Git Repositories

I18n: Update translation is (97%).
[thunar.git] / po / is.po
2016-01-17 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (97%).
2015-12-28 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (97%).
2015-12-28 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (97%).
2015-02-18 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (96%).
2014-12-20 AndrzejMerge branch 'master' of https://github.com/andreldm...
2014-12-17 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (96%).
2014-01-23 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (96%).
2013-12-06 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (95%).
2013-12-01 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (94%).
2013-11-17 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (92%).
2013-11-06 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (92%).
2013-10-09 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (88%).
2013-10-07 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (88%).
2013-09-16 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (86%).
2013-09-13 Sveinn í FelliI18n: Update translation is (62%).
2012-12-05 Nick SchermerFix some translations and rebuild them.
2012-11-01 Nick SchermerRebuild translations.
2012-09-16 Nick SchermerRebuild po files.
2012-07-02 Sveinn í Fellil10n: Updated Icelandic (is) translation to 8%
2011-11-29 Sveinn í Fellil10n: sett inn