Git Repositories

I18n: Update translation ca (100%).
authorDavidmp <medipas@gmail.com>
Wed, 18 Nov 2015 23:30:14 +0000 (00:30 +0100)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Wed, 18 Nov 2015 23:30:14 +0000 (00:30 +0100)
738 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/ca.po

index d607da9..78fa5f4 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-18 17:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-11-18 17:37+0000\n"
 "Last-Translator: Davidmp <medipas@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3509,7 +3509,7 @@ msgid ""
 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
 "action should only appear for certain kinds of\n"
 "files."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina llista les condicions amb les\nquals les accions apareixeran als menús\ncontextuals del gestor de fitxers. Els patrons\ndels fitxers s'especifiquen mitjançant un llistat \nper punts i comes, (per exemple *.txt; *.doc). \nPerquè una acció aparegui al menú contextual\nd'un fitxer o un directori, com a mínim un \nd'aquests patrons ha de coincidir amb el nom \ndel fitxer o del directori. A més a més, podeu \nd'especificar que l'acció només aparegui\nsegons el tipus de fitxer."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
 #, c-format
@@ -3591,7 +3591,7 @@ msgid ""
 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
-msgstr ""
+msgstr "El Thunar és un navegador de fitxers especialment dissenyat per a l'escriptori Xfce, però també pot servir com a navegador de fitxers per a altres escriptoris. Té un disseny simple, de dos plafons, per navegar per tots els vostres fitxers."
 
 #. SECURITY:
 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They