Git Repositories

I18n: Update translation lt (100%).
authorAnonymous <noreply@xfce.org>
Sun, 20 Sep 2015 04:30:40 +0000 (06:30 +0200)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Sun, 20 Sep 2015 04:30:40 +0000 (06:30 +0200)
738 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/lt.po

index 123c33b..36c2cc1 100644 (file)
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-11 19:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-19 22:51+0000\n"
 "Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1487,7 +1487,7 @@ msgid ""
 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
 "afterwards."
-msgstr "Jei pasirinksite šį nustatymą, jis bus įsimintas ir to nebebus klausiama vėliau. Jei norėsite pakeisti šį pasirinkimą, tai galėsite padaryti nustatymų dialogo lange."
+msgstr "Jei pasirinksite šią parinktį, ji bus įsiminta ir to nebebus klausiama vėliau. Jei norėsite pakeisti šią parinktį, tai galėsite padaryti nuostatų dialogo lange."
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
 msgid "Mixed file owners"
@@ -1537,7 +1537,7 @@ msgstr "Aplanko leidimai bus atstatyti į suderintą būseną. Į šį aplanką
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
 msgid "File Manager Preferences"
-msgstr "Failų tvarkytuvės nustatymai"
+msgstr "Failų tvarkytuvės nuostatos"
 
 #. Display
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
@@ -1592,7 +1592,7 @@ msgstr "Išrikiuoti _aplankus prieš failus"
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
-msgstr "Pasirinkite šį nustatymą, jei norite, kad aplankai būtų išrikiuoti sąrašo viršuje prieš failus."
+msgstr "Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad aplankai būtų išrikiuoti sąrašo viršuje prieš failus."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:303
 msgid "Show file size in binary format"
@@ -1611,7 +1611,7 @@ msgstr "_Tekstas šalia piktogramų"
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
-msgstr "Pasirinkite šį nustatymą, jei norite kad piktogramų tekstas būtų šalia, o ne po piktogramomis."
+msgstr "Pasirinkite šią parinktį, jei norite kad piktogramų tekstas būtų šalia, o ne po piktogramomis."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "Date"
@@ -1679,7 +1679,7 @@ msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
-msgstr "Pasirinkite šį nustatymą, jei norite matyti piktogramų emblemas nuorodų polangyje visiems aplankams, kuriems šios emblemos buvo nustatytos aplanko savybių dialogo lange."
+msgstr "Pasirinkite šią parinktį, jei norite matyti piktogramų emblemas nuorodų polangyje visiems aplankams, kuriems šios emblemos buvo nustatytos aplanko savybių dialogo lange."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
 msgid "Tree Pane"
@@ -1697,7 +1697,7 @@ msgstr "Rodyti piktogramų _emblemas"
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
-msgstr "Pasirinkite šį nustatymą, jei norite matyti piktogramų emblemas aplankų medyje visiems aplankams, kuriems šios emblemos buvo nustatytos aplanko savybių dialogo lange."
+msgstr "Pasirinkite šią parinktį, jei norite matyti piktogramų emblemas aplankų medyje visiems aplankams, kuriems šios emblemos buvo nustatytos aplanko savybių dialogo lange."
 
 #. Behavior
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
@@ -1802,7 +1802,7 @@ msgstr "<a href=\"volman-config:\">Tvarkyti</a> išimamas laikmenas\nir įrengin
 #. configuration dialog
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:714
 msgid "Failed to display the volume management settings"
-msgstr "Nepavyko pavaizduoti tomo valdymo nuostatų"
+msgstr "Nepavyko pavaizduoti tomo valdymo nustatymų"
 
 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
 msgid "File Operation Progress"
@@ -2597,7 +2597,7 @@ msgstr "_Nustatymai"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "Edit Thunars Preferences"
-msgstr "Keisti Thunar nustatymus"
+msgstr "Keisti Thunar nuostatas"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:358
 msgid "_View"
@@ -2960,7 +2960,7 @@ msgid ""
 "Select this option to enable startup notification when the command is run "
 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
 "notification."
-msgstr "Pasirinkite šį nustatymą norėdami įjungti perspėjimo pranešimą, kai komanda yra paleidžiama iš failų tvarkytuvės arba iš meniu. Ne visos programos palaiko šį pranešimą."
+msgstr "Pasirinkite šią parinktį, norėdami įjungti perspėjimo pranešimą, kai komanda yra paleidžiama iš failų tvarkytuvės arba iš meniu. Ne visos programos palaiko šį pranešimą."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:282
 msgid "Run in _terminal"
@@ -2968,7 +2968,7 @@ msgstr "Vykdyti _terminale"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:283
 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
-msgstr "Pasirinkite šį nustatymą jei norite vykdyti komandą terminalo lange."
+msgstr "Pasirinkite šią parinktį, jei norite vykdyti komandą terminalo lange."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:356
 msgid "Launcher"
@@ -3209,7 +3209,7 @@ msgid ""
 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
-msgstr "Jeigu pasirinksite šį nustatymą, forma bus laikoma reguliaria išraiška (regular expression) ir sutapatinta naudojant Perl suderinamą reguliarios išraiškos formatą (PCRE). Norėdami sužinoti daugiau apie reguliarios išraiškos sintaksę, skaitykite dokumentaciją."
+msgstr "Jeigu pasirinksite šią parinktį, forma bus laikoma reguliaria išraiška (regular expression) ir sutapatinta naudojant Perl suderinamą reguliarios išraiškos formatą (PCRE). Norėdami sužinoti daugiau apie reguliarios išraiškos sintaksę, skaitykite dokumentaciją."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
 msgid "Replace _With:"
@@ -3228,7 +3228,7 @@ msgstr "Paieška _jautri raidžių registrui"
 msgid ""
 "If you enable this option, the pattern will be searched in a case-sensitive "
 "manner. The default is to use a case-insensitive search."
-msgstr "Jei pasirinksite šį nustatymą, formos paieška bus vykdoma atsižvelgiant į didžiąsias / mažąsias raides. Standartinis pasirinkimas yra nenaudoti didžiosioms / mažosioms raidėms jautrios paieškos."
+msgstr "Jei pasirinksite šią parinktį, formos paieška bus vykdoma atsižvelgiant į didžiąsias / mažąsias raides. Standartinis pasirinkimas yra nenaudoti didžiosioms / mažosioms raidėms jautrios paieškos."
 
 #. setup a tooltip with the error message
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:610
@@ -3443,7 +3443,7 @@ msgid ""
 "Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action"
 " is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
 "prevention enabled in your window manager."
-msgstr "Įjunkite šią parinkty jei norite jog paleidus veiksmą būtų rodomas žymeklis. Taipogi tai ypač rekomenduojama norint išsaugoti fokusą šiai programai."
+msgstr "Įjunkite šią parinktį, jei norite, kad paleidus veiksmą būtų rodomas žymeklis. Taipogi tai ypač rekomenduojama norint išsaugoti fokusą šiai programai."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
 msgid "_Icon:"