Git Repositories

I18n: Update translation nn (95%).
authorKevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>
Tue, 16 Jun 2015 16:30:37 +0000 (18:30 +0200)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Tue, 16 Jun 2015 16:30:37 +0000 (18:30 +0200)
706 translated messages, 32 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/nn.po

index bbf456a..6b68335 100644 (file)
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -4,14 +4,15 @@
 # 
 # Translators:
 # Eirik U. Birkeland <eirbir@gmail.com>, 2008
+# Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>, 2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-30 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-19 12:46+0000\n"
-"Last-Translator: Xfce <transifex@xfce.org>\n"
-"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/nn/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-16 12:19+0000\n"
+"Last-Translator: Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>\n"
+"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/nn/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -135,10 +136,10 @@ msgstr "Klarte ikkje utføra handlinga"
 
 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
 #: ../thunar/thunar-application.c:1168 ../thunar/thunar-application.c:1294
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:402
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:430
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1630
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1658 ../thunar/thunar-window.c:2236
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:395
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:423
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1635
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1663 ../thunar/thunar-window.c:2236
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje opna «%s»"
@@ -150,21 +151,21 @@ msgstr "Klarte ikkje opna «%s»: %s"
 
 #. display an error message
 #: ../thunar/thunar-application.c:1362
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:672
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2746 ../thunar/thunar-tree-view.c:1760
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:682
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2747 ../thunar/thunar-tree-view.c:1877
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje gje nytt namn til «%s»"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1464
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2296 ../thunar/thunar-tree-view.c:1622
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
 msgid "New Folder"
 msgstr "Ny mappe"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1623
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2298 ../thunar/thunar-tree-view.c:1740
 msgid "Create New Folder"
 msgstr "Opprett ei ny mappe"
 
@@ -177,7 +178,7 @@ msgid "Create New File"
 msgstr "Lag ny fil"
 
 #. generate a title for the create dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2341
+#: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Lag dokument frå malen «%s»"
@@ -246,8 +247,8 @@ msgstr "Vil du tømma papirkorga for filer og mapper?"
 #. append the "Empty Trash" menu action
 #. prepare the menu item
 #: ../thunar/thunar-application.c:2008 ../thunar/thunar-location-buttons.c:179
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1191 ../thunar/thunar-tree-view.c:1183
-#: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:189
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1196 ../thunar/thunar-tree-view.c:1294
+#: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:191
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_Tøm papirkorga"
 
@@ -494,9 +495,9 @@ msgstr "_Utvid kolonnar etter som du treng det"
 #. the file_time is invalid
 #. reset page title
 #. tell the user that we're unable to determine the file info
-#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:680
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:708
-#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:446
+#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:705
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:733
+#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:229 ../thunar/thunar-util.c:454
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:503
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
@@ -538,10 +539,10 @@ msgid "The working directory must be an absolute path"
 msgstr "Arbeidsmappa må vera ein heil namnestig"
 
 #. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
-#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882
+#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:882 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
 #, c-format
-msgid "Atleast one filename must be specified"
-msgstr "Minst eitt av filnamna må gjevast opp"
+msgid "At least one filename must be specified"
+msgstr "Du må nemna minst eitt filnamn"
 
 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
 #, c-format
@@ -558,11 +559,6 @@ msgstr "Tala på kjelde- og målfilnamn må vera like"
 msgid "A destination directory must be specified"
 msgstr "Du må nemna minst ei målmappe"
 
-#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
-#, c-format
-msgid "At least one filename must be specified"
-msgstr "Du må nemna minst eitt filnamn"
-
 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
 msgid "Configure _Columns..."
 msgstr "Set opp _kolonnar…"
@@ -615,98 +611,97 @@ msgstr "Prøv _om att"
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
 msgid "Copy _Anyway"
-msgstr ""
+msgstr "Kopier _uansett"
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Av_bryt"
 
 #. setup the confirmation dialog
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:533
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
 msgid "Confirm to replace files"
 msgstr "Stadfest for å erstatta filer"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:539
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
 msgid "S_kip All"
 msgstr "H_opp over alle"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:540
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Hopp over filer"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:541
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:543
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Erstatt _alle"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:542
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:544
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Erstatt"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:575
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Denne mappa inneheld allereie den symbolske lenkja «%s»."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:580
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:582
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Denne mappa inneheld alt mappa «%s»."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:585
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Denne mappa inneheld allereie fila «%s»."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:597
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Vil du byta ut lenkja"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Vil du byta ut den eksisterande mappa"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:603
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "Vil du erstatta den eksisterande fila"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#. 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:618 ../thunar/thunar-dialogs.c:649
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:457
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:459
 msgid "Size:"
 msgstr "Storleik:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:618 ../thunar/thunar-dialogs.c:649
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:418
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:620 ../thunar/thunar-dialogs.c:651
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:420
 msgid "Modified:"
 msgstr "Endra:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:628
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|med denne lenkja?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|med denne mappa?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "med den følgjande fila?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:760
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:762
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
-msgstr ""
+msgstr "Skrivebordsfila «%s» ligg på ein utrygg stad og er ikkje merkja som køyrbar. Klikk Avbryt viss du ikkje stoler på dette programmet."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:777
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
 msgid "_Launch Anyway"
-msgstr ""
+msgstr "_Køyr uansett"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
 msgid "Mark _Executable"
-msgstr ""
+msgstr "_Merk køyrbar"
 
 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
 msgid "_Copy here"
@@ -767,8 +762,7 @@ msgid "Owner"
 msgstr "Eigar"
 
 #. Permissions chooser
-#. 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:539
 msgid "Permissions"
 msgstr "Tillatingar"
 
@@ -788,61 +782,61 @@ msgstr "Fil"
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:236
+#: ../thunar/thunar-file.c:983 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:237
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:896 ../thunar/thunar-window.c:369
 msgid "File System"
 msgstr "Filsystem"
 
-#: ../thunar/thunar-file.c:1421
+#: ../thunar/thunar-file.c:1437
 #, c-format
 msgid "The root folder has no parent"
 msgstr "Root-mappa har ingen foreldre"
 
-#: ../thunar/thunar-file.c:1506 ../thunar/thunar-file.c:1778
+#: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
 #, c-format
 msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
 msgstr "Klarte ikkje tolka skrivebordsfila %s"
 
 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
-#: ../thunar/thunar-file.c:1518
+#: ../thunar/thunar-file.c:1534
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr ""
 
-#: ../thunar/thunar-file.c:1543
+#: ../thunar/thunar-file.c:1559
 #, c-format
 msgid "No Exec field specified"
 msgstr "Exec-felt er ikkje oppgjeve"
 
 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
-#: ../thunar/thunar-file.c:1552
+#: ../thunar/thunar-file.c:1568
 msgid "Untrusted link launcher"
 msgstr ""
 
-#: ../thunar/thunar-file.c:1568
+#: ../thunar/thunar-file.c:1584
 #, c-format
 msgid "No URL field specified"
 msgstr "URL-felt er ikkje oppgjeve"
 
-#: ../thunar/thunar-file.c:1573
+#: ../thunar/thunar-file.c:1589
 msgid "Invalid desktop file"
 msgstr "Ugyldig skrivebordsfil"
 
 #. TRANSLATORS: this will result in "<path> on <hostname>"
-#: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:317
+#: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:318
 #, c-format
 msgid "%s on %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s på %s"
 
 #. free disk space string
-#: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:427
+#: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:434
 #, c-format
-msgid "%s of %s (%d%% used)"
-msgstr ""
+msgid "%s of %s free (%d%% used)"
+msgstr "%s av %s ledig (%d %% brukt)"
 
 #. extend history tooltip with function of the button
 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
 msgid "Right-click or pull down to show history"
-msgstr ""
+msgstr "Høgreklikk eller dra ned for å visa historikk"
 
 #. create the "back" action
 #: ../thunar/thunar-history.c:163
@@ -864,12 +858,12 @@ msgstr "Gå til den neste besøkte mappa"
 
 #: ../thunar/thunar-history.c:353
 msgid "The item will be removed from the history"
-msgstr ""
+msgstr "Dette elementet vil verta fjerna frå historikken"
 
 #: ../thunar/thunar-history.c:356
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Klarte ikkje finna «%s»"
 
 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
 msgid "Icon based directory listing"
@@ -929,18 +923,18 @@ msgstr "Klarte ikkje endra løyva åt «%s»: %s"
 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:103
 #, c-format
 msgid "%s (copy %u)%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s (kopi %u)%s"
 
 #. I18N: put " (copy #)" after filename (for files without extension)
 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:109
 #, c-format
 msgid "%s (copy %u)"
-msgstr ""
+msgstr "%s (kopi %u)"
 
 #. I18N: name for first link to basename
-#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:725
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:1550 ../thunar/thunar-list-model.c:1561
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:936
+#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:118 ../thunar/thunar-list-model.c:750
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:1575 ../thunar/thunar-list-model.c:1586
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:949
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "lenkje til %s"
@@ -949,7 +943,7 @@ msgstr "lenkje til %s"
 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:123
 #, c-format
 msgid "link %u to %s"
-msgstr ""
+msgstr "lenkje %u til %s"
 
 #: ../thunar/thunar-job.c:254
 #, c-format
@@ -981,32 +975,32 @@ msgstr ""
 #. **
 #. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
 #. *
-#. Prepare "Open" label
+#. Prepare "Open" label and icon
 #. append the "Open" menu action
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:819
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:175
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1087 ../thunar/thunar-tree-view.c:1113
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1092 ../thunar/thunar-tree-view.c:1224
 msgid "_Open"
 msgstr "_Opna"
 
 #. append the "Open in New Tab" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:859
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1124
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
 msgid "Open in New _Tab"
-msgstr ""
+msgstr "Opna i ny _fane"
 
 #. append the "Open in New Window" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:853
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1131
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
 msgid "Open in New _Window"
-msgstr ""
+msgstr "Opna i nytt _vindauge"
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Opna med eit anna _program"
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:962
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:968
 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
 msgstr "Vel eit anna program som skal opna den valde fila"
 
@@ -1042,14 +1036,14 @@ msgstr[0] "Opna eit nytt vindauge"
 msgstr[1] "Opna %d nye vindauge"
 
 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:826
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:827
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Window"
 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Opna i %d nytt _vindauge"
+msgstr[1] "Opna i %d nye vindauge"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:827
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:828
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new window"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
@@ -1057,107 +1051,107 @@ msgstr[0] "Opna den valde mappa i eit nytt vindauge"
 msgstr[1] "Opna dei valde mappene i %d nye vindauge"
 
 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:838
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:839
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Opna i %d ny _fane"
+msgstr[1] "Opna i %d nye _faner"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:839
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:840
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Opna den valde mappa i %d ny _fane"
+msgstr[1] "Opna valde mapper i %d nye _faner"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:854
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:855
 msgid "Open the selected directory in a new window"
 msgstr "Opna valt mappe i nytt vindu"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:860
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:861
 msgid "Open the selected directory in a new tab"
-msgstr ""
+msgstr "Opna den valde mappa i ei ny fane"
 
 #. set tooltip that makes sence
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:864
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:865
 msgid "Open the selected directory"
-msgstr ""
+msgstr "Opna den valde mappa"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:885
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:886
 msgid "Open the selected file"
 msgid_plural "Open the selected files"
 msgstr[0] "Opna den valde fila"
 msgstr[1] "Opna dei valde filene"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:930
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:931
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Køyr"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:931
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:933
 msgid "Execute the selected file"
 msgid_plural "Execute the selected files"
 msgstr[0] "Køyr den valde fila"
 msgstr[1] "Køyr dei valde filene"
 
 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:937
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:939
 #, c-format
 msgid "_Open With \"%s\""
 msgstr "_Opna med «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:938 ../thunar/thunar-launcher.c:1024
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
 msgstr[0] "Bruk «%s» for å opna den valde fila"
 msgstr[1] "Bruk «%s» for å opna dei valde filene"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:961
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:967
 msgid "_Open With Other Application..."
 msgstr "_Opna med eit anna program …"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:970
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:976
 msgid "_Open With Default Applications"
 msgstr "_Opna med standardprogrammet …"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:971
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:977
 msgid "Open the selected file with the default application"
 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
 msgstr[0] "Opna den valde fila med standardprogrammet"
 msgstr[1] "Opna dei valde filene med standardprogrammet"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1023
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Opna med «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1580 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1689
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1926 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1694
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1931 ../thunar/thunar-tree-view.c:2076
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje montera «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1697
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
 msgid "Desktop (Create Link)"
 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
 msgstr[0] "Skrivebord (Opprett lenkje)"
 msgstr[1] "Skrivebord (Opprett lenkjer)"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1698
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
 msgstr[0] "Opprett ei lenkje til den valde fila på skrivebordet"
 msgstr[1] "Opprett lenkjer til den valde fila på skrivebordet"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1732 ../thunar/thunar-launcher.c:1784
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
 #, c-format
 msgid "Send the selected file to \"%s\""
 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
 msgstr[0] "Send den valde fila til «%s»"
 msgstr[1] "Send dei valde filene til «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2198
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2277
 #, c-format
 msgid "%d item (%s), Free space: %s"
 msgid_plural "%d items (%s), Free space: %s"
@@ -1165,116 +1159,115 @@ msgstr[0] "%d element (%s), ledig plass: %s"
 msgstr[1] "%d element (%s), ledig plass: %s"
 
 #. just the standard text
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2205
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2284
 #, c-format
 msgid "%d item, Free space: %s"
 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
 msgstr[0] "%d element, ledig plass: %s"
 msgstr[1] "%d element, ledig plass: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2214
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2293
 #, c-format
 msgid "%d item"
 msgid_plural "%d items"
 msgstr[0] "%d element"
 msgstr[1] "%d element"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2230
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2309
 #, c-format
 msgid "\"%s\" broken link"
 msgstr "«%s», øydelagt lenkje"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2235
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2314
 #, c-format
 msgid "\"%s\" (%s) link to %s"
 msgstr "«%s» (%s) lenkje til %s"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2241
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2320
 #, c-format
 msgid "\"%s\" shortcut"
 msgstr "«%s»-snarveg"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2245
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2324
 #, c-format
 msgid "\"%s\" mountable"
 msgstr "«%s» monterbar"
 
 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
 #. content type
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2252
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2331
 #, c-format
 msgid "\"%s\" (%s) %s"
 msgstr "«%s» (%s) %s"
 
 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2261
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
 #, c-format
 msgid "\"%s\" %s"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» %s"
 
 #. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
 #. (which is the path
 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
 #. trash), otherwise the
 #. * properties dialog width will be messed up.
-#. 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2271 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:365
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2350 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:367
 msgid "Original Path:"
 msgstr "Her låg fila:"
 
 #. append the image dimensions to the statusbar text
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2294
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:149
 msgid "Image Size:"
 msgstr "Biletstorleik:"
 
 #. item count if there are also folders in the selection
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2333
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2412
 #, c-format
 msgid "%d other item selected (%s)"
 msgid_plural "%d other items selected (%s)"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d anna element merkja (%s)"
+msgstr[1] "%d andre element merkja (%s)"
 
 #. only non-folders are selected
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2419
 #, c-format
 msgid "%d item selected (%s)"
 msgid_plural "%d items selected (%s)"
 msgstr[0] "%d valt element (%s)"
 msgstr[1] "%d valde element (%s)"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2354
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2433
 #, c-format
 msgid "%d folder selected"
 msgid_plural "%d folders selected"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d mappe merkja"
+msgstr[1] "%d mapper merkja"
 
 #. This is marked for translation in case a localizer
 #. * needs to change ", " to something else. The comma
 #. * is between the message about the number of folders
 #. * and the number of items in the selection
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s, %s"
 
 #. append the "Open in New Tab" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1097
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1102
 msgid "Open in New Tab"
-msgstr ""
+msgstr "Opna i ny fane"
 
 #. append the "Open in New Window" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:177
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1103
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1108
 msgid "Open in New Window"
 msgstr "Opna i nytt vindu"
 
 #. append the "Create Folder" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1199
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
 msgid "Create _Folder..."
 msgstr "Opprett _mappe …"
 
@@ -1313,7 +1306,7 @@ msgstr "Opna «%s» i nytt vindauge."
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
-msgstr ""
+msgstr "Opan «%s» i ny fane"
 
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1254
 #, c-format
@@ -1339,11 +1332,11 @@ msgstr "Opna plasseringa"
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Plassering:"
 
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:202 ../thunar/thunar-window.c:359
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
 msgid "Reload the current folder"
 msgstr "Oppdater den gjeldande mappa."
 
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:395
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:388
 #, c-format
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Fila finst ikkje"
@@ -1398,19 +1391,19 @@ msgstr "Eigar:"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
 msgid "_Access:"
-msgstr ""
+msgstr "_Tilgang:"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
 msgid "Gro_up:"
-msgstr ""
+msgstr "_Gruppe:"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
 msgid "Acce_ss:"
-msgstr ""
+msgstr "_Tilgang:"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
 msgid "O_thers:"
-msgstr ""
+msgstr "_Andre:"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:328
 msgid "Program:"
@@ -1434,7 +1427,7 @@ msgstr "Mappetilgangane er sjølvmotseiande, du vil\nkanskje ikkje få jobba med
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
 msgid "Correct _folder permissions..."
-msgstr ""
+msgstr "Rett opp _mappetilgangar …"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
@@ -1476,7 +1469,7 @@ msgstr "Dersom du vel dette vert det hugsa og du vil ikkje verta spurd igjen. Du
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
 msgid "Mixed file owners"
-msgstr ""
+msgstr "Ymse fileigarar"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
 msgid "Unknown file owner"
@@ -1503,7 +1496,7 @@ msgstr "Les og skriv"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
 msgid "Varying (no change)"
-msgstr ""
+msgstr "Ymse (inga endring)"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
 msgid "Correct folder permissions automatically?"
@@ -1511,7 +1504,7 @@ msgstr "Vil du retta opp mappetilgangane automatisk?"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1133
 msgid "Correct _folder permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Rett opp _mappetilgangane"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
 msgid ""
@@ -1525,7 +1518,6 @@ msgid "File Manager Preferences"
 msgstr "Innstillingar for filhandsamaren"
 
 #. Display
-#. 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
 msgid "Display"
 msgstr "Vising"
@@ -1539,7 +1531,7 @@ msgid "View _new folders using:"
 msgstr "Vis _nye mapper med:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonvising"
 
@@ -1557,19 +1549,19 @@ msgstr "Siste aktive vising"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
 msgid "Show thumbnails:"
-msgstr ""
+msgstr "Vis småbilete:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
 msgid "Never"
-msgstr ""
+msgstr "Aldri"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
 msgid "Local Files Only"
-msgstr ""
+msgstr "Berre lokale filer"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
 msgid "Always"
-msgstr ""
+msgstr "Alltid"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
 msgid "Sort _folders before files"
@@ -1580,124 +1572,131 @@ msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr "Vel dette for å lista opp mapper før filer når du sorterer ei mappe."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
+msgid "Show file size in binary format"
+msgstr "Vis filstorleik i binærformat"
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
+msgid ""
+"Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
+msgstr ""
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "_Tekst ved sidan av ikona"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:321
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:327
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr "Vel dette for å plassera ikonteksten ved sidan av ikona i staden for under dei."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:330
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
 #. Side Pane
-#. 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:369
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Sidepanel"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:373
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:379
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Snarvegpanel"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:385
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "_Ikonstoleik:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:390
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:432
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
 msgid "Very Small"
 msgstr "Veldig liten"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:439
 msgid "Smaller"
 msgstr "Mindre"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:392
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:434
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
 msgid "Small"
 msgstr "Liten"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:393
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:435
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:399
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:394
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:436
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:400
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
 msgid "Large"
 msgstr "Stor"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:395
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:437
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
 msgid "Larger"
 msgstr "Større"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:438
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
 msgid "Very Large"
 msgstr "Veldig stor"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "Vis ikon_merke"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:406
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
 msgstr "Vel dette for å visa ikonmerke i snarvegpanelet for alle mappene som har fått merke i vindauget for mappeeigenskapar."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:415
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Trevising"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:427
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "Ikon_storleik:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:446
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Vis ikon_merke"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr "Vel dette for å visa ikonmerke i trevisinga for alle mappene som har fått merke i vindauget for mappeeigenskapar."
 
 #. Behavior
-#. 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:457
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
 msgid "Behavior"
 msgstr "Oppførsel"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigasjon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:479
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "_Enkeltklikk for å aktivera element"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:499
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr "Oppgje v_entetida det tek før elementet vert valt\nnår musepeikaren kviler over det:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1706,73 +1705,72 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr "Når enkeltklikkaktivering er slått på vil element automatisk verta valde etter ei viss tid, dersom musepeikaren kviler over dei. Du kan slå av denne oppførselen ved å dra glidaren heilt til venstre. Det kan vera nyttig å slå av dersom du ynskjer å velje element med enkeltklikk, utan å aktivere dei."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:529
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
 msgid "Disabled"
 msgstr "Deaktivert"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
 msgid "Medium"
 msgstr "Middels"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
 msgid "Long"
 msgstr "Lang"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:547
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "_Dobbeltklikk for å aktivere element"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:557
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:563
 msgid "Middle Click"
-msgstr ""
+msgstr "Midtknapp"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
 msgid "Open folder in new _window"
-msgstr ""
+msgstr "Opna mappa i nytt _vindauge"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:572
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
 msgid "Open folder in new _tab"
-msgstr ""
+msgstr "Opna mappa i ny _fane"
 
 #. Advanced
-#. 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:581
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avansert"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:591
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:597
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Mappetilgangar"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:603
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:609
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
 msgstr "Ved endring av mappetilgangar kan du\nogså bruka endringane på sjølve innhaldet i\nmappa. Vel standardoppførsel nedanfor:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:611
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
 msgid "Ask everytime"
 msgstr "Spør alltid"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:612
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Bruk berre på mappa"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:613
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Bruk på mappa og innhaldet"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:623
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Volumstyring"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "Slå på _volumstyring"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
@@ -1780,7 +1778,7 @@ msgstr "<a href=\"volman-config:\">Set opp</a> styring av diskar og einingar som
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:708
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Klarte ikkje visa volumstyringsinnstillingane"
 
@@ -1801,96 +1799,93 @@ msgstr[1] "%d filhandlingar køyrer"
 msgid "Cancelling..."
 msgstr "Avbryt..."
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:242
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:265
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:267
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:132
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Namn:"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:292
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:294
 msgid "Names:"
-msgstr ""
+msgstr "Namn:"
 
 #. Second box (kind, open with, link target)
-#. 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:312
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:314
 msgid "Kind:"
 msgstr "Type:"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:333
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:335
 msgid "_Open With:"
-msgstr ""
+msgstr "_Opna med:"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:347
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:349
 msgid "Link Target:"
 msgstr "Lenkje:"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:379
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:381
 msgid "Location:"
-msgstr ""
+msgstr "Stad:"
 
 #. Third box (deleted, modified, accessed)
-#. 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:404
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:406
 msgid "Deleted:"
 msgstr "Sletta:"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:432
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:434
 msgid "Accessed:"
 msgstr "Opna:"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:470
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:472
 msgid "Volume:"
 msgstr "Volum:"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:494
-msgid "Free Space:"
-msgstr "Ledig plass:"
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:496
+msgid "Usage:"
+msgstr "Bruk:"
 
 #. Emblem chooser
-#. 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:519
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
 msgid "Emblems"
 msgstr "Merke"
 
 #. allocate the icon chooser
 #. allocate the chooser dialog
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:758
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:768
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:609
 #, c-format
 msgid "Select an Icon for \"%s\""
 msgstr "Vel eit ikon til «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:784
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:794
 #, c-format
 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje endra ikonet til «%s»"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:883
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:896
 #, c-format
 msgid "%s - Properties"
 msgstr "%s - Eigenskapar"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:934
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:947
 msgid "broken link"
 msgstr "øydelagt lenkje"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:945
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:958
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjend"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1104
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1124
 msgid "Properties"
-msgstr ""
+msgstr "Eigenskapar"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1204
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1224
 msgid "mixed"
-msgstr ""
+msgstr "blanda"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
 msgid "_File"
@@ -1961,7 +1956,6 @@ msgstr "Trykk her for å sjå dokumentasjonen for den valde omdøypinga."
 #. from $libdir/thunarx-2/,
 #. *              and opening the multi rename dialog by selecting multiple
 #. files and pressing F2.
-#. 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
 msgid ""
 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
@@ -2047,7 +2041,7 @@ msgid ""
 msgstr "Vil du hoppa over denne fila og halda fram med å omdøypa dei andre filene?"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:597
-#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:310
+#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
 msgid "Trash is empty"
 msgstr "Papirkorga er tom"
 
@@ -2055,24 +2049,24 @@ msgstr "Papirkorga er tom"
 #, c-format
 msgid "Trash contains %d file"
 msgid_plural "Trash contains %d files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Papirkorga inneheld %d fil"
+msgstr[1] "Papirkorga inneheld %d filer"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
 msgid "DEVICES"
-msgstr ""
+msgstr "EININGAR"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
 msgid "NETWORK"
-msgstr ""
+msgstr "NETTVERK"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
 msgid "Browse Network"
-msgstr ""
+msgstr "Bla gjennom nettverket"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
 msgid "PLACES"
-msgstr ""
+msgstr "STADER"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
@@ -2088,78 +2082,78 @@ msgstr[1] "Legg dei valde mappene til i snarvegsidepanelet"
 
 #. append the "Mount" item
 #. append the "Mount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1124 ../thunar/thunar-tree-view.c:1147
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1129 ../thunar/thunar-tree-view.c:1258
 msgid "_Mount"
-msgstr ""
+msgstr "_Monter"
 
 #. append the "Unmount" item
 #. append the "Unmount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1130 ../thunar/thunar-tree-view.c:1153
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1135 ../thunar/thunar-tree-view.c:1264
 msgid "_Unmount"
-msgstr ""
+msgstr "_Avmonter"
 
 #. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
 #. append the "Eject" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1136 ../thunar/thunar-tree-view.c:1159
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1141 ../thunar/thunar-tree-view.c:1270
 msgid "_Eject"
-msgstr ""
+msgstr "_Løys ut"
 
 #. append the "Disconnect" item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1153
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1158
 msgid "Create _Shortcut"
-msgstr ""
+msgstr "Lag _snarveg"
 
 #. append the "Disconnect" item
 #. append the "Mount Volume" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1174 ../thunar/thunar-tree-view.c:1168
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179 ../thunar/thunar-tree-view.c:1279
 msgid "Disconn_ect"
-msgstr ""
+msgstr "_Kopla frå"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1253
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1258
 msgid "_Remove Shortcut"
 msgstr "_Fjern snarveg"
 
 #. append the rename menu item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1267
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1272
 msgid "Re_name Shortcut"
 msgstr "Omdøyp s_narveg"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1556
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1561
 #, c-format
 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
 msgstr "Stien «%s» refererer ikkje til ei mappe"
 
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1576
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1581
 msgid "Failed to add new shortcut"
 msgstr "Klarte ikkje legga til den nye snarvegen"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1853 ../thunar/thunar-tree-view.c:1827
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1858 ../thunar/thunar-tree-view.c:1944
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje løysa ut «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1995 ../thunar/thunar-tree-view.c:1882
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2000 ../thunar/thunar-tree-view.c:1999
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje avmontera «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:141
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:142
 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
 msgstr "Trykk her for å stoppa utrekninga av totalstorleiken til mappa."
 
 #. add the label widget
 #. tell the user that we started calculation
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:151 ../thunar/thunar-size-label.c:294
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Reknar ut …"
 
 #. tell the user that the operation was canceled
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:253
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:254
 msgid "Calculation aborted"
 msgstr "Utrekninga vart avbrote"
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:378
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:391
 #, c-format
 msgid "%u item, totalling %s"
 msgid_plural "%u items, totalling %s"
@@ -2168,14 +2162,14 @@ msgstr[1] "%u element, totalt %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
 #. * directories were not accessible
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:385
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:398
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr ""
 
 #. nothing was readable, so permission was denied
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:396
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:409
 msgid "Permission denied"
-msgstr ""
+msgstr "Tilgang nekta"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:395
 msgid "Folder Context Menu"
@@ -2186,12 +2180,12 @@ msgid "Create an empty folder within the current folder"
 msgstr "Opprett ei tom mappe i den gjeldande mappa"
 
 #. append the "Cut" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1220
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:398 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp _ut"
 
 #. append the "Copy" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1231
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:399 ../thunar/thunar-tree-view.c:1348
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
@@ -2204,12 +2198,12 @@ msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "Flytt eller kopier filer som tidlegare var valde med ein «Klipp ut»- eller «Kopier»-kommando."
 
 #. append the "Move to Tash" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1272
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr ""
 
 #. append the "Delete" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1284
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slett"
 
@@ -2247,14 +2241,14 @@ msgstr ""
 msgid "Du_plicate"
 msgstr "Mangfaldig_gjer"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4359
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-standard-view.c:4360
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "Lag len_kje"
 msgstr[1] "Lag len_kjer"
 
 #. append the "Rename" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1307
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
 msgid "_Rename..."
 msgstr "End_ra namn …"
 
@@ -2267,95 +2261,95 @@ msgstr "_Rett opp att"
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Opprett _dokument"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1631
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
 msgid "Loading folder contents..."
 msgstr "Hentar mappeinnhaldet …"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2199 ../thunar/thunar-window.c:2788
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
 msgid "Failed to open the home folder"
 msgstr "Klarte ikkje opna heimemappa"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2252
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
 msgid "New Empty File"
 msgstr "Ny tom fil"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2253
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
 msgid "New Empty File..."
 msgstr "Ny tom fil …"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2578
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
 msgid "Select by Pattern"
 msgstr "Vel frå mønster"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2584
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2585
 msgid "_Select"
 msgstr "_Vel"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2593
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2594
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Mønster:"
 
 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
 #. invalid
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3162
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3163
 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
 msgstr "Ugyldig filnamn frå XSD-drasida."
 
 #. display an error dialog to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3343
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3344
 #, c-format
 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
 msgstr "Kunne ikkje oppretta lenkje til nettadressa «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3736 ../thunar/thunar-window.c:2883
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3737 ../thunar/thunar-window.c:2883
 #, c-format
 msgid "Failed to open directory \"%s\""
 msgstr "Kunne ikkje opna mappa «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4310
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4311
 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr[0] "Klargjer den valde fila til flytting ved seinare innliming."
 msgstr[1] "Klargjer dei valde filene til flytting ved seinare innliming."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4318
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4319
 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr[0] "Klargjer den valde fila til kopiering ved seinare innliming."
 msgstr[1] "Klargjer dei valde filene til kopiering ved seinare innliming."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4330
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
 msgid "Move the selected file to the Trash"
 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4338
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
 msgid "Permanently delete the selected file"
 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4352
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4353
 msgid "Duplicate the selected file"
 msgid_plural "Duplicate each selected file"
 msgstr[0] "Dupliser den valde fila."
 msgstr[1] "Dupliser dei valde filene."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4361
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4362
 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
 msgstr[0] "Opprett ei symbolsk lenkje for den valde fila."
 msgstr[1] "Opprett ei symbolsk lenkje for kvar valde fil."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4369
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4370
 msgid "Rename the selected file"
 msgid_plural "Rename the selected files"
 msgstr[0] "Endra namn på den valde fila."
 msgstr[1] "Endra namn på dei valde filene."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4377
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4378
 msgid "Restore the selected file"
 msgid_plural "Restore the selected files"
 msgstr[0] "Attopprett den valde fila."
@@ -2366,72 +2360,72 @@ msgstr[1] "Attopprett dei valde filene."
 msgid "_Empty File"
 msgstr "_Tom fil"
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:734
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:741
 #, c-format
 msgid ""
 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
 "destination"
 msgstr ""
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:744
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
 #, c-format
 msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
 msgstr ""
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:787
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
 msgid "Collecting files..."
 msgstr "Samlar filer …"
 
 #. update progress information
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:819
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
 #, c-format
 msgid "Trying to restore \"%s\""
 msgstr "Prøver å gjenoppretta «%s»"
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:847
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:854
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file"
 " \"%s\" from the trash"
 msgstr "Mappa «%s» finst ikkje lenger, men trengst for å henta tilbake fila «%s» frå papirkorga"
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:872
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:879
 #, c-format
 msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje gjenoppretta mappa «%s»"
 
 #. update progress information
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:892
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:899
 #, c-format
 msgid "Trying to move \"%s\""
 msgstr "Prøver å flytta «%s»"
 
 #. update progress information
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:922
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
 #, c-format
 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
 msgstr "Greidde ikkje flytta «%s» direkte. Samlar filer for å kopiera dei..."
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1084
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s av %s"
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1104
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1117
 #, c-format
 msgid "%lu hour remaining (%s/sec)"
 msgid_plural "%lu hours remaining (%s/sec)"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1112
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1125
 #, c-format
 msgid "%lu minute remaining (%s/sec)"
 msgid_plural "%lu minutes remaining (%s/sec)"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1119
+#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1132
 #, c-format
 msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
@@ -2451,62 +2445,62 @@ msgid "Loading..."
 msgstr "Lastar inn …"
 
 #. append the "Paste Into Folder" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1247
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "_Lim filer inn i mappe"
 
 #. append the "Properties" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1366
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "Eigenskapa_r…"
 
-#: ../thunar/thunar-util.c:272
+#: ../thunar/thunar-util.c:280
 #, c-format
 msgid "Invalid path"
 msgstr "Ugyldig stig"
 
-#: ../thunar/thunar-util.c:306
+#: ../thunar/thunar-util.c:314
 #, c-format
 msgid "Unknown user \"%s\""
 msgstr "Ukjend brukar «%s»"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:395
+#: ../thunar/thunar-util.c:403
 msgid "Today"
 msgstr "I dag"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:400
+#: ../thunar/thunar-util.c:408
 #, c-format
 msgid "Today at %X"
 msgstr "I dag kl. %X"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:408
+#: ../thunar/thunar-util.c:416
 msgid "Yesterday"
 msgstr "I går"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:413
+#: ../thunar/thunar-util.c:421
 #, c-format
 msgid "Yesterday at %X"
 msgstr "I går kl. %X"
 
 #. Days from last week
-#: ../thunar/thunar-util.c:421
+#: ../thunar/thunar-util.c:429
 #, c-format
 msgid "%A at %X"
 msgstr "%A kl. %X"
 
 #. Any other date
-#: ../thunar/thunar-util.c:426
+#: ../thunar/thunar-util.c:434
 #, c-format
 msgid "%x at %X"
 msgstr "%x kl. %X"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:348
 msgid "New _Tab"
-msgstr ""
+msgstr "Ny _fane"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:348
 msgid "Open a new tab for the displayed location"
@@ -2514,7 +2508,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "New _Window"
-msgstr ""
+msgstr "Nytt _vindauge"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
@@ -2538,15 +2532,15 @@ msgstr "Lat att alle Thunar-vindauge."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "C_lose Tab"
-msgstr ""
+msgstr "_Lukk fane"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "Close this folder"
-msgstr ""
+msgstr "Lukk denne mappa"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "_Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "L_ukk vindauge"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "Close this window"
@@ -2626,7 +2620,7 @@ msgstr "Gå til heimemappa."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Skrivebord"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Go to the desktop folder"
@@ -2733,7 +2727,6 @@ msgid "Change the visibility of this window's menubar"
 msgstr ""
 
 #. * add view options
-#. 
 #: ../thunar/thunar-window.c:764
 msgid "View as _Icons"
 msgstr "Vis som _ikon"
@@ -3286,15 +3279,15 @@ msgid "Mail Recipient"
 msgstr "Mottakar av e-posten"
 
 #. tell the user that we failed to connect to the trash
-#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:295
-#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:336
-#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:358
-#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:385
+#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:293
+#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:334
+#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:356
+#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:383
 msgid "Failed to connect to the Trash"
 msgstr "Klarte ikkje få kontakt med papirkorga"
 
 #. tell the user whether the trash is full or empty
-#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:310
+#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
 msgid "Trash contains files"
 msgstr "Papirkorga inneheld filer"
 
@@ -3360,7 +3353,6 @@ msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
 msgstr "Viss du slettar ei handling, er ho borte for alltid."
 
 #. Basic
-#. 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
 msgid "Basic"
 msgstr "Enkle"
@@ -3562,7 +3554,7 @@ msgstr "Opna terminalen her"
 msgid "Example for a custom action"
 msgstr "Døme på sjølvvald handling"
 
-#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:173
+#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:169
 msgid "Set as wallpaper"
 msgstr "Bruk som skrivebordsbakgrunn"
 
@@ -3589,3 +3581,22 @@ msgstr "Opna mappe"
 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Configure the Thunar file manager"
 msgstr "Set opp Thunar filhandsaming"
+
+#: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
+"also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
+"It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
+msgstr ""
+
+#. SECURITY:
+#. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
+#. may wish to modify files they normally do not have read/write access
+#. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
+#: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
+msgid "Run Thunar as root"
+msgstr ""
+
+#: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
+msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
+msgstr ""