Git Repositories

I18n: Update translation sv (100%).
[thunar.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Alexander Toresson <alexander.toresson@gmail.com>, 2006
7 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006,2008
8 # Fredrik Nyqvist <fredrik@nyqvist.biz>, 2013
9 # Fredrik Nyqvist <fredrik@nyqvist.biz>, 2013,2015
10 # Påvel Nicklasson<pavel@frimix.se>, 2015
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: Thunar\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2016-02-09 14:47+0000\n"
17 "Last-Translator: Påvel Nicklasson <pavelnicklasson@bahnhof.se>\n"
18 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/sv/)\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Language: sv\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #: ../thunar/main.c:62
26 msgid "Open the bulk rename dialog"
27 msgstr "Öppna dialogen för massomdöpning"
28
29 #: ../thunar/main.c:64
30 msgid "Run in daemon mode"
31 msgstr "Kör i demonläge"
32
33 #: ../thunar/main.c:66
34 msgid "Run in daemon mode (not supported)"
35 msgstr "Kör i demonläge (stöds ej)"
36
37 #: ../thunar/main.c:70
38 msgid "Quit a running Thunar instance"
39 msgstr "Avsluta en körande instans av Thunar"
40
41 #: ../thunar/main.c:72
42 msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
43 msgstr "Avsluta en körande instans av Thunar (stöds ej)"
44
45 #: ../thunar/main.c:74
46 msgid "Print version information and exit"
47 msgstr "Visa versionsinformation och avsluta"
48
49 #. setup application name
50 #: ../thunar/main.c:128
51 msgid "Thunar"
52 msgstr "Thunar"
53
54 #. initialize Gtk+
55 #: ../thunar/main.c:147
56 msgid "[FILES...]"
57 msgstr "[FILER...]"
58
59 #: ../thunar/main.c:154
60 #, c-format
61 msgid "Thunar: Failed to open display: %s\n"
62 msgstr "Thunar: Misslyckades med att öppna display: %s\n"
63
64 #. yep, there's an error, so print it
65 #: ../thunar/main.c:159
66 #, c-format
67 msgid "Thunar: %s\n"
68 msgstr "Thunar: %s\n"
69
70 #: ../thunar/main.c:170
71 msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
72 msgstr "Thunars utvecklingsteam. Alla rätter reserverade."
73
74 #: ../thunar/main.c:171
75 msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
76 msgstr "Skrivet av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
77
78 #: ../thunar/main.c:172
79 #, c-format
80 msgid "Please report bugs to <%s>."
81 msgstr "Rapportera fel till <%s>."
82
83 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:117
84 msgid "Arran_ge Items"
85 msgstr "_Ordna objekt"
86
87 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
88 msgid "Sort By _Name"
89 msgstr "Sortera efter _namn"
90
91 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
92 msgid "Keep items sorted by their name"
93 msgstr "Behåll objekt sorterade efter namn"
94
95 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
96 msgid "Sort By _Size"
97 msgstr "Sortera efter _storlek"
98
99 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
100 msgid "Keep items sorted by their size"
101 msgstr "Behåll objekt sorterade efter storlek"
102
103 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
104 msgid "Sort By _Type"
105 msgstr "Sortera efter _typ"
106
107 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
108 msgid "Keep items sorted by their type"
109 msgstr "Behåll objekt sorterade efter typ"
110
111 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
112 msgid "Sort By Modification _Date"
113 msgstr "Sortera efter ändrings_datum"
114
115 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
116 msgid "Keep items sorted by their modification date"
117 msgstr "Behåll objekt sorterade efter ändringsdatum"
118
119 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
120 msgid "_Ascending"
121 msgstr "_Stigande"
122
123 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
124 msgid "Sort items in ascending order"
125 msgstr "Sortera objekt i stigande ordning"
126
127 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
128 msgid "_Descending"
129 msgstr "_Fallande"
130
131 #: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
132 msgid "Sort items in descending order"
133 msgstr "Sortera objekt i fallande ordning"
134
135 #. display an error message to the user
136 #: ../thunar/thunar-application.c:451
137 msgid "Failed to launch operation"
138 msgstr "Misslyckades med att starta operation"
139
140 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
141 #: ../thunar/thunar-application.c:1168 ../thunar/thunar-application.c:1294
142 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:395
143 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:423
144 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1635
145 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1663 ../thunar/thunar-window.c:2236
146 #, c-format
147 msgid "Failed to open \"%s\""
148 msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\""
149
150 #: ../thunar/thunar-application.c:1298
151 #, c-format
152 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
153 msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\": %s"
154
155 #. display an error message
156 #: ../thunar/thunar-application.c:1362
157 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:682
158 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2747 ../thunar/thunar-tree-view.c:1877
159 #, c-format
160 msgid "Failed to rename \"%s\""
161 msgstr "Misslyckades med att byta namn på \"%s\""
162
163 #: ../thunar/thunar-application.c:1464
164 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
165 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
166 msgid "New Folder"
167 msgstr "Ny mapp"
168
169 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
170 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
171 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2298 ../thunar/thunar-tree-view.c:1740
172 msgid "Create New Folder"
173 msgstr "Skapa ny mapp"
174
175 #: ../thunar/thunar-application.c:1469
176 msgid "New File"
177 msgstr "Ny fil"
178
179 #: ../thunar/thunar-application.c:1470
180 msgid "Create New File"
181 msgstr "Skapa ny fil"
182
183 #. generate a title for the create dialog
184 #: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
185 #, c-format
186 msgid "Create Document from template \"%s\""
187 msgstr "Skapa dokument från mall \"%s\""
188
189 #: ../thunar/thunar-application.c:1591
190 msgid "Copying files..."
191 msgstr "Kopierar filer..."
192
193 #: ../thunar/thunar-application.c:1627
194 #, c-format
195 msgid "Copying files to \"%s\"..."
196 msgstr "Kopierar filer till \"%s\"..."
197
198 #: ../thunar/thunar-application.c:1673
199 #, c-format
200 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
201 msgstr "Skapar symboliska länkar i \"%s\"..."
202
203 #: ../thunar/thunar-application.c:1726
204 #, c-format
205 msgid "Moving files into \"%s\"..."
206 msgstr "Flyttar filer till \"%s\"..."
207
208 #: ../thunar/thunar-application.c:1808
209 #, c-format
210 msgid ""
211 "Are you sure that you want to\n"
212 "permanently delete \"%s\"?"
213 msgstr "Är du säker att du vill\nta bort \"%s\" permanent?"
214
215 #: ../thunar/thunar-application.c:1813
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Are you sure that you want to permanently\n"
219 "delete the selected file?"
220 msgid_plural ""
221 "Are you sure that you want to permanently\n"
222 "delete the %u selected files?"
223 msgstr[0] "Är du säker att du vill ta bort\nden markerade filen permanent?"
224 msgstr[1] "Är du säker att du vill ta bort\nde %u markerade filerna permanent?"
225
226 #: ../thunar/thunar-application.c:1833
227 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
228 msgstr "Om du tar bort en fil är den förlorad permanent."
229
230 #: ../thunar/thunar-application.c:1843
231 msgid "Deleting files..."
232 msgstr "Tar bort filer..."
233
234 #: ../thunar/thunar-application.c:1878
235 msgid "Moving files into the trash..."
236 msgstr "Flyttar filer till papperskorgen..."
237
238 #: ../thunar/thunar-application.c:1924
239 msgid "Creating files..."
240 msgstr "Skapar filer..."
241
242 #: ../thunar/thunar-application.c:1963
243 msgid "Creating directories..."
244 msgstr "Skapar kataloger..."
245
246 #: ../thunar/thunar-application.c:2002
247 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
248 msgstr "Ta bort alla filer och mappar från papperskorgen?"
249
250 #. append the "Empty Trash" menu action
251 #. prepare the menu item
252 #: ../thunar/thunar-application.c:2008 ../thunar/thunar-location-buttons.c:179
253 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1196 ../thunar/thunar-tree-view.c:1294
254 #: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:191
255 msgid "_Empty Trash"
256 msgstr "Töm pappers_korgen"
257
258 #: ../thunar/thunar-application.c:2012
259 msgid ""
260 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
261 "Please note that you can also delete them separately."
262 msgstr "Om du väljer att tömma papperskorgen kommer allt i den att förloras för alltid.Observera att du även kan ta bort saker ur den en och en."
263
264 #: ../thunar/thunar-application.c:2029
265 msgid "Emptying the Trash..."
266 msgstr "Tömmer papperskorgen..."
267
268 #: ../thunar/thunar-application.c:2075
269 #, c-format
270 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
271 msgstr "Misslyckades med att fastställa den ursprungliga sökvägen för \"%s\""
272
273 #. display an error dialog
274 #: ../thunar/thunar-application.c:2092
275 #, c-format
276 msgid "Could not restore \"%s\""
277 msgstr "Det gick inte att återskapa \"%s\""
278
279 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
280 msgid "Restoring files..."
281 msgstr "Återskapar filer..."
282
283 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
284 #, c-format
285 msgid "Failed to set default application for \"%s\""
286 msgstr "Misslyckades med att ställa in standardprogram för \"%s\""
287
288 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
289 #, c-format
290 msgid ""
291 "The selected application is used to open this and other files of type "
292 "\"%s\"."
293 msgstr "Det valda programmet används för att öppna den här och andra filer av typ \"%s\"."
294
295 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:495
296 msgid "No application selected"
297 msgstr "Inget program valt"
298
299 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
300 msgid "Other Application..."
301 msgstr "Annat program..."
302
303 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
304 msgid "Open With"
305 msgstr "Öppna med"
306
307 #. create the "Custom command" expand
308 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
309 msgid "Use a _custom command:"
310 msgstr "Använd ett _anpassat kommando:"
311
312 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
313 msgid ""
314 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
315 " application list."
316 msgstr "Använd ett anpassat kommando för ett program som inte är tillgängligt i listan ovan."
317
318 #. create the "Custom command" button
319 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
320 msgid "_Browse..."
321 msgstr "_Bläddra..."
322
323 #. create the "Use as default for this kind of file" button
324 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
325 msgid "Use as _default for this kind of file"
326 msgstr "Använd som _standardval för den här typen av fil"
327
328 #. display an error to the user
329 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
330 #, c-format
331 msgid "Failed to add new application \"%s\""
332 msgstr "Misslyckades med att lägga till nytt program \"%s\""
333
334 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:493
335 #, c-format
336 msgid "Failed to execute application \"%s\""
337 msgstr "Misslyckades med att köra program \"%s\""
338
339 #. append the "Remove Launcher" item
340 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:565
341 msgid "_Remove Launcher"
342 msgstr "_Ta bort programstartare"
343
344 #. update the header label
345 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:648
346 #, c-format
347 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
348 msgstr "Öppna <i>%s</i> och andra filer av typ \"%s\" med:"
349
350 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:656
351 #, c-format
352 msgid ""
353 "Browse the file system to select an application to open files of type "
354 "\"%s\"."
355 msgstr "Bläddra i filsystemet för att välja ett program att använda för att öppna filer av typ \"%s\"."
356
357 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:662
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
361 "application."
362 msgstr "Ändra standardvalet av program som öppnar filer av typ \"%s\" till valt program."
363
364 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:708
365 #, c-format
366 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
367 msgstr "Är du säker att du vill ta bort \"%s\"?"
368
369 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:714
370 msgid ""
371 "This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
372 "\n"
373 "You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
374 msgstr "Detta kommer att ta bort genvägen som visas i filens snabbmeny, men kommer inte att avinstallera själva programmet.\n\nDu kan bara ta bort programgenvägar som skapades med Anpassat Kommando-valet i \"Öppna med\"-dialogen i filhanteraren."
375
376 #. display an error to the user
377 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:729
378 #, c-format
379 msgid "Failed to remove \"%s\""
380 msgstr "Misslyckades med att ta bort \"%s\""
381
382 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:755
383 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:474
384 msgid "Select an Application"
385 msgstr "Välj ett program"
386
387 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:765
388 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1068
389 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:484
390 msgid "All Files"
391 msgstr "Alla filer"
392
393 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:770
394 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:489
395 msgid "Executable Files"
396 msgstr "Körbara filer"
397
398 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:785
399 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:504
400 msgid "Perl Scripts"
401 msgstr "Perl-skript"
402
403 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:791
404 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:510
405 msgid "Python Scripts"
406 msgstr "Python-skript"
407
408 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:797
409 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:516
410 msgid "Ruby Scripts"
411 msgstr "Ruby-skript"
412
413 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:803
414 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:522
415 msgid "Shell Scripts"
416 msgstr "Skalskript"
417
418 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:251
419 msgid "None available"
420 msgstr "Ingen tillgänglig"
421
422 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:298
423 msgid "Recommended Applications"
424 msgstr "Rekommenderade program"
425
426 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:316
427 msgid "Other Applications"
428 msgstr "Övriga program"
429
430 #: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
431 #, c-format
432 msgid "Failed to remove \"%s\"."
433 msgstr "Misslyckades med att ta bort \"%s\"."
434
435 #. tell the user that we cannot paste
436 #: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
437 msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
438 msgstr "Det finns inget i Urklipp att klistra in"
439
440 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
441 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
442 msgstr "Ställ in kolumner i den detaljerade listvyn"
443
444 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
445 msgid "Visible Columns"
446 msgstr "Synliga kolumner"
447
448 #. create the top label for the column editor dialog
449 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
450 msgid ""
451 "Choose the order of information to appear in the\n"
452 "detailed list view."
453 msgstr "Ändra ordningen på informationen som visas i den\ndetaljerade listvyn"
454
455 #. create the "Move Up" button
456 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:193
457 msgid "Move _Up"
458 msgstr "Flytta _uppåt"
459
460 #. create the "Move Down" button
461 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:203
462 msgid "Move Dow_n"
463 msgstr "Flytta _nedåt"
464
465 #. create the "Show" button
466 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:213
467 msgid "_Show"
468 msgstr "_Visa"
469
470 #. create the "Hide" button
471 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:219
472 msgid "Hi_de"
473 msgstr "G_öm"
474
475 #. create the "Use Default" button
476 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:230
477 msgid "Use De_fault"
478 msgstr "Använd _standardval"
479
480 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:239
481 msgid "Column Sizing"
482 msgstr "Kolumnstorlek"
483
484 #. create the label that explains the column sizing option
485 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:252
486 msgid ""
487 "By default columns will be automatically expanded if\n"
488 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
489 "able this behavior below the file manager will always\n"
490 "use the user defined column widths."
491 msgstr "Som standard kommer kolumner att expandera automatiskt\nvid behov, för att säkerställa att texten är fullt synlig. Om du\navaktiverar det här beteendet nedan kommer filhanteraren\nalltid att använda användardefinierade kolumnbredder."
492
493 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
494 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:261
495 msgid "Automatically _expand columns as needed"
496 msgstr "_Expandera kolumner automatiskt vid behov"
497
498 #. the file_time is invalid
499 #. reset page title
500 #. tell the user that we're unable to determine the file info
501 #: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:705
502 #: ../thunar/thunar-list-model.c:733
503 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:454
504 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:503
505 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
506 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
507 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:606
508 msgid "Unknown"
509 msgstr "Okänd"
510
511 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:102
512 msgid "Compact directory listing"
513 msgstr "Kompakt kataloglistning"
514
515 #: ../thunar/thunar-compact-view.c:103
516 msgid "Compact view"
517 msgstr "Kompakt vy"
518
519 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:142
520 msgid "C_reate"
521 msgstr "S_kapa"
522
523 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:156 ../thunar/thunar-dialogs.c:124
524 msgid "Enter the new name:"
525 msgstr "Ange det nya namnet:"
526
527 #. display an error message
528 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:448
529 #, c-format
530 msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
531 msgstr "Kan inte konvertera filnamn \"%s\" till den lokala teckenkodningen"
532
533 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:485
534 #, c-format
535 msgid "Invalid filename \"%s\""
536 msgstr "Ogiltigt filnamn \"%s\""
537
538 #. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
539 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:874
540 #, c-format
541 msgid "The working directory must be an absolute path"
542 msgstr "Arbetskatalogen måste vara en absolut sökväg"
543
544 #. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
545 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
546 #, c-format
547 msgid "At least one filename must be specified"
548 msgstr "Minst ett filnamn måste anges"
549
550 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
551 #, c-format
552 msgid "At least one source filename must be specified"
553 msgstr "Minst ett källfilnamn måste anges"
554
555 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1037
556 #, c-format
557 msgid "The number of source and target filenames must be the same"
558 msgstr "Antalet käll- och målfilnamn måste vara samma"
559
560 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1046
561 #, c-format
562 msgid "A destination directory must be specified"
563 msgstr "En målkatalog måste anges"
564
565 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
566 msgid "Configure _Columns..."
567 msgstr "Ställ in _kolumner..."
568
569 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
570 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
571 msgstr "Ställ in kolumner i den detaljerade listvyn"
572
573 #: ../thunar/thunar-details-view.c:392
574 msgid "Detailed directory listing"
575 msgstr "Detaljerad kataloglistning"
576
577 #: ../thunar/thunar-details-view.c:393
578 msgid "Details view"
579 msgstr "Detaljvy"
580
581 #. create a new dialog window
582 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:93
583 #, c-format
584 msgid "Rename \"%s\""
585 msgstr "Byt namn på \"%s\""
586
587 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:100
588 msgid "_Rename"
589 msgstr "_Byt namn"
590
591 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:264
592 msgid "translator-credits"
593 msgstr "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\nAlexander Toresson <alexander.toresson@gmail.com>\nPåvel Nicklasson <pavel@frimix.se>\n\nSkicka synpunkter på översättningen till\n<tp-sv@listor.tp-sv.se>"
594
595 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:425
596 msgid "_Yes"
597 msgstr "_Ja"
598
599 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:429
600 msgid "Yes to _all"
601 msgstr "Ja till _alla"
602
603 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:433
604 msgid "_No"
605 msgstr "_Nej"
606
607 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
608 msgid "N_o to all"
609 msgstr "N_ej till alla"
610
611 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:441
612 msgid "_Retry"
613 msgstr "_Försök igen"
614
615 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
616 msgid "Copy _Anyway"
617 msgstr "Kopiera i a_lla fall"
618
619 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
620 msgid "_Cancel"
621 msgstr "_Avbryt"
622
623 #. setup the confirmation dialog
624 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
625 msgid "Confirm to replace files"
626 msgstr "Bekräfta för att ersätta filer"
627
628 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
629 msgid "S_kip All"
630 msgstr "H_oppa över Alla"
631
632 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
633 msgid "_Skip"
634 msgstr "_Hoppa över"
635
636 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:543
637 msgid "Replace _All"
638 msgstr "Ersätt _alla"
639
640 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:544
641 msgid "_Replace"
642 msgstr "_Ersätt"
643
644 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
645 #, c-format
646 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
647 msgstr "Den här mappen innehåller redan en symbolisk länk \"%s\"."
648
649 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:582
650 #, c-format
651 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
652 msgstr "Den här mappen innehåller redan en mapp \"%s\"."
653
654 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
655 #, c-format
656 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
657 msgstr "Den här mappen innehåller redan en fil \"%s\"."
658
659 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
660 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
661 msgstr "Vill du ersätta länken"
662
663 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
664 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
665 msgstr "Vill du ersätta den befintliga mappen"
666
667 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:603
668 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
669 msgstr "Vill du ersätta den befintliga filen"
670
671 #. Fourth box (size, volume, free space)
672 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
673 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:459
674 msgid "Size:"
675 msgstr "Storlek:"
676
677 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
678 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:420
679 msgid "Modified:"
680 msgstr "Ändrad:"
681
682 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
683 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
684 msgstr "med följande länk?"
685
686 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
687 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
688 msgstr "med följande mapp?"
689
690 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
691 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
692 msgstr "med följande fil?"
693
694 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:762
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
698 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
699 msgstr "Skrivbordsfilen \"%s\" är på en osäker plats och inte märkt som körbar. Om du inte litar på detta program, klicka Avbryt."
700
701 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
702 msgid "_Launch Anyway"
703 msgstr "Starta i a_lla fall"
704
705 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
706 msgid "Mark _Executable"
707 msgstr "Märk k_örbar"
708
709 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
710 msgid "_Copy here"
711 msgstr "_Kopiera hit"
712
713 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
714 msgid "_Move here"
715 msgstr "_Flytta hit"
716
717 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
718 msgid "_Link here"
719 msgstr "_Länka hit"
720
721 #. display an error to the user
722 #. display an error message to the user
723 #: ../thunar/thunar-dnd.c:254 ../thunar/thunar-launcher.c:567
724 #, c-format
725 msgid "Failed to execute file \"%s\""
726 msgstr "Misslyckades med att starta fil \"%s\""
727
728 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:45
729 msgid "Name only"
730 msgstr "Endast namn"
731
732 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
733 msgid "Suffix only"
734 msgstr "Endast filändelse"
735
736 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
737 msgid "Name and Suffix"
738 msgstr "Namn och filändelse"
739
740 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
741 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
742 msgid "Date Accessed"
743 msgstr "Åtkomsttid"
744
745 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
746 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
747 msgid "Date Modified"
748 msgstr "Ändringstid"
749
750 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
751 msgid "Group"
752 msgstr "Grupp"
753
754 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
755 msgid "MIME Type"
756 msgstr "MIME-typ"
757
758 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:420
759 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
760 msgid "Name"
761 msgstr "Namn"
762
763 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
764 msgid "Owner"
765 msgstr "Ägare"
766
767 #. Permissions chooser
768 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:539
769 msgid "Permissions"
770 msgstr "Rättigheter"
771
772 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
773 msgid "Size"
774 msgstr "Storlek"
775
776 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
777 msgid "Type"
778 msgstr "Typ"
779
780 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
781 msgid "File"
782 msgstr "_Arkiv"
783
784 #: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
785 msgid "File Name"
786 msgstr "Filnamn"
787
788 #: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:237
789 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:896 ../thunar/thunar-window.c:369
790 msgid "File System"
791 msgstr "Filsystem"
792
793 #: ../thunar/thunar-file.c:1437
794 #, c-format
795 msgid "The root folder has no parent"
796 msgstr "Rotmappen har ingen förälder"
797
798 #: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
799 #, c-format
800 msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
801 msgstr "Misslyckades med att tolka skrivbordsfilen: %s"
802
803 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
804 #: ../thunar/thunar-file.c:1534
805 msgid "Untrusted application launcher"
806 msgstr "Otillförlitlig programstartare"
807
808 #: ../thunar/thunar-file.c:1559
809 #, c-format
810 msgid "No Exec field specified"
811 msgstr "Inget \"Exec\"-fält angett"
812
813 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
814 #: ../thunar/thunar-file.c:1568
815 msgid "Untrusted link launcher"
816 msgstr "Otillförlitlig länkstartare"
817
818 #: ../thunar/thunar-file.c:1584
819 #, c-format
820 msgid "No URL field specified"
821 msgstr "Inget \"URL\"-fält angett"
822
823 #: ../thunar/thunar-file.c:1589
824 msgid "Invalid desktop file"
825 msgstr "Ogiltig skrivbordsfil"
826
827 #. TRANSLATORS: this will result in "<path> on <hostname>"
828 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:318
829 #, c-format
830 msgid "%s on %s"
831 msgstr "%s på %s"
832
833 #. free disk space string
834 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:434
835 #, c-format
836 msgid "%s of %s free (%d%% used)"
837 msgstr "%s av %s tillgängligt (%d%% använt)"
838
839 #. extend history tooltip with function of the button
840 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
841 msgid "Right-click or pull down to show history"
842 msgstr "Högerklicka eller dra neråt för att visa historik"
843
844 #. create the "back" action
845 #: ../thunar/thunar-history.c:163
846 msgid "Back"
847 msgstr "Bakåt"
848
849 #: ../thunar/thunar-history.c:163
850 msgid "Go to the previous visited folder"
851 msgstr "Gå till senast besökta mapp"
852
853 #. create the "forward" action
854 #: ../thunar/thunar-history.c:169
855 msgid "Forward"
856 msgstr "Framåt"
857
858 #: ../thunar/thunar-history.c:169
859 msgid "Go to the next visited folder"
860 msgstr "Gå till nästa besökta mapp"
861
862 #: ../thunar/thunar-history.c:353
863 msgid "The item will be removed from the history"
864 msgstr "Posten kommer att tas bort från historiken"
865
866 #: ../thunar/thunar-history.c:356
867 #, c-format
868 msgid "Could not find \"%s\""
869 msgstr "Det gick inte att hitta \"%s\""
870
871 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
872 msgid "Icon based directory listing"
873 msgstr "Ikonbaserad kataloglistning"
874
875 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:165
876 msgid "Icon view"
877 msgstr "Ikonvy"
878
879 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:180 ../thunar/thunar-io-jobs.c:334
880 #, c-format
881 msgid "The file \"%s\" already exists"
882 msgstr "Filen \"%s\" finns redan"
883
884 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:203
885 #, c-format
886 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
887 msgstr "Misslyckades med att skapa tom fil \"%s\": %s"
888
889 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:357
890 #, c-format
891 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
892 msgstr "Misslyckades med att skapa katalog \"%s\": %s"
893
894 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
895 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
896 msgid "Preparing..."
897 msgstr "Förbereder..."
898
899 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
900 #, c-format
901 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
902 msgstr "Det gick inte att ta bort fil \"%s\": %s"
903
904 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
905 #, c-format
906 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
907 msgstr "Det gick inte att skapa symbolisk länk till \"%s\" därför att det inte är en lokal fil"
908
909 #. generate a useful error message
910 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
911 #, c-format
912 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
913 msgstr "Misslyckades med att ändra ägare på \"%s\": %s"
914
915 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:957
916 #, c-format
917 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
918 msgstr "Misslyckades med att ändra grupp på \"%s\": %s"
919
920 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1111
921 #, c-format
922 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
923 msgstr "Misslyckades med att ändra rättigheter på \"%s\": %s"
924
925 #. I18N: put " (copy #) between basename and extension
926 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:103
927 #, c-format
928 msgid "%s (copy %u)%s"
929 msgstr "%s (kopiera %u)%s"
930
931 #. I18N: put " (copy #)" after filename (for files without extension)
932 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:109
933 #, c-format
934 msgid "%s (copy %u)"
935 msgstr "%s (kopiera %u)"
936
937 #. I18N: name for first link to basename
938 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:750
939 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1575 ../thunar/thunar-list-model.c:1586
940 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:949
941 #, c-format
942 msgid "link to %s"
943 msgstr "länk till %s"
944
945 #. I18N: name for nth link to basename
946 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:123
947 #, c-format
948 msgid "link %u to %s"
949 msgstr "länka %u till %s"
950
951 #: ../thunar/thunar-job.c:254
952 #, c-format
953 msgid ""
954 "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?\n"
955 "\n"
956 "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
957 msgstr "Filen \"%s\" finns redan. Vill du ersätta den?\n\nOm du ersätter en befintlig fil kommer dess innehåll att skrivas över."
958
959 #: ../thunar/thunar-job.c:334
960 msgid "Do you want to overwrite it?"
961 msgstr "Vill du skriva över den?"
962
963 #: ../thunar/thunar-job.c:388
964 msgid "Do you want to create it?"
965 msgstr "Vill du skapa den?"
966
967 #: ../thunar/thunar-job.c:490
968 msgid "Do you want to skip it?"
969 msgstr "Vill du hoppa över den?"
970
971 #: ../thunar/thunar-job.c:539
972 msgid ""
973 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
974 "space."
975 msgstr "Det finns inte tillräckligt med utrymme på destinationen. Försöka att ta bort filer för att frigöra utrymme."
976
977 #. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
978 #. **
979 #. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
980 #. *
981 #. Prepare "Open" label and icon
982 #. append the "Open" menu action
983 #: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:819
984 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:175
985 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1092 ../thunar/thunar-tree-view.c:1224
986 msgid "_Open"
987 msgstr "_Öppna"
988
989 #. append the "Open in New Tab" menu action
990 #: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
991 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
992 msgid "Open in New _Tab"
993 msgstr "Öppna i ny flik"
994
995 #. append the "Open in New Window" menu action
996 #: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
997 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
998 msgid "Open in New _Window"
999 msgstr "Öppna i nytt fönster"
1000
1001 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1002 msgid "Open With Other _Application..."
1003 msgstr "Öppna med annat _program..."
1004
1005 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
1006 #: ../thunar/thunar-launcher.c:968
1007 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
1008 msgstr "Välj ett annat program med vilken den markerade filen ska öppnas"
1009
1010 #: ../thunar/thunar-launcher.c:676
1011 #, c-format
1012 msgid "Failed to open file \"%s\""
1013 msgstr "Misslyckades med att öppna fil \"%s\""
1014
1015 #. we can just tell that n files failed to open
1016 #: ../thunar/thunar-launcher.c:682
1017 #, c-format
1018 msgid "Failed to open %d file"
1019 msgid_plural "Failed to open %d files"
1020 msgstr[0] "Misslyckades med att öppna %d fil"
1021 msgstr[1] "Misslyckades med att öppna %d filer"
1022
1023 #: ../thunar/thunar-launcher.c:721
1024 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
1025 msgstr "Är du säker på att du vill öppna alla mappar?"
1026
1027 #: ../thunar/thunar-launcher.c:723
1028 #, c-format
1029 msgid "This will open %d separate file manager window."
1030 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
1031 msgstr[0] "Det här kommer att öppna %d separat filhanterarfönster."
1032 msgstr[1] "Det här kommer att öppna %d separata filhanterarfönster."
1033
1034 #: ../thunar/thunar-launcher.c:727
1035 #, c-format
1036 msgid "Open %d New Window"
1037 msgid_plural "Open %d New Windows"
1038 msgstr[0] "Öppna %d nytt fönster"
1039 msgstr[1] "Öppna %d nya fönster"
1040
1041 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
1042 #: ../thunar/thunar-launcher.c:827
1043 #, c-format
1044 msgid "Open in %d New _Window"
1045 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
1046 msgstr[0] "Öppna i %d nytt _fönster"
1047 msgstr[1] "Öppna i %d nya _fönster"
1048
1049 #: ../thunar/thunar-launcher.c:828
1050 #, c-format
1051 msgid "Open the selected directory in %d new window"
1052 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
1053 msgstr[0] "Öppna den markerade katalogen i %d nytt fönster"
1054 msgstr[1] "Öppna de markerade katalogerna i %d nya fönster"
1055
1056 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
1057 #: ../thunar/thunar-launcher.c:839
1058 #, c-format
1059 msgid "Open in %d New _Tab"
1060 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
1061 msgstr[0] "Öppna i %d ny f_lik"
1062 msgstr[1] "Öppna i %d nya f_likar"
1063
1064 #: ../thunar/thunar-launcher.c:840
1065 #, c-format
1066 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
1067 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
1068 msgstr[0] "Öppna den markerade katalogen i %d ny flik"
1069 msgstr[1] "Öppna den markerade katalogen i %d flikar"
1070
1071 #: ../thunar/thunar-launcher.c:855
1072 msgid "Open the selected directory in a new window"
1073 msgstr "Öppna den markerade katalogen i ett nytt fönster"
1074
1075 #: ../thunar/thunar-launcher.c:861
1076 msgid "Open the selected directory in a new tab"
1077 msgstr "Öppna den markerade katalogen i en ny flik"
1078
1079 #. set tooltip that makes sence
1080 #: ../thunar/thunar-launcher.c:865
1081 msgid "Open the selected directory"
1082 msgstr "Öppna den markerade katalogen"
1083
1084 #: ../thunar/thunar-launcher.c:886
1085 msgid "Open the selected file"
1086 msgid_plural "Open the selected files"
1087 msgstr[0] "Öppna den markerade filen"
1088 msgstr[1] "Öppna de markerade filerna"
1089
1090 #: ../thunar/thunar-launcher.c:931
1091 msgid "_Execute"
1092 msgstr "_Starta"
1093
1094 #: ../thunar/thunar-launcher.c:933
1095 msgid "Execute the selected file"
1096 msgid_plural "Execute the selected files"
1097 msgstr[0] "Starta den markerade filen"
1098 msgstr[1] "Starta de markerade filerna"
1099
1100 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
1101 #: ../thunar/thunar-launcher.c:939
1102 #, c-format
1103 msgid "_Open With \"%s\""
1104 msgstr "_Öppna med \"%s\""
1105
1106 #: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
1107 #, c-format
1108 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
1109 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
1110 msgstr[0] "Använd \"%s\" för att öppna den markerade filen"
1111 msgstr[1] "Använd \"%s\" för att öppna de markerade filerna"
1112
1113 #: ../thunar/thunar-launcher.c:967
1114 msgid "_Open With Other Application..."
1115 msgstr "Öppna med annat _program..."
1116
1117 #: ../thunar/thunar-launcher.c:976
1118 msgid "_Open With Default Applications"
1119 msgstr "_Öppna med standardprogrammen"
1120
1121 #: ../thunar/thunar-launcher.c:977
1122 msgid "Open the selected file with the default application"
1123 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
1124 msgstr[0] "Öppna den markerade filen med standardprogrammet"
1125 msgstr[1] "Öppna de markerade filerna med standardprogrammen"
1126
1127 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
1128 #, c-format
1129 msgid "Open With \"%s\""
1130 msgstr "Öppna med \"%s\""
1131
1132 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1694
1133 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1931 ../thunar/thunar-tree-view.c:2076
1134 #, c-format
1135 msgid "Failed to mount \"%s\""
1136 msgstr "Misslyckades med att montera \"%s\""
1137
1138 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
1139 msgid "Desktop (Create Link)"
1140 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
1141 msgstr[0] "Skrivbord (skapa länk)"
1142 msgstr[1] "Skrivbord (skapa länkar)"
1143
1144 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
1145 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
1146 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
1147 msgstr[0] "Skapa en symbolisk länk på skrivbordet för den markerade filen"
1148 msgstr[1] "Skapa en symbolisk länk på skrivbordet för varje markerad fil"
1149
1150 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
1151 #, c-format
1152 msgid "Send the selected file to \"%s\""
1153 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
1154 msgstr[0] "Skicka den markerade filen till \"%s\""
1155 msgstr[1] "Skicka de markerade filerna till \"%s\""
1156
1157 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2277
1158 #, c-format
1159 msgid "%d item (%s), Free space: %s"
1160 msgid_plural "%d items (%s), Free space: %s"
1161 msgstr[0] "%d objekt (%s), Ledigt utrymme: %s"
1162 msgstr[1] "%d objekt (%s), Ledigt utrymme: %s"
1163
1164 #. just the standard text
1165 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2284
1166 #, c-format
1167 msgid "%d item, Free space: %s"
1168 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
1169 msgstr[0] "%d objekt, Ledigt utrymme: %s"
1170 msgstr[1] "%d objekt, Ledigt utrymme: %s"
1171
1172 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2293
1173 #, c-format
1174 msgid "%d item"
1175 msgid_plural "%d items"
1176 msgstr[0] "%d objekt"
1177 msgstr[1] "%d objekt"
1178
1179 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2309
1180 #, c-format
1181 msgid "\"%s\" broken link"
1182 msgstr "\"%s\" bruten länk"
1183
1184 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2314
1185 #, c-format
1186 msgid "\"%s\" (%s) link to %s"
1187 msgstr "\"%s\" (%s) länk till %s"
1188
1189 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2320
1190 #, c-format
1191 msgid "\"%s\" shortcut"
1192 msgstr "\"%s\" genväg"
1193
1194 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2324
1195 #, c-format
1196 msgid "\"%s\" mountable"
1197 msgstr "\"%s\" monteringsbar"
1198
1199 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
1200 #. content type
1201 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2331
1202 #, c-format
1203 msgid "\"%s\" (%s) %s"
1204 msgstr "\"%s\" (%s) %s"
1205
1206 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
1207 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
1208 #, c-format
1209 msgid "\"%s\" %s"
1210 msgstr "\"%s\" %s"
1211
1212 #. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
1213 #. (which is the path
1214 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
1215 #. trash), otherwise the
1216 #. * properties dialog width will be messed up.
1217 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2350 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:367
1218 msgid "Original Path:"
1219 msgstr "Ursprunglig sökväg:"
1220
1221 #. append the image dimensions to the statusbar text
1222 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
1223 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:149
1224 msgid "Image Size:"
1225 msgstr "Bildstorlek:"
1226
1227 #. item count if there are also folders in the selection
1228 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2412
1229 #, c-format
1230 msgid "%d other item selected (%s)"
1231 msgid_plural "%d other items selected (%s)"
1232 msgstr[0] "%d annat objekt markerat (%s)"
1233 msgstr[1] "%d andra objekt markerade (%s)"
1234
1235 #. only non-folders are selected
1236 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2419
1237 #, c-format
1238 msgid "%d item selected (%s)"
1239 msgid_plural "%d items selected (%s)"
1240 msgstr[0] "%d objekt markerat (%s)"
1241 msgstr[1] "%d objekt markerade (%s)"
1242
1243 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2433
1244 #, c-format
1245 msgid "%d folder selected"
1246 msgid_plural "%d folders selected"
1247 msgstr[0] "%d mapp markerad"
1248 msgstr[1] "%d mappar markerade"
1249
1250 #. This is marked for translation in case a localizer
1251 #. * needs to change ", " to something else. The comma
1252 #. * is between the message about the number of folders
1253 #. * and the number of items in the selection
1254 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
1255 #, c-format
1256 msgid "%s, %s"
1257 msgstr "%s, %s"
1258
1259 #. append the "Open in New Tab" menu action
1260 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
1261 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1102
1262 msgid "Open in New Tab"
1263 msgstr "Öppna i ny flik"
1264
1265 #. append the "Open in New Window" menu action
1266 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:177
1267 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1108
1268 msgid "Open in New Window"
1269 msgstr "Öppna i nytt fönster"
1270
1271 #. append the "Create Folder" menu action
1272 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
1273 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
1274 msgid "Create _Folder..."
1275 msgstr "Skapa _mapp..."
1276
1277 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:179 ../thunar/thunar-window.c:351
1278 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
1279 msgstr "Ta bort alla filer och mappar i papperskorgen"
1280
1281 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:180
1282 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
1283 msgid "Paste Into Folder"
1284 msgstr "Klistra in i mapp"
1285
1286 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:181
1287 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1288 msgid "_Properties..."
1289 msgstr "_Egenskaper..."
1290
1291 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:231
1292 msgid "Spacing"
1293 msgstr "Mellanrum"
1294
1295 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:232
1296 msgid "The amount of space between the path buttons"
1297 msgstr "Utrymme mellan sökvägsknappar"
1298
1299 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1238
1300 #, c-format
1301 msgid "Open \"%s\" in this window"
1302 msgstr "Öppna \"%s\" i det här fönstret"
1303
1304 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1244
1305 #, c-format
1306 msgid "Open \"%s\" in a new window"
1307 msgstr "Öppna \"%s\" i ett nytt fönster"
1308
1309 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
1310 #, c-format
1311 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
1312 msgstr "Öppna \"%s\" i en ny flik"
1313
1314 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1254
1315 #, c-format
1316 msgid "Create a new folder in \"%s\""
1317 msgstr "Skapa en ny mapp i \"%s\""
1318
1319 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1266
1320 #, c-format
1321 msgid ""
1322 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
1323 msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare markerats med Klipp ut eller Kopiera kommandon i \"%s\""
1324
1325 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1272
1326 #, c-format
1327 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
1328 msgstr "Visa egenskaperna för mappen \"%s\""
1329
1330 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:65
1331 msgid "Open Location"
1332 msgstr "Öppna plats"
1333
1334 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:79
1335 msgid "_Location:"
1336 msgstr "_Plats:"
1337
1338 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
1339 msgid "Reload the current folder"
1340 msgstr "Uppdatera aktuell mapp"
1341
1342 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:388
1343 #, c-format
1344 msgid "File does not exist"
1345 msgstr "Fil finns inte"
1346
1347 #: ../thunar/thunar-notify.c:168
1348 msgid "Unmounting device"
1349 msgstr "Avmonterar enhet"
1350
1351 #: ../thunar/thunar-notify.c:169
1352 #, c-format
1353 msgid ""
1354 "The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
1355 " media or disconnect the drive"
1356 msgstr "Enheten \"%s\" håller på att avmonteras av systemet. Ta inte bort media eller enhet"
1357
1358 #: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
1359 msgid "Writing data to device"
1360 msgstr "Skriver data till enhet"
1361
1362 #: ../thunar/thunar-notify.c:176 ../thunar/thunar-notify.c:215
1363 #, c-format
1364 msgid ""
1365 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
1366 " removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
1367 msgstr "Det finns data som behöver skrivas till enheten \"%s\" innan den kan tas bort. Ta inte bort detta media eller enhet"
1368
1369 #: ../thunar/thunar-notify.c:208
1370 msgid "Ejecting device"
1371 msgstr "Matar ut enhet"
1372
1373 #: ../thunar/thunar-notify.c:209
1374 #, c-format
1375 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
1376 msgstr "Enheten \"%s\" håller på att matas ut. Detta kan ta lite tid"
1377
1378 #: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
1379 #, c-format
1380 msgid "No templates installed"
1381 msgstr "Inga mallar installerade"
1382
1383 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:202
1384 msgid "Icon size"
1385 msgstr "Ikonstorlek"
1386
1387 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:203
1388 msgid "The icon size for the path entry"
1389 msgstr "Ikonstorlek för sökvägspost"
1390
1391 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:219
1392 msgid "Owner:"
1393 msgstr "Ägare:"
1394
1395 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
1396 msgid "_Access:"
1397 msgstr "_Åtkomst"
1398
1399 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
1400 msgid "Gro_up:"
1401 msgstr "Gr_upp:"
1402
1403 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
1404 msgid "Acce_ss:"
1405 msgstr "Åtkom_st:"
1406
1407 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
1408 msgid "O_thers:"
1409 msgstr "Ö_vriga:"
1410
1411 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:328
1412 msgid "Program:"
1413 msgstr "Program:"
1414
1415 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:334
1416 msgid "Allow this file to _run as a program"
1417 msgstr "Tillåt den här filen att _köras som ett program"
1418
1419 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:354
1420 msgid ""
1421 "Allowing untrusted programs to run\n"
1422 "presents a security risk to your system."
1423 msgstr "Att tillåta otillförlitliga program att köra\nutgör en säkerhetsrisk för ditt system."
1424
1425 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:369
1426 msgid ""
1427 "The folder permissions are inconsistent, you\n"
1428 "may not be able to work with files in this folder."
1429 msgstr "Mapprättigheterna är inkonsekventa, du kanske\ninte kan arbeta med filerna i den här mappen."
1430
1431 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
1432 msgid "Correct _folder permissions..."
1433 msgstr "R_ätta till mapprättigheter..."
1434
1435 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
1436 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
1437 msgstr "Klicka här för att rätta till mapprättigheterna automatiskt."
1438
1439 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:394
1440 msgid "Please wait..."
1441 msgstr "Vänta..."
1442
1443 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:399
1444 msgid "Stop applying permissions recursively."
1445 msgstr "Sluta verkställa rättigheter rekursivt."
1446
1447 #. allocate the question dialog
1448 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:516
1449 msgid "Question"
1450 msgstr "Fråga"
1451
1452 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:540
1453 msgid "Apply recursively?"
1454 msgstr "Verkställ rekursivt?"
1455
1456 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:546
1457 msgid ""
1458 "Do you want to apply your changes recursively to\n"
1459 "all files and subfolders below the selected folder?"
1460 msgstr "Vill du verkställa dina ändringar rekursivt till alla\nfiler och undermappar under den markerade mappen?"
1461
1462 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:551
1463 msgid "Do _not ask me again"
1464 msgstr "Fråga mig i_nte igen"
1465
1466 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:552
1467 msgid ""
1468 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
1469 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
1470 "afterwards."
1471 msgstr "Om du väljer det här alternativet kommer ditt val att kommas ihåg och du kommer inte bli tillfrågad igen. Du kan använda inställningsdialogen för att ändra ditt val senare."
1472
1473 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1474 msgid "Mixed file owners"
1475 msgstr "Blandade filägare"
1476
1477 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
1478 msgid "Unknown file owner"
1479 msgstr "Okänd filägare"
1480
1481 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:994
1482 msgid "None"
1483 msgstr "Ingen"
1484
1485 #. 0000
1486 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:995
1487 msgid "Write only"
1488 msgstr "Endast skriva"
1489
1490 #. 0002
1491 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:996
1492 msgid "Read only"
1493 msgstr "Endast läsa"
1494
1495 #. 0004
1496 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:997
1497 msgid "Read & Write"
1498 msgstr "Läsa och skriva"
1499
1500 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
1501 msgid "Varying (no change)"
1502 msgstr "Varierande (ingen förändring)"
1503
1504 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
1505 msgid "Correct folder permissions automatically?"
1506 msgstr "Rätta automatiskt till mapprättigheterna?"
1507
1508 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1133
1509 msgid "Correct _folder permissions"
1510 msgstr "Rätta till _mapprättigheterna automatiskt?"
1511
1512 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
1513 msgid ""
1514 "The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users "
1515 "allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the "
1516 "folder afterwards."
1517 msgstr "Mapprättigheterna kommer att återställas till konsekvent status. Bara användare som är tillåtna att läsa innehållet i den här mappen kommer tillåtas åtkomst till mappen efteråt."
1518
1519 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
1520 msgid "File Manager Preferences"
1521 msgstr "Inställningar för filhanteraren"
1522
1523 #. Display
1524 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
1525 msgid "Display"
1526 msgstr "Visning"
1527
1528 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
1529 msgid "Default View"
1530 msgstr "Standardvy"
1531
1532 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
1533 msgid "View _new folders using:"
1534 msgstr "Visa _nya mappar med:"
1535
1536 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
1537 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
1538 msgid "Icon View"
1539 msgstr "Ikonvy"
1540
1541 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
1542 msgid "Detailed List View"
1543 msgstr "Detaljerad listvy"
1544
1545 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
1546 msgid "Compact List View"
1547 msgstr "Kompakt listvy"
1548
1549 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
1550 msgid "Last Active View"
1551 msgstr "Senaste aktiva vy"
1552
1553 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
1554 msgid "Show thumbnails:"
1555 msgstr "Visa miniatyrbilder:"
1556
1557 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
1558 msgid "Never"
1559 msgstr "Aldrig"
1560
1561 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
1562 msgid "Local Files Only"
1563 msgstr "Bara lokala filer"
1564
1565 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
1566 msgid "Always"
1567 msgstr "Alltid"
1568
1569 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
1570 msgid "Sort _folders before files"
1571 msgstr "Sortera _mappar före filer"
1572
1573 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
1574 msgid ""
1575 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
1576 msgstr "Välj det här alternativet för att lista mappar före filer när du sorterar en mapp."
1577
1578 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
1579 msgid "Show file size in binary format"
1580 msgstr "Visa filstorlek i binärformat"
1581
1582 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
1583 msgid ""
1584 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
1585 msgstr "Välj detta alternativ för att visa filstorleken i binärt format istället för decimalt."
1586
1587 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
1588 msgid "_Text beside icons"
1589 msgstr "_Text bredvid ikoner"
1590
1591 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:327
1592 msgid ""
1593 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
1594 "rather than below the icon."
1595 msgstr "Välj det här alternativet för att placera ikontexten för objekt bredvid ikonen istället för under ikonen."
1596
1597 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
1598 msgid "Date"
1599 msgstr "Datum"
1600
1601 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
1602 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
1603 msgid "_Format:"
1604 msgstr "_Format:"
1605
1606 #. Side Pane
1607 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:369
1608 msgid "Side Pane"
1609 msgstr "Sidopanel"
1610
1611 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:379
1612 msgid "Shortcuts Pane"
1613 msgstr "Genvägspanel"
1614
1615 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
1616 msgid "_Icon Size:"
1617 msgstr "_Ikonstorlek:"
1618
1619 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
1620 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
1621 msgid "Very Small"
1622 msgstr "Mycket liten"
1623
1624 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
1625 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:439
1626 msgid "Smaller"
1627 msgstr "Mindre"
1628
1629 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
1630 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
1631 msgid "Small"
1632 msgstr "Liten"
1633
1634 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:399
1635 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
1636 msgid "Normal"
1637 msgstr "Normal"
1638
1639 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:400
1640 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
1641 msgid "Large"
1642 msgstr "Stor"
1643
1644 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
1645 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
1646 msgid "Larger"
1647 msgstr "Större"
1648
1649 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
1650 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
1651 msgid "Very Large"
1652 msgstr "Mycket stor"
1653
1654 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
1655 msgid "Show Icon _Emblems"
1656 msgstr "Visa ikon_emblem"
1657
1658 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
1659 msgid ""
1660 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
1661 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
1662 "dialog."
1663 msgstr "Välj detta alternativ för att visa ikonemblem i genvägspanelen för alla mappar för vilka emblem har ställts in i dialogrutan för mappegenskaper."
1664
1665 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
1666 msgid "Tree Pane"
1667 msgstr "Trädpanel"
1668
1669 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
1670 msgid "Icon _Size:"
1671 msgstr "Ikon_storlek"
1672
1673 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
1674 msgid "Show Icon E_mblems"
1675 msgstr "Visa ikone_mblem"
1676
1677 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
1678 msgid ""
1679 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
1680 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
1681 msgstr "Välj detta alternativ för att visa ikonemblem i trädpanelen för alla mappar för vilka emblem har ställts in i dialogrutan för mappegenskaper."
1682
1683 #. Behavior
1684 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
1685 msgid "Behavior"
1686 msgstr "Beteende"
1687
1688 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
1689 msgid "Navigation"
1690 msgstr "Navigering"
1691
1692 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
1693 msgid "_Single click to activate items"
1694 msgstr "_Enkelklicka för att aktivera objekt"
1695
1696 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
1697 msgid ""
1698 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
1699 "when the mouse pointer is paused over it:"
1700 msgstr "Ange _fördröjningen innan ett objekt väljs\nnär muspekaren vilar ovanpå det:"
1701
1702 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
1703 msgid ""
1704 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
1705 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
1706 "disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
1707 "behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
1708 "to select the item without activating it."
1709 msgstr "När enkelklicksnavigering är aktiverat kommer ett objekt att väljas automatiskt efter den valda fördröjningen. Du kan stänga av den här funktionen genom att flytta reglaget längst till vänster. Den här funktionen kan vara användbar när enkelklick aktiverar objekt, och du vill bara vill markera objektet utan att aktivera det."
1710
1711 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
1712 msgid "Disabled"
1713 msgstr "Inaktiverad"
1714
1715 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
1716 msgid "Medium"
1717 msgstr "Medium"
1718
1719 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
1720 msgid "Long"
1721 msgstr "Lång"
1722
1723 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
1724 msgid "_Double click to activate items"
1725 msgstr "_Dubbelklicka för att aktivera objekt"
1726
1727 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:563
1728 msgid "Middle Click"
1729 msgstr "Mittenklick"
1730
1731 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
1732 msgid "Open folder in new _window"
1733 msgstr "Öppna mapp i nytt fö_nster"
1734
1735 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
1736 msgid "Open folder in new _tab"
1737 msgstr "Öppna mapp i n_y flik"
1738
1739 #. Advanced
1740 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
1741 msgid "Advanced"
1742 msgstr "Avancerat"
1743
1744 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:597
1745 msgid "Folder Permissions"
1746 msgstr "Mapprättigheter"
1747
1748 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:609
1749 msgid ""
1750 "When changing the permissions of a folder, you\n"
1751 "can also apply the changes to the contents of the\n"
1752 "folder. Select the default behavior below:"
1753 msgstr "När du ändrar behörigheter för en mapp kan\ndu även ändra behörigheterna på innehållet i\nmappen. Välj standardbeteendet nedan:"
1754
1755 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
1756 msgid "Ask everytime"
1757 msgstr "Fråga varje gång"
1758
1759 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
1760 msgid "Apply to Folder Only"
1761 msgstr "Tillämpa endast på mappen"
1762
1763 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
1764 msgid "Apply to Folder and Contents"
1765 msgstr "Tillämpa både på mappen och dess innehåll"
1766
1767 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
1768 msgid "Volume Management"
1769 msgstr "Volymhantering"
1770
1771 #. add check button to enable/disable auto mounting
1772 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
1773 msgid "Enable _Volume Management"
1774 msgstr "Aktivera _volymhantering"
1775
1776 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
1777 msgid ""
1778 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
1779 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
1780 msgstr "<a href=\"volman-config:\">Ställ in</a> hanteringen av flyttbara enheter\noch media (d.v.s. till exempel hur kameror ska hanteras)."
1781
1782 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
1783 #. configuration dialog
1784 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
1785 msgid "Failed to display the volume management settings"
1786 msgstr "Det gick inte att visa inställningarna för volymhantering"
1787
1788 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
1789 msgid "File Operation Progress"
1790 msgstr "Förlopp för filåtgärder"
1791
1792 #. build the tooltip text
1793 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:299
1794 #, c-format
1795 msgid "%d file operation running"
1796 msgid_plural "%d file operations running"
1797 msgstr[0] "%d filåtgärd pågår"
1798 msgstr[1] "%d filåtgärder pågår"
1799
1800 #. update the status text
1801 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
1802 msgid "Cancelling..."
1803 msgstr "Avbryter..."
1804
1805 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
1806 msgid "General"
1807 msgstr "Allmänt"
1808
1809 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:267
1810 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:132
1811 msgid "_Name:"
1812 msgstr "_Namn:"
1813
1814 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:294
1815 msgid "Names:"
1816 msgstr "Namn:"
1817
1818 #. Second box (kind, open with, link target)
1819 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:314
1820 msgid "Kind:"
1821 msgstr "Typ:"
1822
1823 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:335
1824 msgid "_Open With:"
1825 msgstr "_Öppna med:"
1826
1827 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:349
1828 msgid "Link Target:"
1829 msgstr "Länkmål:"
1830
1831 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:381
1832 msgid "Location:"
1833 msgstr "Plats:"
1834
1835 #. Third box (deleted, modified, accessed)
1836 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:406
1837 msgid "Deleted:"
1838 msgstr "Borttagen:"
1839
1840 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:434
1841 msgid "Accessed:"
1842 msgstr "Åtkommen:"
1843
1844 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:472
1845 msgid "Volume:"
1846 msgstr "Volym:"
1847
1848 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:496
1849 msgid "Usage:"
1850 msgstr "Användning:"
1851
1852 #. Emblem chooser
1853 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
1854 msgid "Emblems"
1855 msgstr "Emblem"
1856
1857 #. allocate the icon chooser
1858 #. allocate the chooser dialog
1859 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:768
1860 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:609
1861 #, c-format
1862 msgid "Select an Icon for \"%s\""
1863 msgstr "Välj en ikon för \"%s\""
1864
1865 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:794
1866 #, c-format
1867 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
1868 msgstr "Misslyckades med att ändra ikon för \"%s\""
1869
1870 #. update the properties dialog title
1871 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:896
1872 #, c-format
1873 msgid "%s - Properties"
1874 msgstr "%s - Egenskaper"
1875
1876 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:947
1877 msgid "broken link"
1878 msgstr "bruten länk"
1879
1880 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:958
1881 msgid "unknown"
1882 msgstr "okänd"
1883
1884 #. update the properties dialog title
1885 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1124
1886 msgid "Properties"
1887 msgstr "Egenskaper"
1888
1889 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1224
1890 msgid "mixed"
1891 msgstr "blandad"
1892
1893 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
1894 msgid "_File"
1895 msgstr "_Arkiv"
1896
1897 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:191 ../thunar/thunar-window.c:350
1898 msgid "_Send To"
1899 msgstr "_Skicka till"
1900
1901 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:192 ../thunar/thunar-standard-view.c:394
1902 msgid "File Context Menu"
1903 msgstr "Filsnabbmeny"
1904
1905 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1906 msgid "_Add Files..."
1907 msgstr "_Lägg till filer..."
1908
1909 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
1910 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
1911 msgstr "Lägg till fler filer i listan över filer som ska döpas om"
1912
1913 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1914 msgid "Clear"
1915 msgstr "Töm"
1916
1917 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195
1918 msgid "Clear the file list below"
1919 msgstr "Töm fillistan nedan"
1920
1921 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196 ../thunar/thunar-window.c:375
1922 msgid "_About"
1923 msgstr "_Om"
1924
1925 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196
1926 msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
1927 msgstr "Visa information om Thunars massomdöpningsverktyg"
1928
1929 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
1930 msgid "View the properties of the selected file"
1931 msgstr "Visa den markerade filens egenskaper"
1932
1933 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:352
1934 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
1935 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
1936 msgid "Rename Multiple Files"
1937 msgstr "Byt namn på flera filer"
1938
1939 #. add the "Rename Files" button
1940 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:360
1941 msgid "_Rename Files"
1942 msgstr "_Byt namn på filer"
1943
1944 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:363
1945 msgid ""
1946 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
1947 msgstr "Klicka här för att faktiskt byta namn på filerna listade ovan till deras nya namn."
1948
1949 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:438
1950 msgid "New Name"
1951 msgstr "Nytt namn"
1952
1953 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:501
1954 msgid ""
1955 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
1956 msgstr "Klicka här för att visa dokumentationen för den valda omdöpningsoperationen"
1957
1958 #. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.*
1959 #. from $libdir/thunarx-2/,
1960 #. *              and opening the multi rename dialog by selecting multiple
1961 #. files and pressing F2.
1962 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
1963 msgid ""
1964 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
1965 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
1966 "from source, be sure to enable the \"Simple Builtin Renamers\" plugin."
1967 msgstr "Inga omdöpningsmoduler hittades på ditt system. Kontrollera din installation\neller kontakta din systemadministratör. Om du installerar Thunar från källkod,\nse till att aktivera insticksprogrammet\"Simple Builtin Renamers\"."
1968
1969 #. tell the user that we failed
1970 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:954
1971 msgid "Failed to open the documentation browser"
1972 msgstr "Misslyckades med att öppna dokumentationsbläddraren"
1973
1974 #. allocate the file chooser
1975 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1057
1976 msgid "Select files to rename"
1977 msgstr "Välj filer att byta namn på"
1978
1979 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1073
1980 msgid "Audio Files"
1981 msgstr "Ljudfiler"
1982
1983 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1078
1984 msgid "Image Files"
1985 msgstr "Bildfiler"
1986
1987 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1083
1988 msgid "Video Files"
1989 msgstr "Videofiler"
1990
1991 #. just popup the about dialog
1992 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
1993 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
1994 msgid "Bulk Rename"
1995 msgstr "Massomdöpning"
1996
1997 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1217
1998 msgid ""
1999 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
2000 "tool to rename multiple files at once."
2001 msgstr "Thunar massomdöpning är ett kraftfullt och\nutbyggbart verktyg som kan byta namn på\nflera filer samtidigt."
2002
2003 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1690
2004 msgid "Remove File"
2005 msgid_plural "Remove Files"
2006 msgstr[0] "Ta bort fil"
2007 msgstr[1] "Ta bort filer"
2008
2009 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1692
2010 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
2011 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
2012 msgstr[0] "Ta bort den valda filen från listan över filer att döpa om"
2013 msgstr[1] "Ta bort de valda filerna från lista över filer att döpa om"
2014
2015 #. change title to reflect the standalone status
2016 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1827
2017 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
2018 msgstr "Massomdöpning - Byt namn på flera filer"
2019
2020 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:185
2021 #, c-format
2022 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
2023 msgstr "Misslyckades med att byta namn på \"%s\" till \"%s\"."
2024
2025 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:192
2026 msgid ""
2027 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
2028 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
2029 "cancel the operation without reverting previous changes."
2030 msgstr "Du kan antingen välja att hoppa över denna fil och fortsätta att byta namn på de återstående filerna, eller återställa de tidigare namnbytta filerna till sina tidigare namn, eller avbryta operationen utan att ångra tidigare förändringar."
2031
2032 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
2033 msgid "_Revert Changes"
2034 msgstr "_Ångra ändringar"
2035
2036 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
2037 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
2038 msgid "_Skip This File"
2039 msgstr "_Hoppa över den här filen"
2040
2041 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:204
2042 msgid ""
2043 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
2044 msgstr "Vill du hoppa över den här filen och fortsätta att döpa om resten av filerna?"
2045
2046 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:597
2047 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
2048 msgid "Trash is empty"
2049 msgstr "Papperskorgen är tom"
2050
2051 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:601
2052 #, c-format
2053 msgid "Trash contains %d file"
2054 msgid_plural "Trash contains %d files"
2055 msgstr[0] "Papperskorgen innehåller %d fil"
2056 msgstr[1] "Papperskorgen innehåller %d filer"
2057
2058 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
2059 msgid "DEVICES"
2060 msgstr "ENHETER"
2061
2062 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
2063 msgid "NETWORK"
2064 msgstr "NÄTVERK"
2065
2066 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
2067 msgid "Browse Network"
2068 msgstr "Bläddra i nätverk"
2069
2070 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
2071 msgid "PLACES"
2072 msgstr "PLATSER"
2073
2074 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
2075 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
2076 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
2077 msgstr[0] "Sidopanel (skapa genväg)"
2078 msgstr[1] "Sidopanel (skapa genvägar)"
2079
2080 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:395
2081 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
2082 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
2083 msgstr[0] "Lägg till markerad mapp till sidopanelen med genvägar"
2084 msgstr[1] "Lägg till markerade mappar till sidopanelen med genvägar"
2085
2086 #. append the "Mount" item
2087 #. append the "Mount" menu action
2088 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1129 ../thunar/thunar-tree-view.c:1258
2089 msgid "_Mount"
2090 msgstr "_Montera"
2091
2092 #. append the "Unmount" item
2093 #. append the "Unmount" menu action
2094 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1135 ../thunar/thunar-tree-view.c:1264
2095 msgid "_Unmount"
2096 msgstr "_Avmontera"
2097
2098 #. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
2099 #. append the "Eject" menu action
2100 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1141 ../thunar/thunar-tree-view.c:1270
2101 msgid "_Eject"
2102 msgstr "_Mata ut"
2103
2104 #. append the "Disconnect" item
2105 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1158
2106 msgid "Create _Shortcut"
2107 msgstr "_Skapa genväg"
2108
2109 #. append the "Disconnect" item
2110 #. append the "Mount Volume" menu action
2111 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179 ../thunar/thunar-tree-view.c:1279
2112 msgid "Disconn_ect"
2113 msgstr "Koppla fr_ån"
2114
2115 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1258
2116 msgid "_Remove Shortcut"
2117 msgstr "_Ta bort genväg"
2118
2119 #. append the rename menu item
2120 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1272
2121 msgid "Re_name Shortcut"
2122 msgstr "Byt _namn på genväg"
2123
2124 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1561
2125 #, c-format
2126 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
2127 msgstr "Sökvägen \"%s\" refererar inte till en katalog"
2128
2129 #. display an error message to the user
2130 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1581
2131 msgid "Failed to add new shortcut"
2132 msgstr "Misslyckades med att lägga till ny genväg"
2133
2134 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1858 ../thunar/thunar-tree-view.c:1944
2135 #, c-format
2136 msgid "Failed to eject \"%s\""
2137 msgstr "Misslyckades med att mata ut \"%s\""
2138
2139 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2000 ../thunar/thunar-tree-view.c:1999
2140 #, c-format
2141 msgid "Failed to unmount \"%s\""
2142 msgstr "Misslyckades med att avmontera \"%s\""
2143
2144 #: ../thunar/thunar-size-label.c:142
2145 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
2146 msgstr "Klicka här för att avbryta beräkningen av den totala storleken på mappen."
2147
2148 #. add the label widget
2149 #. tell the user that we started calculation
2150 #: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
2151 msgid "Calculating..."
2152 msgstr "Beräknar..."
2153
2154 #. tell the user that the operation was canceled
2155 #: ../thunar/thunar-size-label.c:254
2156 msgid "Calculation aborted"
2157 msgstr "Beräkningen avbruten"
2158
2159 #: ../thunar/thunar-size-label.c:391
2160 #, c-format
2161 msgid "%u item, totalling %s"
2162 msgid_plural "%u items, totalling %s"
2163 msgstr[0] "%u objekt, totalt %s"
2164 msgstr[1] "%u objekt, totalt %s"
2165
2166 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
2167 #. * directories were not accessible
2168 #: ../thunar/thunar-size-label.c:398
2169 msgid "(some contents unreadable)"
2170 msgstr "(en del innehåll oläsbart)"
2171
2172 #. nothing was readable, so permission was denied
2173 #: ../thunar/thunar-size-label.c:409
2174 msgid "Permission denied"
2175 msgstr "Tillstånd nekades"
2176
2177 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:395
2178 msgid "Folder Context Menu"
2179 msgstr "Mappsnabbmeny"
2180
2181 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396
2182 msgid "Create an empty folder within the current folder"
2183 msgstr "Skapa en tom mapp i aktuell mapp"
2184
2185 #. append the "Cut" menu action
2186 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
2187 msgid "Cu_t"
2188 msgstr "Klipp _ut"
2189
2190 #. append the "Copy" menu action
2191 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1348
2192 msgid "_Copy"
2193 msgstr "_Kopiera"
2194
2195 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2196 msgid "_Paste"
2197 msgstr "Klistra _in"
2198
2199 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:400
2200 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
2201 msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare har markerats genom ett Klipp ut eller Kopiera kommando."
2202
2203 #. append the "Move to Tash" menu action
2204 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
2205 msgid "Mo_ve to Trash"
2206 msgstr "Fl_ytta till papperskorgen"
2207
2208 #. append the "Delete" menu action
2209 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
2210 msgid "_Delete"
2211 msgstr "_Ta bort"
2212
2213 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:403
2214 msgid ""
2215 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
2216 "selected folder"
2217 msgstr "Flytta eller kopiera filer, som tidigare har markerats genom ett Klipp ut eller Kopiera kommando i den markerade mappen"
2218
2219 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2220 msgid "Select _all Files"
2221 msgstr "Markera _alla filer"
2222
2223 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:404
2224 msgid "Select all files in this window"
2225 msgstr "Markera alla filer i det här fönstret"
2226
2227 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2228 msgid "Select _by Pattern..."
2229 msgstr "Markera _efter mönster..."
2230
2231 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
2232 msgid "Select all files that match a certain pattern"
2233 msgstr "Markera alla filer som matchar ett specifikt mönster"
2234
2235 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2236 msgid "_Invert Selection"
2237 msgstr "_Invertera markering"
2238
2239 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
2240 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
2241 msgstr "Markera alla och bara de objekt som inte är markerade"
2242
2243 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:407
2244 msgid "Du_plicate"
2245 msgstr "Du_plicera"
2246
2247 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4360
2248 msgid "Ma_ke Link"
2249 msgid_plural "Ma_ke Links"
2250 msgstr[0] "S_kapa länk"
2251 msgstr[1] "S_kapa länkar"
2252
2253 #. append the "Rename" menu action
2254 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
2255 msgid "_Rename..."
2256 msgstr "_Byt namn..."
2257
2258 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:410
2259 msgid "_Restore"
2260 msgstr "Åte_rställ"
2261
2262 #. add the "Create Document" sub menu action
2263 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:675
2264 msgid "Create _Document"
2265 msgstr "Skapa _dokument"
2266
2267 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
2268 msgid "Loading folder contents..."
2269 msgstr "Läser in mappinnehåll..."
2270
2271 #. display an error to the user
2272 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
2273 msgid "Failed to open the home folder"
2274 msgstr "Misslyckades med att öppna hemmappen"
2275
2276 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
2277 msgid "New Empty File"
2278 msgstr "Ny tom fil"
2279
2280 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
2281 msgid "New Empty File..."
2282 msgstr "Ny tom fil..."
2283
2284 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
2285 msgid "Select by Pattern"
2286 msgstr "Markera efter mönster"
2287
2288 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2585
2289 msgid "_Select"
2290 msgstr "_Välj"
2291
2292 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2594
2293 msgid "_Pattern:"
2294 msgstr "_Mönster:"
2295
2296 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
2297 #. invalid
2298 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3163
2299 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
2300 msgstr "Ogiltigt filnamn tillhandahållet av XDS-dragplats"
2301
2302 #. display an error dialog to the user
2303 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3344
2304 #, c-format
2305 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
2306 msgstr "Misslyckades med att skapa en länk för URL-en \"%s\""
2307
2308 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3737 ../thunar/thunar-window.c:2883
2309 #, c-format
2310 msgid "Failed to open directory \"%s\""
2311 msgstr "Misslyckades med att öppna katalogen \"%s\""
2312
2313 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4311
2314 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
2315 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
2316 msgstr[0] "Förbered den markerade filen för att flyttas genom inklistring"
2317 msgstr[1] "Förbered de markerade filerna för att flyttas genom inklistring"
2318
2319 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4319
2320 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
2321 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
2322 msgstr[0] "Förbered den markerade filen för att bli kopierad genom inklistring"
2323 msgstr[1] "Förbered de markerade filerna för att bli kopierad genom inklistring"
2324
2325 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
2326 msgid "Move the selected file to the Trash"
2327 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
2328 msgstr[0] "Flytta den markerade filen till papperskorgen"
2329 msgstr[1] "Flytta de markerade filerna till papperskorgen"
2330
2331 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
2332 msgid "Permanently delete the selected file"
2333 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
2334 msgstr[0] "Radera den markerade filen permanent"
2335 msgstr[1] "Radera de markerade filerna permanent"
2336
2337 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4353
2338 msgid "Duplicate the selected file"
2339 msgid_plural "Duplicate each selected file"
2340 msgstr[0] "Duplicera den markerade filen"
2341 msgstr[1] "Duplicera de markerade filerna"
2342
2343 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4362
2344 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
2345 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
2346 msgstr[0] "Skapa en symbolisk länk för den markerade filen"
2347 msgstr[1] "Skapa en symbolisk länk för varje markerad fil"
2348
2349 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4370
2350 msgid "Rename the selected file"
2351 msgid_plural "Rename the selected files"
2352 msgstr[0] "Byt namn på den markerad filen"
2353 msgstr[1] "Byt namn på de markerade filerna"
2354
2355 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4378
2356 msgid "Restore the selected file"
2357 msgid_plural "Restore the selected files"
2358 msgstr[0] "Återställ den markerade filen"
2359 msgstr[1] "Återställ de markerade filerna"
2360
2361 #. add the "Empty File" item
2362 #: ../thunar/thunar-templates-action.c:473
2363 msgid "_Empty File"
2364 msgstr "_Tom fil"
2365
2366 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:741
2367 #, c-format
2368 msgid ""
2369 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
2370 "destination"
2371 msgstr "Fel vid kopiering till \"%s\": %s mer utrymme krävs för att kopiera till destinationen"
2372
2373 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
2374 #, c-format
2375 msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
2376 msgstr "Fel vid kopiering till \"%s\": Destinationen är skrivskyddad"
2377
2378 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
2379 msgid "Collecting files..."
2380 msgstr "Samlar in filer..."
2381
2382 #. update progress information
2383 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
2384 #, c-format
2385 msgid "Trying to restore \"%s\""
2386 msgstr "Försöker att återställa \"%s\""
2387
2388 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:854
2389 #, c-format
2390 msgid ""
2391 "The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file"
2392 " \"%s\" from the trash"
2393 msgstr "Mappen \"%s\" finns inte längre men den behövs för att återställa filen \"%s\" från papperskorgen"
2394
2395 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:879
2396 #, c-format
2397 msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
2398 msgstr "Misslyckades med att återställa mappen \"%s\""
2399
2400 #. update progress information
2401 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:899
2402 #, c-format
2403 msgid "Trying to move \"%s\""
2404 msgstr "Försöker att flytta \"%s\""
2405
2406 #. update progress information
2407 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
2408 #, c-format
2409 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
2410 msgstr "Det gick inte att flytta \"%s\" direkt. Samlar in filer för kopiering..."
2411
2412 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
2413 #, c-format
2414 msgid "%s of %s"
2415 msgstr "%s av %s"
2416
2417 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1117
2418 #, c-format
2419 msgid "%lu hour remaining (%s/sec)"
2420 msgid_plural "%lu hours remaining (%s/sec)"
2421 msgstr[0] "%lu timme återstår (%s/sec)"
2422 msgstr[1] "%lu timmar återstår (%s/sec)"
2423
2424 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1125
2425 #, c-format
2426 msgid "%lu minute remaining (%s/sec)"
2427 msgid_plural "%lu minutes remaining (%s/sec)"
2428 msgstr[0] "%lu minut återstår (%s/sec)"
2429 msgstr[1] "%lu minuter återstår (%s/sec)"
2430
2431 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1132
2432 #, c-format
2433 msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
2434 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
2435 msgstr[0] "%lu sekund återstår (%s/sec)"
2436 msgstr[1] "%lu sekunder återstår (%s/sec)"
2437
2438 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:105
2439 msgid "T_rash"
2440 msgstr "_Papperskorg"
2441
2442 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:166
2443 msgid "Display the contents of the trash can"
2444 msgstr "Visa innehållet i papperskorgen"
2445
2446 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
2447 msgid "Loading..."
2448 msgstr "Läser in..."
2449
2450 #. append the "Paste Into Folder" menu action
2451 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
2452 msgid "_Paste Into Folder"
2453 msgstr "Klistra _in i mapp"
2454
2455 #. append the "Properties" menu action
2456 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
2457 msgid "P_roperties..."
2458 msgstr "_Egenskaper..."
2459
2460 #: ../thunar/thunar-util.c:280
2461 #, c-format
2462 msgid "Invalid path"
2463 msgstr "Ogiltig sökväg"
2464
2465 #: ../thunar/thunar-util.c:314
2466 #, c-format
2467 msgid "Unknown user \"%s\""
2468 msgstr "Okänd användare \"%s\""
2469
2470 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2471 #: ../thunar/thunar-util.c:403
2472 msgid "Today"
2473 msgstr "Idag"
2474
2475 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
2476 #: ../thunar/thunar-util.c:408
2477 #, c-format
2478 msgid "Today at %X"
2479 msgstr "Idag klockan %X"
2480
2481 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2482 #: ../thunar/thunar-util.c:416
2483 msgid "Yesterday"
2484 msgstr "Igår"
2485
2486 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
2487 #: ../thunar/thunar-util.c:421
2488 #, c-format
2489 msgid "Yesterday at %X"
2490 msgstr "Igår klockan %X"
2491
2492 #. Days from last week
2493 #: ../thunar/thunar-util.c:429
2494 #, c-format
2495 msgid "%A at %X"
2496 msgstr "%A klockan %X"
2497
2498 #. Any other date
2499 #: ../thunar/thunar-util.c:434
2500 #, c-format
2501 msgid "%x at %X"
2502 msgstr "%x klockan %X"
2503
2504 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2505 msgid "New _Tab"
2506 msgstr "Ny _flik"
2507
2508 #: ../thunar/thunar-window.c:348
2509 msgid "Open a new tab for the displayed location"
2510 msgstr "Öppna en ny flik för visad plats"
2511
2512 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2513 msgid "New _Window"
2514 msgstr "Nytt f_önster"
2515
2516 #: ../thunar/thunar-window.c:349
2517 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
2518 msgstr "Öppna ett nytt Thunar-fönster för den visade platsen"
2519
2520 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2521 msgid "Detac_h Tab"
2522 msgstr "L_ossa flik"
2523
2524 #: ../thunar/thunar-window.c:352
2525 msgid "Open current folder in a new window"
2526 msgstr "Öppna aktuell mapp i nytt fönster"
2527
2528 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2529 msgid "Close _All Windows"
2530 msgstr "Stäng _alla fönster"
2531
2532 #: ../thunar/thunar-window.c:353
2533 msgid "Close all Thunar windows"
2534 msgstr "Stäng alla Thunar fönster"
2535
2536 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2537 msgid "C_lose Tab"
2538 msgstr "S_täng flik"
2539
2540 #: ../thunar/thunar-window.c:354
2541 msgid "Close this folder"
2542 msgstr "Stäng denna mapp"
2543
2544 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2545 msgid "_Close Window"
2546 msgstr "_Stäng fönster"
2547
2548 #: ../thunar/thunar-window.c:355
2549 msgid "Close this window"
2550 msgstr "Stäng det här fönstret"
2551
2552 #: ../thunar/thunar-window.c:356
2553 msgid "_Edit"
2554 msgstr "_Redigera"
2555
2556 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2557 msgid "Pr_eferences..."
2558 msgstr "Inställninga_r..."
2559
2560 #: ../thunar/thunar-window.c:357
2561 msgid "Edit Thunars Preferences"
2562 msgstr "Redigera Thunars inställningar"
2563
2564 #: ../thunar/thunar-window.c:358
2565 msgid "_View"
2566 msgstr "_Visa"
2567
2568 #: ../thunar/thunar-window.c:359
2569 msgid "_Reload"
2570 msgstr "_Uppdatera"
2571
2572 #: ../thunar/thunar-window.c:360
2573 msgid "_Location Selector"
2574 msgstr "_Platsväljare"
2575
2576 #: ../thunar/thunar-window.c:361
2577 msgid "_Side Pane"
2578 msgstr "Sido_panel"
2579
2580 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2581 msgid "Zoom I_n"
2582 msgstr "Zooma i_n"
2583
2584 #: ../thunar/thunar-window.c:362
2585 msgid "Show the contents in more detail"
2586 msgstr "Visa innehållet mer detaljerat"
2587
2588 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2589 msgid "Zoom _Out"
2590 msgstr "Zooma _ut"
2591
2592 #: ../thunar/thunar-window.c:363
2593 msgid "Show the contents in less detail"
2594 msgstr "Visa innehållet mindre detaljerat"
2595
2596 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2597 msgid "Normal Si_ze"
2598 msgstr "Normal sto_rlek"
2599
2600 #: ../thunar/thunar-window.c:364
2601 msgid "Show the contents at the normal size"
2602 msgstr "Visa innehållet i normal storlek"
2603
2604 #: ../thunar/thunar-window.c:365
2605 msgid "_Go"
2606 msgstr "_Gå"
2607
2608 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2609 msgid "Open _Parent"
2610 msgstr "Öppna _förälder"
2611
2612 #: ../thunar/thunar-window.c:366
2613 msgid "Open the parent folder"
2614 msgstr "Öppna överordnad mapp"
2615
2616 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2617 msgid "_Home"
2618 msgstr "_Hem"
2619
2620 #: ../thunar/thunar-window.c:367
2621 msgid "Go to the home folder"
2622 msgstr "Gå till hemmappen"
2623
2624 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2625 msgid "Desktop"
2626 msgstr "Skrivbord"
2627
2628 #: ../thunar/thunar-window.c:368
2629 msgid "Go to the desktop folder"
2630 msgstr "Gå till skrivbordsmappen"
2631
2632 #: ../thunar/thunar-window.c:369
2633 msgid "Browse the file system"
2634 msgstr "Bläddra i filsystemet"
2635
2636 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2637 msgid "B_rowse Network"
2638 msgstr "Blädd_ra i nätverk"
2639
2640 #: ../thunar/thunar-window.c:370
2641 msgid "Browse local network connections"
2642 msgstr "Bläddra i lokala nätverksanslutningar"
2643
2644 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2645 msgid "T_emplates"
2646 msgstr "Ma_llar"
2647
2648 #: ../thunar/thunar-window.c:371
2649 msgid "Go to the templates folder"
2650 msgstr "Gå till mallmappen"
2651
2652 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2653 msgid "_Open Location..."
2654 msgstr "_Öppna plats..."
2655
2656 #: ../thunar/thunar-window.c:372
2657 msgid "Specify a location to open"
2658 msgstr "Ange en plats att öppna"
2659
2660 #: ../thunar/thunar-window.c:373
2661 msgid "_Help"
2662 msgstr "_Hjälp"
2663
2664 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2665 msgid "_Contents"
2666 msgstr "_Innehåll"
2667
2668 #: ../thunar/thunar-window.c:374
2669 msgid "Display Thunar user manual"
2670 msgstr "Visa Thunars användarhandbok"
2671
2672 #: ../thunar/thunar-window.c:375
2673 msgid "Display information about Thunar"
2674 msgstr "Visa information om Thunar"
2675
2676 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2677 msgid "Show _Hidden Files"
2678 msgstr "Visa _dolda filer"
2679
2680 #: ../thunar/thunar-window.c:380
2681 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
2682 msgstr "Växlar visning av dolda filer i aktivt fönster"
2683
2684 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2685 msgid "_Pathbar Style"
2686 msgstr "_Sökvägsfältsstil"
2687
2688 #: ../thunar/thunar-window.c:381
2689 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
2690 msgstr "Modern stil med knappar som korresponderar till mappar"
2691
2692 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2693 msgid "_Toolbar Style"
2694 msgstr "Verk_tygsrad"
2695
2696 #: ../thunar/thunar-window.c:382
2697 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
2698 msgstr "Traditionell stil med platslist och navigeringsknappar"
2699
2700 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2701 msgid "_Shortcuts"
2702 msgstr "_Genvägar"
2703
2704 #: ../thunar/thunar-window.c:383
2705 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
2706 msgstr "Växlar synligheten på genvägspanelen"
2707
2708 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2709 msgid "_Tree"
2710 msgstr "_Träd"
2711
2712 #: ../thunar/thunar-window.c:384
2713 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
2714 msgstr "Växlar synligheten på trädpanelen"
2715
2716 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2717 msgid "St_atusbar"
2718 msgstr "St_atusrad"
2719
2720 #: ../thunar/thunar-window.c:385
2721 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
2722 msgstr "Ändra synligheten på detta fönsters statusrad"
2723
2724 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2725 msgid "_Menubar"
2726 msgstr "_Menyrad"
2727
2728 #: ../thunar/thunar-window.c:386
2729 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
2730 msgstr "Ändra synlighet för det här fönstrets menyrad"
2731
2732 #. * add view options
2733 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2734 msgid "View as _Icons"
2735 msgstr "Visa som _ikoner"
2736
2737 #: ../thunar/thunar-window.c:764
2738 msgid "Display folder content in an icon view"
2739 msgstr "Visa mappinnehåll i en ikonvy"
2740
2741 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2742 msgid "View as _Detailed List"
2743 msgstr "Visa som _detaljerad lista"
2744
2745 #: ../thunar/thunar-window.c:771
2746 msgid "Display folder content in a detailed list view"
2747 msgstr "Visa mappinnehåll i en detaljerad listvy"
2748
2749 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2750 msgid "View as _Compact List"
2751 msgstr "Visa som _kompakt lista"
2752
2753 #: ../thunar/thunar-window.c:778
2754 msgid "Display folder content in a compact list view"
2755 msgstr "Visa mappinnehåll i en kompakt listvy"
2756
2757 #. add the label with the root warning
2758 #: ../thunar/thunar-window.c:844
2759 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
2760 msgstr "Varning! Du använder administratörskontot, du kan skada ditt system."
2761
2762 #: ../thunar/thunar-window.c:1747
2763 msgid "Close tab"
2764 msgstr "Stäng flik"
2765
2766 #: ../thunar/thunar-window.c:2012
2767 #, c-format
2768 msgid "Open the location \"%s\""
2769 msgstr "Öppna platsen \"%s\""
2770
2771 #: ../thunar/thunar-window.c:2210
2772 #, c-format
2773 msgid "Failed to launch \"%s\""
2774 msgstr "Misslyckades med att starta \"%s\""
2775
2776 #: ../thunar/thunar-window.c:2763
2777 msgid "Failed to open parent folder"
2778 msgstr "Misslyckades med att öppna överordnad mapp"
2779
2780 #: ../thunar/thunar-window.c:2858
2781 #, c-format
2782 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
2783 msgstr "Katalogen \"%s\" finns inte. Vill du skapa den?"
2784
2785 #. display the "About Templates" dialog
2786 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
2787 msgid "About Templates"
2788 msgstr "Om mallar"
2789
2790 #: ../thunar/thunar-window.c:2962
2791 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
2792 msgstr "Alla filer i den här mappen kommer att visas i \"Skapa dokument\"-menyn."
2793
2794 #: ../thunar/thunar-window.c:2969
2795 msgid ""
2796 "If you frequently create certain kinds  of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
2797 "\n"
2798 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
2799 msgstr "Om du ofta skapar vissa sorters dokument så kan du skapa en kopia av ett dokument och lägga in det i den här mappen. Thunar kommer att lägga till ett objekt för det här dokumentet i menyn \"Skapa dokument\".\n\nDu kan sedan välja objektet från \"Skapa dokument\"-menyn och en kopia av dokumentet kommer att skapas i katalogen som du står i."
2800
2801 #: ../thunar/thunar-window.c:2981
2802 msgid "Do _not display this message again"
2803 msgstr "Visa _inte det här meddelandet igen"
2804
2805 #. display an error to the user
2806 #: ../thunar/thunar-window.c:3011
2807 msgid "Failed to open the file system root folder"
2808 msgstr "Misslyckades med att öppna filsystemets rotmapp"
2809
2810 #. display an error to the user
2811 #: ../thunar/thunar-window.c:3046
2812 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
2813 msgstr "Misslyckades med att visa innehållet i papperskorgen"
2814
2815 #. display an error to the user
2816 #: ../thunar/thunar-window.c:3081
2817 msgid "Failed to browse the network"
2818 msgstr "Misslyckades med att bläddra i nätverket"
2819
2820 #: ../thunar/thunar-window.c:3165
2821 msgid ""
2822 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
2823 "for the Xfce Desktop Environment."
2824 msgstr "Thunar är en snabb och lättanvänd filhanterare\nför skrivbordsmiljön Xfce."
2825
2826 #. set window title
2827 #: ../thunar/thunar-window.c:3219 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
2828 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
2829 msgid "File Manager"
2830 msgstr "Filhanterare"
2831
2832 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:102
2833 msgid "Label"
2834 msgstr "Etikett"
2835
2836 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:103
2837 msgid "Text of the page's label"
2838 msgstr "Text för sidans etikett"
2839
2840 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:115
2841 msgid "Label widget"
2842 msgstr "Etikettwidget"
2843
2844 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:116
2845 msgid "A widget to display in place of the usual page label"
2846 msgstr "En widget att visa istället för den vanliga sidetiketten"
2847
2848 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:72
2849 msgid "Resident"
2850 msgstr "Kvarlämnad"
2851
2852 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:73
2853 msgid "Don't unload the plugin from memory"
2854 msgstr "Läs inte ur insticksmodulen från minnet"
2855
2856 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:130
2857 msgid "Help URL"
2858 msgstr "Hjälp-URL"
2859
2860 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:131
2861 msgid "The URL to the documentation of the renamer"
2862 msgstr "URL-en till dokumentationen för massomdöparen"
2863
2864 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:146
2865 msgid "The user visible name of the renamer"
2866 msgstr "Namnet på massomdöparen, så som det syns för användaren"
2867
2868 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:152
2869 msgid "Description:"
2870 msgstr "Beskrivning:"
2871
2872 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:159
2873 msgid ""
2874 "The generic name of the entry, for example \"Web Browser\" in case of "
2875 "Firefox."
2876 msgstr "Det allmänna namnet på posten, till exempel \"Webbläsare\" för Firefox."
2877
2878 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:175
2879 msgid "Command:"
2880 msgstr "Kommando:"
2881
2882 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:182
2883 msgid "The program to execute, possibly with arguments."
2884 msgstr "Programmet att köra, möjligen med argument."
2885
2886 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:197
2887 msgid "Working Directory:"
2888 msgstr "Arbetskatalog:"
2889
2890 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:204
2891 msgid "The working directory for the program."
2892 msgstr "Programmets arbetskatalog"
2893
2894 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:219
2895 msgid "URL:"
2896 msgstr "URL:"
2897
2898 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:226
2899 msgid "The URL to access."
2900 msgstr "URL:en att öppna."
2901
2902 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:241
2903 msgid "Comment:"
2904 msgstr "Kommentar:"
2905
2906 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:248
2907 msgid ""
2908 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of"
2909 " Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
2910 msgstr "Hjälptexten för posten, till exempel \"Surfa på nätet\" för Firefox. Bör inte innehålla samma information som namnet eller beskrivningen gör."
2911
2912 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:268
2913 msgid "Options:"
2914 msgstr "Alternativ:"
2915
2916 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:274
2917 msgid "Use _startup notification"
2918 msgstr "Använd _startnotifiering"
2919
2920 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:275
2921 msgid ""
2922 "Select this option to enable startup notification when the command is run "
2923 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
2924 "notification."
2925 msgstr "Välj den här inställningen för att aktivera startmeddelande när kommandot körs från filhanteraren eller menyn. Inte alla program stödjer startmeddelande."
2926
2927 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:282
2928 msgid "Run in _terminal"
2929 msgstr "Kör i _terminal"
2930
2931 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:283
2932 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
2933 msgstr "Välj den här inställningen för att köra kommandot i ett terminalfönster."
2934
2935 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:356
2936 msgid "Launcher"
2937 msgstr "Programstartare"
2938
2939 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:358
2940 msgid "Link"
2941 msgstr "Länk"
2942
2943 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:600
2944 #, c-format
2945 msgid "Failed to save \"%s\"."
2946 msgstr "Misslyckades med att spara \"%s\"."
2947
2948 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:47
2949 msgid "Date Taken:"
2950 msgstr "Taget datum:"
2951
2952 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:48
2953 msgid "Camera Brand:"
2954 msgstr "Kameratillverkare:"
2955
2956 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:49
2957 msgid "Camera Model:"
2958 msgstr "Kameramodell:"
2959
2960 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:50
2961 msgid "Exposure Time:"
2962 msgstr "Slutartid:"
2963
2964 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:51
2965 msgid "Exposure Program:"
2966 msgstr "Slutarprogram:"
2967
2968 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:52
2969 msgid "Aperture Value:"
2970 msgstr "Bländarvärde:"
2971
2972 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:53
2973 msgid "Metering Mode:"
2974 msgstr "Mätningsmetod:"
2975
2976 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:54
2977 msgid "Flash Fired:"
2978 msgstr "Blixt använd:"
2979
2980 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:55
2981 msgid "Focal Length:"
2982 msgstr "Brännvidd:"
2983
2984 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:56
2985 msgid "Shutter Speed:"
2986 msgstr "Slutarhastighet:"
2987
2988 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
2989 msgid "ISO Speed Ratings:"
2990 msgstr "ISO-hastighetsklasser:"
2991
2992 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
2993 msgid "Software:"
2994 msgstr "Programvara:"
2995
2996 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:114
2997 msgid "Image"
2998 msgstr "Bild"
2999
3000 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:129
3001 msgid "Image Type:"
3002 msgstr "Bildtyp:"
3003
3004 #. update the "Image Size" label
3005 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:243
3006 #, c-format
3007 msgid "%dx%d pixel"
3008 msgid_plural "%dx%d pixels"
3009 msgstr[0] "%dx%d bildpunkt"
3010 msgstr[1] "%dx%d bildpunkter"
3011
3012 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:117
3013 msgid "Con_vert to:"
3014 msgstr "Kon_vertera till:"
3015
3016 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-case-renamer.c:267
3017 msgid "Uppercase / Lowercase"
3018 msgstr "Versaler / Gemener"
3019
3020 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:195
3021 msgid "Insert _time:"
3022 msgstr "Infoga _tid:"
3023
3024 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:224
3025 msgid ""
3026 "The format describes the date and time parts to insert into the file name. "
3027 "For example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d "
3028 "with the day. See the documentation of the date utility for additional "
3029 "information."
3030 msgstr "Formatet beskriver datum- och tidsdelar att infoga i filnamnet. Till exempel ersätts %Y med året, %m med månaden och %d med dagen. Se datumverktygets dokumentation för ytterligare information."
3031
3032 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
3033 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:197
3034 msgid "_At position:"
3035 msgstr "_Vid position:"
3036
3037 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:592
3038 msgid "Insert Date / Time"
3039 msgstr "Infoga datum / tid"
3040
3041 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:93
3042 msgid "lowercase"
3043 msgstr "gemener"
3044
3045 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:94
3046 msgid "UPPERCASE"
3047 msgstr "VERSALER"
3048
3049 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
3050 msgid "Camelcase"
3051 msgstr "Camelcase"
3052
3053 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
3054 msgid "Sentence case"
3055 msgstr "Inledande versal"
3056
3057 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
3058 msgid "Insert"
3059 msgstr "Infoga"
3060
3061 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:103
3062 msgid "Overwrite"
3063 msgstr "Skriv över"
3064
3065 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:109
3066 msgid "1, 2, 3, ..."
3067 msgstr "1, 2, 3, ..."
3068
3069 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:110
3070 msgid "01, 02, 03, ..."
3071 msgstr "01, 02, 03, ..."
3072
3073 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:111
3074 msgid "001, 002, 003, ..."
3075 msgstr "001, 002, 003, ..."
3076
3077 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:112
3078 msgid "0001, 0002, 0003, ..."
3079 msgstr "0001, 0002, 0003, ..."
3080
3081 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
3082 msgid "a, b, c, d, ..."
3083 msgstr "a, b, c, d, ..."
3084
3085 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:119
3086 msgid "From the front (left)"
3087 msgstr "Från framsidan (vänster)"
3088
3089 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:120
3090 msgid "From the back (right)"
3091 msgstr "Från baksidan (höger)"
3092
3093 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:126
3094 msgid "Old Name - Text - Number"
3095 msgstr "Gammalt namn - Text - Nummer"
3096
3097 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:127
3098 msgid "Number - Text - Old Name"
3099 msgstr "Nummer - Text - Gammalt namn"
3100
3101 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:128
3102 msgid "Text - Number"
3103 msgstr "Text - Nummer"
3104
3105 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:129
3106 msgid "Number - Text"
3107 msgstr "Nummer - Text"
3108
3109 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
3110 msgid "Current"
3111 msgstr "Aktuell"
3112
3113 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:139
3114 msgid "Date Picture Taken"
3115 msgstr "Datum då bilden togs"
3116
3117 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:179
3118 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:258
3119 msgid "_Text:"
3120 msgstr "_Text:"
3121
3122 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:385
3123 msgid "Insert / Overwrite"
3124 msgstr "Infoga / Skriv över"
3125
3126 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:184
3127 msgid "_Number Format:"
3128 msgstr "_Nummerformat"
3129
3130 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:214
3131 msgid "_Start With:"
3132 msgstr "_Börja med:"
3133
3134 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:230
3135 msgid "Text _Format:"
3136 msgstr "Text_format:"
3137
3138 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:532
3139 msgid "Numbering"
3140 msgstr "Numrering"
3141
3142 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:175
3143 msgid "Remove _From Position:"
3144 msgstr "Ta bort _från position:"
3145
3146 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:210
3147 msgid "_To Position:"
3148 msgstr "_Till position:"
3149
3150 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:426
3151 msgid "Remove Characters"
3152 msgstr "Ta bort tecken"
3153
3154 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:202
3155 msgid "_Search For:"
3156 msgstr "_Sök efter:"
3157
3158 #. reset to default tooltip
3159 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:210
3160 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:642
3161 msgid "Enter the text to search for in the file names."
3162 msgstr "Skriv in texten som ska sökas efter i filnamnen."
3163
3164 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:222
3165 msgid "Regular _Expression"
3166 msgstr "Reguljärt _uttryck"
3167
3168 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:224
3169 msgid ""
3170 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
3171 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
3172 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
3173 msgstr "Om du väljer den här inställningen, kommer mönstret att behandlas som ett reguljärt uttryck och matchas genom Perl-compatible regular expressions (PCRE). Se dokumentationen för information om syntax för reguljära uttryck."
3174
3175 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
3176 msgid "Replace _With:"
3177 msgstr "Ersätt _med:"
3178
3179 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:239
3180 msgid ""
3181 "Enter the text that should be used as replacement for the pattern above."
3182 msgstr "Skriv in den text som ska användas som ersättning för mönstret ovan."
3183
3184 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:251
3185 msgid "C_ase Sensitive Search"
3186 msgstr "Skiftl_ägeskänslig sökning"
3187
3188 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:253
3189 msgid ""
3190 "If you enable this option, the pattern will be searched in a case-sensitive "
3191 "manner. The default is to use a case-insensitive search."
3192 msgstr "Om du aktiverar det här alternativet, kommer mönstret att sökas på ett skiftlägeskänsligt sätt. Standard är att använda icke-skiftlägekänslig sökning."
3193
3194 #. setup a tooltip with the error message
3195 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:610
3196 #, c-format
3197 msgid "Invalid regular expression, at character position %ld: %s"
3198 msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck, vid teckenposition %ld: %s"
3199
3200 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:660
3201 msgid "Search & Replace"
3202 msgstr "Sök och ersätt"
3203
3204 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:196
3205 #, c-format
3206 msgid "Send \"%s\" as compressed archive?"
3207 msgstr "Skicka \"%s\" som ett komprimerat arkiv?"
3208
3209 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:199
3210 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:218
3211 msgid "Send _directly"
3212 msgstr "Skicka _direkt"
3213
3214 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:200
3215 msgid "Send com_pressed"
3216 msgstr "Skicka kom_primerat"
3217
3218 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:202
3219 msgid ""
3220 "When sending a file via email, you can either choose to send the file "
3221 "directly, as is, or compress the file before attaching it to an email. It is"
3222 " highly recommended to compress large files before sending them."
3223 msgstr "När du skickar en fil via e-post, kan du antingen välja att skicka filen direkt, som den är, eller komprimera den innan den bifogas till meddelandet. Det rekommenderas att du komprimerar stora filer innan de skickar dem."
3224
3225 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:213
3226 #, c-format
3227 msgid "Send %d file as compressed archive?"
3228 msgid_plural "Send %d files as compressed archive?"
3229 msgstr[0] "Skicka %d fil som ett komprimerat arkiv?"
3230 msgstr[1] "Skicka %d filer som ett komprimerat arkiv?"
3231
3232 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:219
3233 msgid "Send as _archive"
3234 msgstr "Skicka som _arkiv"
3235
3236 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:221
3237 msgid ""
3238 "When sending multiple files via email, you can either choose to send the "
3239 "files directly, attaching multiple files to an email, or send all files "
3240 "compressed into a single archive file and attach the archive. It is highly "
3241 "recommended to send multiple large files as archive."
3242 msgstr "När du skickar flera filer via e-post, kan du antingen välja att skicka filerna direkt, alla bifogade till ett meddelande, eller skicka alla filer komprimerade i ett enda filarkiv och bifoga arkivet. Det rekommenderas att du skickar flera stora filer som ett arkiv."
3243
3244 #. allocate the progress dialog
3245 #. setup the label
3246 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:270
3247 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:295
3248 msgid "Compressing files..."
3249 msgstr "Komprimerar filer..."
3250
3251 #. tell the user that the command failed
3252 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
3253 #, c-format
3254 msgid "ZIP command terminated with error %d"
3255 msgstr "ZIP-kommando avslutades med fel %d"
3256
3257 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:408
3258 msgid "Failed to create temporary directory"
3259 msgstr "Misslyckades med att skapa temporär katalog"
3260
3261 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:470
3262 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:481
3263 #, c-format
3264 msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
3265 msgstr "Misslyckades med att skapa en symbolisk länk för \"%s\""
3266
3267 #. tell the user that we failed to compress the file(s)
3268 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:505
3269 #, c-format
3270 msgid "Failed to compress %d file"
3271 msgid_plural "Failed to compress %d files"
3272 msgstr[0] "Misslyckades med att komprimera %d fil"
3273 msgstr[1] "Misslyckades med att komprimera %d filer"
3274
3275 #. tell the user that we failed
3276 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:656
3277 msgid "Failed to compose new email"
3278 msgstr "Misslyckades skapa ett nytt e-postmeddelande"
3279
3280 #: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
3281 msgid "Mail Recipient"
3282 msgstr "E-postmottagare"
3283
3284 #. tell the user that we failed to connect to the trash
3285 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:293
3286 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:334
3287 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:356
3288 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:383
3289 msgid "Failed to connect to the Trash"
3290 msgstr "Misslyckades med att ansluta till papperskorgen"
3291
3292 #. tell the user whether the trash is full or empty
3293 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
3294 msgid "Trash contains files"
3295 msgstr "Papperskorgen innehåller filer"
3296
3297 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:1
3298 msgid "Trash Applet"
3299 msgstr "Papperskorg-applet"
3300
3301 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:2
3302 msgid "Display the trash can"
3303 msgstr "Visa papperskorgen"
3304
3305 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:116
3306 msgid "Custom Actions"
3307 msgstr "Anpassade åtgärder"
3308
3309 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:127
3310 msgid ""
3311 "You can configure custom actions that will appear in the\n"
3312 "file managers context menus for certain kinds of files."
3313 msgstr "Du kan ställa in anpassade åtgärder som kommer att\nvisas i filhanterarens snabbmeny för vissa filtyper."
3314
3315 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:173
3316 msgid "Add a new custom action."
3317 msgstr "Lägg till en ny anpassad åtgärd."
3318
3319 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:183
3320 msgid "Edit the currently selected action."
3321 msgstr "Redigera den markerade åtgärden."
3322
3323 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:193
3324 msgid "Delete the currently selected action."
3325 msgstr "Ta bort den markerade åtgärden."
3326
3327 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:203
3328 msgid "Move the currently selected action up by one row."
3329 msgstr "Flytta den markerade åtgärden en rad upp."
3330
3331 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:213
3332 msgid "Move the currently selected action down by one row."
3333 msgstr "Flytta den markerade åtgärden en rad ner."
3334
3335 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3336 msgid "Edit Action"
3337 msgstr "Redigera åtgärd"
3338
3339 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:336
3340 msgid "Create Action"
3341 msgstr "Skapa åtgärd"
3342
3343 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:385
3344 msgid "Failed to save actions to disk."
3345 msgstr "Misslyckades med att spara åtgärder till disk."
3346
3347 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:436
3348 #, c-format
3349 msgid ""
3350 "Are you sure that you want to delete\n"
3351 "action \"%s\"?"
3352 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort\nåtgärden \"%s\"?"
3353
3354 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
3355 msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
3356 msgstr "Om du tar bort en anpassad åtgärd så går den förlorad permanent."
3357
3358 #. Basic
3359 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
3360 msgid "Basic"
3361 msgstr "Grundläggande"
3362
3363 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:137
3364 msgid "The name of the action that will be displayed in the context menu."
3365 msgstr "Namnet på åtgärden som ska visas i snabbmenyn."
3366
3367 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:150
3368 msgid "_Description:"
3369 msgstr "_Beskrivning:"
3370
3371 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:155
3372 msgid ""
3373 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
3374 "statusbar when selecting the item from the context menu."
3375 msgstr "Beskrivningen för åtgärden som kommer att visas som verktygstips i statusraden när objektet markeras från snabbmenyn."
3376
3377 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:168
3378 msgid "_Command:"
3379 msgstr "_Kommando:"
3380
3381 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:177
3382 msgid ""
3383 "The command (including the necessary parameters) to perform the action. See "
3384 "the command parameter legend below for a list of supported parameter "
3385 "variables, which will be substituted when launching the command. When upper-"
3386 "case letters (e.g. %F, %D, %N) are used, the action will be applicable even "
3387 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
3388 "if exactly one item is selected."
3389 msgstr "Kommandot (inklusive de nödvändiga parametrarna) för att genomföra åtgärden. Se förklaringen av kommandoparametern nedan för en lista på parametervariabler som stöds, som kommer att ersättas vid start av kommandot. När versaler (e.g. %F, %D, %N) används kommer åtgärden att vara genomförbar även om mer än ett objekt är markerat. Annars kommer åtgärden endast vara genomförbar om exakt ett objekt är markerat."
3390
3391 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:188
3392 msgid ""
3393 "Browse the file system to select an application to use for this action."
3394 msgstr "Bläddra i filsystemet för att välja ett program att använda för den här åtgärden."
3395
3396 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
3397 msgid "Use Startup Notification"
3398 msgstr "Använd startmeddelande"
3399
3400 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:205
3401 msgid ""
3402 "Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action"
3403 " is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
3404 "prevention enabled in your window manager."
3405 msgstr "Aktivera detta alternativ om du vill att en väntmuspekare ska visas under tiden åtgärden startas. Detta rekommenderas om du har aktiverat skydd mot fokusstöld i din fönsterhanterare."
3406
3407 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
3408 msgid "_Icon:"
3409 msgstr "_Ikon:"
3410
3411 #. setup a label to tell that no icon was selected
3412 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:219
3413 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:684
3414 msgid "No icon"
3415 msgstr "Ingen ikon"
3416
3417 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:220
3418 msgid ""
3419 "Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
3420 "context menu in addition to the action name chosen above."
3421 msgstr "Klicka på den här knappen för att välja en ikonfil som kommer att visas i snabbmenyn i tillägg till åtgärdsnamnet som anges ovan."
3422
3423 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:251
3424 msgid ""
3425 "The following command parameters will be\n"
3426 "substituted when launching the action:"
3427 msgstr "Följande kommandoparametrar kommer att\nersättas när åtgärden startas:"
3428
3429 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:289
3430 msgid "the path to the first selected file"
3431 msgstr "sökvägen till den första markerade filen"
3432
3433 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:301
3434 msgid "the paths to all selected files"
3435 msgstr "sökvägarna till alla markerade filer"
3436
3437 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:313
3438 #, c-format
3439 msgid "directory containing the file that is passed in %f"
3440 msgstr "katalog som innehåller filen som skickas i %f"
3441
3442 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:325
3443 #, c-format
3444 msgid "directories containing the files that are passed in %F"
3445 msgstr "kataloger som innehåller filerna som skickas i %F"
3446
3447 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:337
3448 msgid "the first selected filename (without path)"
3449 msgstr "det första markerade filnamnet (utan sökväg)"
3450
3451 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:349
3452 msgid "the selected filenames (without paths)"
3453 msgstr "de markerade filnamnen (utan sökvägar)"
3454
3455 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:363
3456 msgid "Appearance Conditions"
3457 msgstr "Utseendeförhållanden"
3458
3459 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:371
3460 msgid "_File Pattern:"
3461 msgstr "_Filmönster:"
3462
3463 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:376
3464 msgid ""
3465 "Enter a list of patterns that will be used to determine whether this action "
3466 "should be displayed for a selected file. If you specify more than one "
3467 "pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. "
3468 "*.txt;*.doc)."
3469 msgstr "Skriv in en lista på mönster som kommer att användas för att fastställa om den här åtgärden ska visas för en markerad fil. Om du anger mer än ett mönster här måste listobjekten avgränsas med semikolon (exempelvis *.txt;*.doc)."
3470
3471 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:395
3472 msgid "Appears if selection contains:"
3473 msgstr "Visas om markeringen innehåller:"
3474
3475 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:408
3476 msgid "_Directories"
3477 msgstr "_Kataloger"
3478
3479 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:412
3480 msgid "_Audio Files"
3481 msgstr "_Ljudfiler"
3482
3483 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:416
3484 msgid "_Image Files"
3485 msgstr "_Bildfiler"
3486
3487 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:420
3488 msgid "_Text Files"
3489 msgstr "_Textfiler"
3490
3491 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:425
3492 msgid "_Video Files"
3493 msgstr "_Videofiler"
3494
3495 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:429
3496 msgid "_Other Files"
3497 msgstr "Ö_vriga filer"
3498
3499 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:446
3500 msgid ""
3501 "This page lists the conditions under which the\n"
3502 "action will appear in the file managers context\n"
3503 "menus. The file patterns are specified as a list\n"
3504 "of simple file patterns separated by semicolons\n"
3505 "(e.g. *.txt;*.doc). For an action to appear in the\n"
3506 "context menu of a file or folder, at least one of\n"
3507 "these patterns must match the name of the file\n"
3508 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
3509 "action should only appear for certain kinds of\n"
3510 "files."
3511 msgstr "Den här sidan listar de villkor under vilka\nåtgärden kommer att visas i filhanterarens\nsnabbmenyer. Filmönstren anges som en\nlista på enkla filmönster separerade av semikolon\n(t .ex. *.txt;*.doc). För att en åtgärd ska visas i\nsnabbmenyn för en fil eller mapp måste\nåtminstone ett av dessa mönster matcha\nfilnamnet eller mappen. Du kan dessutom\nange att åtgärden bara ska visas för vissa typer av\nfiler."
3512
3513 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
3514 #, c-format
3515 msgid "Unknown element <%s>"
3516 msgstr "Okänt element <%s>"
3517
3518 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:833
3519 #, c-format
3520 msgid "End element handler called while in root context"
3521 msgstr "Slutelementhanterare anropat från rotkontext"
3522
3523 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:937
3524 #, c-format
3525 msgid "Unknown closing element <%s>"
3526 msgstr "Okänt avslutselement <%s>"
3527
3528 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1409
3529 #, c-format
3530 msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
3531 msgstr "Misslyckades med att fastställa plats för att spara uca.xml"
3532
3533 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1528
3534 #, c-format
3535 msgid "Command not configured"
3536 msgstr "Kommando inte inställt"
3537
3538 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
3539 msgid "Configure c_ustom actions..."
3540 msgstr "Ställ in a_npassade åtgärder..."
3541
3542 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
3543 msgid ""
3544 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
3545 msgstr "Ställ in anpassade åtgärder som kommer att visas i filhanterarens snabbmenyer"
3546
3547 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:417
3548 #, c-format
3549 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
3550 msgstr "Misslyckades starta åtgärden \"%s\"."
3551
3552 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
3553 msgid "Open Terminal Here"
3554 msgstr "Öppna terminal här"
3555
3556 #: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:2
3557 msgid "Example for a custom action"
3558 msgstr "Exempel för en anpassad åtgärd"
3559
3560 #: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:169
3561 msgid "Set as wallpaper"
3562 msgstr "Ange som skrivbordsbakgrund"
3563
3564 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:1
3565 msgid "Thunar File Manager"
3566 msgstr "Filhanteraren Thunar"
3567
3568 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:2
3569 msgid "Browse the filesystem with the file manager"
3570 msgstr "Bläddra i filsystemet med filhanteraren"
3571
3572 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:1
3573 msgid "Open Folder with Thunar"
3574 msgstr "Öppna mapp med Thunar"
3575
3576 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:2
3577 msgid "Open the specified folders in Thunar"
3578 msgstr "Öppna de angivna mapparna i Thunar"
3579
3580 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:3
3581 msgid "Open Folder"
3582 msgstr "Öppna mapp"
3583
3584 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
3585 msgid "Configure the Thunar file manager"
3586 msgstr "Ställ in Filhanteraren Thunar"
3587
3588 #: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
3589 msgid ""
3590 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
3591 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
3592 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
3593 msgstr "Thunar är en filhanterare speciellt utformad för Xfce-skrivbordet, men den kan också användas som alternativ filhanterare i andra skrivbordsmiljöer. Den har en enkel tvåpanelsdesign för att bläddra bland alla dina filer."
3594
3595 #. SECURITY:
3596 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
3597 #. may wish to modify files they normally do not have read/write access
3598 #. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
3599 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
3600 msgid "Run Thunar as root"
3601 msgstr "Kör Thunar som root"
3602
3603 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
3604 msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
3605 msgstr "Autentisering krävs för att köra Thunar som root."