Git Repositories

I18n: Update translation nn (100%).
authorKevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>
Mon, 22 Jun 2015 10:30:19 +0000 (12:30 +0200)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Mon, 22 Jun 2015 10:30:19 +0000 (12:30 +0200)
738 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/nn.po

index 6c2566f..5f2c174 100644 (file)
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-06-21 17:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-22 07:49+0000\n"
 "Last-Translator: Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/nn/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Thunar"
 #. initialize Gtk+
 #: ../thunar/main.c:147
 msgid "[FILES...]"
-msgstr "[FILER…]"
+msgstr "[FILER …]"
 
 #: ../thunar/main.c:154
 #, c-format
@@ -790,7 +790,7 @@ msgstr "Filsystem"
 #: ../thunar/thunar-file.c:1437
 #, c-format
 msgid "The root folder has no parent"
-msgstr "Root-mappa har ingen foreldre"
+msgstr "Rotmappa har ingen foreldre"
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1522 ../thunar/thunar-file.c:1794
 #, c-format
@@ -800,7 +800,7 @@ msgstr "Klarte ikkje tolka skrivebordsfila %s"
 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
 #: ../thunar/thunar-file.c:1534
 msgid "Untrusted application launcher"
-msgstr ""
+msgstr "Ukjend programstartar"
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1559
 #, c-format
@@ -810,7 +810,7 @@ msgstr "Exec-felt er ikkje oppgjeve"
 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
 #: ../thunar/thunar-file.c:1568
 msgid "Untrusted link launcher"
-msgstr ""
+msgstr "Ukjend lenkjestartar"
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1584
 #, c-format
@@ -2724,7 +2724,7 @@ msgstr "Men_ylinje"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
-msgstr ""
+msgstr "Vel om dette vindauget skal ha menylinje."
 
 #. * add view options
 #: ../thunar/thunar-window.c:764
@@ -2754,16 +2754,16 @@ msgstr "Vis mappeinnhaldet i ei forminska liste."
 #. add the label with the root warning
 #: ../thunar/thunar-window.c:844
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
-msgstr "Åtvaring. Du er superbruker, og kan difor koma til å skada systemet ditt."
+msgstr "Åtvaring. Du bruker ein administratorkonto, og kan difor koma til å skada systemet ditt."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:1747
 msgid "Close tab"
-msgstr ""
+msgstr "Lukk fana"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:2012
 #, c-format
 msgid "Open the location \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Opna plasseringa «%s»"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:2210
 #, c-format
@@ -2777,7 +2777,7 @@ msgstr "Klarte ikkje opna opphavsmappa."
 #: ../thunar/thunar-window.c:2858
 #, c-format
 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
-msgstr ""
+msgstr "Mappa «%s» finst ikkje. Vil du oppretta ho?"
 
 #. display the "About Templates" dialog
 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
@@ -2882,11 +2882,11 @@ msgstr "Programet som skal køyrast, kanskje også med argument."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:197
 msgid "Working Directory:"
-msgstr ""
+msgstr "Arbeidsmappe:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:204
 msgid "The working directory for the program."
-msgstr ""
+msgstr "Arbeidsmappa til dette programmet."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:219
 msgid "URL:"
@@ -3049,7 +3049,7 @@ msgstr "Store Førebokstavar"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
 msgid "Sentence case"
-msgstr ""
+msgstr "Stor førebokstav først i setninga"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
 msgid "Insert"
@@ -3505,7 +3505,7 @@ msgid ""
 "or folder. Additionally, you can specify that the\n"
 "action should only appear for certain kinds of\n"
 "files."
-msgstr ""
+msgstr "Denne sida listar opp vilkåra handlinga dukkar\nopp i kontekstmenyen i filhandsamaren under.\nFilmønstera er oppgjevne i ei liste med enkle\nfilmønster separerte med semikolon (t.d.\n*.txt;*.doc). For at ei handling skal dukka opp i\nkontekstmenyen til ei fil eller mappe, må minst\néitt av desse mønstera stemme med namnet på\nfila eller mappa. I tillegg kan du oppgje at\nhandlinga berre skal dukka opp ved visse typar \nfiler."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
 #, c-format
@@ -3515,7 +3515,7 @@ msgstr "Ukjent element <%s>"
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:833
 #, c-format
 msgid "End element handler called while in root context"
-msgstr "Handsamaren av sluttelementet vart kalla i root-konteksten"
+msgstr "Handsamaren av sluttelementet vart kalla i rotkonteksten"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:937
 #, c-format
@@ -3587,7 +3587,7 @@ msgid ""
 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
 "It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
-msgstr ""
+msgstr "Thunar er ein filutforskar spesielt utvikla for Xfce-skrivebordet, men han kan òg fungera som ein alternativ utforskar for andre skrivebordsmiljø. Thunar gir deg ei enkel, rein to-panelsutforming for å bla gjennom filene dine. "
 
 #. SECURITY:
 #. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
@@ -3595,8 +3595,8 @@ msgstr ""
 #. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
 msgid "Run Thunar as root"
-msgstr ""
+msgstr "Køyr Thunar som administrator"
 
 #: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
 msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krevst for å køyra Thunar som administrator"