Git Repositories

I18n: Update translation ca (100%).
authorRobert Antoni Buj i Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>
Sat, 30 Apr 2016 04:30:16 +0000 (06:30 +0200)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Sat, 30 Apr 2016 04:30:16 +0000 (06:30 +0200)
738 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/ca.po

index 4779fc0..568cc6c 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-29 22:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-29 23:49+0000\n"
 "Last-Translator: Robert Antoni Buj i Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Thunar"
 #. initialize Gtk+
 #: ../thunar/main.c:147
 msgid "[FILES...]"
-msgstr "[FITXERS]"
+msgstr "[FITXERS...]"
 
 #: ../thunar/main.c:154
 #, c-format
@@ -180,7 +180,7 @@ msgstr "Nou fitxer"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1470
 msgid "Create New File"
-msgstr "Crer un fitxer nou"
+msgstr "Crea un fitxer nou"
 
 #. generate a title for the create dialog
 #: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2342
@@ -190,22 +190,22 @@ msgstr "Crea un document a partir de la plantilla «%s»"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1591
 msgid "Copying files..."
-msgstr "S'estan copiant els fitxers"
+msgstr "S'estan copiant els fitxers..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1627
 #, c-format
 msgid "Copying files to \"%s\"..."
-msgstr "S'estan copiant els fitxers a «%s»"
+msgstr "S'estan copiant els fitxers a «%s»..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1673
 #, c-format
 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
-msgstr "S'estan creant els enllaços simbòlics a «%s»"
+msgstr "S'estan creant els enllaços simbòlics a «%s»..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1726
 #, c-format
 msgid "Moving files into \"%s\"..."
-msgstr "S'estan movent els fitxers a «%s»"
+msgstr "S'estan movent els fitxers a «%s»..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1808
 #, c-format
@@ -231,19 +231,19 @@ msgstr "Si suprimiu un fitxer és una pèrdua permanent."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1843
 msgid "Deleting files..."
-msgstr "S'estan suprimint els fitxers"
+msgstr "S'estan suprimint els fitxers..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1878
 msgid "Moving files into the trash..."
-msgstr "S'estan movent els fitxers a la paperera"
+msgstr "S'estan movent els fitxers a la paperera..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1924
 msgid "Creating files..."
-msgstr "S'estan creant els fitxers"
+msgstr "S'estan creant els fitxers..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1963
 msgid "Creating directories..."
-msgstr "S'estan creant els directoris"
+msgstr "S'estan creant els directoris..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:2002
 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr "Si escolliu buidar la paperera es perdran, de forma permanent, tots els
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:2029
 msgid "Emptying the Trash..."
-msgstr "S'està buidant la paperera"
+msgstr "S'està buidant la paperera..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:2075
 #, c-format
@@ -280,7 +280,7 @@ msgstr "No s'ha pogut recuperar «%s»"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:2100
 msgid "Restoring files..."
-msgstr "S'estan recuperant els fitxers"
+msgstr "S'estan recuperant els fitxers..."
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
 #, c-format
@@ -292,7 +292,7 @@ msgstr "No s'ha pogut especificar l'aplicació per defecte per «%s»"
 msgid ""
 "The selected application is used to open this and other files of type "
 "\"%s\"."
-msgstr "L'aplicació seleccionada s'usa per obrir aquest i altres fitxers del tipus «%s»."
+msgstr "L'aplicació seleccionada s'utilitza per obrir aquest i altres fitxers del tipus «%s»."
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:495
 msgid "No application selected"
@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "No s'ha seleccionat cap aplicació"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
 msgid "Other Application..."
-msgstr "Altres Aplicacions…"
+msgstr "Altres aplicacions..."
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
 msgid "Open With"
@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr "Obre amb"
 #. create the "Custom command" expand
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
 msgid "Use a _custom command:"
-msgstr "Usa una ordre _personalitzada:"
+msgstr "Utilitza una ordre _personalitzada:"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
 msgid ""
@@ -320,7 +320,7 @@ msgstr "Useu una ordre personalitzada per una aplicació que no està disponible
 #. create the "Custom command" button
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
 msgid "_Browse..."
-msgstr "_Navega"
+msgstr "_Navega..."
 
 #. create the "Use as default for this kind of file" button
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
@@ -373,7 +373,7 @@ msgid ""
 "This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
 "\n"
 "You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
-msgstr "Això suprimirà el llançador de l'aplicació que es veu en el menú contextual, però no la desinstaŀlarà.\n\nNomés podeu treure llançadors d'aplicacions que han estat creats amb l'ordre personalitzada d'«Obre amb» del gestor de fitxers."
+msgstr "Això suprimirà el llançador de l'aplicació que apareix al menú contextual, però no desinstal·larà l'aplicació.\n\nNomés podeu treure llançadors d'aplicacions que han estat creats amb l'ordre personalitzada d'«Obre amb» del gestor de fitxers."
 
 #. display an error to the user
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:729
@@ -452,7 +452,7 @@ msgstr "Columnes visibles"
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear in the\n"
 "detailed list view."
-msgstr "Escolliu l'ordre de la informació a mostrar a la\nvista detallada"
+msgstr "Escolliu l'ordre de la informació a mostrar a la\nvista detallada."
 
 #. create the "Move Up" button
 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:193
@@ -530,7 +530,7 @@ msgstr "Introduïu el nom nou:"
 #: ../thunar/thunar-create-dialog.c:448
 #, c-format
 msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
-msgstr "No s'ha pogut convertit el nom «%s» a la codificació local"
+msgstr "No es pot convertir el nom de fitxer «%s» a la codificació local"
 
 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:485
 #, c-format
@@ -566,7 +566,7 @@ msgstr "S'ha d'introduir un directori de destí"
 
 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
 msgid "Configure _Columns..."
-msgstr "Configura _Columnes…"
+msgstr "Configura les _columnes..."
 
 #: ../thunar/thunar-details-view.c:134
 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
@@ -592,7 +592,7 @@ msgstr "_Canvia el nom"
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:264
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Pau Ruŀlan Ferragut <paurullan@bulma.net>, 2005-2008.\nCarles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>, 2006, 2008-2010, 2012.\nRobert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2016."
+msgstr "Pau Rulan Ferragut <paurullan@bulma.net>, 2005-2008.\nCarles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>, 2006, 2008-2010, 2012.\nRobert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2016."
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:425
 msgid "_Yes"
@@ -620,7 +620,7 @@ msgstr "Copia _igualment"
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
 msgid "_Cancel"
-msgstr "_Canceŀla"
+msgstr "_Cancela"
 
 #. setup the confirmation dialog
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:535
@@ -896,7 +896,7 @@ msgstr "No s'ha pogut crear el directori «%s»: %s"
 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
 msgid "Preparing..."
-msgstr "S'està preparant"
+msgstr "S'està preparant..."
 
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:496
 #, c-format
@@ -906,7 +906,7 @@ msgstr "No s'ha pogut eliminar el fitxer «%s»: %s"
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:597
 #, c-format
 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
-msgstr "No s'ha pogut crear l'enllaç simbòlic a «%s» degut a que no és un fitxer local"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'enllaç simbòlic a «%s», ja que no és un fitxer local"
 
 #. generate a useful error message
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:956
@@ -1002,7 +1002,7 @@ msgstr "Obre en una nova _finestra"
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
 msgid "Open With Other _Application..."
-msgstr "Obre amb una altra _aplicació"
+msgstr "Obre amb una altra _aplicació..."
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:968
@@ -1114,7 +1114,7 @@ msgstr[1] "Utilitza «%s» per obrir els fitxers seleccionats"
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:967
 msgid "_Open With Other Application..."
-msgstr "_Obre amb una altra aplicació"
+msgstr "_Obre amb una altra aplicació..."
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:976
 msgid "_Open With Default Applications"
@@ -1274,7 +1274,7 @@ msgstr "Obre en una finestra nova"
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:178
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:396 ../thunar/thunar-tree-view.c:1310
 msgid "Create _Folder..."
-msgstr "Crea una _carpeta"
+msgstr "Crea una _carpeta..."
 
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:179 ../thunar/thunar-window.c:351
 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
@@ -1288,7 +1288,7 @@ msgstr "Enganxa dins la carpeta"
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:181
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
 msgid "_Properties..."
-msgstr "_Propietats"
+msgstr "_Propietats..."
 
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:231
 msgid "Spacing"
@@ -1355,7 +1355,7 @@ msgstr "Desmuntant dispositiu."
 msgid ""
 "The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
 " media or disconnect the drive"
-msgstr "El dispositiu «%s» esà sent desmuntat pel sistema. Si us plau, no l'expulseu ni desconnecteu la unitat."
+msgstr "El dispositiu «%s» està sent desmuntat pel sistema. Si us plau, no l'expulseu ni desconnecteu la unitat."
 
 #: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
 msgid "Writing data to device"
@@ -1366,7 +1366,7 @@ msgstr "Escrivint dades al dispositiu."
 msgid ""
 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
 " removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
-msgstr "Hi ha dades que s'han d'escriure a \"%s\" abans d'expulsar-lo. No l'expulseu ni en desconnecteu la unitat."
+msgstr "Hi ha dades que s'han d'escriure a «%s» abans que es pugui extreure. No extraieu ni en desconnecteu la unitat."
 
 #: ../thunar/thunar-notify.c:208
 msgid "Ejecting device"
@@ -1375,12 +1375,12 @@ msgstr "Expulsant el dispositiu."
 #: ../thunar/thunar-notify.c:209
 #, c-format
 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
-msgstr "El dispositiu \"%s\" s'està expulsant. Això pot pendre una mica de temps."
+msgstr "El dispositiu \"%s\" s'està expulsant. Això pot trigar una mica de temps."
 
 #: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
 #, c-format
 msgid "No templates installed"
-msgstr "No hi han plantilles instaŀlades"
+msgstr "No hi ha cap plantilla instaŀlada"
 
 #: ../thunar/thunar-path-entry.c:202
 msgid "Icon size"
@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr "Els permisos del directori són inconsistents. potser\nno podreu treball
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:382
 msgid "Correct _folder permissions..."
-msgstr "Arregla els permisos del _directori…"
+msgstr "Corregeix els permisos del _directori..."
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:383
 msgid "Click here to automatically fix the folder permissions."
@@ -1440,11 +1440,11 @@ msgstr "Feu clic aquí per arreglar automàticament els permisos del directori"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:394
 msgid "Please wait..."
-msgstr "Espereu"
+msgstr "Espereu..."
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:399
 msgid "Stop applying permissions recursively."
-msgstr "Atura d'aplicar els permisos recursivament."
+msgstr "Atura l'aplicació recursiva dels permisos."
 
 #. allocate the question dialog
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:516
@@ -1453,13 +1453,13 @@ msgstr "Pregunta"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:540
 msgid "Apply recursively?"
-msgstr "Voleu aplicar-ho recursivament?"
+msgstr "Voleu aplicar-ho de forma recursiva?"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:546
 msgid ""
 "Do you want to apply your changes recursively to\n"
 "all files and subfolders below the selected folder?"
-msgstr "Voleu aplicar els canvis recursivament a tots els\nfitxers i subdirectoris més avall del directori seleccionat?"
+msgstr "Voleu aplicar els canvis de forma recursiva a tots els\nfitxers i subdirectoris que estan sota el directori seleccionat?"
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:551
 msgid "Do _not ask me again"
@@ -1470,7 +1470,7 @@ msgid ""
 "If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
 "asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
 "afterwards."
-msgstr "Si ho seleccioneu aquesta opció serà recordada i no se us tornarà a demanar. Igualment podeu usar el diàleg de preferències per canviar-la."
+msgstr "Si ho seleccioneu aquesta opció serà recordada i no se us tornarà a demanar. Igualment podeu utilitzar el diàleg de preferències per canviar-la."
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
 msgid "Mixed file owners"
@@ -1525,7 +1525,7 @@ msgstr "Preferències del gestor de fitxers"
 #. Display
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
 msgid "Display"
-msgstr "Visualitza"
+msgstr "Mostra"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
 msgid "Default View"
@@ -1533,7 +1533,7 @@ msgstr "Vista predeterminada"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
 msgid "View _new folders using:"
-msgstr "Visualitza els directoris _nous usant:"
+msgstr "Visualitza els directoris _nous amb:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
@@ -1594,7 +1594,7 @@ msgstr "_Text al costat de les icones"
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
-msgstr "Seleccioneu aquesta opció per mostrar les dades dels elements al costat de la icona enlloc de sota."
+msgstr "Seleccioneu aquesta opció per a col·locar les dades dels elements al costat de la icona en lloc de sota la icona."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "Date"
@@ -1662,7 +1662,7 @@ msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
-msgstr "Seleccioneu aquesta opció per visualitzar les icones de distintiu a la subfinestra de dreceres. Els distintius es defineixen al diàleg de propietats del directori."
+msgstr "Seleccioneu aquesta opció per a mostrar les icones de distintiu a la subfinestra de dreceres. Els distintius es defineixen al diàleg de propietats del directori."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:421
 msgid "Tree Pane"
@@ -1680,7 +1680,7 @@ msgstr "Mostra les icones de d_istintiu"
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
-msgstr "Seleccioneu aquesta opció per visualitzar les icones de distintiu a la subfinestra en arbre. Els distintius es defineixen al diàleg de propietats del directori."
+msgstr "Seleccioneu aquesta opció per a mostrar les icones de distintiu a la subfinestra en arbre. Els distintius es defineixen al diàleg de propietats del directori."
 
 #. Behavior
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
@@ -1802,7 +1802,7 @@ msgstr[1] "S'estan executant %d operacions de fitxers"
 #. update the status text
 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
 msgid "Cancelling..."
-msgstr "S'està canceŀlant…"
+msgstr "S'està cancel·lant..."
 
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:244
 msgid "General"
@@ -1906,7 +1906,7 @@ msgstr "Fitxer del menú contextual"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
 msgid "_Add Files..."
-msgstr "_Afegeix fitxers"
+msgstr "_Afegeix fitxers..."
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:193
 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
@@ -1926,7 +1926,7 @@ msgstr "_Quant a"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:196
 msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
-msgstr "Visualitza la informació quant al canviador de nom en bloc de Thunar"
+msgstr "Mostra la informació quant al canviador de nom en bloc de Thunar"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:197 ../thunar/thunar-standard-view.c:397
 msgid "View the properties of the selected file"
@@ -2000,7 +2000,7 @@ msgstr "Canvi de nom en bloc"
 msgid ""
 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
 "tool to rename multiple files at once."
-msgstr "El Canvi de nom en bloc de Thunar és una eina potent i flexible \nque vos permetrà canviar el nom de múltiples fitxers alhora."
+msgstr "El canvi de nom en bloc de Thunar és una eina potent i flexible \nque us permetrà canviar el nom de múltiples fitxers alhora."
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1690
 msgid "Remove File"
@@ -2029,7 +2029,7 @@ msgid ""
 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
 "cancel the operation without reverting previous changes."
-msgstr "Podeu saltar-vos aquest fitxer i continuar canviant el nom a la resta, o recuperar els noms anteriors o canceŀlar l'operació sense recuperar els canvis."
+msgstr "Podeu ometre aquest fitxer i continuar amb el canvi de nom a la resta, o recuperar els noms anteriors o cancel·lar l'operació sense la reversió els canvis."
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
 msgid "_Revert Changes"
@@ -2055,7 +2055,7 @@ msgstr "La paperera és buida"
 msgid "Trash contains %d file"
 msgid_plural "Trash contains %d files"
 msgstr[0] "A la paperera hi ha %d fitxer"
-msgstr[1] "A la paperera hi han %d fitxers"
+msgstr[1] "A la paperera hi ha %d fitxers"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
 msgid "DEVICES"
@@ -2151,7 +2151,7 @@ msgstr "Feu clic aquí per aturar el càlcul de la mida del directori."
 #. tell the user that we started calculation
 #: ../thunar/thunar-size-label.c:152 ../thunar/thunar-size-label.c:301
 msgid "Calculating..."
-msgstr "S'està calculant"
+msgstr "S'està calculant..."
 
 #. tell the user that the operation was canceled
 #: ../thunar/thunar-size-label.c:254
@@ -2228,7 +2228,7 @@ msgstr "Selecciona tots els fitxers de la finestra"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
 msgid "Select _by Pattern..."
-msgstr "Selecciona per _patró"
+msgstr "Selecciona per _patró..."
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:405
 msgid "Select all files that match a certain pattern"
@@ -2255,7 +2255,7 @@ msgstr[1] "Crea _enllaços"
 #. append the "Rename" menu action
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1424
 msgid "_Rename..."
-msgstr "_Canvia de nom"
+msgstr "_Canvia de nom..."
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:410
 msgid "_Restore"
@@ -2268,7 +2268,7 @@ msgstr "Crea un _document"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1632
 msgid "Loading folder contents..."
-msgstr "S'estan carregant els continguts de la carpeta…"
+msgstr "S'estan carregant el contingut de la carpeta..."
 
 #. display an error to the user
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2200 ../thunar/thunar-window.c:2788
@@ -2281,7 +2281,7 @@ msgstr "Fitxer buit nou"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2254
 msgid "New Empty File..."
-msgstr "Fitxer buit nou"
+msgstr "Fitxer buit nou..."
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2579
 msgid "Select by Pattern"
@@ -2379,7 +2379,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en copiar «%s»: La destinació és només de le
 
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
 msgid "Collecting files..."
-msgstr "S'estan recollint fitxers"
+msgstr "S'estan recollint fitxers..."
 
 #. update progress information
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:826
@@ -2409,7 +2409,7 @@ msgstr "Intentant moure «%s»"
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:929
 #, c-format
 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
-msgstr "No s'ha pogut moure directament «%s». Aplegant els fitxers per copiar-los…"
+msgstr "No s'ha pogut moure directament «%s». S'estan recollint els fitxers per a copiar-los..."
 
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1097
 #, c-format
@@ -2447,7 +2447,7 @@ msgstr "Mostra el contingut de la paperera"
 
 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
 msgid "Loading..."
-msgstr "S'està carregant"
+msgstr "S'està carregant..."
 
 #. append the "Paste Into Folder" menu action
 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1364
@@ -2457,7 +2457,7 @@ msgstr "Enganxa a la car_peta"
 #. append the "Properties" menu action
 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
 msgid "P_roperties..."
-msgstr "P_ropietats"
+msgstr "P_ropietats..."
 
 #: ../thunar/thunar-util.c:280
 #, c-format
@@ -2517,11 +2517,11 @@ msgstr "Nova _finestra"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
-msgstr "Obre la localització mostrada en una nova finestra de Thunar"
+msgstr "Obre una nova finestra de Thunar per a la ubicació mostrada"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "Detac_h Tab"
-msgstr "Separa la pestanya"
+msgstr "Separa la pestan_ya"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "Open current folder in a new window"
@@ -2557,7 +2557,7 @@ msgstr "_Edita"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "Pr_eferences..."
-msgstr "Pr_eferències"
+msgstr "Pr_eferències..."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "Edit Thunars Preferences"
@@ -2653,7 +2653,7 @@ msgstr "Vés a la carpeta de les plantilles"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "_Open Location..."
-msgstr "_Obre una ubicació"
+msgstr "_Obre una ubicació..."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "Specify a location to open"
@@ -2669,11 +2669,11 @@ msgstr "_Continguts"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:374
 msgid "Display Thunar user manual"
-msgstr "Visualitza el manual de l'usuari de Thunar"
+msgstr "Mostra el manual de l'usuari de Thunar"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:375
 msgid "Display information about Thunar"
-msgstr "Visualitza informació en quant a Thunar"
+msgstr "Mostra la informació quant a Thunar"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:380
 msgid "Show _Hidden Files"
@@ -2738,7 +2738,7 @@ msgstr "Vista d'_icones"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:764
 msgid "Display folder content in an icon view"
-msgstr "Visualitza el contingut de la carpeta com una vista d'icones"
+msgstr "Mostra el contingut de la carpeta en una vista d'icones"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:771
 msgid "View as _Detailed List"
@@ -2746,7 +2746,7 @@ msgstr "Vista de llistat _detallat"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:771
 msgid "Display folder content in a detailed list view"
-msgstr "Visualitza el contingut de la carpeta con una llista detallada"
+msgstr "Mostra el contingut de la carpeta en una llista detallada"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:778
 msgid "View as _Compact List"
@@ -2754,7 +2754,7 @@ msgstr "Vista de llistat _compacte"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:778
 msgid "Display folder content in a compact list view"
-msgstr "Visualitza el contingut de la carpeta con una llista compacta"
+msgstr "Mostra el contingut de la carpeta en una llista compacta"
 
 #. add the label with the root warning
 #: ../thunar/thunar-window.c:844
@@ -2787,7 +2787,7 @@ msgstr "El directori \"%s\" no existeix. Vols crear-lo?"
 #. display the "About Templates" dialog
 #: ../thunar/thunar-window.c:2940
 msgid "About Templates"
-msgstr "Quan a les plantilles"
+msgstr "Quant a les plantilles"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:2962
 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
@@ -2798,7 +2798,7 @@ msgid ""
 "If you frequently create certain kinds  of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
 "\n"
 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
-msgstr "Si amb certa freqüència creeu certs tipus de documents, feu una còpia i poseu-la dins d'aquest directori. Thunar afegirà una entrada d'aquest document al menú «Crea document».\n\nPodreu seleccionar l'entrada dins el menú «Crea document» i llavors es crearà una còpia dins el directori en que esteu."
+msgstr "Si amb certa freqüència creeu certs tipus de documents, feu una còpia i poseu-la dins d'aquest directori. Thunar afegirà una entrada d'aquest document al menú «Crea document».\n\nPodreu seleccionar l'entrada dins el menú «Crea document» i llavors es crearà una còpia dins el directori que esteu veient."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:2981
 msgid "Do _not display this message again"
@@ -2807,7 +2807,7 @@ msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge"
 #. display an error to the user
 #: ../thunar/thunar-window.c:3011
 msgid "Failed to open the file system root folder"
-msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta rel del sistema de fitxers"
+msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta de l'arrel del sistema de fitxers"
 
 #. display an error to the user
 #: ../thunar/thunar-window.c:3046
@@ -2845,7 +2845,7 @@ msgstr "Giny d'etiqueta"
 
 #: ../thunarx/thunarx-property-page.c:116
 msgid "A widget to display in place of the usual page label"
-msgstr "Un giny per visualitza la posició de l'etiqueta de pàgina"
+msgstr "Un giny per a mostrar la posició de l'etiqueta de pàgina"
 
 #: ../thunarx/thunarx-provider-plugin.c:72
 msgid "Resident"
@@ -2909,7 +2909,7 @@ msgstr "Comentari:"
 msgid ""
 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of"
 " Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
-msgstr "Ajuda emergent per l'entrada, per exemple «Visita planes a la xarxa» en cas de Firefox. No hauria de ser redundant amb el nom o la descripció."
+msgstr "Ajuda emergent per l'entrada, per exemple «Visualitza els llocs a Internet» en cas de Firefox. No hauria de ser redundant amb el nom o la descripció."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:268
 msgid "Options:"
@@ -3066,23 +3066,23 @@ msgstr "Sobreescriu"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:109
 msgid "1, 2, 3, ..."
-msgstr "1, 2, 3"
+msgstr "1, 2, 3..."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:110
 msgid "01, 02, 03, ..."
-msgstr "01, 02, 03"
+msgstr "01, 02, 03..."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:111
 msgid "001, 002, 003, ..."
-msgstr "001, 002, 003"
+msgstr "001, 002, 003..."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:112
 msgid "0001, 0002, 0003, ..."
-msgstr "0001, 0002, 0003"
+msgstr "0001, 0002, 0003..."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
 msgid "a, b, c, d, ..."
-msgstr "a, b, c, d"
+msgstr "a, b, c, d..."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:119
 msgid "From the front (left)"
@@ -3172,7 +3172,7 @@ msgid ""
 "If you enable this option, the pattern will be treated as a regular "
 "expression and matched using the Perl-compatible regular expressions (PCRE)."
 " Check the documentation for details about the regular expression syntax."
-msgstr "Si activeu aquesta opció el patró a buscar es considerarà una expressió regular i s'usarà com una expressió regular compatible amb Perl (PCRE, Perl-Compatible regular expressions). Consulteu la documentació pels detalls de la sintaxi de les expressions regulars."
+msgstr "Si activeu aquesta opció el patró a buscar es considerarà una expressió regular i s'utilitzarà com a una expressió regular compatible amb Perl (PCRE, Perl-Compatible regular expressions). Consulteu la documentació per als detalls de la sintaxi de les expressions regulars."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:231
 msgid "Replace _With:"
@@ -3248,7 +3248,7 @@ msgstr "Quan envieu múltiples fitxers per correu podeu enviar els fitxers direc
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:270
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:295
 msgid "Compressing files..."
-msgstr "S'estan comprimint els fitxers"
+msgstr "S'estan comprimint els fitxers..."
 
 #. tell the user that the command failed
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
@@ -3294,7 +3294,7 @@ msgstr "No s'ha pogut connectar a la paperera"
 #. tell the user whether the trash is full or empty
 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:308
 msgid "Trash contains files"
-msgstr "Hi han fitxers a la paperera"
+msgstr "Hi ha fitxers a la paperera"
 
 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:1
 msgid "Trash Applet"
@@ -3388,7 +3388,7 @@ msgid ""
 "case letters (e.g. %F, %D, %N) are used, the action will be applicable even "
 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
 "if exactly one item is selected."
-msgstr "Les ordres (incloent els seus paràmetres necessaris) per dur a terme l'acció. Vegeu llistat dels paràmetres de l'ordre i un llistat de les variables vàlides. Les variables seran substituïdes en llançar l'ordre. Si s'usen variables en majúscules (com per exemple %F, %D, %N) l'acció s'aplicarà sols i s'ha seleccionat un element. En cas contrari, és a dir amb minúscules, l'acció sols es durà a terme si s'ha seleccionat un element."
+msgstr "Les ordres (incloent-hi els seus paràmetres necessaris) per dur a terme l'acció. Vegeu llistat dels paràmetres de l'ordre i un llistat de les variables vàlides. Les variables seran substituïdes en llançar l'ordre. Si s'utilitzen variables en majúscules (com per exemple %F, %D, %N) l'acció s'aplicarà sols i s'ha seleccionat un element. En cas contrari, és a dir amb minúscules, l'acció sols es durà a terme si s'ha seleccionat un element."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:188
 msgid ""
@@ -3539,7 +3539,7 @@ msgstr "Ordre no configurat"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
 msgid "Configure c_ustom actions..."
-msgstr "Config_ura les accions personalitzades"
+msgstr "Config_ura les accions personalitzades..."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
 msgid ""