/thunar-window.c:2763
2815 msgid "Failed to open parent folder"
2816 msgstr "Otvorenie nadradeného priečinka zlyhalo"
2817
2818 #: ../thunar/thunar-window.c:2858
2819 #, c-format
2820 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
2821 msgstr "Adresár „%s” neexistuje. Chcete ho vytvoriť?"
2822
2823 #. display the "About Templates" dialog
2824 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
2825 msgid "About Templates"
2826 msgstr "O šablónach"
2827
2828 #: ../thunar/thunar-window.c:2962
2829 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
2830 msgstr "Všetky súbory z tohoto priečinka budú v ponuke \"Vytvoriť dokument\"."
2831
2832 #: ../thunar/thunar-window.c:2969
2833 msgid ""
2834 "If you frequently create certain kinds  of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
2835 "\n"
2836 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
2837 msgstr "Ak často vytvárate určitý druh dokumentov, vytvorte si jednu kópiu a tú umiestnite do tohoto priečinka. Aplikácia Thunar pridá položku pre tento dokument do ponuky \"Vytvoriť dokument\".\n\nPotom sa voľbou položky z menu \"Vytvoriť dokument\" v aktuálnom adresáre vytvorí kópia tohoto dokumentu."
2838
2839 #: ../thunar/thunar-window.c:2981
2840 msgid "Do _not display this message again"
2841 msgstr "_Nezobrazovať viac túto správu"
2842
2843 #. display an error to the user
2844 #: ../thunar/thunar-window.c:3011
2845 msgid "Failed to open the file system root folder"
2846 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť koreňový priečinok"
2847
2848 #. display an error to the user
2849 #: ../thunar/thunar-window.c:3046
2850 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
2851 msgstr "Nepodarilo sa zobraziť obsah koša"
2852
2853 #. display an error to the user
2854 #: ../thunar/thunar-window.c:3081
2855 msgid "Failed to browse the network"
2856 msgstr "Nepodarilo sa prehliadať sieť"
2857
2858 #: ../thunar/thunar-window.c:3165
2859 msgid ""
2860 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
2861 "for the Xfce Desktop Environment."
2862 msgstr "Thunar je rýchly a ľahký správca súborov\npre prostredie Xfce"
2863
2864 #. set window title
2865 #: ../thunar/thunar-window.c:3219 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
2866 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
2867 msgid "File Manager"
2868 msgstr "Správca súborov"
2869
2870 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:102
2871 msgid "Label"
2872 msgstr "Nápis"
2873
2874 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:103
2875 msgid "Text of the page's label"
2876 msgstr "Text nápisu stránky"
2877
2878 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:115
2879 msgid "Label widget"
2880 msgstr "Pomôcka nápisu"
2881
2882 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:116
2883 msgid "A widget to display in place of the usual page label"
2884 msgstr "Pomôcka na zobrazenie v meste zvyčajného nápisu stránky"
2885
2886 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:72
2887 msgid "Resident"
2888 msgstr "Rezidentný"
2889
2890 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:73
2891 msgid "Don't unload the plugin from memory"
2892 msgstr "Nevyhadzovať plugin z pamäte"
2893
2894 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:130
2895 msgid "Help URL"
2896 msgstr "URL Pomoci"
2897
2898 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:131
2899 msgid "The URL to the documentation of the renamer"
2900 msgstr "URL k dokumentácii premenovača"
2901
2902 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:146
2903 msgid "The user visible name of the renamer"
2904 msgstr "Viditeľné názov premenovača"
2905
2906 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:152
2907 msgid "Description:"
2908 msgstr "Popis:"
2909
2910 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:159
2911 msgid ""
2912 "The generic name of the entry, for example \"Web Browser\" in case of "
2913 "Firefox."
2914 msgstr "Bežný názov, napríklad \"Prehliadač webu\" v prípade Firefoxu."
2915
2916 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:175
2917 msgid "Command:"
2918 msgstr "Príkaz:"
2919
2920 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:182
2921 msgid "The program to execute, possibly with arguments."
2922 msgstr "Program na vykonanie, môže mať argumenty"
2923
2924 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:197
2925 msgid "Working Directory:"
2926 msgstr "Pracovný adresár:"
2927
2928 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:204
2929 msgid "The working directory for the program."
2930 msgstr "Pracovný adresár programu."
2931
2932 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:219
2933 msgid "URL:"
2934 msgstr "URL:"
2935
2936 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:226
2937 msgid "The URL to access."
2938 msgstr "Prístupová URL."
2939
2940 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:241
2941 msgid "Comment:"
2942 msgstr "Poznámka:"
2943
2944 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:248
2945 msgid ""
2946 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of"
2947 " Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
2948 msgstr "Tooltip, napríklad \"Prehliada stránky na Internete\" v prípade Firefoxu. Nemal by sa zhodovať s názvom alebo popisom."
2949
2950 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:268
2951 msgid "Options:"
2952 msgstr "Voľby:"
2953
2954 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:274
2955 msgid "Use _startup notification"
2956 msgstr "Použiť _štartovacie upozornenie"
2957
2958 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:275
2959 msgid ""
2960 "Select this option to enable startup notification when the command is run "
2961 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
2962 "notification."
2963 msgstr "Zvoľte túto možnosť pre zapnutie štartovacieho upozornenia, keď je príkaz spustený zo správcu súborov alebo menu. Nie každá aplikácia podporuje štartovacie upozornenie."
2964
2965 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:282
2966 msgid "Run in _terminal"
2967 msgstr "Spustiť v _termináli"
2968
2969 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:283
2970 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
2971 msgstr "Vybratím tejto voľby sa príkaz spustí v okne terminálu."
2972
2973 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:356
2974 msgid "Launcher"
2975 msgstr "Spúšťač"
2976
2977 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:358
2978 msgid "Link"
2979 msgstr "Odkaz"
2980
2981 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:600
2982 #, c-format
2983 msgid "Failed to save \"%s\"."
2984 msgstr "Nepodarilo sa uložiť \"%s\"."
2985
2986 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:47
2987 msgid "Date Taken:"
2988 msgstr "Dátum získania:"
2989
2990 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:48
2991 msgid "Camera Brand:"
2992 msgstr "Značka prístroja:"
2993
2994 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:49
2995 msgid "Camera Model:"
2996 msgstr "Model prístroja:"
2997
2998 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:50
2999 msgid "Exposure Time:"
3000 msgstr "Expozičný čas:"
3001
3002 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:51
3003 msgid "Exposure Program:"
3004 msgstr "Expozičný program:"
3005
3006 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:52
3007 msgid "Aperture Value:"
3008 msgstr "Clona:"
3009
3010 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:53
3011 msgid "Metering Mode:"
3012 msgstr "Mód merania:"
3013
3014 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:54
3015 msgid "Flash Fired:"
3016 msgstr "Blesk:"
3017
3018 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:55
3019 msgid "Focal Length:"
3020 msgstr "Ohnisková dĺžka:"
3021
3022 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:56
3023 msgid "Shutter Speed:"
3024 msgstr "Uzávierka:"
3025
3026 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
3027 msgid "ISO Speed Ratings:"
3028 msgstr "Hodnotenia ISO rýchlostí:"
3029
3030 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
3031 msgid "Software:"
3032 msgstr "Softvér:"
3033
3034 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:114
3035 msgid "Image"
3036 msgstr "Obraz"
3037
3038 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:129
3039 msgid "Image Type:"
3040 msgstr "Typ obrázku:"
3041
3042 #. update the "Image Size" label
3043 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:243
3044 #, c-format
3045 msgid "%dx%d pixel"
3046 msgid_plural "%dx%d pixels"
3047 msgstr[0] "%dx%d pixelov"
3048 msgstr[1] "%dx%d pixel"
3049 msgstr[2] "%dx%d pixely"
3050
3051 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:117
3052 msgid "Con_vert to:"
3053 msgstr "Pre_viesť na:"
3054
3055 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:267
3056 msgid "Uppercase / Lowercase"
3057 msgstr "Veľké / malé"
3058
3059 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:195
3060 msgid "Insert _time:"
3061 msgstr "Vložiť _čas:"
3062
3063 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:224
3064 msgid ""
3065 "The format describes the date and time parts to insert into the file name. "
3066 "For example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d "
3067 "with the day. See the documentation of the date utility for additional "
3068 "information."
3069 msgstr "Formát popisuje časti dátumu a času vložených do názvu súboru. Napríklad %Y bude nahradené rokom, %m mesiacom a %d dňom. Viac informácií získate v dokumentácii."
3070
3071 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
3072 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:197
3073 msgid "_At position:"
3074 msgstr "N_a pozícii:"
3075
3076 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:592
3077 msgid "Insert Date / Time"
3078 msgstr "Vložiť dátum alebo čas"
3079
3080 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:93
3081 msgid "lowercase"
3082 msgstr "malé"
3083
3084 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:94
3085 msgid "UPPERCASE"
3086 msgstr "VEĽKÉ"
3087
3088 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
3089 msgid "Camelcase"
3090 msgstr "Veľké začiatočné písmená, spojené slová"
3091
3092 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
3093 msgid "Sentence case"
3094 msgstr "Veľkosť písma vety"
3095
3096 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
3097 msgid "Insert"
3098 msgstr "Vložiť"
3099
3100 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:103
3101 msgid "Overwrite"
3102 msgstr "Prepísať"
3103
3104 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:109
3105 msgid "1, 2, 3, ..."
3106 msgstr "1, 2, 3, ..."
3107
3108 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:110
3109 msgid "01, 02, 03, ..."
3110 msgstr "01, 02, 03, ..."
3111
3112 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:111
3113 msgid "001, 002, 003, ..."
3114 msgstr "001, 002, 003, ..."
3115
3116 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:112
3117 msgid "0001, 0002, 0003, ..."
3118 msgstr "0001, 0002, 0003, ..."
3119
3120 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
3121 msgid "a, b, c, d, ..."
3122 msgstr "a, b, c, d, ..."
3123
3124 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:119
3125 msgid "From the front (left)"
3126 msgstr "Zpredu (vľavo)"
3127
3128 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:120
3129 msgid "From the back (right)"
3130 msgstr "Zozadu (vpravo)"
3131
3132 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:126
3133 msgid "Old Name - Text - Number"
3134 msgstr "Starý názov - Text - Číslo"
3135
3136 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:127
3137 msgid "Number - Text - Old Name"
3138 msgstr "Číslo - Text - Starý názov"
3139
3140 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:128
3141 msgid "Text - Number"
3142 msgstr "Text - Číslo"
3143
3144 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:129
3145 msgid "Number - Text"
3146 msgstr "Číslo - Text"
3147
3148 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
3149 msgid "Current"
3150 msgstr "Aktuálny"
3151
3152 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:139
3153 msgid "Date Picture Taken"
3154 msgstr "Dátum získania:"
3155
3156 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:179
3157 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:258
3158 msgid "_Text:"
3159 msgstr "_Text:"
3160
3161 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:385
3162 msgid "Insert / Overwrite"
3163 msgstr "Vloženie / Prepísanie"
3164
3165 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:184
3166 msgid "_Number Format:"
3167 msgstr "_Číselný formát:"
3168
3169 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:214
3170 msgid "_Start With:"
3171 msgstr "Začať _s:"
3172
3173 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:230
3174 msgid "Text _Format:"
3175 msgstr "_Formát textu:"
3176
3177 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:532
3178 msgid "Numbering"
3179 msgstr "Číslovanie"
3180
3181 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:175
3182 msgid "Remove _From Position:"
3183 msgstr "Odstrániť _z pozície:"
3184
3185 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:210
3186 msgid "_To Position:"
3187 msgstr "_Do pozície:"
3188
3189 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:426
3190 msgid "Remove Characters"
3191 msgstr "Odstrániť znaky"
3192
3193 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:202
3194 msgid "_Search For:"
3195 msgstr "Hľadať:"
3196
3197 #. reset to default tooltip
3198 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:210
3199 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:642
3200 msgid "Enter the text to search for in the file names."
3201 msgstr "Zadajte text, ktorý sa vyhľadá v názvoch súborov."
3202
3203 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:222
3204 msgid "Regular _Expression"
3205 msgstr "R_egulárny výraz"
3206
3207 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:224
3208 msgid ""
3209 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
3210 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
3211 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
3212 msgstr "Ak zapnete túto voľbu, sa hľadaný vzor bude chápať ako regulárny výraz bude sa hľadať použitím Perl regulárnych výrazov (PCRE).Podrobnosti o syntaxe regulárnych výrazov nájdete v dokumentácii."
3213
3214 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
3215 msgid "Replace _With:"
3216 msgstr "_Zameniť :"
3217
3218 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:239
3219 msgid ""
3220 "Enter the text that should be used as replacement for the pattern above."
3221 msgstr "Zadajte text, ktorý sa použije na nahradenie za vzor vyššie."
3222
3223 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:251
3224 msgid "C_ase Sensitive Search"
3225 msgstr "_Rozlišovať veľkosť písmen"
3226
3227 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:253
3228 msgid ""
3229 "If you enable this option, the pattern will be searched in a case-sensitive "
3230 "manner. The default is to use a case-insensitive search."
3231 msgstr "Ak zapnete túto voľbu, vzor sa bude hľadať s rozlišovaním veľkosti písmen. Predvolené je použitie hľadania s rozlišovaním veľkosti písmen."
3232
3233 #. setup a tooltip with the error message
3234 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:610
3235 #, c-format
3236 msgid "Invalid regular expression, at character position %ld: %s"
3237 msgstr "Nesprávny regulárny výraz, na znaku s pozíciou %ld: %s"
3238
3239 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:660
3240 msgid "Search & Replace"
3241 msgstr "Hľadať a nahradiť"
3242
3243 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:196
3244 #, c-format
3245 msgid "Send \"%s\" as compressed archive?"
3246 msgstr "Poslať \"%s\" ako komprimovaný archív?"
3247
3248 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:199
3249 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:218
3250 msgid "Send _directly"
3251 msgstr "Poslať p_riamo"
3252
3253 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:200
3254 msgid "Send com_pressed"
3255 msgstr "Poslať _komprimované"
3256
3257 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:202
3258 msgid ""
3259 "When sending a file via email, you can either choose to send the file "
3260 "directly, as is, or compress the file before attaching it to an email. It is"
3261 " highly recommended to compress large files before sending them."
3262 msgstr "Keď posielate súbor cez email, môžete vybrať poslať súbor priamo, ako je, alebo komprimovať pred pripojením do emailu. Doporučuje sa komprimovať veľké súbory pred ich poslaním."
3263
3264 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:213
3265 #, c-format
3266 msgid "Send %d file as compressed archive?"
3267 msgid_plural "Send %d files as compressed archive?"
3268 msgstr[0] "Poslať %d súborov ako komprimovaný archív?"
3269 msgstr[1] "Poslať %d súbor ako komprimovaný archív?"
3270 msgstr[2] "Poslať %d súbory ako komprimovaný archív?"
3271
3272 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:219
3273 msgid "Send as _archive"
3274 msgstr "Poslať ako _archív"
3275
3276 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:221
3277 msgid ""
3278 "When sending multiple files via email, you can either choose to send the "
3279 "files directly, attaching multiple files to an email, or send all files "
3280 "compressed into a single archive file and attach the archive. It is highly "
3281 "recommended to send multiple large files as archive."
3282 msgstr "Keď posielate viac súborov cez email, môžete vybrať poslanie súborov priamo, vložením viacerých súborov do emailu, alebo poslať všetky súbory komprimované do jedného archívu a pripojiť archív do emailu. Doporučujeme poslať viac veľkých súborov ako jeden archív."
3283
3284 #. allocate the progress dialog
3285 #. setup the label
3286 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:270
3287 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:295
3288 msgid "Compressing files..."
3289 msgstr "Komprimujem súbory..."
3290
3291 #. tell the user that the command failed
3292 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
3293 #, c-format
3294 msgid "ZIP command terminated with error %d"
3295 msgstr "Príkaz ZIP skončil s chybou %d"
3296
3297 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:408
3298 msgid "Failed to create temporary directory"
3299 msgstr "Chyba pri vytváraní dočasného adresára"
3300
3301 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:470
3302 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:481
3303 #, c-format
3304 msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
3305 msgstr "Chyba pri vytváraní symbolického odkazu \"%s\""
3306
3307 #. tell the user that we failed to compress the file(s)
3308 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:505
3309 #, c-format
3310 msgid "Failed to compress %d file"
3311 msgid_plural "Failed to compress %d files"
3312 msgstr[0] "Komprimovanie %d súborov zlyhalo"
3313 msgstr[1] "Komprimovanie %d súboru zlyhalo"
3314 msgstr[2] "Komprimovanie %d súborov zlyhalo"
3315
3316 #. tell the user that we failed
3317 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:656
3318 msgid "Failed to compose new email"
3319 msgstr "Chyba pri vytváraní nového emailu"
3320
3321 #: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
3322 msgid "Mail Recipient"
3323 msgstr "Adresár"
3324
3325 #. tell the user that we failed to connect to the trash
3326 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:293
3327 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:334
3328 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:356
3329 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:383
3330 msgid "Failed to connect to the Trash"
3331 msgstr "Chyba pri pripájaní na kôš"
3332
3333 #. tell the user whether the trash is full or empty
3334 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
3335 msgid "Trash contains files"
3336 msgstr "Kôš obsahuje súbory"
3337
3338 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:1
3339 msgid "Trash Applet"
3340 msgstr "Aplet koša"
3341
3342 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:2
3343 msgid "Display the trash can"
3344 msgstr "Zobrazovať kôš"
3345
3346 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:116
3347 msgid "Custom Actions"
3348 msgstr "Vlastné akcie"
3349
3350 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:127
3351 msgid ""
3352 "You can configure custom actions that will appear in the\n"
3353 "file managers context menus for certain kinds of files."
3354 msgstr "Môžete si nakonfigurovať vlastné akcie, ktoré sa zobrazia\nv kontextovej ponuke súborového manažéra pre jednotlivé druhy súborov."
3355
3356 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:173
3357 msgid "Add a new custom action."
3358 msgstr "Pridá novú vlastnú akciu."
3359
3360 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:183
3361 msgid "Edit the currently selected action."
3362 msgstr "Upraví aktuálne vybratú akciu"
3363
3364 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:193
3365 msgid "Delete the currently selected action."
3366 msgstr "Odstráni aktuálne vybratú akciu."
3367
3368 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:203
3369 msgid "Move the currently selected action up by one row."
3370 msgstr "Posunie aktuálne vybratú akciu o jeden riadok vyššie."
3371
3372 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:213
3373 msgid "Move the currently selected action down by one row."
3374 msgstr "Posunie aktuálne vybratú akciu o jeden riadok nižšie."
3375
3376 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3377 msgid "Edit Action"
3378 msgstr "Upraviť akciu"
3379
3380 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3381 msgid "Create Action"
3382 msgstr "Vytvoriť akciu"
3383
3384 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:385
3385 msgid "Failed to save actions to disk."
3386 msgstr "Uloženie akcií na disk zlyhalo."
3387
3388 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:436
3389 #, c-format
3390 msgid ""
3391 "Are you sure that you want to delete\n"
3392 "action \"%s\"?"
3393 msgstr "Naozaj chcete zmazať\nakciu \"%s\"?"
3394
3395 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
3396 msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
3397 msgstr "Ak odstránite vlastnú akciu, bude nenávratne stratená."
3398
3399 #. Basic
3400 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
3401 msgid "Basic"
3402 msgstr "Základné"
3403
3404 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:137
3405 msgid "The name of the action that will be displayed in the context menu."
3406 msgstr "Názov akcie, ktorý sa zobrazí v kontextovej ponuke."
3407
3408 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:150
3409 msgid "_Description:"
3410 msgstr "_Popis:"
3411
3412 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:155
3413 msgid ""
3414 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
3415 "statusbar when selecting the item from the context menu."
3416 msgstr "Popis akcie, ktorý sa zobrazí ako tooltip v stavovom riadku pri vybratí položky z kontextovej ponuky."
3417
3418 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:168
3419 msgid "_Command:"
3420 msgstr "_Príkaz:"
3421
3422 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:177
3423 msgid ""
3424 "The command (including the necessary parameters) to perform the action. See "
3425 "the command parameter legend below for a list of supported parameter "
3426 "variables, which will be substituted when launching the command. When upper-"
3427 "case letters (e.g. %F, %D, %N) are used, the action will be applicable even "
3428 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
3429 "if exactly one item is selected."
3430 msgstr "Príkaz (vrátane nevyhnutných parametrov), ktorý sa vykoná. Parametre príkazu v zozname nižšie udávajú premenné, ktoré sa nahradia pri spustení príkazu. Ak použijete veľké písmená (napr. %F, %D, %N), akcia bude použiteľná aj pri výbere viac ako jedného súboru. Inak bude akcia použiteľná len na výber presne jednej položky."
3431
3432 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:188
3433 msgid ""
3434 "Browse the file system to select an application to use for this action."
3435 msgstr "Prehliada súborový systém na nájdenie aplikácie pre túto akciu."
3436
3437 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
3438 msgid "Use Startup Notification"
3439 msgstr "Použiť oznámenie pri spustení"
3440
3441 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:205
3442 msgid ""
3443 "Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action"
3444 " is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
3445 "prevention enabled in your window manager."
3446 msgstr "Povoľte túto voľbu, ak chcete zobraziť kurzor symbolizujúci čakanie pri spúšťaní akcie. Táto funkcia je vysoko odporúčaná pri povolenej funkcii predchádzaniu strate zamerania okna v správcovi okien."
3447
3448 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
3449 msgid "_Icon:"
3450 msgstr "I_kona:"
3451
3452 #. setup a label to tell that no icon was selected
3453 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:219
3454 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:684
3455 msgid "No icon"
3456 msgstr "Bez ikony"
3457
3458 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:220
3459 msgid ""
3460 "Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
3461 "context menu in addition to the action name chosen above."
3462 msgstr "Kliknutím na toto tlačítko vyberiete ikonu, ktorá sa zobrazí v kontextovej ponuke vedľa názvu akcie uvedeného vyššie."
3463
3464 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:251
3465 msgid ""
3466 "The following command parameters will be\n"
3467 "substituted when launching the action:"
3468 msgstr "Nasledujúce parametre príkazu sa\nnahradia pri spustení akcie:"
3469
3470 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:289
3471 msgid "the path to the first selected file"
3472 msgstr "cesta k prvému vybratému súboru"
3473
3474 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:301
3475 msgid "the paths to all selected files"
3476 msgstr "cesty ku všetkým vybratým súborom"
3477
3478 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:313
3479 #, c-format
3480 msgid "directory containing the file that is passed in %f"
3481 msgstr "adresár, v ktorom je súbor z premennej %f"
3482
3483 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:325
3484 #, c-format
3485 msgid "directories containing the files that are passed in %F"
3486 msgstr "adresáre obsahujúce súbory z premennej %F"
3487
3488 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:337
3489 msgid "the first selected filename (without path)"
3490 msgstr "prvý vybratý súbor (bez cesty)"
3491
3492 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:349
3493 msgid "the selected filenames (without paths)"
3494 msgstr "vybraté súbory (bez ciest)"
3495
3496 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:363
3497 msgid "Appearance Conditions"
3498 msgstr "Podmienky zobrazenia"
3499
3500 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:371
3501 msgid "_File Pattern:"
3502 msgstr "Vzorka _názvu súborov:"
3503
3504 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:376
3505 msgid ""
3506 "Enter a list of patterns that will be used to determine whether this action "
3507 "should be displayed for a selected file. If you specify more than one "
3508 "pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. "
3509 "*.txt;*.doc)."
3510 msgstr "Zadajte zoznam vzorov, ktoré sa použijú na určenie , pre ktorý súbor sa má akcia zobraziť. Ak uvediete viac ako jeden vzor, zoznam položiek musí byť oddelených bodkočiarkami. (napr. *.txt;*.doc)."
3511
3512 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:395
3513 msgid "Appears if selection contains:"
3514 msgstr "Zobrazí sa, ak výber obsahuje:"
3515
3516 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:408
3517 msgid "_Directories"
3518 msgstr "_Priečinky"
3519
3520 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:412
3521 msgid "_Audio Files"
3522 msgstr "_Zvukové súbory"
3523
3524 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:416
3525 msgid "_Image Files"
3526 msgstr "_Súbory obrázkov"
3527
3528 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:420
3529 msgid "_Text Files"
3530 msgstr "_Textové súbory"
3531
3532 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:425
3533 msgid "_Video Files"
3534 msgstr "_Video súbory"
3535
3536 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:429
3537 msgid "_Other Files"
3538 msgstr "_Ostatné súbory"
3539
3540 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:446
3541 msgid ""
3542 "This page lists the conditions under which the\n"
3543 "action will appear in the file managers context\n"
3544 "menus. The file patterns are specified as a list\n"
3545 "of simple file patterns separated by semicolons\n"
3546 "(e.g. *.txt;*.doc). For an action to appear in the\n"
3547 "context menu of a file or folder, at least one of\n"
3548 "these patterns must match the name of the file\n"
3549 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
3550 "action should only appear for certain kinds of\n"
3551 "files."
3552 msgstr "Táto stránka obsahuje podmienky, pri ktorých\nsa akcia objaví v kontextovom menu správcu\nsúborov. Vzory súborov sú definované ako\nzoznam prostých vzorov súborov, oddelených\nbodkočiarkou (napr. *.txt;*.doc). Aby sa akcia\nobjavila v kontextovom menu súboru alebo\nadresára, musí aspoň jeden z týchto vzorov\nzodpovedať menu súboru alebo adresára.\nNavyše možno definovať, aby sa akcia objavila\nlen pre určité typy súborov."
3553
3554 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
3555 #, c-format
3556 msgid "Unknown element <%s>"
3557 msgstr "Neznámy prvok <%s>"
3558
3559 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:833
3560 #, c-format
3561 msgid "End element handler called while in root context"
3562 msgstr "Konečný prvok volaných v koreňovom kontexte"
3563
3564 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:937
3565 #, c-format
3566 msgid "Unknown closing element <%s>"
3567 msgstr "Neznámy ukončovací prvok <%s>"
3568
3569 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1409
3570 #, c-format
3571 msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
3572 msgstr "Nepodarilo sa určiť ukladacie umiestnenie uca.xml"
3573
3574 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1528
3575 #, c-format
3576 msgid "Command not configured"
3577 msgstr "Príkaz nie je nastavený"
3578
3579 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
3580 msgid "Configure c_ustom actions..."
3581 msgstr "Nastaviť vlastné _akcie..."
3582
3583 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
3584 msgid ""
3585 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
3586 msgstr "Zostaví vlastné akcie v kontextovej ponuke súborového manažéra"
3587
3588 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:417
3589 #, c-format
3590 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
3591 msgstr "Nepodarilo sa spustiť \"%s\"."
3592
3593 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
3594 msgid "Open Terminal Here"
3595 msgstr "Otvoriť v termináli"
3596
3597 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:2
3598 msgid "Example for a custom action"
3599 msgstr "Príklad vlastnej akcie"
3600
3601 #: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:169
3602 msgid "Set as wallpaper"
3603 msgstr "Nastaviť ako tapetu"
3604
3605 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:1
3606 msgid "Thunar File Manager"
3607 msgstr "Správca súborov Thunar"
3608
3609 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:2
3610 msgid "Browse the filesystem with the file manager"
3611 msgstr "Prehliada súborový systém pomocou správcu súborov"
3612
3613 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:1
3614 msgid "Open Folder with Thunar"
3615 msgstr "Otvoriť priečinok v prehliadači Thunar"
3616
3617 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:2
3618 msgid "Open the specified folders in Thunar"
3619 msgstr "Otvorí vybrané priečinky v prehliadači Thunar"
3620
3621 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:3
3622 msgid "Open Folder"
3623 msgstr "Otvoriť priečinok"
3624
3625 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
3626 msgid "Configure the Thunar file manager"
3627 msgstr "Nastavenia správcu súborov Thunar"
3628
3629 #: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
3630 msgid ""
3631 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
3632 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
3633 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
3634 msgstr "Thunar je správca súborov navrhnutý špeciálne pre Xfce Desktop, ale možno ho používať aj ako alternatívneho správcu súborov v iných pracovných prostrediach. Ponúka prostý, plne dvoj-panelový vzhľad na prechádzanie všetkých súborov."
3635
3636 #. SECURITY:
3637 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
3638 #. may wish to modify files they normally do not have read/write access
3639 #. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
3640 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
3641 msgid "Run Thunar as root"
3642 msgstr "Spustiť Thunar ako root"
3643
3644 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
3645 msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
3646 msgstr "Na spustenie Thunaru ako root je potrebná autentifikácia."