Git Repositories

I18n: Update translation nn (97%).
authorKevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>
Sun, 21 Jun 2015 16:30:19 +0000 (18:30 +0200)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Sun, 21 Jun 2015 16:30:19 +0000 (18:30 +0200)
717 translated messages, 21 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/nn.po

index 8f76f71..586e350 100644 (file)
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-06-17 19:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-21 16:01+0000\n"
 "Last-Translator: Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/nn/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -969,7 +969,7 @@ msgstr "Vil du hoppa over henne?"
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
-msgstr ""
+msgstr "Målmappa har ikkje nok ledig plass. Prøv å fjerna filer for å få meir plass."
 
 #. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
 #. **
@@ -1579,7 +1579,7 @@ msgstr "Vis filstorleik i binærformat"
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
-msgstr ""
+msgstr "Vel dette for å visa filer i binærformat i staden for desimal."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:325
 msgid "_Text beside icons"
@@ -2164,7 +2164,7 @@ msgstr[1] "%u element, totalt %s"
 #. * directories were not accessible
 #: ../thunar/thunar-size-label.c:398
 msgid "(some contents unreadable)"
-msgstr ""
+msgstr "(ein del av innhaldet uleseleg)"
 
 #. nothing was readable, so permission was denied
 #: ../thunar/thunar-size-label.c:409
@@ -2200,7 +2200,7 @@ msgstr "Flytt eller kopier filer som tidlegare var valde med ein «Klipp ut»- e
 #. append the "Move to Tash" menu action
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:401 ../thunar/thunar-tree-view.c:1389
 msgid "Mo_ve to Trash"
-msgstr ""
+msgstr "Flytt til _papirkorga"
 
 #. append the "Delete" menu action
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:402 ../thunar/thunar-tree-view.c:1401
@@ -2231,11 +2231,11 @@ msgstr "Vel alle filene som passar eit visst mønster"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
 msgid "_Invert Selection"
-msgstr ""
+msgstr "_Omvendt utval"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:406
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
-msgstr ""
+msgstr "Vel alle og berre dei elementa som ikkje er valde no"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:407
 msgid "Du_plicate"
@@ -2322,8 +2322,8 @@ msgstr[1] "Klargjer dei valde filene til kopiering ved seinare innliming."
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4331
 msgid "Move the selected file to the Trash"
 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Flytt den valde fila til papirkorga"
+msgstr[1] "Flytt dei valde filene til papirkorga"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
 msgid "Permanently delete the selected file"
@@ -2365,7 +2365,7 @@ msgstr "_Tom fil"
 msgid ""
 "Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
 "destination"
-msgstr ""
+msgstr "Feil ved kopiering til «%s»: Treng %s meir plass for å kopiera til målmappa"
 
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
 #, c-format
@@ -2516,7 +2516,7 @@ msgstr "Opna eit nytt Thunar-vindauge til den viste plasseringa"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "Detac_h Tab"
-msgstr ""
+msgstr "_Kopla frå fane"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "Open current folder in a new window"
@@ -2632,7 +2632,7 @@ msgstr "Bla gjennom filsystemet"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "B_rowse Network"
-msgstr ""
+msgstr "_Bla gjennom nettverket"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "Browse local network connections"
@@ -2720,7 +2720,7 @@ msgstr "Vel om dette vindauget skal ha statuslinje."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "_Menubar"
-msgstr ""
+msgstr "Men_ylinje"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
@@ -3534,7 +3534,7 @@ msgstr "Kommandoen er ikkje sett opp"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
 msgid "Configure c_ustom actions..."
-msgstr "Set opp sjølvvalde handlingar …"
+msgstr "Set opp sjølvvalde _handlingar …"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
 msgid ""