Git Repositories

I18n: Update translation de (100%).
[thunar.git] / TODO
2009-09-16 Jannis PohlmannRemove ThunarVFS item from the TODO list.
2006-04-15 Benedikt Meurer2006-04-16 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2006-01-22 Benedikt Meurer2006-01-22 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-11-14 Benedikt Meurer2005-11-14 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-09-27 Benedikt Meurer2005-09-27 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-09-22 Benedikt Meurer2005-09-20 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-08-28 Benedikt Meurer2005-08-28 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-07-31 Benedikt Meurer2005-07-31 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-07-18 Benedikt MeurerThe threaded branch is now the main development line.
2005-07-17 Benedikt Meurer2005-07-17 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-07-13 Benedikt Meurer2005-07-12 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-26 Benedikt Meurer2005-06-26 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-26 Benedikt Meurer2005-06-26 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-21 Benedikt Meurer2005-06-22 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-14 Benedikt Meurer2005-06-14 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-12 Benedikt Meurer2005-06-12 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-10 Benedikt Meurer2005-06-11 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-09 Benedikt Meurer2005-06-10 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-06-08 Benedikt Meurer2005-06-08 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
2005-05-30 Benedikt Meurer2005-05-30 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>