Git Repositories

I18n: Update translation sv (100%).
authorPåvel Nicklasson <pavelnicklasson@bahnhof.se>
Sun, 19 Jul 2015 22:30:51 +0000 (00:30 +0200)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Sun, 19 Jul 2015 22:30:51 +0000 (00:30 +0200)
738 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/sv.po

index d0f803d..b4edcfd 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -13,9 +13,9 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-06-03 15:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-19 16:57+0000\n"
 "Last-Translator: Påvel Nicklasson <pavelnicklasson@bahnhof.se>\n"
-"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/sv/)\n"
+"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/p/thunar/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -274,7 +274,7 @@ msgstr "Misslyckades med att fastställa den ursprungliga sökvägen för \"%s\"
 #: ../thunar/thunar-application.c:2092
 #, c-format
 msgid "Could not restore \"%s\""
-msgstr "Kunde inte återskapa \"%s\""
+msgstr "Det gick inte att återskapa \"%s\""
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
 msgid "Restoring files..."
@@ -866,7 +866,7 @@ msgstr "Posten kommer att tas bort från historiken"
 #: ../thunar/thunar-history.c:356
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\""
-msgstr "Kunde inte hitta \"%s\""
+msgstr "Det gick inte att hitta \"%s\""
 
 #: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
 msgid "Icon based directory listing"
@@ -899,12 +899,12 @@ msgstr "Förbereder..."
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
 #, c-format
 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
-msgstr "Kunde inte ta bort fil \"%s\": %s"
+msgstr "Det gick inte att ta bort fil \"%s\": %s"
 
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
 #, c-format
 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
-msgstr "Kunde inte skapa symbolisk länk till \"%s\" därför att den inte är en lokal fil"
+msgstr "Det gick inte att skapa symbolisk länk till \"%s\" därför att det inte är en lokal fil"
 
 #. generate a useful error message
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
@@ -1783,7 +1783,7 @@ msgstr "<a href=\"volman-config:\">Ställ in</a> hanteringen av flyttbara enhete
 #. configuration dialog
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
 msgid "Failed to display the volume management settings"
-msgstr "Kunde inte visa inställningarna för volymhantering"
+msgstr "Det gick inte att visa inställningarna för volymhantering"
 
 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
 msgid "File Operation Progress"
@@ -2407,7 +2407,7 @@ msgstr "Försöker att flytta \"%s\""
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
 #, c-format
 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
-msgstr "Kunde inte flytta \"%s\" direkt. Samlar in filer för kopiering..."
+msgstr "Det gick inte att flytta \"%s\" direkt. Samlar in filer för kopiering..."
 
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
 #, c-format