Git Repositories

I18n: Update translation ca (100%).
authorRobert Antoni Buj i Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>
Sun, 1 May 2016 16:30:16 +0000 (18:30 +0200)
committerTransifex <noreply@xfce.org>
Sun, 1 May 2016 16:30:16 +0000 (18:30 +0200)
738 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).

po/ca.po

index c625497..eccbf38 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-05-01 06:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-01 12:10+0000\n"
 "Last-Translator: Robert Antoni Buj i Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr "No s'ha pogut canviar el nom «%s»"
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1308
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2297 ../thunar/thunar-tree-view.c:1739
 msgid "New Folder"
-msgstr "Carpeta nova"
+msgstr "Nova carpeta"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1465
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1309
@@ -992,13 +992,13 @@ msgstr "_Obre"
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1235
 msgid "Open in New _Tab"
-msgstr "Obre en una nova _pestanya"
+msgstr "Obre en una _pestanya nova"
 
 #. append the "Open in New Window" menu action
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1242
 msgid "Open in New _Window"
-msgstr "Obre en una nova _finestra"
+msgstr "Obre en una _finestra nova"
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
 msgid "Open With Other _Application..."
@@ -1550,7 +1550,7 @@ msgstr "Vista de llistat compacte"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
 msgid "Last Active View"
-msgstr "Darrera vista activa"
+msgstr "Última vista activa"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
 msgid "Show thumbnails:"
@@ -1562,7 +1562,7 @@ msgstr "Mai"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
 msgid "Local Files Only"
-msgstr "Només per a fitxers locals"
+msgstr "Només per als fitxers locals"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
 msgid "Always"
@@ -1594,7 +1594,7 @@ msgstr "_Text al costat de les icones"
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
-msgstr "Seleccioneu aquesta opció per a col·locar les dades dels elements al costat de la icona en lloc de sota la icona."
+msgstr "Seleccioneu aquesta opció per a col·locar les dades dels elements al costat de la icona en lloc de sota de la icona."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "Date"
@@ -1699,7 +1699,7 @@ msgstr "Només un _clic per activar els elements"
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
-msgstr "Especifiqueu el r_etard abans que un element\nse seleccioni en posar el cursor per sobre seu:"
+msgstr "Especifiqueu el r_etard abans que un element\nse seleccioni en aturar el cursor damunt seu:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
 msgid ""
@@ -1708,11 +1708,11 @@ msgid ""
 "disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
 "behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
 "to select the item without activating it."
-msgstr "Quan l'activació amb un clic senzill està activada bastarà deixar el cursor sobre un element i automàticament el seleccionareu després d'un retràs que podeu determinar. Podeu desactivar aquest comportament movent la barra del tot a l'esquerra. Aquest comportament pot ser útil si teniu activat els clics senzills i només voleu seleccionar els elements sense activar-los."
+msgstr "Quan estigui habilitada l'activació amb un clic senzill, quan s'aturi el punter del ratolí damunt d'un element, aquest es seleccionà automàticament després d'un retard que podeu determinar. Podeu inhabilitar aquest comportament en moure la barra de desplaçament totalment a l'esquerra. Aquest comportament pot ser útil quan els clics senzills activen els elements i únicament voleu seleccionar els elements sense activar-los."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:535
 msgid "Disabled"
-msgstr "Desactivat"
+msgstr "Inhabilitat"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
 msgid "Medium"
@@ -1732,11 +1732,11 @@ msgstr "Botó del mig"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:573
 msgid "Open folder in new _window"
-msgstr "Obre la carpeta en una nova _finestra"
+msgstr "Obre la carpeta en una _finestra nova"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
 msgid "Open folder in new _tab"
-msgstr "Obre la carpeta en una nova _pestanya"
+msgstr "Obre la carpeta en una _pestanya nova"
 
 #. Advanced
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
@@ -1752,7 +1752,7 @@ msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
-msgstr "En canviar els permisos de la carpeta, també podeu\naplicar-los al seu contingut. Seleccioneu el\ncomportament predeterminat:"
+msgstr "En canviar els permisos de la carpeta, també podeu\naplicar-los al seu contingut. Seleccioneu el comportament\npredeterminat a sota:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
 msgid "Ask everytime"
@@ -1768,18 +1768,18 @@ msgstr "Aplica-ho a la carpeta i al contingut"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
 msgid "Volume Management"
-msgstr "Gestió de volums"
+msgstr "Gestió dels volums"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:645
 msgid "Enable _Volume Management"
-msgstr "Habilita el gestor de _volums"
+msgstr "Habilita la gestió dels _volums"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
-msgstr "<a href=\"volman-config:\">Configureu</a> el gestor de volums extractables\ni altres mitjans (p. ex. com s'han de tractar les càmeres)."
+msgstr "<a href=\"volman-config:\">Configureu</a> la gestió dels les unitats i els mitjans\nextractables (p. ex. com s'han de tractar les càmeres)."
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
@@ -2505,11 +2505,11 @@ msgstr "%x a les %X"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:348
 msgid "New _Tab"
-msgstr "Nova _pestanya"
+msgstr "Nova pes_tanya"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:348
 msgid "Open a new tab for the displayed location"
-msgstr "Obre una nova pestanya per la ubicació actual"
+msgstr "Obre una pestanya nova per la ubicació actual"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "New _Window"
@@ -2517,7 +2517,7 @@ msgstr "Nova _finestra"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
-msgstr "Obre una nova finestra de Thunar per a la ubicació mostrada"
+msgstr "Obre una finestra nova de Thunar per a la ubicació mostrada"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "Detac_h Tab"
@@ -2525,7 +2525,7 @@ msgstr "Separa la pestan_ya"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "Open current folder in a new window"
-msgstr "Obre la carpeta en una nova _finestra"
+msgstr "Obre la carpeta en una _finestra nova"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:353
 msgid "Close _All Windows"