Git Repositories

I18n: Update translation de (100%).
[thunar.git] / thunar.appdata.xml.in
2014-11-05 Simon SteinbeissFix case of Xfce in appdata description
2014-11-01 Eric KoegelAdd appdata file for Thunar (Bug 11172)